ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос было найдено 283091 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


331.[249784]

Аналитическое описание
УДК 548.12
Павлішин В.І. Симетрія-диссиметрія кристалів слюд і топазу камерних пегматитів Волині: кристалохімічні, морфологічні, генетичні аспекти / В.І. Павлішин, Д.К. Возняк //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.3-11.- Библиогр:21 назв.
Висвітлена тема " Флюїдні потоки та морфологія слюд і топазів"

Минералогия
548.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


332.[249798]

Аналитическое описание
УДК 669.184
Аналіз впливу технологічних параметрів виплавки сталі у кисневих конвертерах верхньої продувки на окисленість металу / В.Г. Герасименко, Л.С. Молчанов, Є.В. Синегін, Р.П. Андрюхін //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.3-9. - Бібліогр.: 5 назв
У статті наведено результати статистичного аналізу паспортів плавок з метою оцінки впливу технологічних параметрів виплавки сталі в кисневому конвертері з верхньою продувкою на окисленість сталі перед випуском з конвертеру.

Сталеплавильное производство
669.184
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


333.[249799]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Шляхи підвищення надійності вузлів прокатного стану / О.М. Гречаний, Т.О. Васильченко, Ю.М. Лінник та ін. //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.10-19. - Бібліогр.: 11 назв
Встановлено вплив конструктивних параметрів різьбового з’єднання на його ККД. Розрахована залежність ККД різьбового з’єднання від кута тертя в різьбі. Дані рекомендації по використанню марки бронзи при виготовленні гайки гвинтової пари натискного механізму обтскного стану Слябінг 1150.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


334.[249800]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Термодинамические закономерности восстановления хрома смесями СН4+Н2О и СН4+СО2 / А.М. Гришин, А.А. Надточий, Н.М. Великонская, Е.С. Зыкин //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.20-29. - Бібліогр.: 11 назв
В работе выполнен термодинамический анализ восстановления оксида хрома смесями СН4-СО2, СН4-Н2О с целью определения оптимальных условий, обеспечивающих получение губчатых лигатур с низким содержанием углерода. Проанализировано влияние частичной замены метана углеродом на термодинамическую предпочтительность процесса.

Цветная металлургия
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


335.[249801]

Аналитическое описание
УДК 621.793:530.1
Журба А.О. Методи бінаризації та дослідження їх впливу на фрактальну розмірність функціональних покриттів / А.О. Журба, М.І. Гасик //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.30-42. - Бібліогр.: 3 назви
Метою роботи є вивчення та програмна реалізації методів бінаризації зображень та дослідження впливу цих методів на значення фрактальної розмірності функціональних покриттів. В ході дослідження було проаналізовано ряд зображень функціональних покриттів, визначалася фрактальна розмірність зображення методом Box Counting при різних порогах бінаризації та при застосуванні різних методів бінаризації.

Покрытия
621.793:530.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


336.[249802]

Аналитическое описание
УДК 621.168
Качан Ю.Г. Визначення обсягів розплаву та шлаку під час плавки в феросплавній печі / Ю.Г. Качан, В.Ю. Міщенко //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.53-62. - Бібліогр.: 8 назв
В даній статті представлена модель міжфазового переходу шихтових матеріалів, що відбувається внаслідок їх нагрівання з метою визначення кількості одержаних рідких феросплавів та шлаку в динаміці процесу. Запропонована методика та математичні залежності для розрахунку кількості розплаву, що накопичується у подині ванни руднотермічної печі.

Ферросплавы
621.168
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


337.[249803]

Аналитическое описание
УДК 669.1
Механічне подрібнення компонентів силікомарганцевої шихти для підвищення показників відновлювальності / Я.В. Мяновська, Ю.С. Пройдак, Л.В. Камкіна, Р.В. Анкудінов //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.63-82. - Бібліогр.: 20 назв
У статті наведено результати досліджень огрудкування шихтових матеріалів для виплавки силікомарганцю при попередньому механічному активуванні при подрібненні в дезінтеграторі.

Шихта
669.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


338.[249804]

Аналитическое описание
УДК 669.162
Истечение шихтовых материалов из конусного затвора загрузочных устройств доменной печи / А.Н. Селегей, В.П. Иващенко, В.И. Головко и др. //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.83-92. - Бібліогр.: 6 назв
Целью исследования является вывод аналитической зависимости, определяющий объемный расход шихтовых материалов, проходящий через зазор большого конуса. Метод определения объемного расхода шихты, предложенный авторами, позволяет определять фактическую крупность шихты, поступающей на поверхность засыпи колошника доменной печи.

Доменное производство
669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


339.[249806]

Аналитическое описание
УДК 621.746
Оцінка ефективності видалення неметалевих включень за рахунок використання відцентрових сил на різних етапах виробництва сталі / Є.В. Синегін, С.В. Суховецький, Л.С. Молчанов, С.В. Журавльова //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.102-112. - Бібліогр.: 18 назв
Запропоновано класифікувати методи рафінування сталі від неметалевих включень на дві групи: механічні (продувка сталі інертним газом, установка електромагнітних мішалок та ін.) і фізико-хімічні (модифікування, обробка шлаками, раціональні режими розкислення).

Сталеплавильное производство
621.746
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


340.[249807]

Аналитическое описание
УДК 621.774
Статистичний аналіз точності товщини стінки гарячедеформованих труб / О.В. Соболенко, П.В. Дрожжа, Н.Л. Дорош, Л.М. Петречук //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.113-120. - Бібліогр.: 9 назв
Виконано статистичний аналіз розкиду товщини стінки обсадних труб, прокатаних на трубопрокатному агрегаті з автоматстаном. Доведено, що ефективним способом мінімізації симетричної компоненти різностінності є оптимізація режимів деформації вздовж стінки труб.

Трубное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


341.[249808]

Аналитическое описание
УДК 621.365
Тімошенко С.М. Енергоефективні рішення подового електроду дугової сталеплавильної печї постійного струму / С.М. Тімошенко, М.В. Губинський //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.121-129. - Бібліогр.: 12 назв
Проведено чисельні дослідження електровихрових течій (ЕВТ) в сталеплавильній ванні дугової печі постійного струму і теплопередачі з фазовим переходом через подовий електрод (ПЕ).

Печи дуговые
621.365
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


342.[249805]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Холодна прокатка попередньо профільованих штаб з алюмінієвого сплаву EN AW-1050 / С.В. Бондаренко, О.Ю. Гридін, Я.В. Фролов та ін. //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.93-101. - Бібліогр.: 9 назв
Виконані експериментальні дослідження з холодної прокатки штаб профільованого поперечного перерізу з алюмінієвого сплаву ENAW-1050. Показана можливість формування гетерогенних властивостей в плоскій алюмінієвій штабі шляхом холодної пластичної деформації та визначено максимальні середні значення приросту основних показників механічних властивостей на окремих елементах штаби.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


343.[249809]

Аналитическое описание
УДК 669.18
Красніков К.С. Математичне моделювання розподілення аргону у проміжному ковші з металевим розплавом під час наповнення / К.С. Красніков //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.130-135. - Бібліогр.: 5 назв.
Стаття присвячується математичному опису розповсюдженого на металургійних комбінатах процесу наповнення проміжного ковша з подачею аргону в падаючий стовп металевого розплаву.

Сталеплавильное производство
669.18
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


344.[249813]

Аналитическое описание
УДК 549.211
Квасниця В.М. Кристаломорфологія та походженнямікродіамантів із неогенового розсипу Самоткань (Середне Приднепров'я) / В.М. Квасниця //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.12-23.- Библиогр:18 назв.
За допомогою методів растрової електронної мікросопії та гоніометрії вивчена кристаломорфологія мікродіамантів із неогенового розсипу Самоткань.

Минералогия
549.211
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


345.[249814]

Аналитическое описание
УДК 548.4
Возняк Д.К. Нові аспекти використання флюїдних включень у відтворенні РТ-умов мінералоутворення / Д.К. Возняк, В.О. Сьомка, В.М. Бельский //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.24-35.- Библиогр:37 назв.
Розглянуто нові аспекти використання флюїдних включень у відтворенні РТ-умов мінералоутворення

Минералогия
548.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


346.[249815]

Аналитическое описание
УДК 549.02
Кульчицька Г.О. Мінералогічні й термобарологічні ознаки ліквідації розплавів у гіперсольвусних сієнітах Українського щита / Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш, І.М. Герасимець //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.36-48.- Библиогр:39 назв.
Розглянуто мінералогічні й термобарологічні ознаки ліквідації розплавів у гіперсольвусних сієнітах Українського щита

Минералогия
549.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


347.[249817]

Аналитическое описание
УДК 669.14
Давыдов С.В. Фазовые превращения в вольфрамсодержащих структурах углеродистых сталей / Давыдов С.В., Болдырев Д.А. //Литье Украины.-2020.-№5.-c.2-7. - Библиогр.: 10 назв.
Исследованы структурные и фазовые превращения вольфрамсодержащих функциональных покрытиях углеродистых сталей, получаемых в высокоэнергетических процессах имплантирования микропорошков карбида вольфрама методом комплексной импульсной электромеханической обработки.

Покрытия
669.14
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


348.[249818]

Аналитическое описание
УДК 620.01
Миненко Г.И. Влияние условий ввода частиц композита на механические свойства алюмоматричного композиционного материала при обработке электрическим полем / Миненко Г.И. //Литье Украины.-2020.-№5.-c.10-13. - Библиогр.: 5 назв.
Исследовано влияние условий ввода частиц композита на механические свойства алюмоматричного композиционного материала.

Композиционные материалы
620.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


349.[249819]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Карпенко И.И. Направление художественного литья в научно-технологичсекой концепции и методологии литейного производства / Карпенко И.И. //Литье Украины.-2020.-№5.-c.14-16. - Библиогр.: 5 назв.
Рассматриваются общие принципы и подходы, лежащие в основе процессов формообразования отливок декоративно-прикладного, художественного и технического назначения.

Литейное производство
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


350.[249820]

Аналитическое описание
УДК 590.93
Геохронологія за цирконом ітитанітом магматичних порід Осницького блоку ( Український щит) / Л.М. Степанюк, О.Б. Висоцький, Т.І. Довбуш та інш. //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.66-75.- Библиогр:14 назв.
Викладено результати уран- свинцевого датування титаниту та циркону з магматичних порід Осницького блоку Волинського мегаблоку Українського щита.

Минералогия
590.93
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


351.[249821]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Привалов В.О. Геологія в проблемах природокористування Донбасу в контексті його майбутнього відновлення. / В.О. Привалов, О.А. Панова, А.В. Привалов //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.76-85.- Библиогр:21 назв.
Описано методи виявлення та профілактики проблем геологічного та навколишнього середовища.

Минералогия
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


352.[249822]

Аналитическое описание
УДК 552.332
Дубина О.В. Мінерально- петрологічніособливості грорудитів Східного Приазов'я ( Україна) / О.В. Дубина, С.Г. Кривдюк, О.А. Вишневський //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.49-65.- Библиогр:48 назв.
Описано мінерально- петрологічніособливості грорудитів Східного Приазов'я ( Україна) .

Минералогия
552.332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


353.[249824]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Вспомним забытые технологии: об использовании шамотов в качестве формовочных материалов в литейном производстве / Белобров Е.А., Карпенкова О.Л., Белобров Л.Е. и др. //Литье Украины.-2020.-№5.-c.17-21. - Библиогр.: 4 назв.

Литейное производство
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


354.[249825]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Ярошенко В.В. Высокорентабельная фильтрация стальных отливок / Ярошенко В.В. //Литье Украины.-2020.-№5.-c.22-32
Рассмотрены вопросы фильтрации стальных отливок.

Литейное производство
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


355.[249826]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Снисарь В.П. Некоторые аспекты определения качества бентонита для литейного производства на предприятиях Беларуси / Снисарь В.П. //Литье Украины.-2020.-№5.-c.33-40. - Библиогр.: 3 назв.
Рассмотрены вопросы выполнения контроля качества бентонита на литейных предприятиях.

Литейное производство
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


356.[249829]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Котлярський Ф.М. Існуючі уявлення про вплив водню на властивості алюмінієвих сплавів. Повідомлення 2 / Ф.М. Котлярський //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.3-19. - Бібліогр.: 101 назва
У поданому літературному огляді в хронологічному порядку описано розвиток подвійного впливу водню на формування та якість виливків з алюмінієвих сплавів.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


357.[249830]

Аналитическое описание
УДК 669.16
Легований кремнієм високоміцний чавун та його застосування / В.Б. Бубликов, А.В Нарівський, Ю.Д. Бачинський, О.О. Ясинський //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.20-29. - Бібліогр.: 13 назв
У статті наводяться експериментальні дані про вплив кремнію на формування структури і рівень механічних властивостей високоміцного чавуну з кулястим графітом.

Чугун
669.16
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


358.[249831]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Фон Прусс М.А. Способи та методи зміни морфології залізовмісних фаз у силумінах / М.А. Фон Прусс //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.30-41. - Бібліогр.: 50 назв
У статті проводиться аналіз проблемних питань, пов'язаних з ефективністю дії різних модифікаторів та способів модифікування для нейтралізації негативного впливу заліза на властивості силумінів змін морфології залізовмісних фаз та підвищення властивостей сплавів.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


359.[249833]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Дорошенко В.С. Способи та методи зміни морфології залізовмісних фаз у силумінах / В.С. Дорошенко //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.42-53. - Бібліогр.: 13 назв
Розглянуто умови застосування ЛТО-процесу для виливків із залізовуглецевих сплавів із середнім та високим вмістом вуглецю.

Литье
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


360.[249834]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Христенко В.В. Брони Корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору / В.В. Христенко, О.В. Ушкалова, Є.О. Болобан //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.54-60. - Бібліогр.: 8 назв
Встановлений взаємозвязок між складами твердого розчину на основі міді при різних температурах та величиною питомого електричного опору сплаву.

Бронза
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn