Чекаємо вас за адресою:

49009, м. Дніпро, вул. Вол. Вернадського , 23,

@e-mail: bibliot@ukr.net

Наші телефони:

+ 38 (056) 732 45 38

+ 38 (056) 732 45 39

Пн.-Пт. – 08:00-17:00
Сб.- Нд. – вихідний

 

 

 

Патентний відділ
Організація та збереження фонду патентної документації; Проведення довідкового патентного пошуку на замовлення користувачів.
 • Патенти, описи винаходів;
 • Бюлетені «Винаходи»;
 • «Промислова власність»;
 • Книги з інтелектуальної власності;
 • Періодичні видання з питань інтелектуальної власності
 
bibliograf.library@gmail.com
+ 38 (056) 732-45-39
 Відділ нормативно-технічної документації
Організація та збереження фонду нормативно-технічних документів (НТД) і ведення довідково-пошукового апарату до нього. Актуалізація фонду НТД.
 • Державні стандарти України (ДСТУ);
 • Міждержавні стандарти (ГОСТ);
 • Покажчики міждержавних стандартів і стандартів України;
 • Щомісячні інформаційні покажчики стандартів (ІПС);
 • Керівні нормативні документи Держстандарту України і колишнього СРСР (КНД, Р, РД, МИ, МУ, РМГ, інструкції);
 • Державні класифікатори України (ДК)
 • Керівні нормативні документи інших міністерств (відомств) (ВСН, ДСН, СанПіН, санітарно-гігієнічні правила);
 • Нормативні документи в галузі будівництва (СНиП, ДБН, СН, інструкції);
 • Правила безпеки (ПБ, ДНАОП, НПАОП, НАОП, інструкції);
 • Каталоги промислового обладнання (галузеві та нумераційні)
 
bibliograf.library@gmail.com
+ 38 (056) 732-45-39
Відділ обслуговування й організації фонду
Організація та збереження бібліотечного фонду. Обслуговування колективних та індивідуальних користувачів. Корпоративний пошук літератури в фондах бібліотек мережі НТБ галузі. Організація та проведення різноманітних заходів
  Науково- технічна література:
 • книги;
 • періодика;
 • оглядові та експрес інформації по металургії та суміжних галузях;
 • переклади статей з іноземних журналів.
 
bibliot@ukr.net
+ 38 (056) 732-45-38
Відділ бібліографічного обслуговування користувачів ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»
Довідково-бібліографічне, інформаційне і консультаційне обслуговування користувачів. Формує довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, створює і веде бази даних. Видає тематичні добірки «Гаряча лінія» з актуальних питань розвитку металургійної галузі та економіки.
 • Реферативні журнали та збірники;
 • Бібліографічні покажчики;
 • Галузеві довідково-бібліографічні видання;
 • БД на електронних носіях.
 
metod-cgntb@ukr.net
+ 38 (056) 732-45-39
Відділ методичної роботи ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»
Документи з інформатики та бібліотечної справи.
 • Координація науково-технічних бібліотек і служб науково-технічної інформації підприємств і організацій гірничо-металургійного комплексу України;
 • Моніторінг стану розвитку бібліотек галузі;
 • Загальне методичне керівництво;
 • Участь в розробці регламентуючих документів щодо діяльністі бібліотек;
 • Вивчення, узагальнення та впровадження передового бібліотечного досвіду;
 • Впровадження об’єднаної АБИС НТБ гірничо-металургійного комплексу України і її постійний супровід;
 • Проведення курсів з підвищення кваліфікації працівників НТБ галузі;
 • Підготовка і видання методичних матеріалів;
 • Проведення семінарів, практикумів, методичних вебінарів;
 
metod-cgntb@ukr.net
+ 38 (056) 732-45-39
Відділ комплектування ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»
 • Комплектування довідково-інформаційного фонду по металургії, гірничої справі та суміжних галузях промисловості;
 • Здійснення поточне комплектування і доукомплектування;
 • Моніторинг книговидавничої ринку для виявлення і первинного відбору документів для комплектування фонду;
 • Забезпечення повноти комплектування фонду обов’язковим примірником документів згідно профілю бібліотеки.
 • Забезпечення доукомплектування фонду профільними виданнями, ліквідація лакун.
 • Книгообмін з бібліотеками України.
 • Консультації по використанню довідково-пошукового апарату;
 • Підбір інформації з необхідної тематики з використанням довідково-пошукового апарату та комп’ютерної бази даних;
 • Систематизація літератури.
 
cgntb2022@gmail.com
+ 38 (056) 732-45-38
Відділ наукової обробки літератури ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»
Наукове та технічне опрацювання нових надходжень паперових та електронних документів і передача їх до структурних підрозділів ДЗ «ЦДНТБ ГМК України». Формування електронного каталогу на поточні надходження документів та на фонд ретроспективних книжкових видань ДНТБ України.
 • Консультації по використанню довідково-пошукового апарату;
 • Підбір інформації з необхідної тематики з використанням довідково-пошукового апарату та комп’ютерної бази даних;
 • Систематизація літератури.
 
cgntb2022@gmail.com
+ 38 (056) 732-45-38

  Контактна форма для звязку

  * Обов'язкові поля