ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Прокатное производство) было найдено 9356 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


31.[244896]

Патент
УДК 621.771
Патент № 119459. Україна. МКИ С21D 21/02. Спосіб виготовлення сталевого листа.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Фоєр Ґюнхілд Сесіліа; Майо Жан.-№ a201613237.-Заявл. 03.07.15; Опубл. 26.05.19 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№12
Спосіб виготовлення сталевого листа, який має границю міцності на розрив YS більшу 1000 МПа, границю міцності на розтяг TS більшу 1150 МПа і загальне подовження E більше 8 %/

Прокатное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


32.[244949]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Раздобрєєв В.Г. Дослідження формування структури і властивостей при гарячій несиметричній сортовій прокатці / В.Г. Раздобрєєв, Д.Г. Паламар //Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали XVII Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 23 квітня 2019 р.-К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.,2019.-c.63-73. - Бібліогр.: 21 назва
В статті наведені результати досліджень щодо впливу гарячої несиметричної сортової прокатки на структурний стан, механічні властивості і експлуатаційні характеристики при виробництві сортового прокату простої форми з рядової вуглецевої сталі.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


33.[245114]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Бирюкова О.Д. Исследование метода аккумулирующей прокатки как способа обработки алюминиевых композитов 5083/2024 и 5083/1070 / Бирюкова О.Д., Пустовойтов Д.О., Песин А.М. //Теория и технология металлургического производства.-2019.-№2.-c.37-42. - Библиогр.: 16 назв.
Рассмотрен процесс аккумулирующей прокатки алюминиевых биметаллических композитов 5083/2024 и 5083/1070. Представлены расчетные характеристики процесса на основе моделирования в программном комплексе DEFORM 2D. Проанализировано состояние границ соединяемых металлов в биметаллических композитах.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


34.[245318]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Коновалова М.І. Закономірності впливу режимів обтиснення на швидкість та час перебування металу між валками при прокатуванні / М.І. Коновалова, В.А. Чубенко //Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф..-Кривий Ріг: КНУ.,2019.-c.139-141. - Бібліогр.: 4 назви
Розглянуто осередок деформації, що утворюється при прокатуванні, досліджено сили, що діють при обробці металів, витрати енергії на процес. Удосконалено методику визначення об'єму і поверхні осередку деформації за рахунок отримання нових залежностей, які впливають на процес прокатування.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


35.[245319]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Мельник Н.А. Регулювання температурно-деформаційних параметрів прокатування / Н.А. Мельник, В.А. Чубенко //Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф..-Кривий Ріг: КНУ.,2019.-c.141-143. - Бібліогр.: 5 назв
Визначено, що під час прокатування утворюється осередок деформації, який характеризується коефіцієнтами і параметрами та температурним режимом, що впливає на витрати енергії. Визначено енергетичний баланс осередку деформації при прокатуванні, що дозволило з достатньої точністю визначати температуру металу в осередку деформації.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


36.[245523]

Патент
УДК 621.771
Патент № 119621. Україна. МКИ С22В С 3/00. Антифрикційний наноматеріал з карбідом магнію..- / ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ; Бабак Віталій Павлович; Щепетов Віталій Володимирович; Супрун Тетяна Тарасівна.-№ a201804804.-Заявл. 02.05.2018; Опубл. 10.07.2019 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№13
Антифрикційний наноматеріал з карбідом магнію, відрізняється тим, що містить компоненти у співвідношенні мас, приведених в патенті.

Прокатное производство
621.
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


37.[245524]

Патент
УДК 621.771
Патент № 119621. Україна. МКИ С22В 3/00. Антифрикційний наноматеріал з карбідом магнію.- / ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ; Бабак Віталій Павлович; Щепетов Віталій Володимирович; Супрун Тетяна Тарасівна.-№ a201804804.-Заявл. 02.05.2018; Опубл. 10.07.2019 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№13
Антифрикційний наноматеріал з карбідом магнію, відрізняється тим, що містить компоненти у співвідношенні мас, приведених в патенті.

Прокатное производство
621.
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


38.[245526]

Патент
УДК 621.771
Патент № 111345. Україна. МКИ С21В 3/06. Спосіб гранулювання гарячого рідкого шлаку.- / ПОЛЬ ВУРТ С.А.; Зольві Марк; Грайвельдінгер Боб; Хоффманн Матіас та ін.-№ a201804804.-Заявл. 14.12.2011; Опубл. 25.04.2016 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№8
Спосіб гранулювання гарячого рідкого шлаку, який відрізняється тим, що перед додаванням твердих металевих частинок у форму, її заповнюють гарячим рідким шлаком приблизно на одну третину.

Прокатное производство
621.
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


39.[245506]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Исследование влияния величины дефекта "ус" на подкате из дуо-реверсивной клети на качество поверхности круглой заготовки / Смирнов Е.Н., Скляр В.А., Смирнов А.Н. и др. //Металлург.-2019.-№7.-c.15-21. - Библиогр.: 23 назв.
Приведены результаты исследования характера трансформации дефекта «ус», возникающего при более интенсивном режиме обжатий на последней стадии прокатки в дуо-реверсивной клети, в дефекты поверхности готовой металлопродукции. Отмечено увеличение числа поверхностных дефектов в виде прокатных плен и локализация характера их расположения на поверхности - в пределах двух полос, расположенных диаметрально по периметру и сформированных из дефекта «ус».

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


40.[245537]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Горбатюк С.М. Компьютерное моделирование системы охлаждения валков чистовой клети широкополосного стана горячей прокатки и разработка новой схемы охлаждения / Горбатюк С.М., Романов С.П., Морозова И.Г. //Металлург.-2019.-№8.-c.59-62. - Библиогр.: 18 назв.
В статье рассмотрена работа существующей системы охлаждения валков широкополосного стана L950 горячей прокатки тонколистовой полосы. На основании результатов компьютерного моделирования работы системы охлаждения, предложена новая схема подачи охлаждающей жидкости, которая позволит снизить термические напряжения на поверхности валков и в результате повысить качество горячекатаного тонколистового проката толщиной от 1,3 мм до 1 мм.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


41.[245575]

Патент
УДК 621.771
Патент № 120044. Україна. МКИ С22В 3/00. Антифрикційний наноматеріал з карбідом магнію.- / ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ; Бабак Віталій Павлович; Щепетов Віталій Володимирович ; Супрун Тетяна Тарасівна та ін.-№ a201804804.-Заявл. 02.05.2018; Опубл. 10.07.2019 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№13
Антифрикційний наноматеріал з карбідом магнію, відрізняється тим, що містить компоненти у співвідношенні маси, приведений в патенті.

Прокатное производство
621.
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


42.[245577]

Патент
УДК 621.771
Патент № 120044. Україна. МКИ С21В 11/00. Металургійна піч.- / ТЕКНОРЕД ДЕСЕНВОЛВІМЕНТУ ТЕКНОЛОЖИКУ; Феррейра Філу Ермес Жуакін; Ловаті Клейтон Гонсалвес.-№ a201804804.-Заявл. 22.12.2014; Опубл. 25.09.2019 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2019-№13
Металургійна піч, за даним винаходом містить щонайменше одну верхню ємність, щонайменше одну нижню ємність, щонайменше один подавач палива, розташований, по суті, між згаданими щонайменше однією верхньою ємністюі щонайменше однією нижньою ємністю, і щонайменше один ряд фурм, розташованих на згаданих щонайменше одній верхній ємності.

Прокатное производство
621.
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


43.[245637]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Жовнодий Н.Н. Цеху горячей прокатки ПАО НЛМК - 50 лет / Н.Н. Жовнодий, Д.А. Ковалев, А.В. Долгов //Сталь.-2019.-№8.-c.23-24
В этом году отмечается 85 лет выпуска первого новолипецкого чугуна. В знаменательный для НЛМК год отмечает 50-летний юбилей одно из основных подразделений комбината - цех горячей прокатки.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


44.[245638]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Мазур В.Л. Эффективные режимы холодной прокатки и смотки полос в рулоны / В.Л. Мазур, В.И. Тимошенко, И.Ю. Приходько //Сталь.-2019.-№8.-c.25-35. - Библиогр.: 26 назв.
Проанализированы режимы натяжения сматываемых в рулоны холоднокатаных стальных полос. Раскрыты зависимости напряженно-деформированного состояния рулонов от степени деформации, температуры, скорости, шероховатости поверхности валков при холодной прокатке полос.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


45.[245644]

Аналитическое описание
УДК 669.1(09)
Коликов А.П. К 100-летию научной школы обработки металлов давлением НИТУ "МИСиС" / А.П. Коликов, А.В. Зиновьев //Сталь.-2019.-№8.-c.36-42. - Библиогр.: 59 назв.
В 2019 г. отмечается 100-летие научной школы обработки металлов давлением, созданной в Московской горной академии, Московском институте стали, Московском институте цветных металлов и золота, Московском государственном институте стали и сплавов. Отражены этапы ее становления и реальный вклад в развитие отечественной и мировой науки в области пластической деформации металлов.

Прокатное производство
669.1(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


46.[246129]

Аналитическое описание
УДК 621.982
Зайдес С.А. Правка маложестких цилиндрических деталей. Часть 2. Напряженное состояние цилиндрических заготовок при поперечной обкатке плоскими плитами / С.А. Зайдес, Куанг Лэ Хонг //Известия вузов. Черная металлургия.-2019.-№9.-c.674-680.- Библиогр.: 27 назв.
Целью работы является определение условия захвата и напряженного состояния заготовки при поперечной обкатке цилиндрических деталей плоскими плитами. В работе использован математический аппарат и программный пакет Ansys Workbench.

Прокатное производство
621.982
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


47.[246132]

Аналитическое описание
УДК 621.7
Минков К.А. Выбор температурно-временных условий нагрева для реализации совмещенного процесса борирования и объемной закалки крупных штампов из стали 5ХНМ / К.А. Минков, А.Н. Минков, А.А. Хлыбов //Известия вузов. Черная металлургия.-2019.-№9.-c.681-685.- Библиогр.: 20 назв.
В данной работе рассматривается возможность применения стали 5ХНМ. Одной из технологических операций при изготовлении штампов является закалка в масле.

Прокатное производство
621.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


48.[246136]

Аналитическое описание
УДК 621.774
Исследование процесса винтовой раскатки труб в четырехвалковом стане / Б.А. Романцев, Е.А. Харитонов, А.С. Будников и др. //Известия вузов. Черная металлургия.-2019.-№9.-c.686-690.- Библиогр.: 20 назв.
Оценка адекватности модели проводилась путем сравнения размеров труб и их точности после раскатки и по результатам компьютерного моделирования.

Прокатное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


49.[246151]

Аналитическое описание
УДК 621.774
Исследование процесса в винтовой раскатки труб четырехвалковом стане / Б.А. Романцев, Е.А. Харитонов, А.С. Будников и др. //Известия вузов. Черная металлургия.-2019.-№9.-c.686-690.- Библиогр.: 20 назв.
Оценка адекватности модели проводилась путем сравнения размеров труб и их точности после раскатки и по результатам компьютерного моделирования. При раскатке в четырехвалковом стане разностенность значительно уменьшается.

Прокатное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


50.[246157]

Аналитическое описание
УДК 621.778
Харитонов В.А. Закономерности распределения деформации проволок в многослойной пряди при круговом калибрующем обжатии / В.А. Харитонов, А.Б. Иванцов, Т.А. Лаптева //Известия вузов. Черная металлургия.-2019.-№9.-c.691-697.- Библиогр.: 25 назв.
Разработанная методика позволяет анализировать степень проработки каждой проволоки пряди при определенной величине обжатия, отображает особенности деформации многослойной пряди: резкий рост ширины вновь появившегося контакта при почти неизменной величине обжатия; образование арок; неодновременное появление новых контактов в слоях пряди, обусловленное ее геометрией и направлением смещения проволок.

Прокатное производство
621.778
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


51.[246219]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Долгов А.В. Формирование показателей плоскостности и геометрии поперечного сечения горячекатаного проката на стане 2000 НЛМК / А.В. Долгов, В.В. Фаустов, С.В. Кудимов //Сталь.-2019.-№9.-c.29-31
Представлена обзорная информация, которая позволяет оценить направление и результаты деятельности инженерного и технологического персонала подразделений производства горячего проката и сопутствующих служб НЛМК в этом направлении за два последних десятилетия.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


52.[246221]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Исследование влияния ионов хлора в прокатной эмульсии станов холодной прокатки на процесс формирования коррозионных поражений поверхности проката / В.Е. Телегин, О.В. Синицкий, М.А. Никифоров, Д.Ю. Лукьянчиков //Сталь.-2019.-№9.-c.37-40
Проанализировано влияние ионов хлора на степень и характер коррозионного поражения поверхности нагартованного проката. Изучены условия образования точечных очагов коррозии, а также сплошного коррозионного поражения поверхности с формированием ореолов из гидратированных оксидов железа.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


53.[246224]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Сидоров В.А. Последовательность диагностической оценки технического состояния шестеренных клетей прокатных станов. Сообщение 1 / В.А. Сидоров //Сталь.-2019.-№9.-c.49-53. - Библиогр.: 27 назв.
Выполнен анализ развития повреждений элементов шестеренной клети прокатного стана как первый этап решения диагностической задачи контроля технического состояния.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


54.[246385]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Фастыковский А.Р. Особенности использования технологии прокатки - разделения на действующем производстве / Фастыковский А.Р., Беляев С.В. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2019") : тр. XXI Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 1.-Новокузнецк.,2019.-c.175-180. - Библиогр.: 7 назв.
В статье приведены рекомендации и практический опыт освоения технологии прокатки-разделения в условиях действующего непрерывного мелкосортного стана 250-1 АО "ЕВРАЗ ЗСМК".

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


55.[246220]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Щетинин С.В. Электромагнитная природа фреттинг-коррозии опорных валков стана 3000 / С.В. Щетинин, В.И. Щетинина //Сталь.-2019.-№9.-c.32-36. - Библиогр.: 9 назв.
Подтверждена электромагнитная природа фреттинг-коррозии опорных валков стана 3000 в результате сближения и смещения атомов, одинакового направления микротоков электронов контактирующих поверхностей и возникновения межатомных сил связей. Установлен механизм регулирования магнитного поля и разработан процесс намагничивания контактирующих поверхностей с противоположным направлением силовых линий магнитного поля, концентрации магнитного поля и создания электромагнитных сил и магнитного давления отталкивания, что предотвращает фреттинг-коррозию.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


56.[246388]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Кожевников А.В. Исследование влияния условий захвата и колебаний полосы на возникновение вибраций при холодной прокатке / Кожевников А.В., Смирнов А.С., Платонов Ю.В. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2019") : тр. XXI Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 1.-Новокузнецк.,2019.-c.184-188. - Библиогр.: 8 назв.
Представлены результаты исследований влияния нестационарности технологического процесса, заключающиеся в колебании моментов, колебании натяжений полосы, на условия захвата и возникновение опасных вибраций. Даны рекомендации по повышению стабильности процесса прокатки.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


57.[246392]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Кадыков В.Н. Влияние технологических и трудовых процессов на эфффективность функционирования прокатного комплекса / Кадыков В.Н., Мусатова А.И. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2019") : тр. XXI Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 1.-Новокузнецк.,2019.-c.188-196. - Библиогр.: 7 назв.
Проведены исследования организации технологических и трудовых процессов в действующем мелкосортном цехе с использованием тактовых моделей; выявлено «узкое место», лимитирующее работу поточной человеко-технической системы; предложена модернизация оборудования и показана возможность улучшения технико-экономических показателей (сокращение численности рабочих, повышение объема производства, производительности труда и др.).

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


58.[246399]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Дорофеев В.В. Разработка прогрессивных калибровок асимметричных рельсовых профилей на универсальном рельсобалочном стане АО "ЕВРАЗ ЗСМК" / Дорофеев В.В., Добрянский А.В., Фастыковский А.Р. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2019") : тр. XXI Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 1.-Новокузнецк.,2019.-c.202-208. - Библиогр.: 11 назв.
В представленной работе рассмотрены теоретические и технологические аспекты освоения производства остряковых и усовиковых рельсов на новом универсальном рельсобалочном стане АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Приведены результаты научно-практических исследований технологии прокатки этих асимметричных рельсовых профилей.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


59.[246755]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Алдунин А.В. Учет основных закономерностей формирования структуры металла при компоновке оборудования непрерывного широкополосного стана горячей прокатки / Алдунин А.В. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2019") : тр. XXI Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2019.-c.175-179. - Библиогр.: 3 назв.
По результатам физического моделирования получена диаграмма рекристаллизации аустенита низкоуглеродистой стали, применимая к условиям непрерывного широкополосного стана. С использованием полученной диаграммы выполнен анализ условий протекания рекристаллизации при прокатке полос в чистовой группе стана 2000. Недостатки компоновки современных непрерывных широкополосных станов, затрудняющие получение полос с качественной структурой, устраняются при использовании 3/4-непрерывного широкополосного стана.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


60.[246763]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Найзабеков А.Б. Анализ эффективности новой технологии прокатки с макросдвигом / Найзабеков А.Б., Лежнев С.Н., Панин Е.А. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2019") : тр. XXI Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2019.-c.185-191. - Библиогр.: 10 назв.
В работе на основе компьютерного моделирования проведен сравнительный анализ технологии прокатки толстолистовой заготовки, включающей в себя прокатку в рельефных валках с последующей прокаткой в валках с гладкой бочкой до нужного типоразмера, по сравнению с существующей технологией прокатки. Результаты сравнения схем деформирования с помощью коэффициента Лоде-Надаи свидетельствуют о преимуществе предлагаемой технологии по сравнению с с действующей технологией.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn