ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос было найдено 283091 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


481.[250741]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Шльонський П.С. Зварювання вибухом мідно-алюмінієвих труб за "зворотньою схемою" / П.С. Шльонський //Автоматичне зварювання.-2020.-№8.-c.51-53. - Бібліогр.: 6 назв
Досліджено зварювання вибухом по "зворотній схемі" трубних заготовок з міді і алюмінію з зовнішнім діаметром 36 мм і довжиною 200 мм. Для зварювання по даній схемі, в якості наповнювача-опори для внутрішньої (мідної) труби використовували сталевий стрижень меншого діаметру, ніж діаметр цієї труби, а зазор заповнювали легкоплавким сплавом Вуда.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


482.[250743]

Аналитическое описание
УДК 621.791(09)
С.І. Кучуку-Яценку - 90! //Автоматичне зварювання.-2020.-№8.-c.54-55
2 серпня 2020 р. виповнилося 90 років з дня народження першого заступника директора Інституту електрозварювання ім Є.О. Патона НАН України, академіка НАН України Сергія Івановича Кучука-Яценка.

Сварка
621.791(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


483.[250744]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Особливості акустичної емісії при оцінці стану матеріалів / С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, О.І. Бойчук та ін. //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.3-12. - Бібліогр.: 10 назв
На основі проведених досліджень сформульована гіпотеза, яка показує, що акустична емісія є дзеркальним відображенням, і, отже, акустичним паспортом характеристик матеріалів, що змінюються в процесі експлуатації, і, зокрема, їх механічних властивостей. Використання цієї гіпотези перевірено на практиці і дозволяє прогнозувати руйнівне навантаження матеріалу без зупинки експлуатації і без необхідності попереднього знання початкових значень механічних властивостей матеріалів.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


484.[250753]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Діагностування пошкодженості феромагнітних сталей при механічному навантаженні по результатам вимірювання коерцитивної сили / О.П. Гопкало, Г.Я. Безлюдько, А.А. Котляренко та ін. //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.13-21. - Бібліогр.: 14 назв
Проведено експериментальне обґрунтування можливості оцінки ступеня отриманих технологічних та експлуатаційних пошкоджень металу конструкцій із феромагнітних сталей за результатами вимірювання коерцитивної сили.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


485.[250754]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Метод виявлення сигналів вихрострумової дефектоскопії малої обчислювальної ресурсоємності / М.О. Редька, Ю.В. Куц, О.Е. Левченко, О.Д. Близнюк //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.22-25. - Бібліогр.: 13 назв
Запропоновано метод опрацювання сигналів вихрострумової дефектоскопії, що ґрунтується на визначенні числа нулів аналізованого сигналу в ковзному режимі. Метод відрізняється малою ресурсоємністю, має просту схемотехнічну реалізацію і може бути використаний в автоматизованих системах вихрострумового неруйнівного контролю.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


486.[250755]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Службові властивості сталей 09Г2С, 14ХГС і сталі 20 після тривалого терміну експлуатації / С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, М.А. Овсієнко //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.26-30. - Бібліогр.: 15 назв
Сталі 09Г2С, 14ХГС і сталь 20 входять до переліку найбільш застосованих для виготовлення будівельних конструкцій. Представляє значний інтерес зміна властивостей цих матеріалів у різноманітних умовах експлуатації з урахуванням часу і порушення експлуатаційних умов. Дослідження показують, що середовище та умови експлуатації, а також продукт, який транспортується трубопроводом, грають досить істотну роль у зміні їх властивостей з плином часу. Найбільш тонкі службові характеристики цих матеріалів може допомогти виявити технологія, заснована на акустичній емісії. Наведені дослідження присвячені застосуванню АЕ для цих цілей.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


487.[250759]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Аналіз напівемпіричних залежностей для визначення концентрації напружень в об`ємних пошкодженнях на поверхні трубопроводу / П.С. Юхимець, Л.Я. Юрко, С.В. Кобельський, В.І. Кравченко //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.31-36. - Бібліогр.: 19 назв
В роботі проведено порівняльний аналіз деяких рівнянь для розрахунку напружень в зоні корозійних пошкоджень на поверхні трубопроводу.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


488.[250760]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Куліш В.А. Контроль технічного стану несучих конструкцій металевих шахтних копрів в процесі їх експлуатації / В.А. Куліш, Е.С. Крилов //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.37-42. - Бібліогр.: 9 назв
В ДП "Інститут "УкрНДІпроект" проведені науково-технічні дослідження, по результатах яких розроблені галузеві нормативно-технічні документи (НТД) СОУ-Н10.1.00174125.001:2012 "Порядок і організація обстеження металевих копрів" та КД 12.005-94 (зі змінами) "Металеві конструкції шахтних копрів. Вимоги до експлуатації", які регламентують процедури контролю і оцінки технічного стану несучих металевих конструкцій шахтних копрів в процесі їх обстеження і експлуатації. Вони відповідають вимогам діючого законодавства і нормативних документів та сприяють підвищенню безпеки і надійності експлуатації шахтних копрів за рахунок своєчасного отримання інформації про їх фактичний технічний стан.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


489.[250763]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Разыграев Н.П. Головные волны в ультразвуковой дефектоскопии металлов / Н.П. Разыграев //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.58-70. - Бібліогр.: 23 назв
Целью данной работы является исследование истории, физики и терминологии ультразвуковой дефектоскопии металлов головными волнами.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


490.[250764]

Аналитическое описание
УДК 62
В.М. Учанін - заслужений винахідник України! //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.71
Учаніну Валентину Миколайовичу, завідувачу лабораторії Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, доктору технічних наук, присвоєно почесне звання "Заслужений винахідник України".

Изобретательство
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


491.[250765]

Аналитическое описание
УДК 621.791(09)
С.І. Кучуку-Яценку - 90 //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.72
2 серпня 2020 р. виповниться 90 років з дня народження першого заступника директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, академіка НАН України Сергія Івановича Кучука-Яценка.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


492.[250761]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Троїцький В.О. Спрощений моніторинг металоконструкцій без зачистки їх поверхонь / Троїцький В.О., Литвиненко В.А. //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.43-48. - Бібліогр.: 13 назв
Утворення тріщин, корозійна поразка і старіння металу є основною проблемою довго експлуатованих металоконструкцій. Найчастіше ці споруди мають несприятливі умови для якісної зачистки їх поверхні, що потрібно за правилами неруйнівного контролю. Для оцінки стану таких численних об`єктів існує метод Alternative Current Field Measurement (ACFM) (Метод вимірювання полів змінного струму).

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


493.[250762]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Бондаренко Ю.К. Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації з використанням неруйнівного контролю та технічної діагностики / Ю.К. Бондаренко, О.В. Ковальчук //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2020.-№2.-c.49-57. - Бібліогр.: 17 назв
В статті визначено особливості виникнення ризиків протягом життєвого циклу продукції. Розглянуто алгоритм виникнення складових ризику при експлуатації зварної конструкції, який є сумарною як ризиків, пов`язаних з відхиленнями процесів проектування, виготовлення, експлуатації (іншими словами, пов`язаних з процесами життєвого циклу продукції), так і ризиків, пов`язаних з небезпеками, які виникають від дій на конструкції та імовірністю експлуатації конструкції поза межами призначення. Відзначено, що ризик при експлуатації є імовірність досягнення конструкцією граничного стану протягом визначеного періоду експлуатації.

Неразрушающий контроль
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


494.[250807]

Аналитическое описание
УДК 669.14
Ушаков С.Н. Десульфурация трубной стали на агрегате "ковш-печь" / Ушаков С.Н. //Теория и технология металлургического производства.-2020.-№2.-c.4-10. - Библиогр.: 10 назв.
В работе рассмотрена обработка трубного металла на агрегате "ковш-печь" для условий ККЦ ПАО "ММК".

Сталь
669.14
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


495.[250808]

Аналитическое описание
УДК 669.162
Технологические параметры доменной плавки при локальной промывке горна кремнезёмо-марганцовистым материалом / Сибагатуллин С.К., Харченко А.С., Малиханов Ю.С. и др. //Теория и технология металлургического производства.-2020.-№2.-c.11-17. - Библиогр.: 33 назв.
На доменной печи полезным объемом 1370 м3 ПАО "ММК" исследовали параметры доменной плавки, в том числе показатели дренажной способности коксовой насадки в горне, при использовании в составе шихты промывочного материала.

Доменное производство
669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


496.[250810]

Аналитическое описание
УДК 621.778
Расчет параметров волочения биметаллической проволоки, исключающих потерю устойчивости оболочки / Огарков Н.Н., Шеметова Е.С., Платов С.И. и др. //Теория и технология металлургического производства.-2020.-№2.-c.18-23. - Библиогр.: 11 назв.
В работе представлены результаты теоретического анализа процесса волочения биметаллической проволоки. Получены теоретические зависимости по определению толщины оболочки, при которой ее материал теряет устойчивость, что, в свою очередь, приводит к разрушению покрытия из цветного металла при волочении.

Проволока
621.778
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


497.[250811]

Аналитическое описание
УДК 621.97
Энергосиловые параметры процесса штамповки головок стержневых изделий с фланцем / Железков О.С., Харченко М.В., Салганик В.М., Лизов С.Б. //Теория и технология металлургического производства.-2020.-№2.-c.24-28. - Библиогр.: 10 назв.
На основе вариационного метода разработана математическая модель и выполнены расчеты энергосиловых параметров процесса штамповки головок стержневых крепежных изделий с фланцем. Использовались соотношения деформационной теории пластичности.

Крепежные средства
621.97
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


498.[250813]

Аналитическое описание
УДК 621.73
Пчельников А.В. Применение программы Qform при моделировании процессов ковки прутков / Пчельников А.В., Казадаева О.А. //Теория и технология металлургического производства.-2020.-№2.-c.29-33. - Библиогр.: 8 назв.
Исследованы процессы ковки прутка большого диаметра на гидравлическом прессе с помощью моделирования. В работе показаны результаты моделирования процессов ковки прутка в программе Qform. Приведены значения сопротивления деформации сплава Inconel 718, используемые при моделировании процессов.

Ковка
621.73
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


499.[250814]

Аналитическое описание
УДК 621.74
Ефимов А.В. Влияние внешних воздействий на структуру и свойства отливок из стали 150ХНМ / Ефимов А.В., Чернов В.П. //Теория и технология металлургического производства.-2020.-№2.-c.34-40. - Библиогр.: 12 назв.
Изучено влияние внешних комплексных воздействий на структуру и свойства отливок из стали марки 150ХНМ. Разработаны режимы высокотемпературной обработки, параметры наносекундного электромагнитного импульса в процессе кристаллизации, режимы, термовременной выдержки.

Ковка
621.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


500.[250821]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Хантадзе Д.В. Разработка структурной модели двухкомпонентных дисперсных смесей с максимумом гетерогенных контактов / Д.В. Хантадзе, Г.Ф. Тавадзе, А.С. Мукасьян //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.3-10. - Библиогр.: 9 назв.
В данной работе впервые определено оптимальное соотношение размеров частиц двухкомпонентной смеси, которые для заданного массового или объемногосодержания реагентов способно обеспечить формирование состава исходной шихты с максимальным количеством разноименных контактов.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


501.[250822]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Кузьмов А.В. Вплив додаткових зсувних деформацій внаслідок обертання прес-інструмента на радіальне пресування заготовок із порошків металів / А.В. Кузьмов, М.Б. Штерн, О.Г. Кіркова //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.11-19. - Библиогр.: 13 назв.
Розглянуто процес радіального пресування трубчастої заготовки з порошку металу, що супроводжується одночасним обертанням цієї заготовки синхронно із внутрішнім стрижнем відносно зовнішньої стінки прес-форми.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


502.[250823]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Термокінетична модель утворення та окиснення наноформ карбону / В.В. Гарбуз, Л.М. Кузьменко, В.А. Петрова, Т.А. Сілінська //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.30-41. - Библиогр.: 45 назв.
Запропоновано термокінетичну модель утворення та розкладу шаруватих наноформ карбону.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


503.[250824]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Влияние температуры спекания на формирование структуры и свойств порошкового алюминида железа Fe3Al / В.В. Гарбуз, Л.М. Кузьменко, В.А. Петрова, Т.А. Сілінська //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.42-54. - Библиогр.: 27 назв.
Изучено влияние температуры нагрева и времени изотермической выдержки при спекании в вакууме на фазовый состав, струкутру и физико-механические свойства алюминида железа Fe3Al, синтезированого из смеси порошков железа и алюминия.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


504.[250825]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Вплив добавок титану на мікроструктуру та магнітні властивості нанокристалічних порошків сплавів FeAl40, отриманих механічним легуванням / Надіа Метиджи, Насер-Еддін Бача, Абдеррахман Йонес, Джафар Сайді //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.55-68. - Библиогр.: 46 назв.; Текст англ
Дослідження показали, що нанокристалічні сплави FeAl вельми перспективні для практичного застосування, з огляду на їх структуру, мехаінчні і, особливо, магнітін властивості.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


505.[250826]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Особенности структуро- и фазообразования при термическом синтезе сплавов системы Fe-Ti-Ni-C / Г.А. Баглюк, Г.А. Максимова, А.А. Мамонова, Д.А. Гончарук //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.69-79. - Библиогр.: 24 назв.
Исследованы особенности структуры и фазового состава композитов системы Fe-Ti-Ni-C, полученных in situ термическим синтезом при 1200С из смесей порошков ТiH2, Fe, графита и Ni.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


506.[250827]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Термобарьерные покрытия на основе твердых растворов ZrO2 / Е.В. Дудник, С.Н. Лакиза, И.Н. Гречанюк и др. //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.80-108. - Библиогр.: 135 назв.
Рассмотрены термобарьерные покрытия на основе твердых растворов ZrO2.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


507.[250828]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Структуроутворення та твердість покриттів із високоентропійних сплавів, нанесених методом електроіскрового легування / О.М. Мисливченко, О.П. Гапонова, В.Б. Тарельник, М.О. Крапівка //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.109-119. - Библиогр.: 18 назв.
Розглянуто особливості використання високоентропійних сплавів як матеріалів для нанесення покриттів методом електроіскрового легування.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


508.[250829]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Термодинамічний опис системи Mg-Ni-Si / Їнпінг Чен, Л.О. Древаль, О.І. Довбенко та ін. //Порошкова металургія.-2020.-№3/4.-c.120-137. -Библиогр.:27 назв.; Текст англ
Термодинамічний опис системи Mg-Ni-Si виконано в рамках CALPHAD.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


509.[250830]

Аналитическое описание
УДК 621.365
Чередниченко А.В. Газодинамические и плазменные процессы в вакуумных плазмотронах с полым катодом / А.В. Чередниченко, В.С. Чередниченко //Электрометаллургия.-2020.-№3.-c.2 - 13. - Библиогр.: 13 назв.
Приведены результаты математического моделирования и экспериментальных исследований параметров развития газодинамических процессов.

Металлургические процессы
621.365
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


510.[250831]

Аналитическое описание
УДК 669.053
Рощин В.Е. Электронные процессы при восстановлении и извлечении металлов из руд / В.Е. Рощин, А.В. Рощин //Электрометаллургия.-2020.-№3.-c.14 - 24. - Библиогр.: 15 назв.
Показано, что существующие теории восстановления исходят из устаревших атомно-молекулярных представлении.

Металлургические процессы
669.053
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn