ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Неразрушающий контроль) было найдено 367 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


61.[241313]

Аналитическое описание
УДК 621.19
Куліш В.А. Особливості контролю технічного стану несучих конструкцій залізобетонних шахтних копрів / В. А. Куліш, Е. С. Крилов //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2018.-№4.-c.51-57. - Библиогр.: 9 назв.
Розроблено стандарт Міненерговугілля України СОУ-Н10.1.00174125.002:2012 «Порядок і організація обстеження залізобетонних копрів», який регламентує процедури контролю і оцінки технічного стану несучих конструкцій і враховує специфіку інструментальних обстежень залізобетонних виробів з використанням сучасних методів і засобів неруйнівного контролю.

Неразрушающий контроль
621.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


62.[244467]

Книга
УДК 620.178
Д21     Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк.-К: Наукова думка,2018.-288 c.

Неразрушающий контроль
620.178
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


63.[242899]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Плєснецов С.Ю. Нові методи контролю твердості поверхневих шарів зміцнених металовиробів / С. Ю. Плєснецов //Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії: зб. наук. пр..-Харків : НТУ "ХПІ".,2018.-№41.-c.45-49. - Библиогр.: 6 назв.
Метою роботи встановлено задачу розробки нових методів ультразвукового контролю твердості поверхневих шарів, які забезпечать підвищення точності вимірювань при високій продуктивності контролю.

Неразрушающий контроль
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


64.[247653]

Аналитическое описание
УДК 620.178
Д21     Дацишин О.П. Огляд методів оцінювання контактної довговічності елементів / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк //Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження.-К: Наукова думка.,2018.-c.7-18
Розглянуто: механіку втомного руйнування; методи математичної теорії тріщин; модельні схеми контактних взаємодій, контакт берегів тріщин; контактні взаємодії в трибоз’єднаннях, феноменологічні моделі; пітинг і відшарування; траєкторії поширення приповерхневих тріщин, оцінювання контактної довговічності; контактна втома і зношування.

Неразрушающий контроль
620.178
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


65.[247656]

Аналитическое описание
УДК 620.178
Д21     Дацишин О.П. Розрахункова модель оцінювання циклічної контактної довговічності тіла з тріщинами / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк //Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження.-К: Наукова думка.,2018.-c.19-46
Розглянуто: класичні і некласичні підходи; силовий підхід в механіці руйнування, лінійна механіка руйнування; втомне руйнування, класичний підхід; циклічні контактні взаємодії, контактна втома; типові контактно-втомні пошкодження; механіка втомного руйнування матеріалів, діаграми руйнування.

Неразрушающий контроль
620.178
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


66.[247659]

Аналитическое описание
УДК 620.178
Д21     Дацишин О.П. Сингулярні інтегральні рівняння деяких контактних задач теоріх пружності для тіл з тріщинами / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк //Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження.-К: Наукова думка.,2018.-c.47-110
Розглянуто: деякі вихідні положення та співвідношення плоскої задачі теорії пружності; напружено-деформований стан пружної пластини з гладким криволінійним розрізом; коефіцієнти інтенсивності напружень; система криволінійних тріщин у пружній площині, сингулярні інтегральні рівняння; метод механічних квадратур.

Неразрушающий контроль
620.178
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


67.[247662]

Аналитическое описание
УДК 620.178
Д21     Дацишин О.П. Контактна втома кочення. Контактно-втомні пошкодження і траєкторії розвитку тріщин у зоні контакту тіл кочення та оцінювання їх довговічності за критеріями утворення пошкоджень / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк //Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження.-К: Наукова думка.,2018.-c.111-215
Розглянуто: кочення за умов граничного змащування, утворення пітингу; відшарування; кочення за умов сухого тертя або зволоження поверхні контакту, дефекти типу «темна пляма» (нора); еволюція системи крайових паралельних тріщин; розкришування (риски).

Неразрушающий контроль
620.178
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


68.[247664]

Аналитическое описание
УДК 620.178
Д21     Дацишин О.П. Фретинг-втомне руйнування / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк //Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження.-К: Наукова думка.,2018.-c.216-267
Розглянуто: вступні зауваження; крайова тріщина поза ділянкою контакту, повне проковзування між тілами, що контактують; гирло тріщини під контртілом, повне проковзування між елементами; фретинг-пари; часткове проковзування між тілами, що контактують; вплив закруглення країв основи контртіла; зсувні та розривні крайові тріщини в зоні контакту елементів фретинг-пари.

Неразрушающий контроль
620.178
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


69.[227648]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Недосека А.Я. Результаты исследования волноводов / А. Я. Недосека, С. А. Недосека, О. И. Бойчук //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.11-15. - Библиогр.: 8 назв.
Приведены результаты исследований волн, проходящих по волноводам. Показаны два механизма передачи информации волноводу от контролируемой конструкции и связанные с этим особенности сигналов АЭ, распространяющихся по нему.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


70.[227652]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Принципи побудови апаратно-програмного комплексу для неруйнівного контролю композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки / Л. І. Муравський, Т. І. Вороняк, Я. Л. Іваницький та ін. //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.37-42. - Бібліогр.: 21 назва
Розглянуто основні принципи побудови переносного апаратно-програмного комплексу для неруйнівного контролю композитних елементів конструкцій авіаційної техніки.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


71.[227654]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Давыдов Е.А. Определение границ поврежденности монтажных сварных соединений генератора установки каталитического крекинга по результатам УЗ-обследования / Е. А. Давыдов, В. П. Дядин //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.47-53. - Библиогр.: 22 назв.
Рассмотрен пример достаточно сложного и объемного диагностического обследования регенератора установки каталитического крекинга. Показаны основные особенности, на которые следует обращать внимание при проведении обследования. Изложен прием адаптации метода TOFD для обследования и оценки поврежденного нефтехимического оборудования.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


72.[227655]

Аналитическое описание
УДК 620.19:621.771
Баглай А.В. Вибрационное обследование стана 1150 / А. В. Баглай //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.54-57. - Библиогр.: 2 назв.
Вибродиагностическим методом проведен неразрушающий контроль состояния подшипниковых опор главного привода горизонтальных валков стана 1150 ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ". Проанализированы причины выхода из строя подшипниковых узлов с последующей выдачей рекомендаций по разработке методик диагностирования приводов горизонтальных валков и определению оптимального технического решения для их реализации.

Неразрушающий контроль
620.19:621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


73.[227656]

Аналитическое описание
УДК 620.19:669.162
Сухомлин В.И. Применение коэрцитиметрического метода контроля при ремонте смесителя в доменном производстве / В. И. Сухомлин, В. И. Волох, А. А. Тараненко //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.58-60. - Библиогр.: 4 назв.
Проведено обследование корпуса смесителя по выявлению участков с повышенными зонами напряжений по величине коэрцитивной силы. Представлены результаты контроля корпуса смесителя по величине коэрцитивной силы. Предложен способ снижения напряжений на внутренней поверхности корпуса смесителя.

Неразрушающий контроль
620.19:669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


74.[227647]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Гусев А.П. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и диаметра прутков арматуры строительных конструкций / А. П. Гусев, Я. И. Шукевич, А. Л. Лукьянов //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.5-10. - Библиогр.: 12 назв.
Предложен магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и диаметра прутков арматуры железобетонных строительных конструкций. Компьютерным моделированием получено распределение намагниченности в стальном прутке и экспериментально исследовано распределение напряженности магнитного поля рассеяния прутка при локальном намагничивании полем постоянного магнита в зависимости от диаметра прутка и от его расстояния до магнита.

Неразрушающий контроль
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


75.[227649]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Миленин А.С. Методы прогнозирования докритического разрушения конструкционных материалов под действием циклических нагрузок: обзор / А. С. Миленин //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.16-24. - Библиогр.: 70 назв.
Проведен анализ литературных данных о методах аналитического и численного прогнозирования зарождения и развития докритической поврежденности конструкционных материалов при циклическом нагружении. Выделены основные направления в построении соответствующих методик, приведены примеры как инженерных правил моделирования разрушения различного типа, так и фундаментальных многомерных моделей состояния материалов ответственных конструкций в характерных условиях эксплуатации.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


76.[227650]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Троицкий В.А. Х-ray mini технология контроля на основе твердотельных плоскопанельных детекторов / В. А. Троицкий, С. Р. Михайлов, Р. О. Пастовенский //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.25-29. - Библиогр.: 2 назв.
Предложена новая технология радиационного контроля с применением малогабаритных твердотельных плоскопанельных детекторов, которая получила название Х-rау mini технология. Приведены результаты радиационного контроля с помощью предложенной технологии сварных соединений различных изделий и состояния сотовых панелей летательных аппаратов.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


77.[227651]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Хохлова Ю.А. Индентирование от макро- до нанометрового уровня и примеры исследования свойств материалов с особой структурой / Ю. А. Хохлова, Д. А. Ищенко, М. А. Хохлов //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.30-36. - Библиогр.: 8 назв.
Индентирование является наиболее точным, теоретически и экспериментально подтвержденным стандартизированным методом определения физико-механических свойств микро- и нанометрового уровня для материалов с тонкой структурой, локальным градиентом свойств, материалов в состоянии интенсивной пластической деформации или после термического воздействия, а также сверхтвердых, хрупких и эластичных материалов, механические свойства которых невозможно определить иными способами. Методология определения прецизионными средствами разрабатывается в рамках перспективного научного направления, которое можно назвать механикой нанотестирования.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


78.[227653]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Галаган Р.М. Реалізація нейромережевих алгоритмів класифікації технічного стану композиційних матеріалів за результатами акустичного контролю / Р. М. Галаган, А. С. Момот //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№1.-c.43-46. - Бібліогр.: 10 назв
Розглянуто можливість застосування архітектури нейронної мережі АРТ-2 для розробки алгоритмів класифікації технічного стану композиційних матеріалів за результатами акустичного контролю методом вільних коливань. Описано інтерфейс і результати роботи програми, що реалізує роботу мережі АРТ-2, а також розроблено засіб для контролю методом вільних коливань.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


79.[230519]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Карпаш А.М. Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском / А.М. Карпаш, А.П. Олійник //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№2.-c.97-101. - Бібліогр. : 7 назв
У роботі запропоновано математичні моделі процесу деформування та напруженого стану для посудин циліндричної форми зі сферичним та конічним куполом, що працюють під дією високого тиску.

Неразрушающий контроль
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


80.[231692]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Кислицын В.М. Оценка механических напряжений в металле контактно-резистивным методом / В.М. Кислицын, С.А. Воронин //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.55-57. - Библиогр.: 12 назв.
В результате проведенных экспериментов определена линейная зависимость электрического сопротивления стали от усилия растяжения в пределах упругих деформаций. Контактно-резистивным методом установлена возможность фиксации момента перехода металла в область пластической деформации.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


81.[231863]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Роботизована система неруйнівного вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією / В.В. Долиненко, Є.В. Шаповалов, Т.Г. Скуба та ін. //Автоматическая сварка.-2017.-№5-6.-c.60-67. - Библиогр.: 12 назв.
Виконано аналіз сучасного стану розробки автоматизованих та автоматичних систем вихрострумового неруйнівного контролю виробів зі складною геометрією. Показано необхідність створення адаптивних роботизованих систем, в яких оператор безпосередньо не задіяний в процесі виконання контролю.

Неразрушающий контроль
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


82.[231687]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Троицкий В.А. Моделирование рентгеновских изображений цифровой рентгенотелевизионной системы на основе сцинтилляционного экрана и ПЗС-матрицы / В.А. Троицкий, С.Р. Михайлов, Д.С. Шило //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.17-22. - Библиогр.: 9 назв.
Выполнено сравнение рентгеновских изображений, формируемых цифровой рентгенотелевизионной системой непрямого преобразования типа "сцинтилляционный экран-объектив-ПЗС-матрица" с изображениями, полученными при моделировании этой системы. Универсальность математической модели, на которой базируется расчет изображений, позволяет на этапе проектирования рентгенотелевизионной системы определить оптимальные режимы ее работы.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


83.[231688]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Мацько І.Й. Аналіз вібраційного сигналу підшипникового вузла з розвинутим дефектом на основі методів статистики періодично корельованих випадкових процесів / І.Й. Мацько //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.23-32. - Библиогр.: 10 назв.
Проведено аналіз вібрацій підшипникового вузла декантера з розвинутим дефектом на основі їх математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу. Розглянуто властивості як детермінованої, так і періодично нестаціонарної стохастичної складових. Встановлено ті особливості спектрально-кореляційної структури останньої, які характеризують дефект даного типу й можуть бути використані для його раннього виявлення.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


84.[231689]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Запорожец А.А. Особенности применения технологии SMART GRID в системах мониторинга и диагностирования теплоэнергетических объектов / А.А. Запорожец, А.Д. Свердлова //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.33-41. - Библиогр.: 17 назв.
Рассмотрены возможности использования "умных сетей" в системах мониторинга и диагностики теплоэнергетического оборудования. Проанализированы причины неисправностей и аварийных ситуаций оборудования генерации, транспортировки и потребления тепловой энергии. Рассмотрены основные методы неразрушающего контроля, применимые для диагностики технических узлов, и информативные сигналы, которые возникают в процессе эксплуатации энергетического оборудования.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


85.[231690]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Ультразвуковий метод оцінювання розсіяної пошкодженості матеріалу на основі зворотно-розсіяного сигналу / Р.І. Романишин, Я.Л. Іваницький, В.В. Кошовий та ін. //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.42-49. - Библиогр.: 25 назв.
Запропоновано неруйнівний метод оцінювання розсіяної пошкодженості в об'ємі матеріалу на основі реєстрації зворотно-розсіяного ультразвукового сигналу у вигляді А-скану. Викладені інформаційні технології обробки зворотно-розсіяного сигналу та результати експериментальної апробації на зразках з різним ступенем водневої пошкодженості.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


86.[231691]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Аналіз результатів технічного діагностування кожухотрубних теплообмінників для ранжування експлуатаційних дефектів та оцінки їх впливу на залишковий ресурс / М.Д. Рабкіна, А.О. Перепічай, І.І. Перепічай, В.В. Мутас //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.50-54. - Библиогр.: 12 назв.
Наведено аналіз результатів багаторічного технічного діагностування апаратів нафтопереробного комплексу з ціллю встановлення типопредставника обладнання для розрахунку на циклічну міцність. Методом скінченних елементів встановлено вплив місцевого корозійного дефекту, розташованого в області навколо патрубка, на циклічну міцність кожухотрубного теплообмінника при дії робочих навантажень.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


87.[231693]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Крылов Э.С. Неразрушающий контроль и оценка технического состояния стальных технологических трубопроводов угольных предприятий / Э.С. Крылов, В.А. Кулиш //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.58-62. - Библиогр.: 10 назв.
Для стальных технологических трубопроводов угольных предприятий разработана комплексная оценка их технического состояния по бальной системе. В качестве критериев оценки использованы факторы, влияющие на техническое состояние трубопроводов. Разработан и испытан комплекс акустико-эмиссионного контроля КАРАТ для обнаружения утечек, а также выявления в металле трубы развивающихся под нагрузкой дефектов типа трещин.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


88.[231945]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Троицкий В.А. Современные достижения в радиационном контроле: обзор / В.А. Троицкий, С.Р. Михайлов, Р.О Пастовенский //Автоматическая сварка.-2017.-№8.-c.61-67. - Библиогр.: 24 назв.
Рассмотрен перспективный метод получения цифрового изображения результатов радиационного контроля без промежуточных носителей данных. Проанализированы преимущества флэш-радиографии.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


89.[232106]

Аналитическое описание
УДК 620.19
О накоплении повреждений в материалах при разрушении / С.А. Недосека, А.Я. Недосека, Л.И. Маркашова, О.С. Кушнарева //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№3.-c.3-13. - Библиогр.: 20 назв.
В статье рассмотрены закономерности возникновения и развития повреждений в материалах при их деформировании. В качестве примера подробно рассмотрено изменение структуры при растяжении образца из стали 12Х1МФ. Показано, что процесс накопления повреждений начинается с возникновением пластических деформаций, стимулирующих интенсивное движение и объединение дислокаций.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


90.[232109]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Діагностика методом електронної ширографії дефектності елементів конструкцій, виготовлених із металевих та композиційних матеріалів з нанесеним захисним покриттям / Л.М. Лобанов, В.А. Знова, В.А. Півторак, І.В. Киянець //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№3.-c.40-48. - Библиогр.: 18 назв.
Представлена технологія неруйнівного контролю дефектності елементів конструкцій, виготовлених із металевих та композиційних матеріалів з нанесеним захисним покриттям.

Неразрушающий контроль
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn