ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Февраль 2020
27.02.20

Февраль 2020

Автореферат диссертации

674 СП Г14   Гайда, С.В. Науково-технічні основи використання вживаної деревини в деревообробці : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / С.В. Гайда. - Львів: НЛУУ, 2019. - 20 c.

53.08 СП Х69           Ходич, О.В. Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв"язку : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.01.02 - стандартізація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О.В. Ходич. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

621.31 СП Ш24        Шаповал, І.А. Наукові основи створення комплексів генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 - електротехнчн комплкси та системи / І.А. Шаповал. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

674 СП Я72       Яремчук, Л.А. Науково-технічні основи створення захисно-декоративних покриттів деревини олійними лакофарбовими матеріалами : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / Л.А. Яремчук. - Львів: НЛУУ, 2019. - 20 c.

Английский язык

4И(англ) І-85         Ісакова, Є.П. Англійська мова : навчальний посібник / Є.П. Ісакова. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 80 c.

Внешняя политика

327 А90  Асимметрична стратегія Ізраілю в період становлення держави: висновки для України : аналітична доповідь. - К: НІСД, 2018. - 64 c.

Геодезия

528 Т66 Тревого, І.С. Моніторинг геодезичних пунктів : монорафія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 214 c.

Горное дело

622 З-41  Збірник наукових праць Національного гірничого університету : № 57. - Дніпро: НДУ, 2019. - 210 c.

622 Н19 Назаренко, В.А. Закономерности развития максимальных оседаний и наклонов поверхности в мульде сдвижения : монография / В.А. Назаренко, Р.В. Йощенко. - Дн-ск: НГУ, 2011. - 92 c.

622.33 Р64 Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики : монографія : CD+ЭБ / О.І. Амоша та ін. - К: ІЕП, 2019. - 160 c.

Инновации

334.75 И66     Инновационные технологии в машиностроении : сборник трудов IX Международной научно-практической конференции (24-26 мая, 2018) : ЭБ. - Томск: ТПУ, 2018. - 295 c.

334.75 И66   Инновационные технологии в машиностроении : сборник трудов X Международной научно-практической конференции (23-25 мая, 2019, Юрга) : ЭБ. - Томск: ТПУ, 2019. - 395 c.

Информационные технологии

681.5 І-74    Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ТОНВ-2019) : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня, 2019, Луцьк). - Луцьк: ЛНТУ, 2019. - 228 c.

Машиностроение

621.31 Ж35  Жаркін, А.Ф. Нормативно-правове регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації / А.Ф. Жаркін, С.О. Палачов, В.О. Новський. - К: Ін-т електродінамики НАНУ, 2018. - 160 c.

621.89 О-54  Оливи. Моторні, турбинні, гідравлічні та трансмісійні: властивості та якість / Бойченко С. та ін. - К: Центр учбової літератури, 2019. - 323 c.

Математика

514.18 Ж36   Жартовський, О.В. Нарисна геометрія, інжнерна і компьютерна графіка : навчальний посібник /О.В.  Жартовський, О.В. Кабацький, С.Л. Загребельний. - Краматорськ: ДДМА, 2019.-298 c

Металлургия

669.01 А76  Апостолова, Р.Д. Тонкошарові електролітично синтезовані сульфіди і оксиди перехідних металів для літієвих джерел струму : монографія / Р.Д. Апостолова, Е.М. Шембель. - Дніпро: ЛІРА, 2019. - 262 c.

621.771 М13         Мазур, В.Л. Теория и технология прокатки: гидродинамические эффекты смазки и микрорельеф поверхности / В.Л. Мазур, В.И. Тимошенко. - К: АДЕФ - Украина, 2018. - 558 c.

Наука

001 А43  Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ). - Краматорськ: УТОПІК, 2019. - 354 c.

Обогащение полезных ископаемых

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 73(114). - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 176 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 71(112). - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 136 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 70(111). - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. - 84 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 69(110). - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. - 132 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 68(109). - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2017. - 154 c.

622.7 Т38  Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч.2. Основні процеси / В.С. Білецький, Т.А. Олійник, В.О. Смирнов, Л.В. Скляр.- Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2019. -212 c.

Организация производства

658 В55 Вишневський, О.С. Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання : монографія : CD+ЭБ / О.С. Вишневський. - К: ІЕП НАНУ, 2018. - 156 c.

658 І-74  Інформаційно-комунікаційні технології розвитку "розумних" виробництв : науково-технічна доповідь : CD+ЭБ. - К: ІЕП НАНУ, 2019. - 40 c.

658 М74  Моделювання оцінки відповідності промислового виробництва критеріям смарт-індустріалізації : науково-аналітична доповідь : CD+ЭБ / А.А. Мадих, О.О.  Охтень, А.Ф. Дасів. - К: ІЕП  НАНУ, 2019. - 31 c.

658 М74  Модернізація системи соціально-трудових відносин: проблеми та можливості конструктивної самоорганізації суб'єктів соціального діалогу : наукова доповідь : CD+ЭБ / О.Ф. Новікова та ін. - К: ІЕП НАНУ, 2019. - 85 c.

Охрана труда

331.2  Ч-49   Черновецький, В.В. Безпека рятувальника. Ч.1 : навчальний посібник / В.В. Черновецький, О.М. Мандрик, В.С. Лемішка. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 328 c.

Программирование

681.3 П78      Програмування на мові C++ у середовищі VISUAL STUDIO 2010 : навчальний посібник / С.Л. Загребельний, С.В. Малигіна, М.В. Брус, С.С. Гурковська. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 145 c.

Строительство

624.014  А64  Аналитический обзор средств огнезащиты стальных конструкций / Украинский Центр Стального Строительства (УЦСС). - К: Метінвест, 2018. - 86 c.

691 Д24 Дворкін, Л.Й. Будівельні матеріали та вироби із застосуванням промислових відходів : навчальний посібник / Л.Й. Дворкін, А.В. Мироненко. - Рівне: НУВТП, 2019. - 299 c.

Физика

53 Ч-49 Чернова, М.Є. Двомовний збірник задач з фізики : навчальний посібник / М.Є. Чернова. - Івано-Франківськ: ФНТУНГ, 2019. - 436 c.

Химия

549 М61  Мінерали України : альбом / Українське мінералогічне товариство. - К: УМТ, 2018. - 34 c.

Экономика

330 Ш37 Шевцов, С.О. Розв'язання задач з економіки методами математичного аналізу : посібник / С.О. Шевцов, Н.С. Грудкіна. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 56 c.

Энергетика

621.31 М64 Мироненко, М.А. Кременчуцька ТЕЦ: безперервний процес розвитку та самовдосконалення на засадах концепції ощадливого виробництва / М.А. Мироненко, І.А. Алєксєєнко. - Дніпро: Ліра, 2019. - 110 c.

 

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn