ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос было найдено 283091 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


361.[249835]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Ліхацький Р.Ф. Спеціальні сплави та композити на основі міді та методи їх одержання / Р.Ф. Ліхацький //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.61-68. - Бібліогр.: 18 назв
Розглянуто основні проблеми виробництва та використання мідних сплавів і композитів у контексті нових вимог до їх властивостей з огляду на екстремальні умови експлуатації.

Медь и её сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


362.[249836]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Шалевська І.А. Отримання литих армованих конструкцій рідкофазним суміщенням компонентів системи / І.А. Шалевська, Д.І. Мусбах //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.69-75. - Бібліогр.: 7 назв
Розглянуто варіанти одержання композитних литих матеріалів з функціональними властивостями.

Конструкционные элементы
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


363.[249837]

Аналитическое описание
УДК 621.74(09)
Борис Абрамович Кірієвський: до 80-річчя від дня народження //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.76
3 березня 2020 р. виповнилося 80 років відомому вченому-ливарнику, доктору технічних наук, професору Кірієвському Борису Абрамовичу.

Литейное производство
621.74(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


364.[249838]

Аналитическое описание
УДК 621.74(09)
Валентин Борисович Бубликов: до 80-річчя від дня народження //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.77-78
14 березня 2020 р. виповнилося 80 років відомому вченому в галузі чавуноливарного виробництва, доктору технічних наук, завідувачу відділу високоміцних і спеціальних чавунів Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України Валентину Борисовичу Бубликову.

Литейное производство
621.74(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


365.[249839]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Довбенко В.В. Особливості одержання алюмінію з відходів ливарного виробництва / В.В. Довбенко, А.М. Верховлюк //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.3-7. - Бібліогр.: 9 назв
Представлено механізм одержання металічного алюмінію з ливарного шлаку.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


366.[249840]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Дослідження впливу внутрішнього діаметра та глибини розташування зануреного стакана у кристалізаторі радіальної сортової МБЛЗ / О.П. Верзілов, А.Ю. Семенко, Ю.Ю. Куліш та ін. //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.15-21. - Бібліогр.: 4 назви
Вивчено проблематику оптимізації параметрів лиття при розливанні сортової заготовки високої якості безперервнолитим способом.

Литье
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


367.[249842]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Наріжна Т.М. Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення алюмінієвого сплаву системи Al-Si підвищеним вмістом заліза / Т.М. Наріжна, О.М. Доній, М.М. Ворон //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.22-29. - Бібліогр.: 9 назв
Проведено порівняльні дослідження кінцевої структури алюмінієвого доевтектичного силуміну марки АК7М2 з підвищеним вмістом заліза у вихідному литому стані та після впливу зовнішнього постійного магнітного поля на росплав після процесу кристалізації.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


368.[249856]

Аналитическое описание
УДК 621.744
Дорошенко В.С. Приклади виготовлення литих деталей для установок вітроенергетики і перспективи застосування для цього ЛГМ-процесу / В.С. Дорошенко //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.30-36. - Бібліогр.: 9 назв
Стаття присвячена технології лиття за моделями, що газифікуються, корпусних виливків з переліком варіантів і коротким аналізом такого ЛГМ-процесу.

Литейное производство
621.744
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


369.[249857]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Роробка оптимальних технологічних режимів одержання композиційних матеріалів за моделями, що газифікується / О.А. Щерецький, Р.А. Сергієнко, А.М. Верховлюк та ін. //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.37-42. - Бібліогр.: 8 назв
Розроблено тахнологічні режими лиття втулок із композиційних матеріалів лігатурним методом за моделями, які газифікуються.

Литейное производство
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


370.[249858]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Сребрянський Г.О. Альтернативний погляд на одержання металевої смуги з розплаву / Г.О. Сребрянський //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.43-52. - Бібліогр.: 34 назв
Розглянуто технології одержання металевого листа безпосередньо з розплаву на двовалковому модулі і одновалковим розливання.

Литейное производство
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


371.[249863]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Вплив технологічних параметрів ЛГМ-процесу на мікроструктуру сірого чавуну, модифікованого дисперсним феросиліцієм у порожнині ливарної форми / І.А. Небожак, П.Б. Калюжний, В.В. Суменкова, О.Й. Шинський //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.53-64. - Бібліогр.: 16 назв
В роботі за методом повнофакторного експерименту досліджували залежність параметрів структурних складових сірого чавуну марки СЧ300 ДСТУ 8833:2019 від кількості феросиліцію у газмоделі, густини пінополістиролу, швидкості формозаповнення й температури заливання.

Литейное производство
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


372.[249866]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Денищенко П.Н. Математическое моделирование серповидности раската при толстолистовой прокатке с учетом уширения / Денищенко П.Н., Макаганюк А.С. //Сборник научных трудов ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ".-2020.-№18 (61).-c.77-83. - Библиогр.: 11 назв.
Работа посвящена разработке математической модели серповидности раската при тол-столистовой прокатке с учетом уширения в четырехвалковой клети. Представлена методика количественной оценки эффекта самовыравнивания вытяжек по ширине раската при толстолистовой прокатке.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


373.[249912]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Зенков В.С. Кинетика и термодинамика процессов адсорбции-десорбции паров воды на микронных порошках слоистого дисульфида молибдена / В.С. Зенков, Л.М. Куликов //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.140-149. - Библиогр.: 23 назв.
Представлены экспериментальные кинетические данные об адсорбции и десорбции паров воды на дисульфиде молибдена в интервалах относительной влажности газовой фазы от 0 до 100%.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


374.[249913]

Аналитическое описание
УДК 543
Курочкін В.Д. Математичне моделювання взаємного впливу елементів методом фундаментальних параметрів при рентгенофлуорецентному аналізі високоентропійного сплаву типу AlcrFeCoNiCu / В.Д. Курочкін, О.М. Романенко, В.В. Пух //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.150-160. - Библиогр.: 10 назв.
Розроблено математичну модель та комп'ютерну програму, в якій реалізовано метод фундаментальних параметрів для рентгенофлуоресцентного аналізу нових типів сплавів.

Аналитическая химия
543
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


375.[250021]

Аналитическое описание
УДК 621.774
Красніков К.С. Математичне моделювання вакуумної дегазації сталі у ковші з аргонною продувкою / К.С. Красніков //Системні технології.-2020.-№5.-c.102-110. - Библиогр.: 10 назв.
У статті подано математичну модель нестаціонарного процесу деазотаціїі дегідрогенізація розплаву сталі у вакууматорі камерного типу з аргонною продувкою.

Сталеплавильное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


376.[250032]

Аналитическое описание
УДК 669
Галевский Г.В. XXI Международная научно-практическая конференция "Металлургия: технологии, инновации, качество" / Г.В. Галевский, В.В. Руднева //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.5-11
Приведен обзор докладов, посвящен­ ных решению научных и прикладных задач в области черной металлургии, вызвавших наибольший интерес участников конференции.

Металлургия
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


377.[250035]

Аналитическое описание
УДК 622.7
Корнилов С. В. Комплексное решение вопросов глубокой переработки титаномагнетитовых руд / С. В. Корнилов, А. И. Дмитриев, А. Е. Пелевин //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.12-18. - Библиогр.: 10 назв.
В лабораторных условиях получен железованадиевый концентрат с содержанием железа 67.1 % и пентаоксида ванадия 0,6 %.

Горная промышленность
622.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


378.[250043]

Аналитическое описание
УДК 669.162
Интенсификация газификации пылеугольного топлива в фурменной зоне путем использования коксового газа / А. Бабич, Ф. Хиппе, Р. Лин и др. //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.19-29. - Библиогр.: 14 назв.
Разработана, обоснована и испытана новая технология вдувания ПУТ, предусматривающая добавку незначительного количества коксового газа к транспортирующему ПУТ газу с целью нейтрализации охлаждающего действия локального кислорода.

Аглодоменное производство
669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


379.[250045]

Аналитическое описание
УДК 549.657
Вещественный состав и характеристики бентонитовых глин для использования в качестве связующего в производстве железорудных окатышей / Ф.М. Журавлев, Е.В. Чупринов , В.П. Лялюк и др. //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.30-40. - Библиогр.: 8 назв.
В настоящее время вместо ранее применявшихся щелочных бентонитовых глин используются модифицируемые кальцинированной содой щелочноземельные бентонитовые глины, поставляемые по импор­ ту.

Аглодоменное производство
549.657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


380.[250046]

Аналитическое описание
УДК 669.162
Рогожников С.П. Влияние водорода природного газа на изменение теплового и восстановительного процессов по радиусу доменной печи / С.П. Рогожников, И.С. Рогожников //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.41-49. - Библиогр.: 13 назв.
Для экономии кокса применяют технологии, позволяющие заменять его более дешевым дополнительным топливом, в частности природным газом (ПГ).

Аглодоменное производство
669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


381.[250048]

Аналитическое описание
УДК 621.746
Столяров А. М. Исследование влияния температурно-скростного режима на параметры вторичного охлаждения сортовой непрерывнолитой заготовки из автоматной стали / А.М. Столяров, М.В. Потапова, А.Т. Кунакбаева //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.50-53. - Библиогр.: 9 назв.
Целью работы явилось изучение влияния температурно-скоростного режима разливки автоматной стали А 12 на расход охладителя в зоне вторичного охлаждения пятиручьевой сортовой МНЛЗ радиального типа.

Сталеплавильное производство
621.746
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


382.[250053]

Аналитическое описание
УДК 621.771
Кожевников А.В. Влияние условий захвата и колебаний полосы на возникновение вибраций при холодной прокатке / А.В. Кожевников //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.54-58. - Библиогр.: 9 назв.
Процесс непрерывный прокатки подвержен нестационарное, сопровождаемой колебаниями не только основных технологических и энергосиловых параметров, но и параметров в очаге деформации.

Прокатное производство
621.771
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


383.[250054]

Аналитическое описание
УДК 621.774
Оценка надежности станины рабочей клети автоматического стана ГПА 350 после длительной эксплуатации / Рахманов С.Р.. Белодеденко С.В., Поворотний В.В.. Вы­ шинский В Т. //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.59-67. - Библиогр.: 10 назв.
Приведены результаты исследований напряженно-деформированного состояния станины рабочей клети автоматического стана ТПА 350 методом конечных элементов на 3D-моделях.

Трубное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


384.[250055]

Аналитическое описание
УДК 669.162
Анализ технико-экономических показателей пирометаллургической схемы совместной переработки красных шламов и окалины / Ю.А. Чесноков, Л.А. Маршук, И.Н. Танутров, М.Н. Свиридова //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№1.-c.68-73. - Библиогр.: 5 назв.
Приведены расчетные показатели доменной плавки с использованием в шихте брикетов и окатышей из КШ и ЗПО.

Экология
669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


385.[250086]

Аналитическое описание
УДК 669.184
Кащеєв М.А. Підвищення ефективності роботи газоочистного обладнання в агломераційному виробництві / М.А. Кащеєв, В.О. Владі, М.Р. Руденко //Металл и литье Украины.-2020.-№1.-c.8-15. - Библиогр.: 31 назв.
Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій з використання обладнання для очищення агломераційних газів.

Металлургия
669.184
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


386.[250087]

Аналитическое описание
УДК 669.184
Характеристика материало- и энергозатрат при производстве стали в конвертерных цехах Украины, Германии и Китая / К.Г. Низяев, А.Н. Стоянов, Л.С. Молчанов и др. //Металл и литье Украины.-2020.-№1.-c.16-23. - Библиогр.: 7 назв.
В статье приведены результаты анализа основных технологических и энергетических показателей производства.

Металлургия
669.184
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


387.[250088]

Аналитическое описание
УДК 669.184
Бондарь В.И. Использование элементов искусственного интелекта при исследовании физико-химических процессов производства конвертерной стали / В.И. Бондарь, С.Г. Мельник //Металл и литье Украины.-2020.-№1.-c.24-29. - Библиогр.: 7 назв.
Статья посвящена изложению результатов применения методов математической статистики для установления возможности расчета содержания углерода в металлическом расплаве после кислородного конвертирования чугуна.

Металлургия
669.184
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


388.[250089]

Аналитическое описание
УДК 669.184
Современный технологический маршрут конвертерного производства качественного железоуглеродистого полупродукта в сырьевых и энергетических условиях Украины / А.С. Вергун, А.Г. Чернятевич, А.С. Нестеров и др. //Металл и литье Украины.-2020.-№1.-c.30-37. - Библиогр.: 19 назв.
В статье представлен анализ ряда вопросов, касающихся повышения конкурентоспособности металлопродукции предприятий Украины.

Металлургия
669.184
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


389.[250090]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Отримання і застосування комплексних модифікаторів з рідкосноземельними металами / Л.Х. Іванова, Є.В. Колотило, О.Ю. Хитько, В.О. Терехін //Металл и литье Украины.-2020.-№1.-c.38-41. - Библиогр.: 5 назв.
Наведено результати дослідження і уточнення технології отримання комплексних модифікаторів вуглетермічним способом.

Металлургия
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


390.[250091]

Аналитическое описание
УДК 669.184
Эффективность десульфурации при применении различных вариантов внепечной обработки стали / П.А. Плохих, Ю.В. Хавалиц, П.А. Плохих, А.А. Плохих //Металл и литье Украины.-2020.-№1.-c.42-47. - Библиогр.: 13 назв.
Целью данной статьи является изучение кинетики процесса десульфурации стали в сталеразливочных ковшах.

Металлургия
669.184
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn