Декабрь 2017

Автореферат диссертации

658 СП В19       Василиха, Х.В. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Х.В. Василиха. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

528 СП Д70       Досин, С.І. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / С.І. Досин. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

550 СП З-69     Змієвська, К.О. Розривні порушення і зв’язана з ними золоторудна мінералізація на прикладі Солонянського рудного поля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.01 – Загальна та регіональна геологія / К.О. Змієвська. – К: ІГН НАНУ, 2017. – 20 c.

656.6 СП К17    Калініченко, Є.В. Вдосконалення алгоритмів інформаційного забезпечення маневрування суден : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.22.13 – навігація та управління рухом / Є.В. Калініченко. – Одеса: НУ “Одеська морська академія”, 2017. – 20 c.

550 СП К26       Карпенко, І.О. Нафтогазова система південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.17 – Геологія нафти і газу / І.О. Карпенко. – К: ІГН НАНУ, 2017. – 20 c.

550 СП С17       Самчук, І.М. Геолого-геофізичні передумови виявлення пасток вуглеводнів у нижньопермських відкладах Орчиковської паледепресії Дніпровсько-Донецької западини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.17 – Геологія нафти і газу / І.М. Самчук. – К: ІГН НАНУ, 2017. – 20 c.

528 СП С51       Смолій, К.Б. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.04.00.01 – Загальна та регіональна / К.Б. Смолій. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

Бизнес. Предпринимательство

334.75 М21       Мальська, М.П. Корпоративне управління: теорія та практика : підручник : ЭБ / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 360 c.

334.75 М48       Мельников, А.М. Основи организації бізнесу : навчальний посібник : ЭБ / А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк. – К: Центр учбової літератури, 2013. – 200 c.

334.75 П57       Попков, В.П. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы : учебное пособие : ЭБ / В.П. Попков, Е.В. Евстафьева. – СПб: ПИТЕР, 2007. – 344 c.

334.75 П84        Профессиональная этика и этикет : ЭБ / Н.Г. Шредер, Н.А. Троянская, А.Д. Барышева, Ю.А. Матюхина. – М: Научная книга, 2009. – 45 c.

334.75 Р95       Рысёв, Н. Технологии лидерства / Н. Рысёв. – СПб: REKOND, 2012. – 77 c.

334.75 С28       Седова, Л.Н. Этика бизнеса. Ч.1 : учебное пособие : ЭБ / Л.Н. Седова, А.А. Малюкина. – Харьков: ХНЭУ, 2014. – 505 c.

334.75 С72       Спивак, В.А. Организационное поведение : учебное пособие : ЭБ / В.А. Спивак. – М: Эксмо, 2009. – 80 c.

334.75 Т61       Торосян, Е.К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие : ЭБ / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, Ж.Н. Зарубина. – СПб: ИТМО, 2016. – 133 c.

Гибкие нити. Канаты

624.07 Ш61       Шимановский, А.В. Общая теория гибких нитей. – К: Сталь, 2017. – 174 c.

Информационные технологии

681.5 Н35      Національний інформаційний суверенітет  у  контексті розвитку новітніх інформаційних технологій. – К: НБУ, 2011. – 154 c.

Машиностроение

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 2 (43). – Краматорск: ДГМА, 2016. – 192 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 1 (44). – Краматорск: ДГМА, 2017. – 286 c.

621.9 П59      Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения : сборник научных трудов № 20 / Институт сверхтвердых материалов НАНУ; гл. ред. В.З. Туркевич. – К: ИСМ, 2017. – 570 c.

Металлургия

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 32. – Мариуполь: ПДТУ, 2016. – 240 c.  – ( Сер. Технічні науки. Т.2 )

669.16 В60        Внепечная десульфурация чугуна в ковшах. Технология, исследования, анализ, совершенствование / А.В. Шевченко, И.А. Маначин и др. – Днепр: Дніпро-VAL, 2017. – 252 c.

669.01 Г46       Гічов, Ю.О. Очищення газів. Ч.2 : конспект лекцій / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 52 c.

669.168 И73          Интеллектуальное управление технологическими процессами (ферросплавное производство) : монография / Е.В. Бодянский, Г.И. Кучеренко и др.. – Дн-ск: НМетАУ, 2013. – 213 c.

669.18  К78       Красніков, К.С. Математичне моделювання ковшового доведення розплаву дротом і кусковим матеріалом : ЭБ / К.С. Красніков, С.Є. Самохвалов, В.П. Піптюк. – Кам’янське: ДДТУ, 2017. – 120 c.

621.74 П27        Перспективні технології, матеріали і обладнання у ливарному виробництві  : матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції (25-28 вересня, 2017 р.) / за ред. А.М. Фесенка. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 156 c.

669.162 С56          Совершенствование технологии производства кокса для доменной плавки / В.П. Лялюк, И.А. Ляхова и др. – Кривой Рог: Дионат, 2017. – 270 c.

669 Т34  Теплотехника, энергетика и экология в металлургии : коллективная монография в 2-х книгах. Кн. 1. : ЭБ / под общ. ред. Ю.С. Пройдака. – Дніпро: Нова ідеологія, 2017. – 284 c.

669 Т34  Теплотехника, энергетика и экология в металлургии : коллективная монография в 2-х книгах. Кн. 2. : ЭБ / под общ. ред. Ю.С. Пройдака. – Дніпро: Нова ідеологія, 2017. – 336 c.

621.74 Х95       Хрычиков, В.Е. Литейное производство черных и цветных металлов : учебное пособие / В.Е. Хрычиков, Е.В. Меняйло. – Дн-ск: НМетАУ, 2015. – 88 c.

669 Э65  Энергоэффективность и защита окружающей среды от промышленных загрязнений : монография : посвящается 80-летию кафедры теплотехники и экологии металлургических печей НМетАУ / Л.П. Грес, А.О. Еремин, С.А. Карпенко, Е.А. Каракаш; под общ. ред. Л.П. Греса. – Дн-ск: Пороги, 2015. – 390 c.

Образование

37 П24  Педагогика: традиции и инновации : VI Международная научная конференция (февраль, 2015, Челябинск) . Ч.1: ЭБ. – Челябинск: Два комсомольца, 2015. – 106 c.

37 П24  Педагогика: традиции и инновации : VI Международная научная конференция (февраль, 2015, Челябинск) . Ч.2: ЭБ. – Челябинск: Два комсомольца, 2015. – 102 c.

Организация производства

658 П34 Писаревський, І.М. Менеджмент організацій : навчальний посібник : ЭБ / І.М. Писаревський, Л.А. Нохріна, О.В. Познякова. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 133 c.

Право. Насилие

34 Б95  Бытовое насилие в истории Российской повседневности (XI-XXI веков) : коллективная монография : ЭБ / под ред. М.Г. Муравьевой, Н.Л. Пушкаревой. – СПб: Изд-во Европейского университета в СПб, 2012. – 200 c.

34 Н82 Норт, Д. Насилие и социальные порядки : ЭБ / Д. Норт. – М: Институт Гайдара, 2011. – 496 c.

Сопротивление материалов

620.1 О-61    Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник. Вип. 95. – К: КНУБА, 2015. – 187 c.

620.1 О-61    Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник. Вип. 96. – К: КНУБА, 2015. – 167 c.

Углехимия

622.74 С48       Слободской, С.А. Электротермия в новых процессах углехимии : монография / С.А. Слободской. – Харьков: НТУ “ХПІ”, 2013. – 252 c.

Физика

531 Г16 Галущак, М.О. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : підручник / М.О. Галущак. – видання друге, перероблене і доповнене. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 427 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 6. Рамкова Директива про морську стратегію . – К: ВЕЛ, 2017. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : Сер. Збалансований розвиток : № 8. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). – К: ВЕЛ, 2017. – 44 c.

574 И66  Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды : сборник научных трудов VI Международной научно-практической конференциимолодых ученых и специалистов (22-23 марта, 2017, г. Харьков) : ЭБ. – Харьков: ГП “Укр НТЦ “Энергосталь”, 2017. – 311 c.

574 И66  Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: Материаы XXIV Международной научно-практической конференции (6 – 10 июня, 2016, Харьков : ЭБ. -Харьков: ГП”УкрНТЦ “Энергосталь”, 2016. – 306 c. – ( Казантип-ЭКО-2016 )

Экономика

338 М54  Методична рекомендації  з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  у діяльності осіб, уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб : ЭБ. – К, 2016. – 40 c.