Список знайдених записів в каталогі : 293 365

1 2 3 9 779
УДК 4У

   Демська, О. Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга / Орися Демська.-Харків: Vivat,2024.-304 c.
Цена: 210 грн.

Українська мова
811.161.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.7

    Дослідження збагачення залізомарганцевих руд родовища "Жомарт" / С.Б. Дюсєнова, А.Ю. Лухменов, М.А. Імекешова, Ж.А. Акімжанов //Комплексное использование минерального сырья, том 329.-2024.-№2.-c.34-42. - Бібл.: 20 назв.- Текст англ.У статті наведено результати дослідження зі збагачення важкозбагачувальної залізо-марганцевої руди родовища "Жомарт". Показано, що концентрати, отримані внаслідок збагачення зазначеної руди придатні для використання процесі електротермічного збагачення з селективним карботермічним відновленням заліза в рудотермічній печі. Продуктами плавки такого процесу являються марганцевистий чавун і беззалізистий малофосфористий граничний марганцевий шлак з високим співвідношенням марганцю до заліза.
Збагачення руд
622.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Пузік, В. З любов'ю — тато / В. Пузік.-Київ: Лабораторія,2023.-210 c.
Цена: 239 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Розуменко, В. Вільні полонянки / Розуменко, В.-Київ: Ваш автограф,2023.-360 c.
Цена: 280 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Томпсон, Єва Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм / Єва Томпсон.-Київ: Наш формат,2023.-384 c.
Цена: 300 грн.


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 61

   Маслова, О. Коли я нарешті висплюся? Як засинати та прокидатися із задоволенням / О. Маслова, Н. Бєльська.-Київ: Віхола,2023.-214 c.
Цена: 295 грн.

Медицина. Охорона здоров'я
61

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 61

   Негрич, О. Гінекологія без страху.-Київ: Віхола,2023.-190 c.
Цена: 280 грн.

Медицина. Охорона здоров'я
61

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94(477)

   Пузік, В. Метелик і танк / В. Пузік.-Харків: Фоліо,2023.-190 c.
Цена: 235

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Якимчук, Л. Абрикоси Донбасу / Л. Якимчук.-Львів: Вид. Старого Лева,2023.-135 c.
Цена: 245 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004

    Свобода в мережі. Як насправді працює інтернет / Ульріке Уліґ та ін.-Львів: Вид. Старого Лева,2023.-120 c.
Цена: 245 грн.

Інтернет
004

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 61

   Марш, Г. І наостанок / Г. Марш.-Львів: Вид. Старого Лева,2023.-264 c.
Цена: 196 грн.

Медицина. Охорона здоров'я
61

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Шабловський В. Кухня терору, або як збудувати імперію ножем, ополоником і виделкою / В. Шабловський.-Львів: Вид. Старого Лева,2023.-376 c.
Цена: 245 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 025

    Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи (до 100 річчя бібліотеки Унівеситету Ушинського): тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада, 2022, Одеса): ЭБ / упоряд. О.П. Спасскова.-Одеса: ПНПУ,2023.-175 c.
Цена: б.ц.

Бібліотечна справа
025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Инвестиционное проектирование в металлургическом производстве: практикум: ЭБ.-Гомель: ГГТУ,2023.-57 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74:004

    Компьютерные технологии проектирования литейных и металлургических процессов: учебно-методическое пособие: ЭБ.-Гомель: ГГТУ,2023.-194 c.
Цена: б.ц.

Металургія
621.74:004(07)+669:004(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621

    Расчеты приспособлений на точность: пособие: ЭБ.-Минск: БНТУ,2023.-48 c.
Цена: б.ц.

Машинобудування
621(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621

   Реут, Л.Е. Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении: учебное пособие: ЭБ / Л.Е. Реут.-Минск: БНТУ,2023.-79 c.
Цена: б.ц.

Машинобудування
621(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74 СП

   Солоненко, Л.І. Теоретичні та технологічні основи паро-мікрохвильового структурування піщано-рідкоскляних сумішей для виготовлення виливків: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.16.04 - Ливарне виробництво / Л.І. Солоненко.-Дніпро: УДУНТ,2023.-40 c.
Цена: Б.ц.

Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771 СП

   Гнуш, В.І. Оцінка технічного стану базових конструкцій пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.05.08 - Машини для металургійного виробництва / В.І. Гануш.-Дніпро: УДУНТ,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Прокат
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Сігарьов, Є.М. Технології ресурсосбереження в металургії. Ч.2. : навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, О.А. Чубіна.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-244 c.
Цена: 200 грн.

Металургія
669:658.567(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Максименко, О.П. Основи калібровки прокатних валків / О.П. Максименко, М.М. Штода, О.В. Нікулін.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-156 c.
Цена: 150 грн.

Прокат
621.771.07

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко.-Дніпро,2023.-364 c.
Цена: 250 грн.

Металургія
669(477)+338:574(477)+574:338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004

   Балабан, С.М. Інженерна графіка та CAD системи. Ч.1. Основи нарисної геометрії: навчальний посібник: ЭБ / С.М. Балабан.-Тернопіль: ТНТУ,2023.-204 c.
Цена: б.ц.

Графіка, гравюра
004.924(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Обгрунтування Концепції сталого розвитку металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.11-43
Металургія
669(477)+338:574(477)+574:338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Сучасний стан чорної металургії України та світу / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.44-83
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металургійні процеси / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.84-114
Металургія
669(477)+669.162(477)+669.13(477)+669.18(477)+621.771(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Особливості розвитку металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.115-218
Металургія
669(477)+669:338(477)+669.1(477)+669:574(477)+621.311(477)+669:331.4

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Продукція чорної металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.219-236
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Технологічний рівень металургійного виробництва / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.237-267
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Теоретичні аспекти розроблення Концепції розвитку металургії / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.268-305
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 9 779