БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДБОРКЕ НА ТЕМУ: ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

 

622.7

З-41

     Анциферов А.В. Перспективная технология переработки твёрдых сплавов / А.В. Анциферов, Ю.В. Савченко //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 30-35. – Бібліогр.: 4 назв

     Предложена новая технология регенерации промышленных отходов твердосплавного инструмента. Основное внимание уделено второй части технологического процесса – отработке режимов измельчения полученной взрывом крупки. В работе дана сравнительная оценка эффективности измельчения регенерируемых отходов твердого сплава в горизонтальной и вертикальной вибромельницах. Экспериментальным путем показана высокая эффективность измельчения твердых сплавов в вертикальной вибрационной мельнице.

 

622.7

З-41

     Березняк А.А. Экспериментальное определение силы сопротивления движению частицы в суспензии магнетита / А.А. Березняк, Е.А. Березняк //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 69-72. – Бібліогр.: 3 назв

     В статье рассмотрена сила сопротивления движению сферической частицы в суспензии магнетита и влияние на нее намагниченности частиц магнетита.

 

622.7

З-41

     Білецький В.С. Застосування модуля Flow Simulation програмного середовища SolidWorks для дослідження і проектування гідро- та аеромеханічних пристроїв (на прикладі перемішувача “Турботрон”) / В.С. Білецький, Ю.С. Міщук //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 86-94. – Бібліогр.: 4 назв

     На прикладі перемішувача “Турботрон” показано застосування модуля Flow Simulation програмного середовища SolidWorks для дослідження і проектування гідро- та аеромеханічних пристроїв. Зокрема показано, що модуль Flow Simulation дозволяє оптимізувати конструкцію мішалки за полем швидкостей, полем тиску, завихреністю. Ресурс Flow Simulation програмного середовища SolidWorks відкриває якісно нові можливості аналізу варіантів конструкції мішалок, гомогенізаторів, апаратів для гравітаційного збагачення, зневоднення, згущення та ін. і їх оптимізації.

 

622.7

З-41

     Білецький В.С. Удосконалення технології одержання водовугільного палива / В.С. Білецький, П.В. Сергеев //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 23-27. – Бібліогр.: 16 назв

     Проаналізовано проблему технології приготування водовугільного палива (ВВП). Показано, що крім традиційного реагента-пластифікатора доцільно використовувати реагент-регулятор дзета потенціалу вугільної поверхні. Запропонована принципова схема автоматичного регулювання технології приготування ВВП.

 

622.7

З-41

     Білецький В.С. Збагачувальна техніка та технології при приготуванні й регенерації бурових розчинів / В.С. Білецький, М.В. Ткаченко //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 27-38. – Бібліогр.: 18 назв

     Виконано огляд сучасних конструкцій устаткування для підготовки та регенерації бурового розчину, що сприятиме вибору найбільш прийнятного варіанта комплектуючого обладнання при оснащенні нових та існуючих циркуляційних систем бурових установок. Наведена коротка характеристика, класифікація, області та особливості застосування, переваги і недоліки кожного окремо взятого обладнання.

 

622.7

З-41

     Білецький В.С. Застосування гідроциклонів у циркуляційній системі бурового розчину / В.С. Білецький, П.О. Молчанов, В.М. Савик //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 96-101. – Бібліогр.: 5 назв

     Стаття присвячена використанню гідроциклонів-муловідділювачів для очистки бурового розчину. Подано розрахунок крупності частинок зливу d„ гідроциклона. За допомогою програми SolidWorks з прикладним модулем Flow Simulation проаналізовано поля швидкості рідини та завихреності потоків у гідроциклоні. Із застосуванням отриманої моделі удосконалено і досліджено конструкцію камери змішування.

 

622.7

З-41

     Білецький В.С.  Суміщений процес “магістральний гідротранспорт – масляна агломерація” вугілля як оптимальна технологія / В.С. Білецький //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 131-136. – Бібліогр.: 5 назв

     Розглянуто збагачувальний і гідротранспортний аспекти суміщеного технологічного процесу “магістральний гідротранспорт – масляна агломерація”. Показано області, де цей процес може розглядатися як оптимальний. Зазначено, що суміщення технологічних процесів – один з перспективних напрямків у розвитку техніки і технології збагачення корисних копалин.

 

622.7

З-41

     Божик Д.П. Експериментальні дослідження виробництва будівельних матеріалів із застосуванням відцентрово-ударної дробарки / Д.П. Божик, М.І. Сокур, В.С. Білецький //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 73-87. – Бібліогр.: 11 назв

     Викладено результати експериментальних досліджень по дробленню граніту у відцентрово-ударній дробарці. Встановлено, що оптимальним режимом роботи дробарки при виробництві щебеню крупністю -20+10 мм є швидкісний режим 600-700 об/хв., тобто 70-80 м/с, при якому вихід даної фракції складає 25%, а вміст кубовидних зерен знаходиться в межах 94-95%. Дробарки відцентрово-ударного типу рекомендуються до широкого застосування для виробництва високоякісного щебеню.

 

622.7

З-41

     Булах О.В. Визначення доцільності використання операції тонкого грохочення при збагаченні магнетитових кварцитів / О.В. Булах //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 49-56. – Бібліогр.: 8 назв

     Розглядається можливість отримання високоякісного концентрату при збагаченні магнетитових кварцитів з використанням операції тонкого грохочення в різних схемах збагачення. Підвищення масової частки заліза в концентраті та зменшення витрат на його виробництво досягається завдяки розвитку технологій та обладнання при збагаченні залізних руд, які дозволяють не тільки підвищити якість концентрату, але і зменшити вміст шкідливих домішок.

 

622.7

З-41

      Влияние плотности разделения на величину засорения продуктов обогащения тяжелосредного сепаратора / А.Д. Полулях, А.С. Бучатский, Д.А. Полуля, Р.А. Никутов //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 101-107. – Бібліогр.: 4 назв

     Приведены результаты обогащения крупного машинного класса марки “Г” в тяжело-среднем сепараторе с выделением двух продуктов при плотностях разделения 1500, 1700, 1900, 2100 кг/м3. показано распределение фракций различных классов крупности по продуктам обогащения и установлено влияние плотности магнетитовой суспензии на показатели взаимозасорения продуктов обогащения.

 

622.7

З-41

     Горобец Л.Ж. Исследование глубины обогащения огнеупорного сырья Украины / Л.Ж. Горобец, Т.Ю. Машкова //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 4-13. – Бібліогр.: 5 назв

     На основе изучения характеристик вкрапленности магнетита и магнезита в исходных пробах талько-магнезитов микроскопическим и рентгеноструктурным методами обоснованы степень измельчения проб, режим магнитной сепарации и пределы рационального извлечения железа из магнезитовых продуктов.

 

622.7

З-41

     Горобец Л.Ж. Разработка технологии переработки огнеупорного сырья Украины / Л.Ж. Горобец, Т.Ю. Машкова //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 14-23. – Бібліогр.: 8 назв

     Обоснована техническая возможность развития отечественной огнеупорной промышленности на базе исследований и полупромышленных испытаний, показавших положительные результаты применения магнезиального концентрата в качестве сырья для производства форстеритовых огнеупоров без добавки спеченного магнезитового порошка. Предложена технология получения магнезиального концентрата из талько-магнезитов Правдинского месторождения Днепропетровской области.

 

622.7

П32

      Грохочення //Підготовка корисних копалин до збагачення / Сокур М.І., Білецький В.С., Єгурнов О.І. та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В.. , 2017. – C. 8-59

     Дані загальні відомості про процес грохочення, характеристики грохотів, розглянуто технологію процесу грохочення.

 

622.7

П32

      Дроблення //Підготовка корисних копалин до збагачення / Сокур М.І., Білецький В.С., Єгурнов О.І. та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В.. , 2017. – C. 60-132

     Викладені теоретичні основи і технологія процесів дроблення і подрібнення, розглянуті основні конструкції щокових, конусних, валкових дробарок та дробарок ударної дії.

 

622.7

З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 65(106). – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 136 c.

 

622.7

З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 66(107). – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 156 c.

 

622.7

З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 67(108). – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 198 c.

 

622

     Кармазин В.В. Оценка потенциальной обогатимости железорудного сырья на основе параметров раскрытия минералов / В.В. Кармазин //Черная металлургия: бюл. НТИ. – 2017. – №12. – C. 11-17. – Библиогр.: 8 назв.

     Рассмотрены особенности и проблемы математического моделирования обогатительных технологий. Показано, что в процессах обогащения полезных ископаемых главным принципом техники и технологии остается достижение максимальной степени раскрытия при минимальной степени измельчения, а на основе анализа результатов раскрытия минералов пробы можно не только оценить потенциальные показатели обогащения руд данного месторождения, но и определить пути их достижения для действующих и проектируемых горно-обогатительных комбинатов.

 

622.7

З-41

      Кинетика шламообразования при обогащении каменных углей на ЦОФ “Павлоградская” / П.И. Пилов, П.О. Чечель, А.В. Федоров, С.А. Гончаров //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 140-148. – Бібліогр.: 4 назв

     Рассмотрено образование шламов при мокром обогащении каменных углей, разработана математическая модель кинетики шламообразования, учитывающая крупность и физико-механические свойства угольных и породных частиц, выполнены лабораторные исследования шламообразования углей, перерабатываемых на ЦОФ “Павлоградская”, которые подтвердили полученные уравнения кинетики.

 

622.7

З-41

     Кирнарский А.С. Необходимость и технологические условия сгущения хвостовой пульпы железорудных ГОКов / А.С. Кирнарский //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 154-160. – Бібліогр.: 3 назв

     Рассмотрены необходимость и технологические условия сгущения хвостовой пульпы железорудных ГОКов: оптимальная плотность питания, разбавление сгущенного продукта частью исходной пульпы, самотечный способ подачи хвостов на сгустители, двухстадиальное приготовление рабочего раствора флокулянта.

 

622.7

З-41

     Кривощеков В.И. Аспекты газодинамики двухфазных сред в технологических устройствах и трубопроводных транспортных системах / В.И. Кривощеков, Л.А. Новиков //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 137-141. – Бібліогр.: 9 назв

     Приведены уравнения нестационарного и стационарного движения газа с твердыми частицами в цилиндрическом канале. Представлены соотношения для основных потерь давления.

 

622.7

З-41

     Кривощеков В.И. Механизм гидроциклонирования с пристенной перечисткой суспензии / В.И. Кривощеков //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 72-82. – Бібліогр.: 14 назв

     Рассмотрена структура локальных зон течений суспензии в гидроциклоне без перечистки и с пристенной перечисткой.    

 

622.7

З-41

     Кривощеков В.И. Результаты сравнительных испытаний гидроциклонов в условиях Иршанского ГОКа / В.И. Кривощеков, А.А. Медведева //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 78-86. – Бібліогр.: 8 назв

     Приведен анализ конструктивных особенностей гидроциклонов. Изложены предпосылки эффективной работы гидроциклона с пристенной перечисткой и результаты сравнительных промышленных испытаний гидроциклонов без перечистки (ГЦ-1000) и с пристенной перечисткой (ГЦП-1000) водоминеральных суспензий в операции контрольного обесшламливания в условиях Иршанского ГОКа.

 

622.7

З-41

     Курмелев И.И. Редкие элементы в продуктах обогащения углей Павлоградской ЦОФ / И.И. Курмелев, Е.В. Сливная //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 47-53. – Бібліогр.: 2 назв

     Исследованы пробы горной массы, поступающей на ЦОФ “Павлоградская” и пробы продуктов обогащения на содержание редких элементов. Предлагаемое моделирование содержаний редких элементов в продуктах обогащения позволит детально провести комплексную оценку металлоносности углей и не допустить выход опасных продуктов обогащения и загрязнения окружающей среды токсичными элементами.

 

622.7

З-41

     Кушнірук Н.В. Шліхи підвищення масової частки цінного компонента в товарному концентраті ПрАТ “ПівнГЗК” / Н.В. Кушнірук //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 25-30. – Бібліогр.: 14 назв

     Зроблено аналіз шляхів підвищення вмісту цінного компоненту у магнетитових концентратах на гірничо-збагачувальних підприємствах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя. Основними з них є операції передзбагачення вихідної сировини (суха магнітна сепарація) та доведення чорнового концентрату (тонке грохочення, флотаційна доводка), стадіальне виділення концентратів, використання модернізованих магнітних сепараторів.

 

622.7

З-41

     Логинова А.А. Повышение динамической уравновешенности рабочего органа ударно-центробежных дезинтеграторов / А.А. Логинова, Е.А. Ольховик //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 45-48. – Бібліогр.: 5 назв

     В роботе проведено теоретическое исследование и установление причин возникновения динамических дисбалансов рабочего органа ударно-центробежных дезинтеграторов, а также условий проявления факторов обуславливающих его самоуравновешивание.

 

622.7

З-41

      Математична модель проходження матеріалу через розвантажувальні грати барабанного млина / М.І. Сокур, В.С. Білецький, Д.П. Божик та ін. //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 88-95. – Бібліогр.: 12 назв

     Стаття присвячена актуальній проблемі моделювання барабанного млина, зокрема, явищ у розвантажувальній частині. Описана якісна і кількісна картина проходження матеріалу через розвантажувальні грати млина. Запропонована математична модель може бути використана як наукова база для розрахунку конструктивних і технологічних параметрів розвантажувальних грат барабанного млина.

 

622.7

З-41

      Математичне моделювання електрос-поживання на дробильно-подрібнюючих комплексах ГЗК /  М.І. Сокур, В.С. Білецький, Л.М. Сокур, І.М. Сокур //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 72-77. – Бібліогр.: 11 назв

     З використанням емпіричного матеріалу вітчизняних і зарубіжних гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) одержано математичні моделі для розрахунку енергоспоживання дробильної фабрики ГЗК, зокрема, питомих витрат електроенергії на 1 т дробленої руди; річних витрат електроенергії на дроблення; питомих витрат електроенергії на подрібнення 1 т початкової руди для фабрик з кульовими і стрижньовими млинами; питомі витрати електроенергії на 1 т концентрату; питомі витрати електроенергії для збагачувальних фабрик з самоподрібненням на 1 т початкової руди та на 1 т концентрату; загальних витрат електроенергії на фабриці з самоподрібненням.

 

622.7

З-41

     Младецкий И.К. Определение параметров гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности прямоугольной формы / И.К. Младецкий, Д.А. Полулях //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 60-67. – Бібліогр.: 7 назв

     Разработана технология гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности конусно-прямоугольной формы для подготовки крупного машинного класса перед его тяжелосредным обогащением. Установлено влияние технологических, конструктивных, гидродинамических и механических параметров на эффективность подготовки машинных классов.

 

622.7

З-41

     Младецкий И.К. Преобразование функции распределения сростков в характеристику крупности / И.К. Младецки, Я.Г. Куваев //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 13-25. – Бібліогр.: 11 назв

     Определено распределение частиц по крупности в зависимости от возможного содержания в них ценного минерала, на основании чего определены функции распределения частиц по крупности в обогащенном и обедненном продуктах при бинарном разделении.

 

622.7

З-41

     Младецкий И.К. Показатель раскрытия рудного минерала / И.К. Младецкий, К.А. Левченко //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 42-49. – Бібліогр.: 3 назв

     На основании текстурно-структурных признаков железной руды предложен критерий оценки раскрытия рудного минерала при измельчении.

 

622.7

П32

      Монтаж і технічне обслуговування млинів //Підготовка корисних копалин до збагачення / Сокур М.І., Білецький В.С., Єгурнов О.І. та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В. , 2017. – C. 245-269

     Розглянуті монтаж і технічне обслуговування млина самоподріблення ММС-70-23 та млина мокрого самоподріблення ММС-90-30А.

 

622.7

З-41

      Обоснование максимизации выхода концентрата при обогащении железных руд / И.К. Младецкий, Я.Г. Куваев, К.А. Левченко, М.И. Зашлюк //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 3-14. – Бібліогр.: 1 назва

     В соответствии с теоремой Рейнгардта для обоснования максимума выхода концентрата при обогащении шихты из угольных разновидностей применена методика для решения этой же задачи для рудных разновидностей. Решение получено удовлетворительное и выполнена коррекция построений для определения выхода концентратов из разновидностей. Решение также подтвердило гипотезу о большем выходе суммарного концентрата перед выходом концентрата суммы разновидностей.  

 

622.7

З-41

     Олійник Т.А. Специфічна адсорбція з орбітальним контролем на апатиті органічних сполук / Т.А. Олійник //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 105-118. – Бібліогр.: 18 назв

     Досліджено адсорбцію гетерополярних молекул органічних сполук з позицій зв’язку між молекулярними властивостями речовини і її поверхневою активністю. Оцінено енергію сольватації на підставі експериментальних даних про коефіцієнт розподілу речовини між розчином і газовою фазою та величин ефективних зарядів його атомів.

 

622.7

З-41

      Особенности флотации железных руд / Т.А. Олейник, Л.В. Скляр, М.О. Олейник, А.Ю. Скляр //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 88-100. – Бібліогр.: 14 назв

     В работе приведена характеристика концентратов, получаемых на ряде предприятий Украины, Австралии, Канады и США. Показано, что массовая доля железа в концентратах горно-обогатительных предприятий Украины (64 – 66 %) ниже, чем в концентратах зарубежных горнопромышленных компаний. При этом массовая доля оксида кремния – выше, что не позволяет использовать концентраты украинских предприятий для прямого восстановления железа и производства металлизированных окатышей. Основной прирост массовой доли железа в концентратах получают за счет введения доводочной операции – флотации.

 

622.7

П32

      Охорона навколишнього середовища //Підготовка корисних копалин до збагачення / Сокур М.І., Білецький В.С., Єгурнов О.І. та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В. , 2017. – C. 343-348

     Викладені базисні положення охорони навколишнього середовища у підготовчих цехах збагачувальних фабрик.

 

622.7

П32      Підготовка корисних копалин до збагачення / М.І. Сокур та ін.. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 392 c.

 

622.7

З-41

     Полулях А.Д. Магнитные сепараторы и оценка их работы на углеобогатительных фабриках / А.Д. Полулях, Д.А. Полулях //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 108-114. – Бібліогр.: 3 назв

     Представлены особенности магнитных сепараторов, применяемых для регенерации некондиционной магнетитовой суспензии на углеобогатительных фабриках, и дан пример оценки их работы с технологической точки зрения.

 

622.7

З-41

     Полулях А.Д. Распределение классов крупности при гидрогрохочении / А.Д. Полулях, Д.А. Полулях //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 48-56. – Бібліогр.: 20 назв

     Обобщен опыт работы технологической операции “Мокрое подготовительное грохочение угля”. Определены показатели извлечения классов крупности в подситный продукт гидрогрохотов и усредненные значения влажности надситных продуктов. Предложенная методика рекомендуется для определения показателей данной операции при расчетах практического баланса продуктов обогащения угля и качественно-количественных и водно-шламовых схем проектируемых и реконструируемых углеобогатительных фабрик.

 

622.7

З-41

     Полулях Д.А. Технологическая целесообразность мокрого грохочения углей / Д.А. Полулях, О.О. Дубилевская //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 67-72. – Бібліогр.: 30 назв

     Выполнен анализ способов подготовки машинных классов. Показано действие сил поверхностного натяжения между пленками воды, вызывающее комкование влажного материала, а также взаимодействие этих сил между частицами угля и увлаженной поверхностью сита, приводящее к залипанию сит. Установлено влияние влажности исходного материала на эффективность грохочения и приведены способы интенсификации данного процесса.

 

622.7

З-41

     Полулях А.Д. Распределение классов крупности при обесшламливании мелкого машинного класса / А.Д. Полулях, О.В. Полулях //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 56-64. – Бібліогр.: 42 назв

     Обобщены результаты работы технологической операции “Обесшламливание мелкого машинного класса” по граничной крупности разделения 1 мм. Определены показатели извлечения классов крупности в подситный продукт, усредненный показатель влажности надситного продукта и коэффициент увеличения зольности подситного продукта.

 

622.7

З-41

     Полулях А.Д. Распределение классов крупности при сухом подготовительном грохочении угля / А.Д. Полулях, А.М. Берли, О.В. Полулях //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 64-73. – Бібліогр.: 31 назв

     Обобщен опыт работы технологической операции “Сухое подготовительное грохочение рядового угля”. Определены показатели извлечения классов крупности в подситный продукт при крупности разделения 50, 25, 13 и 6 мм и коэффициента снижения влажности для надситного продукта. Предложенная методика рекомендована для определения показателей данной операции при расчетах практического баланса продуктов обогащения угля и качественно-количественных и водно-шламовых схем проектируемых и реконструируемых углеобогатительных фабрик.

 

622.7

П32

      Подрібнення //Підготовка корисних копалин до збагачення / Сокур М.І., Білецький В.С., Єгурнов О.І. та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В.. , 2017. – C. 133-244

     Викладена технологія процесу подрібнення, розглянуті основні конструкції млинів.

 

622.7

З-41

     Свєткіна О.Ю. Вплив механохімічної активації на ефективність виділення мінералів в процесі селективної флотації / О.Ю. Свєткіна, В.П. Франчук, С.М. Лисицька //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 101-105. – Бібліогр.: 4 назв

     Розглянуто процес віброударної активації мінералів. Показано, що дія віброударного навантаження матеріалу викликає позитивні зміни його адсорбційних характеристик та сприяє підвищенню ефективності виділення корисних компонентів в процесі селективної флотації.

 

622.7

З-41

     Сергеев П.В. Застосування методу повного факторного планування експерименту для дослідження інтенсивної технології зневоднення вугільних флотоконцентратів вакуумним фільтруванням / П.В. Сергеев, В.С. Білецький //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 95-110. – Бібліогр.: 8 назв

     Стаття стосується методології і практики дослідження технологічних процесів переробки корисних копалин шляхом активного факторного планування експериментів з використанням комп’ ютерної програми статистичного аналізу STATGRAPHICS Plus for Windows. Показано алгоритм планування експерименту на прикладі дослідження інтенсивної технології зневоднення вугільних флотоконцентратів вакуумним фільтруванням. Встановлено, що механічні фактори в процесі зневоднення флотоконцентратів є домінуючими.

 

622.7

З-41

     Скляр Л.В. Технология получения ванадия и алюминия из шлаков и шламов тепловых электростанций / Л.В. Скляр //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 133-139. – Бібліогр.: 6 назв

     Приведены результаты исследований по изучению текстуры, структуры, минерального и гранулометрического составов отходов сжигания топлив двух видов жидкого (Киевская ТЭС) и твердого (Зеленодольская ТЭС). Проведены эксперименты по механическому разделению в центробежном, магнитном и электрическом полях, отработаны методы гидрометаллургического извлечения ванадия и алюминия из ванадий и алюмосодержащих продуктов механического обогащения.

 

622.7

П32

      Створення дезінтеграторів відцентрового типу //Підготовка корисних копалин до збагачення / Сокур М.І., Білецький В.С., Єгурнов О.І. та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В. , 2017. – C. 270-297

     Викладені питання теорії і практики створення дезінтеграторів відцентрового типу.

 

622.7

З-41

     Таран І.О. Математична модель процесу гальмування шахтного дизелевоза з гідрооб’ ємно-механічною трансмісією, що працює за схемою “диференціал на вході” / І.О. Таран,  І.Ю. Клименко //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 111-119. – Бібліогр.: 10 назв

     Робота присвячена проблемі комплексного дослідження процесу  гальмування шахтних дизелевозів з гідрооб’ємно-механічною трансмісією, що працює за схемою “диференціал на вході”. Складена математична модель процесу гальмування шахтного дизелевозу з гідрооб’ємно-механічною трансмісією, яка відрізняється від існуючих урахуванням законів зміни параметрів регулювання гідрооб’ємної передачі та способів реалізації гальмування, дозволяє дослідити зміну кінематичних, силових та енергетичних параметрів гідрооб’ємно-механічної трансмісії в різних умовах експлуатації дизелевозів.

 

622.7

З-41

     Терновая Е.В. Установление возможности оценки фракционного состава сыпучих материалов по частотным характеристикам акустических сигналов в потоке / Е.В. Терновая, Н.С. Прядко //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 161-168. – Бібліогр.: 7 назв

     Разработка способа бесконтактного контроля дисперсности материала в потоке на основе акустического мониторинга процесса является актуальной и важной задачей при повышении эффективности тонкого измельчения. Установленные связи размера частиц с амплитудно-частотными характеристиками сигналов рабочих зон позволяют оценить фракционных состав материала в потоке. Экспериментами по транспортированию в потоке узких фракций материала подтверждено наличие акустических сигналов с частотами, характерными для каждой фракции.  

 

622.7

П32

      Технологія підготовки корисних копалин до збагачення //Підготовка корисних копалин до збагачення / Сокур М.І., Білецький В.С., Єгурнов О.І. та ін. – Кременчук: ПП Щербатих О.В. , 2017. – C. 298-342

     Викладені технологія дроблення та технологія подрібнення корисних копалин.

 

622.7

З-41

     Шевченко А.И. Определение условий повышения эффективности классификации и обезвоживания угольных шламов при новом способе виброударного грохочения / А.И. Шевченко //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 149-154. – Бібліогр.: 12 назв

     Приведены результаты исследований нового метода виброударного грохочения и экспериментального изучения влияния удельной насыпной плотности ДЭ на эффективность классификации и обезвоживания угольных шламов при этом способе.

  

622.7

З-41

     Шпильовий Л.В. Процес згущення рудних пульп як об’єкт автоматизації / Л.В. Шпильовий, В.С. Білецький //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 66(107). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 115-130. – Бібліогр.: 10 назв

     На основі одержаних експериментальних даних, аналізу залежностей встановлено оптимальний режим процесу осадження твердої фази рудних пульп у радіальному згущувачі. Оптимальна швидкість осадження дисперсної фази суспензії може підтримуватися на максимальному рівні за питомими витратами флокулянта Qф та рН середовища як оператором відділення радіальних згущувачів, так і за допомогою системи автоматичного (екстремального ) управління.

 

 622.7

З-41

     Шпильовий Л.В.  Розвиток в Україні промислової технології розділення цирконію і гафнію / Л.В. Шпильовий, В.С. Білецький, К.Л. Шпильовий //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 67(108). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 119-132. – Бібліогр.: 19 назв

     Простежено історію розвитку в Україні технології розділення близьких за своїми властивостями цирконію і гафнію. Показано, що українським вченим і промисловцям Донецького хіміко-металургійного заводу (ДХМЗ) в стислі строки вдалося створити нові, оригінальні, технології розділення цирконію і гафнію, що дозволило забезпечити збройні сили та вітчизняну атомну промисловість важливими конструкційними матеріалами. Впровадження цих технологій, їх вдосконалення і заміна відбувалися у відповідності з вимогами часу.

 

622.7

З-41

     Шевченко А.И. Совершенствование технологии и технологическая схема дообогащения отходов добычи и переработки строительных материалов / А.И. Шевченко //Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 39-47. – Бібліогр.: 11 назв

     Приведены результаты исследований свойств отсевов различных карьеров. На основе разработанных способов оценки качества песков и переработки отсевов из отвалов создана новая технология их обогащения. Установлено, что дообогащение отходов из текущего производства и отвалов позволит получить полезный продукт и предоставить его потребителю, что значительно увеличит прибыль добывающих и перерабатывающих предприятий. Расчистка отвалов позволит использовать освобождающиеся площади для повторного использования.

 

622.7

З-41

     Шевченко А.И. Совершенствование технологической схемы переработки угольных шламов для извлечения из них тонкозернистого угля / А.И. Шевченко //Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. – Вип. 65(106). – Дніпро: НГУ. , 2017. – C. 53-59. – Бібліогр.: 6 назв

     Показаны результаты исследований эффективного способа гидродинамической классификации тонкозернистых материалов по крупности и устройства для его реализации (гидродинамического классификатора). Приведены данные испытаний гидродинамического классификатора в различных технологических схемах обогащения минерального сырья. Установлено, что гидродинамический классификатор может эффективно использоваться при обогащении угольных шламов из накопителей для разделения на углеродную и силикатную составляющие.