Декабрь 2015

Автореферат диссертации

622.33 СП А45   Алаб’єв, В.Р. Вдосконалення методів та засобів нормалізації теплового режиму глибоких вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / В.Р. Алаб’єв. – Дн-ськ: ІГТМ, 2015. – 20 c.

622 СП Б61       Білан, Т.Р. Методи та засоби економіко-математичного моделювання розвитку вугільної промисловості в умовах світового ринку : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси / Т.Р. Білан. – К: ІЗЕ, 2015. – 20 c.

550  СП Б61      Білашенко, О.Г. Визначення геоекологічного стану техногенно-навантажених територій за комплексом геофізичних даних : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.22 – геофізика / О.Г. Білашенко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

004 СП Є-27     Євтушенко, Г.Л. Системне моделювання технологічних та організаційних процесів на основі інтегрованих багатокритеріальних методів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Г.Л. Євтушенко. – Дн-ськ: НметАУ, 2015. – 20 c.

622.7  СП Є-70     Єремєєв, І.В. Обгрунтування параметрів технології зневоднення вугільних шламів на високочастотних грохотах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин / І.В. Єремєєв. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

629 СП З-91     Зуєв, С.В. Підвищення ефективності роботи земснаряда при видобуванні мулистих і піщаних грунтів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / С.В. Зуєв. – Одеса: ОНМА, 2015. – 20 c.

621.791  СП З-95    Зусін, А.М. Розробка наплавлювальних матеріалів та технології наплавлення металу з метастабільним аустенітом : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології / А.М. Зусін. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. -20

 620.9 СП К20           Каплін, М.І. Оптимізація системи паливозабезпечення на основі мережного подання модифікованої моделі виробничого типу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси / М.І. Каплін. – К: ІЗЕ, 2015. – 20 c.

669.162 СП К72     Костомаров, О.С. Вдосконалення методів управління тепловим режимом доменної плавки за принципом зворотного зв’язку регулюючих дій з показниками нагріву чавуну : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.С. Костомаров. – Дн-ськ: НметАУ, 2015. – 20 c.

622.271  СП К82     Крівда, В.В. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки глибоких залізорудних кар’єрів при застосуванні автосамоскидів вдосконаленої конструкції : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.08 – відкрита розробка родовищ / В.В. Крівда. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

 

 

697 СП Л63       Лисенко, О.М. Ефективність управління теплоспоживанням адміністративної будівлі при використанні індивідуального теплового пункту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / О.М. Лисенко. – К: ІТТ, 2015. – 20 c.

004 СП М18       Мала, Ю.А. Математичне моделювання процесів теплопровідності з урахуванням релаксації теплового потоку : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Ю.А. Мала. – Дн-ськ: НметАУ, 2015. – 20 c.

621.3 СП Н50      Немудрий, І.Ю. Підвищення ефективності електромеханічної системи вітроелектричних установок з аеродинамічною мультиплікацією : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / І.Ю. Немудрий. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

621.311 СП Н59     Нечаєва, Т.П. Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням екологічних вимог : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси / Т.П. Нечаєва. – К: ІЗЕ, 2015. – 20 c.

622.271 СП Н81    Номеровський, Д.А. Обгрунтування методів розрахунку параметрів крутопохилих конвеєрів при транспортуванні великошматкових вантажів на гірничих підприємствах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / Д.А. Номеровський. – Дн-ськ: ІГТМ, 2015. – 20 c.

669.13 СП П19     Пастухова, Т.В. Підвищення трібологічних властивостей та економічності легування білих чавунів зі сфероїдальними карбідами ванадію : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / Т.В. Пастухова. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – 20 c.

550  СП П77     Приходченко, Д.В. Закономірності зміни скаду та якості вугілля Лозівського району Західного Донбасу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.16 – геологія твердих горючих копалин / Д.В. Приходченко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

622.7  СП П85      Прядко, Н.С. Розвиток теорії тонкого подріблення корисних копалин : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин / Н.С. Прядко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 36 c.

669.18 СП Р75      Роспопова, Ю.О. Мотивація персоналу металургійного підприємства до випуску якісної сталі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.е.н. : Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю.О. Роспопова. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

621.822 СП С19     Сапіга, В.В. Забезпечення роботоздатності суднового валопроводу при обводнюванні в підшипниках : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.03 – двигуни й енергетичні установки / В.В. Сапіга. – Одеса: ОНМА, 2015. – 20 c.

669.046 СП С38      Синегін, Є.В. Підвищення структурної однородності безперервнолитої заготовки шляхом удосконалення технології використання інокуляторів в кристалізаторі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів /Є.В. Синегін. – Дн-ськ: НГУ,2015.- 20

 658 СП Т69       Трифонова, О.В. Управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.екон.н. : Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / О.В. Трифонова. – К: ІЕП, 2015. – 20 c.

621.7 СП Щ61           Щербаков, С.В. Удосконалення технології  виготовлення складених виробів застосуванням локального джерела нагріву : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / С.В. Щербаков. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – 20 c.

Геология

550 Ж72   Жильцова, И.В. Закономерности распределения гидротермальных золоторудных формаций Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита относительно систем глубинных разломов : монография / И.В. Жильцова, М.В. Рузина, В.К. Свистун. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 130 c.

Горное дело

622 Г36  Геотехнічна механіка : міжвід. збірник наукових праць. Вип. 119. -Дн-ск: ИГТМ, 2014.-310 c

622 Г36  Геотехнічна механіка : міжвід. збірник наукових праць. Вип. 120. – Дн-ск: ИГТМ, 2015.-315 c

622 Г36  Геотехнічна механіка : міжвід. збірник наукових праць. Вип. 121. – Дн-ск: ИГТМ, 2015.-260 c

622.6 Д46      Динамика канатных и гидротранспортных подъемных комплексов горных предприятий : монография. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 302 c.

622 Е50  Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики в гірництві : навчальний посібник / О.О. Сдвижкова, О.В. Бугрим, Д.В. Бабець, О.С. Іванов. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 103 c.

34 К43 Кірін, Р.С. Кодифікація законодавства про надра: досвід та проблеми : монографія / Р.С. Кірін. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 528 c.

622.24 К65       Копей, Б.В. Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу : навчальний посібник / Б.В. Копей. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 372 c.

622 П32    Півняк, Г.Г. Електропостачання гірничих підприємств : довідковий посібник / Г.Г. Півняк, М.М. Білий, Г.М. Бажін. – видання друге, випр. та доп.. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 632 c.

622 С23  Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета : Вып.1(44). – Лисичанск: ДонГТУ, 2015. – 96 c.

622.34  С83        Стратегічні мінеральні ресурси України: титан, скандій, нікель, кобальт / Г.В. Лисиченко, В.Г. Яценко, Г.О. Земсков, В.В. Покалюк. – К: Логос, 2012. – 168 c.

622.83 Ш32       Шашенко, А.Н. Пучение пород почвы в выработках угольных шахт : монография / А.Н. Шашенко, А.В. Солодянкин, А.В. Смирнов. – Дн-ск: Лизунов Пресс, 2015. – 256 c.

Дефектоскопия

620.17  Л37       Левко, О.М. Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів. Ч.1. Технічна діагностика. Дефекти металевих матеріалів і виробів : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 48 c.

620.17  Л37       Левко, О.М. Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів. Ч.2. Методи та засоби неруйнівного контролю якості продукції : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 58 c.

Организация производства

658 Б87 Бриль, І.В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації : монографія / І.В. Бриль. – К: ІЕП НАНУ, 2015. – 84 c.

658 М43  Международная специализированная выставка промышленного оборудования, металлообработки, литья и энергетики (6-9 октября, 2015, Днепропетровск) : каталог участников: Машпром, ЛитЭкс, Энергопром : CD. – Днепропетровск, 2015. – 65 c.

Машиностроение

621.791 Т33    Теорія процесів зварювання. Ч.1 : навчальний посібник / В.М. Карпенко, О.А. Богуцький, О.Г. Гринь, С.В. Жаріков. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 192 c.

Металлургия

621.74 П27   Перспективные  технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы V Международной научно-технической конференции (21-25 сентября, 2015, Краматорск) / ред. А.Н. Фесенко. – Краматорск: ДГМА, 2015. – 191 c.

669.15  С72    Сплави на основі заліза : підручник : ЭБ / В.І. Мазур, В.З. Куцова, М.А. Ковзель, О.А. Носко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 458 c.

669.16 Т33    Теория загрузки и газо-гидродинамики доменной печи : монография / под ред. В.Н. Ковшова. – Дн-ск: ЛизуновПресс, 2015. – 174 c.

Метрология

53.08 И58      Инвест Премекс : [каталог счетчиков воды, счетчиков тепла, метрологического оборудования] : CD, 2015

53.08 К65      Контрольно-измерительные приборы : CD-ROM. – К: VD MAIS, 2015

53.08 Э45      Электроизмерительное, метрологическое оборудование : каталог : CD. – Харьков: ЭталонПрибор, 2015

Образование

378 Ш25 Шаруда, В.Г. Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра : навчальний посібник / В.Г. Шаруда, В.В. Ткачов, А.В. Бубліков. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 490 c.

Техника в целом

62 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип. 39. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2015. – 198 c.

 

 

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 5(99). – Харьков: ХФТИ, 2015. – 180 c.  – ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 106 )

Химия

66 Л25 Ларичева, Л.П. Контроль та автоматичне регулювання хіміко-технологічних процесів : навчальний посібник / Л.П. Ларичева, М.Д. Волошин, О.П. Луценко. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 320 c.

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2015. – 182 c.  – ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

Экология

574 Е45  Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління : навчальний посібник / Г.В. Лисиченко та ін. – К: Наукова думка, 2014. – 327 c.

Экономика

338 Е45    Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання : монографія / за ред. С.А. Ткаченка. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 180 c.

338 Е90  Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня, 2015 р., м. Миколаїв) / ред. С.А. Ткаченко та ін.. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 156 c.

338 К64  Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 травня, 2015 р., м. Запоріжжя). – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 144 c.

338 Р64  Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія / М.С. Пашкевич. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 456 c.