ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос было найдено 283091 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


421.[250247]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Щетинін С.В. Підвищення тріщиностійкості бандажованих опорних валків при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії / С.В. Щетинін, В.І. Щетиніна, С.П. Десятський //Автоматичне зварювання.-2020.-№5.-c.25-30. - Бібліогр.: 11 назв
Метою роботи є підвищення тріщиностійкості наплавленого металу і розробка процесу високошвидкісного наплавлення на низькій погонній енергії бандажованих опорних валків.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


422.[250248]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Мікроструктура зразків титанового сплаву марки Ti6AI4V, отриманих методом пошарового електронно-променевого наплавлення дротом / В.М. Нестеренков, М.О. Русиник, О.М. Берднікова та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№5.-c.31-36. - Бібліогр.: 8 назв
Методом електронно-променевого наплавлення отримані зразки виробів різної форми з використанням дроту титанового сплаву Ti6Al4V. У процесі роботи проводилися дослідження мікроструктури, фазового складу та мікротвердості зразків.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


423.[250250]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Автоматичне дугове зварювання при виготовленні та відновлювальному ремонті трубних елементів спіралей ПВТ енергоблоків АЕС / Л.М. Лобанов, Н.М. Махлін, В.Є. Попов та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№5.-c.37-44. - Бібліогр.: 13 назв
В роботі розглянута можливість застосування для отримання зварних з'єднань трубних елементів спіралей високого тиску підігрівачів високого тиску автоматичного орбітального зварювання неплавким електродом у середовищі гелію або за допомогою плазмового зварювання методами автоопресування або послідовного проплавлення.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


424.[250251]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Розробка індукторів для об`ємної та поверхневої термічної обробки зварних стиків залізничних рейок / О.С. Прокоф`єв, Р.С. Губатюк, О.С. Письменний та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№5.-c.45-52. - Бібліогр.: 19 назв
Наведено концепцію проведення об`ємної і поверхневої термічної обробки зварного стику залізничної рейки двома і більше індукторами з метою отримання сприятливих фазових перетворень металу і нормалізації його структури в зоні зварного шва.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


425.[250252]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Адитивні технології полімерних матеріалів : огляд / О.П. Масючок, М.В. Юрженко, Р.В. Колісник, М.Г. Кораб //Автоматичне зварювання.-2020.-№5.-c.53-60. - Бібліогр.: 27 назв
В роботі проведено аналіз сучасного стану 3D технологій полімерних матеріалів, який базується на публікаціях, представлених як у відкритих джерелах, так і широкому спектрі науково-технічних журналів, а також власному досвіді авторів в області 3D-друку термопластичними та термореактивними полімерами. Розглянута історія виникнення адитивних технологій, сучасний стан та тенденції розвитку ринку тривимірного друку.

Аддитивное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


426.[250310]

Аналитическое описание
УДК 546
Гончарук В.В. Резонансный принцип сотворения устройства Вселенной / В.В. Гончарук, Д.К. Гончарук, Л.А. Соляник //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.3-12. - Библиогр.: 10 назв.
Представлена модель возникновенияи устройства Вселенной.

Неорганическая химия
546
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


427.[250311]

Аналитическое описание
УДК 544
Мищук Н.А. Коагуляция, седиментация и уплотнение водных глинистых дисперсий / Н.А. Мищук, А.И. Маринин, А.М. Марченко //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.13-24. - Библиогр.: 21 назв.
Проанализирована зависимость полученных значений потенциала от неоднородности поверхностного заряда частиц и поляризации образовавшихся цепочных агрегатовв электрическом поле.

Качественный анализ
544
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


428.[250312]

Аналитическое описание
УДК 66.067
Очистка воды от соединений марганца модифицированной керамической мембраной из глинистых минералов / Т.Ю. Дульнева, В.Я. Дямченко, д.Д. Кучерук, В.В. Гончарук //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.25-32. - Библиогр.: 15 назв.
Показаан высокая эффективность процесса очистки воды от соединений Mn(II), образующихся при рН 8.3-8,4, модифицированной или микрофильтрационной трубчатой керамической мембраной из глинистых минералов, разработанной в ИКХХВ им. А.В. Думанского НАН Украины.

Фильтры
66.067
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


429.[250313]

Аналитическое описание
УДК 669.3
Супамас Данвиттаякул Полиакрилонитриловая целлюлозная мембрана, покрытая полиэтиленимином для колориметрического определения Cu(II) / Супамас Данвиттаякул, Пхитчайя Муенсри //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.33-43. - Библиогр.: 32 назв.
Рассмотрена полиакрилонитриловая целлюлозная мембрана, покрытая полиэтиленимином для колориметрического определения Cu(II).

Медь и её сплавы
669.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


430.[250314]

Аналитическое описание
УДК 669.295
Фарзанех Саадати Оптимизация процесса фотокаатлитического разложения тетрациклина с использованием диоксида титана, нанесенногона природный цеолит / Фарзанех Саадати, Нарждес Керамати, Мохсен Мехдипур Гхази //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.45-52. - Библиогр.: 22 назв.
В работе представлены результаты фотокаталитического разложения ТЦ в одном растворе с использованием ТіО2.

Титан
669.295
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


431.[250315]

Аналитическое описание
УДК 656.4
Защищенные полиэтиленимином квантовые точки Ag2S для флуоресцентно-усиленного детектирования в ближней инфракрасной области следов Hg2+ в воде / Джей Кью Ю, Ди Ян, Вай Хе и др. //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.53-62. - Библиогр.: 35 назв.
Разработаны хемосенсоры, основанные на прикрытых полиэтилимином эмиссионных в ближней инфракрасной области квантовых точках для детектирования Hg+, на следовом уровне в воде с использованием принципа агрегации, стимулированной металлом.

Ртуть
656.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


432.[250316]

Аналитическое описание
УДК 541.13
Чеботарева Р.Д. Умягчение и обеззараживание воды электролизере с фильтрующим картриджем / Р.Д. Чеботарев, С.В. Ремез, С.Ю. Баштан //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.75-82. - Библиогр.: 15 назв.
Исследован процесс очистки воды от комплексных загрязняющих веществ в установке, включающей электрохимическую обработку и фильтрующий элемент.

Электрохимия
541.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


433.[250319]

Аналитическое описание
УДК 628.1
Особенности применения алюможелезных композиционных коагулянтов в очистке воды с высоким содержанием природных органических веществ / А.Е. Кулишенко, Н.А. Клименко, С.В. Гречаник и др. //Хімія і технологія води.-2020.-№1.-c.83-96. - Библиогр.: 43 назв.
Показана эффективность очистки цветной днепровской воды реагентом, обусловленная наличием в его составе соединений железа и алюминия.

Водоснабжение. Очистка водопроводной воды
628.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


434.[250323]

Аналитическое описание
УДК 338
Білоцерківець В.В. Інноваційне відродження гірничо-металургійного комплексу України як імператив національної конкурентної політики / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. Алсуф'єва //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.9-20. - Библиогр.: 17 назв.
Виявлені і обгрунтовані основні причини негативних тенденцій у розвитку ГМК України.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


435.[250324]

Аналитическое описание
УДК 330
Алєксєєнко Д.Д. Інституціональні чинники підвищення ефективності виробництва локальних суспільних благ в Україні / Д.Д. Алєксєєнко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.21-29. - Библиогр.: 13 назв.
Метою статті є аналіз особливостей інституціонального середовища виробництва локальних суспільних благ в Україні, а також встановлення залежності даного середовища та рівня ефективності надання локальних суспільних благ.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


436.[250326]

Аналитическое описание
УДК 330
Геращенко С.О. Інституціональні чинники підвищення ефективності виробництва локальних суспільних благ в Україні / С.О. Геращенко, В.В. Чорнобаєв //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.30-36. - Библиогр.: 9 назв.
Метою статті є визначення найбільш впливових інституціональних чинників розвитку інноваційного підприємства в Україні.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


437.[250328]

Аналитическое описание
УДК 658
Слостяникова А.І. Основні орієнтири розвитку інтелектуального підприємства / А.І. Слостяникова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.37-43. - Библиогр.: 9 назв.
У статті проаналізовано темпи розвитку інтелектуальної складової і встановлено їх високі показники завдяки інформаційним потокам.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


438.[250329]

Аналитическое описание
УДК 338
Полякова О.М. Державно-приватне партнерство як елемент механізму розвитку транспортної інфраструктури України / О.М. Полякова, Т.І. Ліпська, О.М. Кучинська //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.44-52. - Библиогр.: 24 назв.
Визначено роль державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури.

Организация производства
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


439.[250330]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Стукало Н.В. Перспективні сценарії досягнення сталого розвитку в умовах глобальних загроз / Н.В. Стукало, М.В. Литвин //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.53-64. - Библиогр.: 25 назв.
У дослідженні кільіксно визначено досягнення сталого розвитку різними країнами світу в глобальному контексті.

Международная экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


440.[250331]

Аналитическое описание
УДК 336.22
Божанова О.В. Реформування податку з доходу фізичних осіб: сучасний стан та перспективи / О.В. Божанова, Л.В. Петрова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.65-74. - Библиогр.: 15 назв.
Охарактеризовані основні елементи податку на доходи фізичних осіб, зокрема платники податку, об'єкт оподаткування. база оподаткування.

Налогообложение
336.22
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


441.[250332]

Аналитическое описание
УДК 336
Шишков С.Є. Перспективи аудиторської діяльності на ринку капіталу України / С.Є. Шишков, Н.Л. Шишкова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.75-87. - Библиогр.: 11 назв.
Розкрито зміст та особливості державного контролю аудиторської діяльності у сфері фондового ринку.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


442.[250333]

Аналитическое описание
УДК 331.25
Приходченко О.Ю. Система пенсійного забезпечення та методи її оцінки / О.Ю. Приходченко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.88-96. - Библиогр.: 12 назв.
Метою статті є визначення основних понять в системі пенсійного забезпечення та аналіз сучасного стану.

Пенсии и пособия
331.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


443.[250334]

Аналитическое описание
УДК 338
Тригубченко А.В. Особливості макроекономічних індикаторів перекупленості та перепроданості на фондовому ринку / А.В. Тригубченко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.97-104. - Библиогр.: 10 назв.
У статті актуалізовано проблему аналізу поточного економічного стану країни через здійснення постійного моніторингу її економічної динаміки.

Экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


444.[250338]

Аналитическое описание
УДК 339.138
Лістрова О.С. Інструменти інноваційного маркетингу готельного господарства / О.С. Лістрова, О.О. Матвієнко, Т.В. Соломина //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.105-114. - Библиогр.: 14 назв.
Стаття присвячена вивченню інструментів інноваційного маркетингу і застосуванню їх у готельному бізнесі.

Маркетинг
339.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


445.[250341]

Аналитическое описание
УДК 658
Проценко В.М. Концептуально-поведінкові основи інтенсифіукації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу / В.М. Проценко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.115-122. - Библиогр.: 11 назв.
Метою статті є фрмування концептуально-поведінкових основ інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу в сучасних умовах господарювання.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


446.[250342]

Аналитическое описание
УДК 330
Ареф'єва О.В. Інтенсифікація формування матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації / О.В. Ареф'єва, О.М. Вовк, Є.А. Пасипайко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.123-131. - Библиогр.: 12 назв.
Результати проведених досліджень узагальнено у тріаді умов модернізації основних засобів, оборотних засобівта виробничих техноолгій.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


447.[250343]

Аналитическое описание
УДК 658
Прохорова В.В. Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства / В.В. Прохорова, О.В. Божанова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.132-140. - Библиогр.: 16 назв.
Розглянуто сучасні загальноприйняті визначення поняття "інноваційний розвиток підприємстіва", виокремлено їх специфічні ознаки та продемонстровано відсутність одностайності щодо розуміння даної категорії.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


448.[250344]

Аналитическое описание
УДК 658
Мушникова С.А. Прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі: науково-практичний аспект / С.А. Мушникова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.141-150. - Библиогр.: 7 назв.
Метою статті є створення науково-практичного підгрунтя до формування кваліметричної моделі прогнозування рівня безпеки розвитку металургіцних підприємств.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


449.[250345]

Аналитическое описание
УДК 658
Чобіток В.І. Концептуальні основи інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування / В.І. Чобіток //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.151-157. - Библиогр.: 10 назв.
Метою статті є формування концептуалізації інтелктуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


450.[250346]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Кононенко Я.В. Забезпечення стандартів якості в інвестиційних проєктах за умов невизначеності / Я.В. Кононенко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.158-167. - Библиогр.: 12 назв.
Проведено порівняльний аналіз європейських та українських нормативно-правових документів, що регулюють економічну діяльність у сфері виробництва косметичних засобів.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn