Апрель 2017

Автореферат диссертации

622.271 СП Б68               Блізнюкова, О.Ю. Визначення режиму гірничих робіт і продуктивності кар’єру з урахуванням їх взаємозв’язків : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.03 -, відкрита розробка родовищ корисних копалин / О.Ю. Блізнюкова. – Кривий Ріг: КНУ, 2017. – 20 c.

622.272 СП Г20               Гаркуша, В.С. Обгрунтування рецептур твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід Західного Донбасу для комбінованих кріплень капітальних виробок : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво / В.С. Гаркуша. – Дніпро: НГУ, 2017. – 20 c.

621.762 СП Т41               Тимошенко, Я.Г. Особливості взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза при термічному синтезі високодисперсних модифікаторів для отримання композитів з керамічною та металевою матрицею : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали / Я.Г. Тимошенко. – Київ: ІПМ, 2017. – 20 c.

Машиностроение

621.391  Е45      Економічна кібернетика: від теорії до практики : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого, 2015 р.) : ЭБ. – Дніпро: НМетАУ, 2015. – 347 c.

621.83 П42        Поверхностное упрочнение зубчатых колес : монография. – Кировоград: КОД, 2015. – 184 c.

Металлургия

669  А43  Актуальні проблеми розвитку металургійної освіти і науки : присвячена 100-річчю  з дня народження Георгія Григоровича Єфименка : +ЭБ. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 335 c.

669.2/.8 М12            Магниевые сплавы повышенного качества для авиационного машиностроения / В.А. Богуслаев и др.; пер. с укр. – Запорожье: ИК АО “Мотор Сич”, 2016. – 206 c.

621.74 М29       Марущак, П.О. Тріщиностійкість матеріалів і конструкцій: біметалеві ролики машин безперервного лиття заготовок / П.О. Марущак, Р.Т. Біщак. – Тернопіль: Лібра Терра, 2016. – 172 c.

669.01 О-65      Орест Михайлович Івасишин : про нього. – К: ІМФ НАНУ, 2016. – 98 c.  – ( Біобібліографія вчених України )

621.762 П59          Порошковые материалы для авиационной и ракетно-космической техники / А.А. Кацюба, А.С. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – К: КВИЦ, 2016. – 300 c.

Нанотехнологии

620.10 Н25        Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології : тези V наукової конференції НАНСИС-2016 (1-2 грудня, 2016, Київ) / ред. А.Г. Наумлвець. – К: НАНУ, 2016. – 164 c.

620.10 С78        Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування : монографія / В.Є. Панарін та ін.. – Запоріжжя: АТ “Мотор Січ”, 2016. – 264 c.

Наука

001 Т28  Творці Української науки. – К: АНАВіТ, 2016. – 284 c.  – ( Сер. Технічні науки. Т.1 )

Право

34 П68  Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всеукраїнському тижню права 3 грудня 2015 року. – К: Інренсервіс, 2015. – 184 c.

Строительство

624.01 К93        Курс стальных конструкций: теория и практика : учебное пособие / В.М. Клыков, В.П. Королев, А.А. Рыженков, Ю.В. Филатов. – Киев; Мариуполь: Сталь, 2016. – 575 c.

624 П78  Прогнозування зсувів : монографія / за ред. Е.Д. Кузьменка. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 600 c.

Транспорт

629.12 Е51       Елисеев, В. Подвесной мотор глиссирующего судна. Элементы эмпирической теории эксплуатации = Outboard motor gliding vessel. Elements of the empirical theory of exploitation / В. Елисеев. – К: Сталь, 2016. – 312 c.

629.19 К31       Кашаев, П. “Ракета” набирает высоту. Очерки, воспоминания, документы / П. Кашаев. – Дн-ск: ИМА-пресс, 2002. – 224 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 9. Директива про управління відходами видобувних підприємств. – К: ВЕЛ, 2016. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 10. Директива про захоронення відходів. – К: ВЕЛ, 2016. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 11. Директива про відходи та скасування деяких Директив. – К: ВЕЛ, 2016. – 32 c.

Экономика

338  А43  Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки (12-13 квітня, 2016). Ч.3.Секція 3 : збірник наукових праць за метаріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції : ЭБ. – К: НМАУ, 2016. – 552 c.

 

 

Патенты

621.771 Патент № 2579322. Россия. МКИ В21В 27/03. Составной прокатный валок / Открытое акционерное общество “Уральский завод тяжелого машиностроения” ; Соколов Петр Борисович, Тихонова Ольга Васильевна. – № 2014140632/02. – Заявл. 2014.10.07 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579715. Россия. МКИ В21В 38/00. Способ раскроя толстолистового раската на готовые листы / Общество с ограниченной ответственностью “Нординкрафт Санкт-Петербург” ; Щербаков Владимир Александрович, Медведев Денис Дмитриевич, Тугай Антон Владимирович и др. – № 2014141576/02. – Заявл. 2014.10.16 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579723. Россия. МКИ В21В 1/46. Способ непрерывного или полунепрерывного изготовления горячекатаной стальной полосы / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; ХОЕНБИХЛЕР, Геральд, ВАТЦИНГЕР, Йозеф, ЭККЕРШТОРФЕР, Геральд. – № 2013121553/02. – Заявл. 2011.10.11 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579842. Россия. МКИ В21В 1/42. Способ изготовления стальной полосы / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; ХОЕНБИХЛЕР, Геральд, ЗАЙЛИНГЕР, Алоис. – № 2013121553/02. – Заявл. 2011.09.07 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579856. Россия. МКИ В21В 1/26. Способ получения полос из немерных отрезков труб / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина” ; Логинов Юрий Николаевич, Мальцева Людмила Алексеевна, Батуева Елизавета Александровна . – № 2014118250/02. – Заявл. 2014.05.05 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579857. Россия. МКИ В21В 17/04. Способ продольной прокатки труб / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина” ; Богатов Александр Александрович, Павлов Дмитрий Андреевич. – № 2014131874/02. – Заявл. 2014.05.05 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579861. Россия. МКИ В21В 3/00. Способ получения деформированных полуфабрикатов из алюминиевого сплава / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” ; Алабин Александр Николаевич, Белов Николай Александрович, Короткова Наталья Олеговна. – № 2014149566/02. – Заявл. 2014.12.09 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579862. Россия. МКИ В21В 1/46. Установка для производства металлических удлиненных изделий / СИМЕНС ; ЦАНЕЛЛИ, Уго, КОЛОМБО, Эцио. – № 2013103495/02. – Заявл. 2011.07.05 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.771 Патент № 2579866. Россия. МКИ В21В 3/02. Способ защиты поверхности сляба из низколегированной стали при прокатке / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” ; Радюк Александр Германович, Титлянов Александр Евграфович, Манюров Шамиль Борисович и др. – № 2014142173/02. – Заявл. 2014.10.21 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2579863. Россия. МКИ В22D 15/00. Устройство для отливки поршня для двигателя внутреннего сгорания / ФЕДЕРАЛ-МОГУЛ НЮРНБЕРГ ГМБХ ; НИТШЕ,Франк, ЕГЕР,Ахим. – № 2013134357/02. – Заявл. 2011.11.18 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2579841. Россия. МКИ В22D 27/04. Способ изготовления точных отливок, предпочтительно в керамических формах / ИНСТИТУТ ОДЛЕВНИЦТВА ; ЧЕКАЙ, Эдвард, КАРВИНСКИ, Александр. – № 2014104995/02. – Заявл. 2012.08.10 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2579853. Россия. МКИ В22D 27/04. Способ изготовления точных отливок, предпочтительно в керамических формах / Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов” ; ЧЕКАЙ, Эдвард, КАРВИНСКИ, Александр. – № 2014143656/02. – Заявл. 2014.10.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2580584. Россия. МКИ В22D 27/18. Способ легирования поверхности отливок из железоуглеродистых сплавов методом литья по газифицируемым моделям / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук ; Овчаренко Павел Георгиевич, Лещев Андрей Юрьевич, Дементьев Вячеслав Борисович. – № 2014143656/02. – Заявл. 2014.10.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2579329. Россия. МКИ В22D 27/18. Способ изготовления стальных отливок / ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “Брянский государственный технический университет” ; Макаренко Константин Васильевич, Кузовов Сергей Сергеевич . – № 2014143374/02. – Заявл. 2014.10.27 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2580880. Россия. МКИ В22D 27/18. Способ разливки металла, в котором расплавленный металл подают в полость формы из смесительного устройства / АЛКОА ИНК ; СОТЕЛЛ, Ральф, Р., ЧУ, Мэнь, Гленн. – № 2011152202/02. – Заявл. 2010.05.17 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.774  Патент № 2580773. Россия. МКИ С21D 8/10. Способ прокатки труб с термомеханической обработкой / Публичное акционерное общество “Синарский трубный завод” ; Грехов Александр Игоревич, Жукова Светлана Юльевна, Жуков Анатолий Иванович и др . – № 2014133254/02. – Заявл. 2014.08.12 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

 

621.771 Патент № 2580773. Россия. МКИ В21В 37/06. Способ прокатки труб с термомеханической обработкой / Публичное акционерное общество “Синарский трубный завод” ; Грехов Александр Игоревич, Жукова Светлана Юльевна, Жуков Анатолий Иванович и др.. – № 2014133254/02. – Заявл. 2014.08.12 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2580256. Россия. МКИ С21D 9/08. Способ нормализации труб из стали 20 / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского” ; Помазова Анна Викторовна, Панова Татьяна Викторовна, Геринг Геннадий Иванович и др. – № 2014146849/02. – Заявл. 2014.11.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2580578. Россия. МКИ С21D 8/02. Способ изготовления листа из стали с полностью мартенситной структурой / АРСЕЛОРМИТТАЛЬ ИНВЕСТИГАСЬОН И ДЕССАРРОЛЛО СЛ ; ЧЖУ, Канйин, БУАЗИЗ, Оливье. – № 2013155181/02. – Заявл. 2012.04.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2580767. Россия. МКИ С21D 9/22. Способ обработки металлорежущего инструмента из быстрорежущей стали / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” ; Иванов Денис Анатольевич, Засухин Отто Николаевич . – № 2013155181/02. – Заявл. 2013.12.24 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.774 Патент № 2580772. Россия. МКИ С21D 9/08. Способ термической обработки холоднодеформированных труб / Публичное акционерное общество “Синарский трубный завод” ; Грехов Александр Игоревич, Жукова Светлана Юльевна, Овчинников Дмитрий Владимирович и др. – № 2013155181/02. – Заявл. 2014.10.24 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.774 Патент № 2580775. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали с покрытием / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; ОКУБО, Томоюки, КИДЗИМА, Гоу, ВАТАНАБЕ, Макото. – № 2014131107/02. – Заявл. 2012.11.12 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2579320. Россия. МКИ С21D 1/20. Холоднокатаный стальной лист с покрытием из цинка или цинкового сплава / АРСЕЛОРМИТТАЛЬ ИНВЕСТИГАСЬОН И ДЕСАРРОЛЛО СЛ ; МБАКЕ, Папа Амаду Мактар, МУЛЭН, Антуан . – № 2013157350/02. – Заявл. 2012.05.17 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2580776. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; ТАКЕНАКА, Масанори, ТАКАМИЯ, Тосито, МАЦУДА, Хироси и др. – № 2014143459/02. – Заявл. 2013.03.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

 

 

669.18 Патент № 2579854. Россия. МКИ С21D 8/00. Упрочняемая сталь, предназначенная для соединительных элементов, используемых в подъемных, крепежных, зажимных и/или связывающих средствах. / РУД КЕТТЕН РИГЕР УНД ДИТЦ ГМБХ ; ЗИНЦ, Рольф . – № 2014143459/02. – Заявл. 2012.10.24 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.2/.8 Патент № 2580744. Россия. МКИ С22В 7/00. Способ получения кристаллов нитрата кобальта из отработанного катализатора / УХАНЬ КАЙДИ ИНДЖИНИРИНГ ТЕКНОЛОДЖИ РИСЕРЧ ИНСТИТЬЮТ ; ХАНЬ, Имин, ЛЮ, Цяньцянь, ЛАЙ, Бо и др. – № 2014140152/05. – Заявл. 2013.03.04 ; Опубл. 2016.04.10 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2008 – № 10

621.771 Патент № 2579861. Россия. МКИ В21В 3/00. Способ получения деформированных полуфабрикатов из алюминиевого сплава / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” ; Алабин Александр Николаевич, Белов Николай Александрович, Короткова Наталья Олеговна. – № 2014149566/02. – Заявл. 2014.12.09 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2580776. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; ТАКЕНАКА, Масанори, ТАКАМИЯ, Тосито, МАЦУДА, Хироси и др. – № 2014143459/02. – Заявл. 2013.03.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2579706. Россия. МКИ С22В 1/243. Применение брикета экструзионного, полученного методом жесткой вакуумной экструзии / ОРБИТ ТЕКНОЛОДЖИС ИНК ; Бижанов Айтбер Махачевич, Уакиль Эмед Халид, Курунов Иван Филиппович и др . – № 2014145940/02. – Заявл. 2014.11.17 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2579403. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015115735/02. – Заявл. 2015.04.27 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2579405. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118907/02. – Заявл. 2015.05.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2579407. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118909/02. – Заявл. 2015.05.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2579710. Россия. МКИ С22С 38/60. Жаропрочный сплав / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118908/02. – Заявл. 2015.05.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2580764. Россия. МКИ С22С 38/46. Сталь для производства железнодорожных бандажей / Акционерное общество “Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта” ; Брюнчуков Григорий Иванович, Сухов Алексей Владимирович, Разумов Андрей Сергеевич и др. – № 2014154134/02. – Заявл. 2014.12.30 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2580765. Россия. МКИ С22С 38/46. Жаропрочный сплав / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118373/02. – Заявл. 2015.15.18 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10