ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Экономика) было найдено 2204 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[236555]

Аналитическое описание
УДК 330.3
Колтунович О.С. Механізми інвестиційного забезпечення модернізації систем водоочищення на промислових підприємствах / О.С. Колтунович //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.61-64. - Библиогр. : 9 назв.
Розглянуто особливості фінансового забезпечення процесів модернізації та інноваційного розвитку системи промислового водокористування в Україні.

Экономика
330.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[236556]

Аналитическое описание
УДК 338
Скрипчук П.М. Наукові аспекти експортно-імпортних операцій агропромислового комплексу України / П.М. Скрипчук, К.М. Федина, К.В. Павлов //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.76-82. - Библиогр. : 12 назв.
В статті обгрунтовано наукові аспекти експортно-імпортних операцій агропромислового комплексу України.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[237171]

Аналитическое описание
УДК 33
Кочешкова І.М. Щодо доцільності управління відходами вуглевидобутку / І.М. Кочешкова, Н.В. Трушкіна //Уголь Украины.-2018.-№3.-c.22-26. - Библиогр.: 16 назв.
Вивчено, що концепція управління відходами вуглевидобутку має базуватися на якісно новій моделі публічно-приватного партнерства із застосуванням венчурного інвестування та краудінвестингу.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[238054]

Аналитическое описание
УДК 33
Степаненко А. Екологічна модернізація економіки в дискурсі четвертої промислової революції / А. Степаненко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.15-19. - Библиогр.: 3 назв.
Розкрито сутність інституціоналізації екологічної модернізації економіки, яка полягає в економізації екології та екологізації економіки. Доведено недосконалість сучасної системи інститутів екологізації економіки, що проявляється в неефективній природоохоронній і ресурсозберігаючій діяльності, нераціонапьному природокористуванні.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238055]

Аналитическое описание
УДК 338
Тітаренко Г. Інноваційний розвиток України в умовах імплементації угод ЄС щодо екологічної безпеки / Г. Тітаренко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.20-24. - Библиогр.: 5 назв.
Доведено доцільність використання системно-синергетичного підходу до обгрунтування сутності національної інноваційної системи (НІС) як інституціональної основи гарантування екологічної безпеки регіонів в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238066]

Аналитическое описание
УДК 338
Бистряков І. Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами / І. Бистряков, В. Микитенко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.37-42. - Библиогр.: 5 назв.
Запропоновано концептуально-аналітичний підхід до визначення інтегративної бази сталого розвитку територій, який грунтується на ідеї формування господарського простору та створює реальні умови для впорядкування і розвитку територіальної економічної інтеграції.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[238070]

Аналитическое описание
УДК 33
Ільїна М. Класифікація територіальних громад на основі актив-орієнтованого підходу / В. Ільїна //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.53-57. - Библиогр.: 8 назв.
Розглянуто значення актив-орієнтованого підходу для розвитку територіальних громад. Проаналізовано сутнісні характеристики та відмінності активів від капіталів і ресурсів. Запропоновано концептуальну модель формування програми розвитку територій; у межах її окремих етапів та завдань представлено методологічний підхід до інвентаризації й картографування активів.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[238071]

Аналитическое описание
УДК 33
Сакаль О. Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій / О. Сакаль //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.58-61. - Библиогр.: 7 назв.
Проаналізовано сучасні підходи до визначення змісту еколого-економічної ефективності землекористування та розкрито доктринальні питання останньої в умовах поглиблення інституціональних трансформацій.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[238072]

Аналитическое описание
УДК 33
Сундук А. Регіональний аспект фінансово-економвчного регулювання землекористування в Україні / А. Сундук, Л. Шашула //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.62-66. - Библиогр.: 8 назв.
Досліджено регіональні характеристики використання засобів фінансово-економічного регулювання у сфері землекористування та розроблено коефіцієнт концентрації його активності (Кка)- Згідно з розрахунками регіони держави суттєво диференційовані за цим показником.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[238073]

Аналитическое описание
УДК 33
Лицур І. Механізм фіксального регулювання лісогосподарюванняй / І. Лицур, А. Карпук //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.67-72. - Библиогр.: 10 назв.
Досліджено сутність та особливості механізму фіскального регулювання, обґрунтовано науково-теоретичні засади його впливу на забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства в системі фіскальної політики природокористування. Визначено концептуальні основи функціонування такого механізліу з урахуванням світового досвіду.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[228423]

Аналитическое описание
УДК 330
Перович Л.Л. Інформаційно-інноваційні інструменти використання природних ресурсів / Л.Л. Перович, О.Є. Лудчак //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.30-32. - Бібліогр. : 8 назв
Розглядаються проблеми досягнення балансу розвитку еколого-економічних процесів через упровадження інформаційно-інноваційних інструментів.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[228424]

Аналитическое описание
УДК 330
Занько Б.М. Обліково-аналітичне забезпечення обчислення екологічного податку / Б.М. Занько //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.33-36. - Бібліогр. : 11 назв
Обгрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського обліку інформації, що використовується для обчислення екологічного податку на розміщення суб'єктом господарювання відходів.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[228428]

Аналитическое описание
УДК 330
Захарченко В.І. Ефективність природокористування і стан навколишнього природного середовища як чиники міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.57-62. - Бібліогр. : 13 назв
Наведено оцінки ефективності природокористування й стану навколишнього природного середовища як чинників конкурентоспроможності України та її регіонів за методологією міжнародного Інституту розвитку менеджменту.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[228429]

Аналитическое описание
УДК 330
Федоренко М.А. Класифікація екосистемних послуг природоохоронних територій / М.А. Федоренко //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.78-82. - Бібліогр. : 13 назв
У статті показано види екосистем, які існують в Дунайському біосферному заповіднику.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[228430]

Аналитическое описание
УДК 330
Ковалів О.І. Особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.83-87. - Бібліогр. : 8 назв
Обгрунтовано особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[228431]

Аналитическое описание
УДК 330
Богіра М.С. Вплив ринкової економіки на раціональне використання земель / М.С. Богіра //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.88-91. - Бібліогр. : 9 назв
Розкрито стан використання земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[229354]

Аналитическое описание
УДК 338
Коробейникова Я.С. Моделювання обсягів утворення твердих побутових відходів в туристичних дестинаціях / Я.С. Коробейникова, Ю.І. Юрас //Электрометаллургия.-2017.-№1.-c.129-133. - Библиогр. : 9 назв.
Розглядаються екологічні наслідки туристичної галузі.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[229703]

Аналитическое описание
УДК 33
Шершун М.Х. Маркетинг збалансованого розвитку як інструмент раціонального використання природних ресурсів України / М.Х. Шершун, Т.М. Микитин //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.10-13. - Бібліогр. : 16 назв
Розглянуто питання становлення маркетингу збалансованого розвитку, його зв'язку з раціональним природокористуванням.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[229722]

Аналитическое описание
УДК 33
Гуцуляк Г.Д. Методологічні і теоретичні засади оптимізації природних ландшафтів / Г.Д. Гуцуляк, Ю.Г. Гуцуляк //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.14-24. - Бібліогр. : 7 назв
Розглянуто методологічні й теоретичні засади оптимізації природного середовища, що включає раціональне, науково обгрунтоване і технологічно досконале використання природних ресурсів, охорону природних комплексів.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[229723]

Аналитическое описание
УДК 33
Красовская Ю.В. Устойчивое эколого-экономическое развитие сельского хозяйства трансграничных территорий на примере Украины и Беларуси / Ю.В. Красовская, А.Ю. Лесняк, О.М. Подлевская //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.24-29. - Бібліогр. : 18 назв
Охарактеризовано устойчивое эколого-экономическое развитие сельского хозяйства трансграничных территорий на примере Украины и Беларуси.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[229724]

Аналитическое описание
УДК 33
Перович Л.Л. Інформаційно-інноваційні інструменти використання природних ресурсів / Л.Л. Перович, О.Є. Лудчак //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.30-32. - Бібліогр. : 8 назв
У статті розглядаються проблеми досягнення балансу розвитку еколого-економічних процесів через упровадження інформаційно-інноваційних інструментів.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[229729]

Аналитическое описание
УДК 33
Захарченко В.І. Ефективність природокористування і стан навколишнього природного середовища як чинники міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.57-62. - Бібліогр. : 13 назв
Наведено оцінки ефективності природокористування й стану навколишнього природного середовища як чинників конкурентоспроможності України та її регіонів.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[229731]

Аналитическое описание
УДК 33
Ковалів О.І. Особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.83-87. - Бібліогр. : 8 назв
Обгрунтовано особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[229732]

Аналитическое описание
УДК 33
Богіра М.С. Вплив ринкової економіки на раціональне використання земель / М.С. Богіра //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.88-91. - Бібліогр. : 9 назв
Розкрито стан використання земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[229733]

Аналитическое описание
УДК 33
Кузін Н.В. Методичні засади розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, переміщення, складування та нанесення родючого шару грунту на малопродуктивні угіддя / Н.В. Кузін //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.91-96. - Бібліогр. : 16 назв
Обгрунтовано методичні рекомендації з розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, переміщення, складування та нанесення родючого шару грунту на малопродуктивні угіддя.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[229734]

Аналитическое описание
УДК 33
Чабан В.Г. Земельна рента як об'єкт земельних відносин в аграрному секторі / В.Г. Чабан //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.96-99. - Бібліогр. : 9 назв
Досліджено теоретичні аспекти земельної ренти.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[229736]

Аналитическое описание
УДК 33
Кустовська О.В. Особливості формування земельних ділянок для розміщення об'єктів транспортування електричної енергії / О.В. Кустовська, В.О. Брижко //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.104-107. - Бібліогр. : 6 назв
Обгрунтовано процес формування земельних ділянок для розміщення об'єктів транспортування електричної енергії.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[229845]

Аналитическое описание
УДК 338:334
Гринев А.Ф. Научно-техническая политика и экономика / А. Ф. Гринев //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2017.-№3.-c.113-114
Основным фактором ускорения развития металлургических технологий в Украине должна быть инновационная активность с широким привлечением инвестиций.

Экономика
338:334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[230255]

Аналитическое описание
УДК 658
Развитие производства и технологий в черной металлургии Японии в 2015 г. / Реф. Н.Г. Зиновьева //Новости черной металлургии за рубежом.-2017.-№1(109).-c.50-57
В Институте черной металлургии Японии занимаются тщательным изучением технической информации, относящейся к технологии производства черных металлов, выявлением проблемных вопросов, которые требуют технологического развития, и работают над их решением — в технических комитетах и междисциплинарных технических комитетах, связанных с Техническим обществом.

Экономика
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[230270]

Аналитическое описание
УДК 658
Мировое производство стали в 2016 г. выросло на 0,8 % / Реф. Н.Г. Зиновьева //Новости черной металлургии за рубежом.-2017.-№2(110).-c.52-53
Международная металлургическая ассоциация World Steel Association (WSA) представляет около 160 производителей стали, включая национальные и региональные ассоциации черной металлургии, а также научно-исследовательские институты. Члены WSA производят около 85 % стали в мире.

Экономика
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2022
Design and programming by Lemaryn