ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос было найдено 283091 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


211.[249495]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Паневник Д.О. Контроль та регулювання режиму роботи свердловинного струминного насоса / Д.О. Паневник, О.В. Паневник //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.18-25. - Библиогр.: 8 назв.
Запропоновано спосіб дистанційного регулювання режиму роботи свердловинної ежекційної системи шляхом зміни витрати робочого потоку на виході з свердловини та режимом роботи структурного насоса.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


212.[249496]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Болонний В.Т. Зміна режимних параметрів магістральних нафтопроводів в умовах розгерметизації / В.Т. Болонний //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.26-35. - Библиогр.: 8 назв.
Наведено характеристику нафтотранспортної системи України, встановлено ризики виникнення аварійних ситуацій вітчизняних магістральних нафтопроводів.

Дефекты материалов
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


213.[249497]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Крижанівський Є.І. Удосконалення математичної моделі робочого процесу свердловинних ежекційних систем / Є.І. Крижанівський, Д.О. Паневник //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.36-44. - Библиогр.: 14 назв.
Наведено послідовність виведення рівнянь характеристики гідравлічної системи струминних насосів, які реалізують всмоктувальне та нагнітально-всмоктувальне промивання вибою при бурінні експлуатаційних свердловин.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


214.[249498]

Аналитическое описание
УДК 622.276
Особливості дослідження зношування елементів фонтанних арматур методом імітаційного моделювання / Р.О. Дейнега, Я.В. Чумаченко, О.Я. Фафлей та ін. //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.45-52. - Библиогр.: 4 назв.
У статті пропонується спосіб, що базується на використанні імітаційного моделювання в програмному середовищі Flow Simulation.

Добыча нефти
622.276
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


215.[249499]

Аналитическое описание
УДК 622.245
Якименко Я.Я. Дослідження закрученого потоку робочої рідини під час проходження її через гідродинамічний кавітатор / Я.Я. Якименко, Я.М. Фем'як //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.53-71. - Библиогр.: 23 назв.
Розглядаються теоретичні дослідження використання закручених потоків із зворотними струменями з розвиненим прецесуючим вихровим ядром у кавітаторах та інших пристроях.

Гидравлика
622.245
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


216.[249500]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Формування структури та механічних властивостей з`єднань з інтерметалідного сплаву TiAlNb при дифузійному зварюванні / Н.В. Піскун, Ю.В. Фальченко, Л.В. Петрушинець та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.3-10. - Бібліогр.: 16 назв
В роботі досліджено вплив технологічних прийомів дифузійного зварювання в вакуумі на формування структури та механічні властивості з`єднань з інтерметалідного сплаву TiAlNb.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


217.[249501]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Структура та механічні властивості з`єднань псевдо-? титанового сплаву при TIG зварюванні / С.В. Ахонін, В. Ю. Білоус, Р.В. Селін, І.К. Петриченко //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.11-17. - Бібліогр.: 16 назв
У даній роботі досліджувався вплив аргонодугового зварювання, а також подальшої термічної обробки на фазовий склад, структуру та механічні властивості зварних з`єднань псевдо-в титанового сплаву.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


218.[249502]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Розрахункова оцінка використання нанорозмірних частинок при модифікуванні литої структури металу шва / В.М. Коржик, В.О. Щерецький, А.А. Чайка, Yi Jianglong //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.18-23. - Бібліогр.: 16 назв
У роботі розглянуто особливості застосування перспективних нанорозмірних частинок TiC, WC, TiB2 для модифікування мікроструктури зварного шва при зварюванні алюмінієвих сплавів. Виконано оцінку можливості їх застосування з позиції термодинамічної стійкості в розплавах промислових зварювальних сплавів, що містять: Cu, Fe, Zn, Mn, Ti.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


219.[249503]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Дмитрик В.В. Структурні зміни металу зварних зєднань тривало експлуатованих паропроводів / В.В. Дмитрик, А.В. Глушко, С.П. Іглін //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.24-28. - Бібліогр.: 10 назв
У роботі розглянуто особливості переміщення дислокацій, залежність швидкості повзучості від структурного стану зварних з`єднань, наведено особливості утворення вакансій і пор повзучості. Встановлено, що утворення зародкових пор в умовах повзучості залежить від ступеня деформації металу зварних з`єднань, а також від його структурного стану.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


220.[249504]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Корозійна стійкість композиційного матеріалу, наплавленого TIG способом з використанням гнучкого шнура TeroCote 7888Т / Б.В. Стефанів, Л.І. Ниркова, А.В. Ларіонов, С.О. Осадчук //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.29-32. - Бібліогр.: 10 назв
Показано, що мікротвердість матриці композиційного матеріалу TeroCote 7888Т на основі NiCrBSi перевершує мікротвердість сталі 30Х в 2,2 рази. За результатами корозійних випробувань встановлено, що захист сталі 30Х наплавленим шаром на основі композиційного матеріалу TeroCote 7888Т в умовах, що моделюють експлуатаційні, дозволяє знизити швидкість корозії робочих частин сталевого долота майже в 53 рази.

Наплавка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


221.[249505]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Особливості застосування електронно-променевого зварюваня при виготовленні катодного вузла електронної гармати / В.М. Нестеренков, В.І. Загорніков, Ю.В. Орса, О.М. Ігнатенко //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.33-37. - Бібліогр.: 5 назв
В роботі вперше розглянуто можливість застосування електронно-променевого зварювання для виробництва високоточних деталей оптичної системи катодного вузла із забезпеченням необхідних параметрів і з`єднання їх в подальшому з ізолятором електронно-променевої гармати.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


222.[249506]

Аналитическое описание
УДК 622.27
Дослідження впливу визначальних чинників та параметри газліфтної експлуатації обводнених газових свердловин / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова, Н.М. Гедзик //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.72-81. - Библиогр.: 10 назв.
Дослідження виконано за запропонованою авторами удосконаленою методикою і за програмою PipeSim для умов гіпотетичної свердловини.

Системы разработки (открытым и подземным способом)
622.27
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


223.[249507]

Аналитическое описание
УДК 622.27
Особливості відтворення рівняння стану газоконденсатних сумішей за умови обмеженої вхідної інформації / О.В. Бурачок, Д.В. Першин, С.В. Матківський та ін. //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.82-88. - Библиогр.: 10 назв.
Охарактеризовано основні складнощі, які виникають при відтворенні фазових перетворень, що описуються моделлю "чорної нафти", або повнофункціональною композиційною моделлю за допомогою рівняння стану.

Системы разработки (открытым и подземным способом)
622.27
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


224.[249508]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Грудз В.Я. Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магістрального газопроводу від рідинних забруднень / В.Я. Грудз, Н.Б. Слободян //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.89-95. - Библиогр.: 9 назв.
Розглядаються сучасні технічні методи підвищення ефективності очищення магістральних газопроводів.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


225.[249509]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Федак І.О. Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі / І.О. Федак, Я.М. Коваль //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.96-105. - Библиогр.: 9 назв.
Розглядаються літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


226.[249510]

Аналитическое описание
УДК 665.5(09)
Концур Іван Федорович. До 80-річчя від дня народження //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.106

Нефтегазовая пром-сть
665.5(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


227.[249519]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Коваль В.А. Властивості з`єднань алюмінієвого сплаву марки В1341Т в умовах TIG зварювання / В.А. Коваль, Т.М. Лабур, Т.Р. Яворська //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.38-43. - Бібліогр.: 7 назв
Наведено результати дослідження зварюваності тонколистового алюмінієвого сплаву марки В1341Т системи Al-Mg-Si-Cu-Fe за умов ручного аргонодугового зварювання неплавким електродом.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


228.[249521]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Матвійчук В.А. Адитивне електронно-променеве обладнання для пошарового виготовлення металевих виробів із порошкових матеріалів / В.А. Матвійчук, В.М. Нестеренков //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.44-49. - Бібліогр.: 10 назв
Розроблено програмно-апаратну платформу управління устаткуванням, яка була інтегрована до адитивного технологічного обладнання.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


229.[249522]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Вплив скандію на механічні властивості зварних з`єднань сплаву Д16, отриманих з присадними дротами різних систем легування / А.Г. Покляцький, В.Є. Федорчук, С.І. Мотруніч та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.50-56. - Бібліогр.: 21 назв
Досліджено вплив скандію в присадних дротах типу СвАМг6, Св1201 та СвАК5, а також коливань дуги, спричинених пропусканням електричного струму через ділянку присадки, на формування структури швів при аргонодуговому зварюванні неплавким електродом тонколистового алюмінієвого сплаву Д16.

Сварка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


230.[249523]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Косторной О.С. Дугове та плазмово-порошкове наплавлення ущільнювальних поверхонь робочих коліс насосів / О.С. Косторной, М.О. Лактіонов //Автоматичне зварювання.-2020.-№2.-c.57-60. - Бібліогр.: 8 назв
Розроблено технологію дугового роботизованого наплавлення в середовищі захисних газів ущільнюючих поверхонь робочих коліс насосів порошковим дротом марки ARTINIT DUR 500.

Наплавка
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


231.[249524]

Аналитическое описание
УДК 621.774
Мазур І.А. Дослідження динамічних процесів у гідросистем і механізму затискання штаби двоконусного розмотувача рулонів ТЕЗА 159-529 / І.А. Мазур, Д.О. Шелудько, М.І. Петров //Системні технології.-2020.-№2.-c.25-44. - Библиогр.: 14 назв.
Робота присвячена дослідженню динамічних навантажень, що виникають у гідросистемі механізму затискання штаби.

Трубное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


232.[249532]

Аналитическое описание
УДК 621.774
Соловйова І.А. Прогнозування точності труб при безоправочному волочінні / І.А. Соловйова, Ю.М. Николаєнко //Системні технології.-2020.-№5.-c.30-36. - Библиогр.: 3 назв.
Проведено дослідження технологічних параметрів виробництва труб з різних марок сталей при безоправочному волочінні.

Трубное производство
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


233.[249533]

Аналитическое описание
УДК 541.1
Вплив термычноъ обробки на структуру та фазовий склад нанодисперсного порошку на основы твердого розчину ZrO2 / О.В. Дуднік, І.О. Марек, О.К. Рубан //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.3-13. - Библиогр.: 27 назв.
Нанодисперсний порошок складу, %(мол.): 90 ZrO2-2 Y2O3-8 CeO2, одержано методом гідротермального синтезу улужному середовищі та термічно оброблено в інтервалі температур 400-1300С.

Физико-химия
541.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


234.[249534]

Аналитическое описание
УДК 622.788
Способ выбора рациональной конфигурации рабочих поверхностей бандажей валкового пресса / К.В. Баюл, Н.А. Солодкая, А.Ю. Худяков, С.В. Ващенко //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.14-31. - Библиогр.: 26 назв.
Результаты роботы могут быть использованы как составная часть при разработке специализированных программных средств для расчета и проектированиявалковых прессов.

Агломерационное производство
622.788
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


235.[249535]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Оптимізація параметрів спікання матеріалу, виготовленого за технологією інжекційного лиття порошку / С.В. Завадюк, П.І. Лобода, Т.О. Соловйова та ін. //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.32-41. - Библиогр.: 9 назв.
Досліджено властивості спечених та термооброблених сталей з матеріалу "Catamold 8740", отриманих за технологією інжекційного лиття порошку.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


236.[249536]

Аналитическое описание
УДК 621.793
Влияние металлических нанопокрытий, нанесенных на оксид кремния, на смачивание припойными расплавами. I. Смачивание нанопокрытий из Ti, Nb,Cr,V, Mo, нанесенных на SiO2, припойными расплавами / В.П. Красовский, Б.Д. Костюк, И.И. Габ и др. //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.42-50. - Библиогр.: 22 назв.
Изучено влияние металлических нанопокрытий на смачивание оксида кремния расплавами припоя на основе свинца (Pb-15%(мас.)In и Pb-2,5% (мас.)Ag в вакууме 1*10(3) Па при температуре 500С.

Металлические покрытия
621.793
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


237.[249538]

Аналитическое описание
УДК 669.046
Н. Ділмі Струкутра і магнітні властивості нанокомпозитів Fe60-xNix(ZnO)40, отриманих методом механічного легування і термічно напилених на сталеву підкладку / Н. Ділмі, Н.-Е. Бача, А. Юнес //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.51-63. - Библиогр.: 22 назв.; Текст англ
В роботі вивчено вплив процесів механічного легування вихідних порошків Fe, Ni, ZnO, а також їх термічного напилення на хімічний склад, структуру і магнітну поведінку покриття Fe60-xNix(ZnO)40.

Печи металлургические
669.046
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


238.[249539]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Акустическое отображение свойств пористого титана / Ю.Г. Безымянный, Е.А. Козирацкий, В.А. Назаренко, О.В. Талько //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.64-79. - Библиогр.: 18 назв.
Рассмотрены и экспериментально подтверждены задачи, которые могут быть решены с помощью этого метода: выявление влияния свойств исходдных порошков из характеристики конечного материала, наблюдение за процессами компактирования и контактообразования в материале.

Порошковая металлургия
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


239.[249542]

Аналитическое описание
УДК 621.793
Особливості формування електроіскрових покриттів системи FeNiCrBSiC-MeB2 на сталі / О.П. Уманський, М.С. Стороженко, В.Б. Тарельник та ін. //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.80-94. - Библиогр.: 41 назв.
Досліджено вплив добавок TiB2 та CrB2 до серійного самофлюсівного евтектичного сплаву FeNiCrBSiC на особливості формування електроіскрових покриттів.

Металлические покрытия
621.793
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


240.[249543]

Аналитическое описание
УДК 534.282
Луговской Ю.Ф. Определение эффективности снижения циклических напряжений в образцах с покрытиями / Ю.Ф. Луговской, К.Ю. Яковчук, А.В. Микитчик //Порошкова металургія.-2020.-№1/2.-c.95-105. - Библиогр.: 14 назв.
Исследовано влияние двух вариантов электронно-лучевых конденсированных покрытий титановых образцов на рассеяние энергии и сопротивление усталости материала основы (Ti-6Al-4V) и основы с покрытием Cu, а также микрослойного покрытия Hf/Ag/Ni/Cr) при неразрушающих и разрушающих циклических напряжениях.

Волны
534.282
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn