ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Экономика) было найдено 2353 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[249163]

Аналитическое описание
УДК 330.3
Федулова Л. Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій дляі реалізації цілей сталого розвитку / Л. Федулова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№7.-c.6-14. - Библиогр.: 14 назв.
Охарактеризовано світові тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації.

Экономика
330.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[249164]

Аналитическое описание
УДК 330.3
Обиход Г. Огранізаційно-економічні механізми превентизації впливу кліматичних змін на урборуральні території / Г. Обиход, А. Омельченко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№7.-c.15-20. - Библиогр.: 7 назв.
Узагальнено основні результати досліджень у сфері безпеки життєдіяльності населення в умовах глобальних кліматичних змін.

Экономика
330.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[249169]

Аналитическое описание
УДК 338
Дзьоба О. Методичні засади оцінювання соціальної безпеки держави / О. Дзьоба, Н. Ставнича //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№7.-c.56-62. - Библиогр.: 9 назв.
Проаналізовано науково-методичні підходи до оцінювання рівня соціальної безпеки держави, узагальнено методи його здійснення.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[249170]

Аналитическое описание
УДК 330.3
Корнійчук О. Теоретико-методологічні засади дослідження сфери охорони здоров'я метрополій в умовах сталого розвитку / О. Корнійчук //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№7.-c.63-67. - Библиогр.: 10 назв.
Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження впливу охорони здоров'я метрополій на інфраструктуру цієї сфери на прикладі трьох зон тяжіння до них в умовах пріоритетності сталого розвитку.

Экономика
330.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[249171]

Аналитическое описание
УДК 330.3
Жук В. Пріоритетні підходи до оцінки земельних активів у сільському господарстві / В. Жук, Ю. Бездушна //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№7.-c.68-76. - Библиогр.: 22 назв.
Визначено пріоритетні підходи і методологію здійснення справедливої оцінки вартості сільськогосподарських земель у фінансовій і статистичній звітності як чинника ціноутворення при її ринковому обігу та капіталізації в національному багатстві України.

Экономика
330.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[249173]

Аналитическое описание
УДК 338.1
Тітаренко Г. Інституційне забезпечення фінансового механізму водокористування: теорія та практика / Г. Тітаренко, О. Тітаренко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№7.-c.85-91. - Библиогр.: 7 назв.
Обгрунтовано необхідність позитивних інституційних змін фінансового механізму водогосподарювання.

Экономика
338.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[250323]

Аналитическое описание
УДК 338
Білоцерківець В.В. Інноваційне відродження гірничо-металургійного комплексу України як імператив національної конкурентної політики / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. Алсуф'єва //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.9-20. - Библиогр.: 17 назв.
Виявлені і обгрунтовані основні причини негативних тенденцій у розвитку ГМК України.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[250334]

Аналитическое описание
УДК 338
Тригубченко А.В. Особливості макроекономічних індикаторів перекупленості та перепроданості на фондовому ринку / А.В. Тригубченко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.97-104. - Библиогр.: 10 назв.
У статті актуалізовано проблему аналізу поточного економічного стану країни через здійснення постійного моніторингу її економічної динаміки.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[250864]

Аналитическое описание
УДК 339.137
Богданов С.В. Оценка конкурентных направлений развития производственного бизнеса в основных сегментах мирового рынка стали / С.В. Богданов //Электрометаллургия.-2020.-№8.-c.30 - 39. - Библиогр.: 11 назв.
Представлены результаты по оценке вариантов эффективности стратегического развития конкурентных отношении в производственной и внешнеторговой сферах бизнеса на мировом рынке стали и его сегментах.

Экономика
339.137
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[251157]

Аналитическое описание
УДК 330
Баряцька Н.В. Поняття критичної мінеральної сировини-інструмент стимулювання розвитку надкористування в Україні / Н.В. Баряцька //Мінеральні ресурси України.-2020.-№2.-c.13-18. - Библиогр.: 18 назв.
Проаналізовано стан і перспективи використання загальносвітової практики для стимулювання певних напрямів розвитку мінерально-сировинної бази України.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[251733]

Аналитическое описание
УДК 338
Прадівлянний М.Г. Реалізація педагогічних умов формування клячових компетентностей майбутніх фахівців туристичної галузі та менеджменту в процесі вивчення гуманітарних дисциплін / М.Г. Прадівлянний, Н.Д. Бондар //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№2.-c.110-119. - Библиогр.: 14 назв.
Узагальнено практичний досвід підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі та менеджменту.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[251946]

Аналитическое описание
УДК 338
Современные тенденции в развитии транспортно- логистических систем / О. А. Ходоскина, С. А. Кирпичева, А. А. Самсонова, Е. А. Швецова //Вісник ДНУ залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.-2020.-№1.-c.25-34. - Библиогр.: 10 назв.
Целью настоящей работы является подробное изучение и анализ существующего уровня развития транспортно- логистических систем, а также перспективы их дальнейшего развития.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[252876]

Книга
УДК 338
С69      Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації: монографія / О.Ф. Новікова та ін..-К: ІЕП НАНУ,2020.-463 c.

Экономика
338(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[254177]

Аналитическое описание
УДК 330.837
Пилипенко М.Г. Інституціональні зміни економіки в контексті еволюції поглядів Д.Норта / Пилипенко М.Г. //Економічний вісник Дніпровської політехніки.-2020.-№3(71).-c.9-17. - Бібліогр.: 7 назв
Відокремлено етапи становлення й розвитку уявлень Д. Норта щодо джерел і факторів інституціональних змін суспільства

Экономика
330.837
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[254559]

Аналитическое описание
УДК 338
Сергушина Е.С. Оценка финансового состояния экономического субъекта на основе расчета финансовых коэффициентов / Е.С. Сергушина, А.А. Одуева //Вестник Сибирского государственного индустриального университета.-2020.-№4.-c.37-39. - Библиогр.: 2 назв.
Проведен анализ финансового состояния экономического субъекта на основе расчета финансовых коэффициентов.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[242786]

Аналитическое описание
УДК 669.18
Богданов С. В. Влияние производственных факторов и экспортно-импортных металлоторговых операций на состояние мирового рынка стали в современных условиях / С.В. Богданов, И.Ю. Морозов, Т.В. Богданова //Электрометаллургия.-2019.-№3.-c.34-40.- Библиогр.: 5 назв.
Используя представление о точках бифуркации процессов распределения товара на рынке и распространения информации о нем, проанализированы возможности расширения и активизации торговли металлопродукцией на мировом рынке.

Экономика
669.18
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[243254]

Аналитическое описание
УДК 338
Снігова О. Ю. Перспективи відновлення ефективного функціонування вугільної галузі сходу України / О. Ю. Снігова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.147-154.- Библиогр.:17назв.; Текст англ.
Встановлення можливостей і перспектив відновлення вугільної промисловості підконтрольних територій Донецької та Луганської областей в сучасних економічних і політичних умовах. Визначення ролі цієї території у відновленні економіки східних регіонів України.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[243629]

Аналитическое описание
УДК 330
Микитенко В. Просторове управління природно-ресурсними активами-запорука розвитку національного державотворчого проекту і його безпеки / В. Микитенко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.21-27. - Библиогр.: 7 назв.
Розкрито базові елементи національної безпеки особи, суспільства і держави, які слід ураховувати у процесі розроблення та реалізації у практиці управління доктрин і стратегій сталого розвитку.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[243631]

Аналитическое описание
УДК 330
Степаненко А. Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки / А. Степаненко, А. Омельченко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.34-40. - Библиогр.: 6 назв.
Розкрито сутність і значення публічно-приватного партнерства (ІЛЛІ), висвітлено його форми і роль як ключового інструмента вирішення важливих проблем збалансованого розвитку економіки завдяки залученню до реалізації стратегій приватних операторів.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[243633]

Аналитическое описание
УДК 330
Корнійчук О. Модернізація системи охорони здоров'я на засадах сталого розвитку / О. Корнійчук //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.48-51. - Библиогр.: 9 назв.
Розкрито стратегію модернізації сфери охорони здоров ’я на основі критеріїв сталого розвитку щодо надання якісної та доступної медичної допомоги всім громадянам незалежно від вікового і фінансового стану.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[243635]

Аналитическое описание
УДК 330
Веклич О. Параметризація економічного збитку від погіршення/зниження екосистемних послуг / О. Веклич //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.58-64. - Библиогр.: 14 назв.
Уперше здійснено параметризацію економічного збитку від погіршення/зниження екосистемних послуг.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[243636]

Аналитическое описание
УДК 330
Колмакова В. Інституціоналізація процесу екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу від негативних наслідків господарювання / В. Колмакова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.65-71. - Библиогр.: 10 назв.
Досліджено теоретико-методологічні засади екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу в результаті неефективного господарювання.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[243637]

Аналитическое описание
УДК 330
Бойко В. Упровадження екологічних інновацій у системі охорони атмосферного повітря (на прикладі кластера екологічної модернізації) / В. Бойко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.72-77. - Библиогр.: 8 назв.
Обгрунтовано особливості та струткуру кластера екологічної модернізації системи охорони атмосферного повітря.

Экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[244710]

Книга
УДК 338
Е45      Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (23 квітня, 2019): ЭБ.-Дніпро: НМетАУ,2019.-398 c.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[244724]

Аналитическое описание
УДК 338
Калинина С.С. Совершенствование системы управления рисками кредитной организации в сфере противодейстия отмыванию (легализации) денежный средств / Калинина С.С., Мелихова А.В. //Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р.: ЭБ.-Дніпро.,2019.-c.18-21. - Бібліогр.: 2 назви

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[245694]

Аналитическое описание
УДК 33
Регуляторні функції освіти в поведінкових моделях / О. В. Горбань, О. П. Кравченко, Р. В. Мартин, Н. Ф. Юхименко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.152-157. -Библиогр.:15 назв.; Текст англ
Мета. Полягає у використанні поведінкового підходу для виділення й розгляду основних функцій освіти, за допомогою яких здійснюється управління та ідентифікація нейробіологічних і соціальних систем.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[245695]

Аналитическое описание
УДК 33
Роль філософських дисциплін в освітніх стратегіях підготовки фахівців у галузі публічного адміністрування / С. В. Руденко, О. О. Базалук, В. Ф. Цвих, I. П. Кальмук //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.158-163. -Библиогр.:16 назв.; Текст англ
Мета. Розкрити оптимальну модель функціонування філософських дисциплін у структурі освітніх програм підготовки фахівців за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування“, а також пов'язані з цим аспектом особливості управління освітніми стратегіями підготовки державних службовців.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[245696]

Аналитическое описание
УДК 33
Інституціональні складові соціально-економічного розвитку / Ю. I. Пилипенко, Г. М. Пилипенко, Н. I. Литвиненко та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.164-171. -Библиогр.:10 назв.; Текст англ
Мета. Визначення ключових неформальних інститутів українського суспільства через виявлення соціокультурних цінностей, що знаходяться в їх основі, а також розкриття специфіки їх впливу на соціально-економічний розвиток країни.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[245741]

Аналитическое описание
УДК 33
Громадський контроль за діями державної влади у сфері дослідження й раціонального використання надр / О. П. Васильченко, О. С.Лотюк, О. М. Кудрявцева, 3. С. Кравцова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.102-106. -Библиогр.:19 назв.; Текст англ
Мета. Розкрити правову природу, форми та методи громадського контролю за діями державної влади у сфері дослідження й раціонального використання надр. Розглянути правові механізми, що визначають громадський контроль у конкретній сфері діяльності: охорони надр від неправомірних посягань з боку держави та інших суб’єктів.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[245743]

Аналитическое описание
УДК 33
Вплив коучингу на розвиток лідерських умінь менеджера / Н. Ю. Подольчак, Л. М. Прокопишин-Рашкевич, В. Я. Карковська //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.107-113. -Библиогр.:14 назв.; Текст англ
Мета. Розкрити суть концепції внутрішнього тренінгу, визначити лідерські стилі управління, їх переваги й недоліки та відобразити розвиток компетенцій через вплив зовнішнього та управлінського коучингу в компанії.

Экономика
33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn