Библиографический аннотированный  список к

тематической  подборке «Общие вопросы металлургии»

«Международные выставки, конференции, симпозиумы»

(Мониторинг)

 

*УДК 621.31

      I Украинско-Немецкий бизнес форум “Биоэнергетика, энергоэффективность, агробизнес” //Промышленность в фокусе. – 2014. – №10(22). – C. 26-27

     В данной работе представлен I Украинско-Немецкий бизнес форум “Биоэнергетика, энергоэффективность, агробизнес”, проходивший 14 октября 2014 г. в Харькове

 

*УДК 669

      18-20 вересня в Ужгороді пройшов міжнародний форум “Експорт в ЕС” //Промышленность в фокусе. – 2014. – №9(21). – C. 22-23

     В данной работе рассмотрен международный форум “Экспорт в ЕС”

 

*УДК 332.1

     Адаменко І.П. Фінансово-економічна політика суспільного розвитку / І.П. Адаменко //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 3-5

     В статті розглянули розвиток системи управління державними фінансами

 

*УДК 669.187

     Бабенко Ю.В. Вибір критеріїв оптимізації параметрів процесу виплавки марганцевих феросплавів в умовах нечітких вхідних даних / Ю.В. Бабенко,  О.І. Михальов//Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 58-59

     В данній статті зроблен висновок, що запропонований алгоритм дозволяє поставити задачу оптимізації параметрів процесу виплавки марганцевих феросплавів та дає можливість отримувати стійке рішення в умовах невизначеності інформації про параметри системи

 

*УДК 332.1

     Баранник Л.Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення в умовах економічних перетворень / Л.Б. Баранник //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 166-167

     Формування ефективної системи соціального захисту населення є одним із вагомих інструментів впливу на економічний розвиток країни

 

*УДК 332.1

     Беркут О.В. Диференціація економічного розвитку регіонів України / О.В. Беркут //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 356-358

     Метою дослідження є проведення комплексного аналізу динаміки і структури економічної диференціації регіонів України за допомогою статистичних характеристик диференціації

 

*УДК 332.1

     Бикова А.Л. Тенденції ринку освітніх послуг в Україні / А.Л. Бикова //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 207-208

     Перед сучасними ВНЗ України постає завдання масштабних змін у наданні освітніх послуг. Тільки трансформація освіти забезпечить можливість ВНЗ залишитися у статусі основного суб’єкта освіти, якими вони були протягом останніх століть

 

*УДК 332.1

     Ватченко О.Б. РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ / О.Б. Ватченко //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 78-80

     В статті розглянуті сучасні процеси розвитку країни в умовах глобалізації

 

*УДК 332.1

     Власюк В.Є.  Щодо усвідомлення теоретичних основ економічного

зростання / В.Є.Власюк //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 111-113

     В статті  розглянуті теоретичні основи економічного зростання

 

*УДК 332.1

     Волошина Н.А. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як чинник підвищення ефективності управлінських рішень / Н.А. Волошина //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 257-259

     Проведений аналіз показав, що вітчизняний ринок ІКТ постійно розвивається, але темпи цього розвитку могли б бути вищими за умови наявності ресурсів та розуміння керівництвом підприємств переваг впровадження конкурентоспроможних інформаційних технологій

 

*УДК 669

      Выставка “ЛитЭкс-2014” способствует развитию литейной отрасли Украины //Литье  Украины. – 2014. – №9(169). – C. 37

     В данной работе представлена выставка “ЛитЭкс-2014” и компании-участники

 

*УДК 666.7

     Гаврик Г.Г. Международная конференция огнеупорщиков и металлургов / Г.Г. Гаврик //Новые огнеупоры. – 2014. – №5. – C. 55-61

     В данной статье представлена работа медународной конференции огнеупорщиков и металлургов,  проходившей 3-4 апреля 2014г. в Москве

 

*УДК 669.187

     Голев Е. Исследование переработки шлаков ферросплавного производства / Е.Голев //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 40-42

     Металлургические шлаки, в частности, шлаки ферросплавного производства, являются сопутствующим продуктом технологического процесса. Переработка и использование их существенно расширяют сырьевые ресурсы, создавая тем самым дополнительные резервы экономии материальных и трудовых затрат, а также снижение издержек производства

 

*УДК 669

     Гурова С.А. Международный практический семинар “Металлургические мини-заводы” / С.А. Гурова, Л.А. Кондратов //Металлург. – 2014. – №5. – C. 104-105

     В данной статье представлена работа  международного практического семинара по развитию и созданию мини-заводов в металлургии

 

*УДК 620

      Звіт за результатами проведення XII Міжнародної спеціалізованої виставки “Енергетика в промисловості-2014” //Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2014. – №9(127). – C. 63-65

     В данній роботі розглядається звіт за результатами проведення XII Міжнародної спеціалізованої виставки “Енергетика в промисловості-2014”

 

*УДК 669.187

     Казарин Д.А. Технология выплавки ферротитана марки FеТi40Аl10 внепечным алюмотермическим способом / Д.А. Казарин, М.Р. Смалюх //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 23-24

     На основании полученных результатов авторами этой работы разработана технологическая инструкция по производству ферротитана марки FеTi40Аl10 алюмотермическим способом

 

*УДК 658.5

     Керкхофф Х.Ю. Бразильская черная металлургия в тяжелые времена / Х.Ю. Керкхофф //Черные металлы. Пер. с нем. – 2014. – №5. – C. 83-87

     В данной работе  представлена работа международной конференции по стали в Бразилии

 

*УДК 332.1

     Коршун Т.С. Електронне врядування: визначення понять / Т.С. Коршун //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 67-69

     В статті запропонована програма розвитку електронного урядування (е-Government).

 

*УДК 669.187

     Ляшенко Р. Оптимизация подготовки рудного сырья для ферросплавного производства / Р.Ляшенко //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 34-35

     Выбор вида шихтовых материалов и метода их подготовки к плавке целесообразно осуществлять на основе подробного анализа конкретных условий организации технологического цикла переработки рудного сырья в привязке к району расположения рудного сырья

 

*УДК 669.187

     Мищишин М. Исследование физико-химических процессов при производстве ферросплавов / М. Мищишин //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 5-6

     Механизм и кинетика процесса восстановления углеродом удовлетворительно описываются получившей широкое признание адсорбционно-автокаталитической теорией взаимодействия оксидов с газообразным оксидом углерода

 

*УДК 669.168

      Молоде покоління феросплавників на старті майбутніх звершень (за підсумками роботи Молодіжної науково-технічної конференції “Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва”) //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – №2. – C. 13-14

     Для багатьох участників конференція стала суттєвою школою та “сходинкою” в подальшому кар’єрному рості

 

*УДК 669.187

     Овчарук Д.С. Инновационная технология производства кремния «солнечной» чистоты / Д.С. Овчарук //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 26-27

     «Солнечным» или SG называют кремний, используемый для производства фотоэлементов солнечных батарей.В основу технологии положено четырехстадийное рафинирование металлургического (МО) кремния в вакууме

 

*УДК 669.187

      Опытно-промышленные испытания технологии выплавки ферросиликомарганца с использованием высокореакционных восстановителей / Е.В. Ткаченко, А.О. Ефремов, Е.Н. Роженьков, И.Ю. Филиппов //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 21-22

     Проведенные опытно-промышленные испытания показали достаточно высокую эффективность применения специального высокореакционного восстановителя для выплавки ферросиликомарганца в условиях НЗФ

 

*УДК 620

      Отчет по результатам проведения VII Международной специализированной выставки “Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014” //Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2014. – №11(130). – C. 58

     В данной работе представлена  VII Международная специализированная выставка “Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014”

 

*УДК 330.34 П78

     Пелептій А.О. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА / А.О. Пелептій //Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». , 2014. – C. 52-56

     Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства

 

*УДК 330.34 П78

     Подунай В.В. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ / В.В. Подунай //Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». , 2014. – C. 78-82

     Проведений аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «трансформація» дав змогу не лише вивчити тлумачення та класифікацію цієї категорії, але й виокремити складові елементи процесу трансформації

 

*УДК 669.187

     Порохня М.Д. Дослідження закономірностей процесів подання і введення в струмені газу під рівень розплавленої сталі рідкого алюмінію на фізичній моделі / М.Д. Порохня, Р.М. Пальоха //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 46-47

     В данній статті розглядаються дослідження закономірностей процесів подання і введення в струмені газу під рівень розплавленої сталі рідкого алюмінію на фізичній моделі

 

*УДК 669

      Секреты роста в международных рейтингах вузов от МИСиС и мировой научной элиты //Металлург. – 2014. – №5. – C. 96-100

     В данной статье представлены итоги первой встречи мировой научной элиты в рамках Международного научного совета НИТУ “МИСиС”

 

*УДК 669

     Сергеева О.В. Салон “Архимед-2014”:итоги / О.В. Сергеева //Металлург. – 2014. – №5. – C. 101-103

     В данной статье представлено открытие 17-го Московского международного Салона “Архимед-2014”

 

*УДК 669.187

     Синегін Є.В Удосконалення технології використання порошкових феросплавів у кристалізаторі мблз для підвищення якості безперервнолитої заготовки / Є.В. Синегін //Сборник тезисов докладов научно-технической  конференции молодых ученых, специалистов и студентов-электрометаллургов «научная и студенческая молодежь в решении инновационных задач развития ферросплавного производства». – Днепропетровск. , 2014. – C. 53-54

     Використання методу дозволяє вирішити одразу декілька актуальних задач сталеплавильного виробництва: підвищення ступеня засвоєння легуючих елементів, захист сталі від вторинного окислення, рафінування сталі від неметалевих включень та екологічна утилізація пилоподібних фракцій канцерогенних феросплавів

 

*УДК 330.34 П78

     Сковлюк Д.Ю. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ / Д.Ю. Сковлюк //Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». , 2014. – C. 22-24

     Для вимірювання глобальної конкурентоспроможності України використовуються загальновідомі глобальні економічні індекси (за індикативного підходу), зокрема: індекс глобальної

конкурентоспроможності; індекс економічної свободи; індекс легкості ведення бізнесу; індекс глобалізації; індекс розвитку людського потенціалу; індекс сприйняття корупції

 

*УДК 330.34 П78

     Тітаренко Г.Б. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ / Г.Б. Тітаренко //Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». , 2014. – C. 30-33

     Загальна схема парадигми управління процесом розвитку НІС дозволяє сформувати вихідні положення, визначити ключові аспекти, принципи реалізації парадигми та функціональну спрямованість НІС для реалізації інноваційної політики держави

 

*УДК 669

      Технологии и упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика //Металлург. – 2014. – №5. – C. 106-107

     В данной статье представлена работа  16-й международной научно-практической конференции “Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика”

 

*УДК 621

      “Технофорум-2014″ представил инновационные разработки в области технологий обработки материалов //Промышленность в фокусе. – 2014. – №11. – C. 8-11

     Выставка “Технофорум-2014” объединила интересы производителей, разработчиков высокотехнологического оборудования и представителей промышленного бизнеса

 

*УДК 669

      Управление производственной экономикой //Металлург. – 2014. – №5. – C. 108-109

     В данной статье представлена работа семинара-совещания :”Практика управления производственной экономикой и финансами в компаниях, на горнорудных и металлургических предприятиях”

 

*УДК 332.1

     Хрущ А.В. Моделювання розвитку ринку праці в промислово розвинутому регіоні / А.В. Хрущ //Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДДФа. , 2014. – C. 310-313

     Побудована модель дозволяє зробити висновок про те, що динаміка кількості працівників на підприємствах України обумовлена динамікою середньомісячної зарплати

 

*УДК 330.34 П78

     Черемісіна Т.В. ІНСТРУМЕНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

РОЗВИТКУ МІСТА / Т.В. Черемісіна //Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». , 2014. – C. 74-77

     В даній роботі зроблен висновок, що маркетингове планування – це маркетинговий аналіз, реалізація та контроль за досягнення цілей розвитку міста

 

*УДК 330.34 П78

     Черкас А.В МОНІТОРИНГ ЯК ГАРАНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА / А.В. Черкас //Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». , 2014. – C. 67-70

     Система моніторингу розглядається як інформаційна база контролінгу, що є елементом інформаційного забезпечення підприємства