ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Экономика) было найдено 2293 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[242786]

Аналитическое описание
УДК 669.18
Богданов С. В. Влияние производственных факторов и экспортно-импортных металлоторговых операций на состояние мирового рынка стали в современных условиях / С.В. Богданов, И.Ю. Морозов, Т.В. Богданова //Электрометаллургия.-2019.-№3.-c.34-40.- Библиогр.: 5 назв.
Используя представление о точках бифуркации процессов распределения товара на рынке и распространения информации о нем, проанализированы возможности расширения и активизации торговли металлопродукцией на мировом рынке.

Экономика
669.18
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243254]

Аналитическое описание
УДК 338
Снігова О. Ю. Перспективи відновлення ефективного функціонування вугільної галузі сходу України / О. Ю. Снігова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.147-154.- Библиогр.:17назв.; Текст англ.
Встановлення можливостей і перспектив відновлення вугільної промисловості підконтрольних територій Донецької та Луганської областей в сучасних економічних і політичних умовах. Визначення ролі цієї території у відновленні економіки східних регіонів України.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243629]

Аналитическое описание
УДК 330
Микитенко В. Просторове управління природно-ресурсними активами-запорука розвитку національного державотворчого проекту і його безпеки / В. Микитенко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.21-27. - Библиогр.: 7 назв.
Розкрито базові елементи національної безпеки особи, суспільства і держави, які слід ураховувати у процесі розроблення та реалізації у практиці управління доктрин і стратегій сталого розвитку.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243631]

Аналитическое описание
УДК 330
Степаненко А. Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки / А. Степаненко, А. Омельченко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.34-40. - Библиогр.: 6 назв.
Розкрито сутність і значення публічно-приватного партнерства (ІЛЛІ), висвітлено його форми і роль як ключового інструмента вирішення важливих проблем збалансованого розвитку економіки завдяки залученню до реалізації стратегій приватних операторів.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[243633]

Аналитическое описание
УДК 330
Корнійчук О. Модернізація системи охорони здоров'я на засадах сталого розвитку / О. Корнійчук //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.48-51. - Библиогр.: 9 назв.
Розкрито стратегію модернізації сфери охорони здоров ’я на основі критеріїв сталого розвитку щодо надання якісної та доступної медичної допомоги всім громадянам незалежно від вікового і фінансового стану.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[243635]

Аналитическое описание
УДК 330
Веклич О. Параметризація економічного збитку від погіршення/зниження екосистемних послуг / О. Веклич //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.58-64. - Библиогр.: 14 назв.
Уперше здійснено параметризацію економічного збитку від погіршення/зниження екосистемних послуг.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[243636]

Аналитическое описание
УДК 330
Колмакова В. Інституціоналізація процесу екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу від негативних наслідків господарювання / В. Колмакова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.65-71. - Библиогр.: 10 назв.
Досліджено теоретико-методологічні засади екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу в результаті неефективного господарювання.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[243637]

Аналитическое описание
УДК 330
Бойко В. Упровадження екологічних інновацій у системі охорони атмосферного повітря (на прикладі кластера екологічної модернізації) / В. Бойко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.72-77. - Библиогр.: 8 назв.
Обгрунтовано особливості та струткуру кластера екологічної модернізації системи охорони атмосферного повітря.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[244710]

Книга
УДК 338
Е45      Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (23 квітня, 2019): ЭБ.-Дніпро: НМетАУ,2019.-398 c.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[244724]

Аналитическое описание
УДК 338
Калинина С.С. Совершенствование системы управления рисками кредитной организации в сфере противодейстия отмыванию (легализации) денежный средств / Калинина С.С., Мелихова А.В. //Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р.: ЭБ.-Дніпро.,2019.-c.18-21. - Бібліогр.: 2 назви

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[245694]

Аналитическое описание
УДК 33
Регуляторні функції освіти в поведінкових моделях / О. В. Горбань, О. П. Кравченко, Р. В. Мартин, Н. Ф. Юхименко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.152-157. -Библиогр.:15 назв.; Текст англ
Мета. Полягає у використанні поведінкового підходу для виділення й розгляду основних функцій освіти, за допомогою яких здійснюється управління та ідентифікація нейробіологічних і соціальних систем.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[245695]

Аналитическое описание
УДК 33
Роль філософських дисциплін в освітніх стратегіях підготовки фахівців у галузі публічного адміністрування / С. В. Руденко, О. О. Базалук, В. Ф. Цвих, I. П. Кальмук //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.158-163. -Библиогр.:16 назв.; Текст англ
Мета. Розкрити оптимальну модель функціонування філософських дисциплін у структурі освітніх програм підготовки фахівців за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування“, а також пов'язані з цим аспектом особливості управління освітніми стратегіями підготовки державних службовців.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[245696]

Аналитическое описание
УДК 33
Інституціональні складові соціально-економічного розвитку / Ю. I. Пилипенко, Г. М. Пилипенко, Н. I. Литвиненко та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.164-171. -Библиогр.:10 назв.; Текст англ
Мета. Визначення ключових неформальних інститутів українського суспільства через виявлення соціокультурних цінностей, що знаходяться в їх основі, а також розкриття специфіки їх впливу на соціально-економічний розвиток країни.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[245741]

Аналитическое описание
УДК 33
Громадський контроль за діями державної влади у сфері дослідження й раціонального використання надр / О. П. Васильченко, О. С.Лотюк, О. М. Кудрявцева, 3. С. Кравцова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.102-106. -Библиогр.:19 назв.; Текст англ
Мета. Розкрити правову природу, форми та методи громадського контролю за діями державної влади у сфері дослідження й раціонального використання надр. Розглянути правові механізми, що визначають громадський контроль у конкретній сфері діяльності: охорони надр від неправомірних посягань з боку держави та інших суб’єктів.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[245743]

Аналитическое описание
УДК 33
Вплив коучингу на розвиток лідерських умінь менеджера / Н. Ю. Подольчак, Л. М. Прокопишин-Рашкевич, В. Я. Карковська //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.107-113. -Библиогр.:14 назв.; Текст англ
Мета. Розкрити суть концепції внутрішнього тренінгу, визначити лідерські стилі управління, їх переваги й недоліки та відобразити розвиток компетенцій через вплив зовнішнього та управлінського коучингу в компанії.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[245744]

Аналитическое описание
УДК 33
Петруня Ю. Є. Бізнес-середовище країни: підходи до оцінювання в контексті управлінських процесів / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня, В. Я. Швець //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.114-119. -Библиогр.:13 назв.; Текст англ
Мета. Удосконалення методологічних підходів до оцінювання стану бізнес-середовища у країні, виявлення потенціалу та обмежень існуючих показників діагностики стану бізнес-середовища, зокрема рейтингових.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[245745]

Аналитическое описание
УДК 33
Траєкторії інституціонального розвитку: досвід ліберальної трансформації в Україні та Білорусі / Ю. I. Пилипенко, Г. М. Пилипенко, Н. I. Литвиненко та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.120-127. -Библиогр.:13 назв.; Текст англ
Мета. Розкриття специфіки дії механізму інституціо-нальних змін у країнах постсоціалістичної трансформації, визначення впливу неформальних норм на траєкторії інституціонального розвитку України та Білорусі.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[245746]

Аналитическое описание
УДК 33
Чухрай Н.І. Методичні підходи до розподілу ресурсів енергопостачального підприємства щодо зменшення операційних втрат / H. І. Чухрай, О.З. Сорочак, I. В. Бохонко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.128-133. -Библиогр.:10 назв.; Текст англ
Мета. Розроблення та апробація моделі цільового програмування для оптимального розподілу інвестиційних ресурсів енергопостачального підприємства між різними варіантами техніко-технологічних рішень щодо зменшення операційних втрат при транспортуванні електроенергії від джерел її генерації до споживачів.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[245748]

Аналитическое описание
УДК 33
Чухрай Н.І. Оптимізація фондоозброєності на основі виробничих функцій в економічній моделі виробництва / О. Г. Янковий, Ю. В. Гончаров, В. В. Коваль, Т. I. Лосіцька //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.134-140. -Библиогр.:13 назв.; Текст англ
Мета. Розробка процедури визначення оптимальної фондоозброєності в рамках двофакторних виробничих функцій, а також аналіз умов її реалізації на практиці.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[245750]

Аналитическое описание
УДК 33
Державна політика у сфері енергоефективності / Л. В. Сорока, О. П. Рябченко, А. В. Замрига, О. М. Коротун //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.141-146. -Библиогр.:18 назв.; Текст англ
Мета. Проаналізувати існуючу ситуацію у сфері енергоефективності, дослідити проблеми реалізації державної політики в зазначеній сфері та останні тенденції у прийнятті інноваційних інструментів і економічно ефективних способів вирішення проблем високих цін на енергоносії, енергетичної безпеки й незалежності, забруднення повітря та глобальної зміни клімату.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[245752]

Аналитическое описание
УДК 33
Дубєй Ю.В. Управління відтворенням оборотних активів машинобудівних підприємств України / Ю.В. Дубєй //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.147-152. -Библиогр.:16 назв.; Текст англ
Мета. Визначення особливостей управління відтворенням оборотних активів машинобудівних підприємств і обгрунтування сучасних напрямів підвищення ефективності їх використання.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[246515]

Аналитическое описание
УДК 330
Задорожный Г.З. Уномика и экзистенциалы хозяйствующей личности в свете постнеклассической экономической науки (по мотивам наследия В. Франкла) / Г.З. Задорожный, О.В. Хомин //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.9-24. - Библиогр.: 14 назв.
Уномика-это новая судьбоносная наука о человечности, которая имеет своей целью исследовать и обосновывать благостный формат жизнедеятельности-поступка личности-микрокосма исходя из понимания-развертывания синкретичной размерности ценностно-смыслового Универсума. Об этой науке более подробно рассказывается в этой статье.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[246516]

Аналитическое описание
УДК 338
Гузенко І.Ю. Ціннісно-культурні аспекти економічної глобалізації / І.Ю. Гузенко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.25-36. - Библиогр.: 26 назв.
У статті на теоретико-методологічному рівні доведено, що такі комплексні й всеосяжні процеси світового масштабу як глобалізація належить розглядати в рамках пізнавальних схем та на підставі методологій різних суспільних наук: загальної соціології, соціальної філософії, міжнародної політичної економії, політології, історії й культурології.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[246517]

Аналитическое описание
УДК 330
Пилипенко Г.М. Взаємодія економічних інтересів в суспільстві: ретроспективний аналіз досягнень економічної науки / Г.М. Пилипенко, В.Л. Смєлова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.37-52. - Библиогр.: 15 назв.
Стаття присвячена виявленню теоретико-методологічних проблем, які мають місце у дослідженні гармонізації економічних інтересів.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[246518]

Аналитическое описание
УДК 330
Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин / Н.І. Гражевська //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.53-60. - Библиогр.: 19 назв.
У статті розкриваються теоретико-методологічні засади дослідження економічних та політико-економічних інтересів влади у науковому аналізі представників нового інституціоналізму, розробників теорії агентських відносин, теорії суспільного вибору, нової політичної економії.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[246519]

Аналитическое описание
УДК 330
Багмет К.В. Інституційні зміни у соціальному секторі національної економіки: зовнішні тенденції та внутрішні суперечності / К.В. Багмет //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.61-72. - Библиогр.: 25 назв.
У статті автор пропонує концептуальний підхід, який пояснює інституційні зміни соціальної сфери національної економіки в якості результату впливу процесів глобалізації та розвитку людського капіталу, що виступає визначальним фактором соціально-економічного прогресу держав на сучасному етапі.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[246520]

Аналитическое описание
УДК 338
Ходжаян А.Р. Критерії визначення пріоритетів структурних змін в економіці / А.Р. Ходжаян //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.73-85. - Библиогр.: 17 назв.
Стаття присвячена визначенню критеріїв ідентифікації пріоритетних галузевих напрямів структурних змін в економіці України, обгрунтуванню ключових проблем відповідності секторів вітчизняного господарства цим критеріям, виявленню шляхів усунення структурних деформацій в економіці України.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[246530]

Аналитическое описание
УДК 330
Аболхасанзад А. Інтегральна оцінка діяльності діяльності енергетичних підприємств / А. Аболхасанзад //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.149-157. - Библиогр.: 4 назв.
У статті досліджуються проблеми підвищення ефективності енергетичних підприємств.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[246531]

Аналитическое описание
УДК 330
Пімоненко Т.В. Детермінанти підвищення ефективності менеджменту зелених інвестицій / Т.В. Пімоненко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.158-165. - Библиогр.: 11 назв.
У статті систематизовано основні передумови розвитку ринку зелених інвестицій.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[246533]

Аналитическое описание
УДК 330
Захарченко Н.В. Механізми фінансування "зелених" інвестицій / Н.В. Захарченко, Н.В. Борисенко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.166-180. - Библиогр.: 20 назв.
У статті розглянуто механізми фінансування екологічних інвестицій з метою створення ефективної системи державного регулювання «зеленої» економіки.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn