Авторефераты диссертаций

 

УДК 622.7 А67 СП

     Анісімов В.М.

     Автоматизоване управління процесом збагачення вуглля відсадженням на базі непрямого визначення фракційних. характеристик : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2007. – 20 c.

 

УДК 63 Б81 СП

     Бондарєв  С.І.

     Обгрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап культиваторних агрегатів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського  виробництва. – Київ: Національний аграрний університет, 2007. – 20 c.

 

УДК 620.1 Г20 СП

     Гаран А Г

     Діаграма плавкості та закономірності кристалізації алмазу в системі Al – Ni – С при високих тисках : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство. – Київ: НАНУ Інститут надтвердих матеріалів, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.791 З-45 СП

     Звягінцева Г.В.

     Структурні та фазові перетворення в жароміцних нікелевих сплавах і їх роль в утворенні тріщин в зварних з’єднаннях : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.397 К39 СП

     Кільдішев В.В.

     Імовірно-часові характеристики систем передачі даних при сумісному використанні таймерних сигналів і блокових кодів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.12.02 – матеріалознавство. – Одеса: Національна акдемія зв’язку, 2007. – 20 c.

 

УДК 622.73 К88 СП

     Куваєв Я.Г.

     Ситуаційне управління першою стадією подрібнення залізної руди в режимі енергозбереження : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2007. – 20 c.

 

 

УДК 629.114 К89 СП

     Кузнєцов Р.М.

     Покращання показників стійкості триланкових автопоїздів у граничних режимах руху  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.02 – автомобілі та трактори. – Київ: Національний транспортний університет, 2007. – 20

 

УДК 621.397 К93 СП

     Курушкін В.Є.

     Розробка технології диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом на базі обладнання FRAME RELAY : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Київ: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.317 М17 СП

     Максимович В.М.

     Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування. – Львів: Національний університет “Львівська  політехніка”, 2007. – 20 c.

 

УДК 681.5 М55 СП

     Мешков В.В.

     Автоматизована система управління генеративним технологічним процесом по тепловому стану затверділого шару : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів. – Севастополь: НТУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.431 О-54 СП

     Олійник О.К.

     Підвищення довговічності деталей дизельних двигунів насиченням робочого шару високодисперсними домішками : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. – Харків: Харківський національний автомобільно-дорожний університет, 2007. – 20 c.

 

УДК 53.08 П30 СП

     Петришин І.С.

     Науково-методологічні та технічні засади забезпечення точності вимірювань витрати природного газу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007. – 20 c.

 

 

 

 

 

 

УДК 621.9 П88 СП

     Пузирьов О.Л.

     Підвищення ефективності процесу алмазного доведення сферичної поверхні деталі з кераміки медичного призначення введенням додаткового обертального руху : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. – Київ: НАНУ Інститут надтвердих матеріалів, 2007. – 20 c.

 

УДК 539 Х17 СП

     Халімон О.П.

     Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

 

Горное дело

 

УДК 622 Т38

          Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования : Учебник / Под ред. В.Ф. Замышляева. – М: Академия, 2003. – 400 c.

 

Материаловедение

 

УДК 620.1 А23

           Агамиров Л.В.

           Методы статистического анализа механических испытаний: Справочник.- М.: Интермет Инжиниринг, 2004.- 128 с.

 

Металлургия

 

УДК 621.78 А16

     Абраимов Н.В., Елисеев Ю.С.

     Химико-термическая обработка жаропрочных сталей и сплавов. – М: Интермет Инжиниринг, 2001. – 620 c.

 

УДК 669 А64

          Англо-русский и русско-английский словарь по металлургии и металлообработке легких сплавов : (основные термины) : Около 25000 терминов. – М: Интермет Инжиниринг, 2008. – 798 c.

 

УДК 621.793 Б72

     Бобров Г.В., Ильин А.А.

     Нанесение неорганических покрытий (теория, технология, оборудование) : Учебн. пособ.. – М: Интермет Инжиниринг, 2004. – 624 c.

     Цена : 258 грн.

 

УДК 669.18 Б88

     Бровман М.Я.

     Непрерывная разливка металлов. – М: Экомет, 2007. – 480 c.

 

УДК 669.01 Г69

     Горицкий В.М.

     Диагностика металлов. – М: Металлургиздат, 2004. – 402 c.

 

УДК 621.774 Г83

     Григоренко В.У.

     Холодна пільгерна прокатка труб : Навчальн. посібн.. – Дн-ськ: НМетАУ, 2006. – 44 c.

 

УДК 669 К72

     Костиков В.И., Варенков А.Н.

     Промышленная и экологическая безопасность металлургических производств : Учебн. пособ.. – М: ЭКОМЕТ, 2006. – 390 c.

 

УДК 620.1 Л36

     Левинский Ю.В.

     Внутреннеокисленные и внуреннеазотированные наноматериалы. – М: ЭКОМЕТ, 2007. – 400 c.

 

 

УДК 621.771 Л38

     Левченко Л.Н., Головко О.М.

     Виробництво гнутих профілів : Навчальн. осібн.. – Дн-ськ: НМетАУ, 2004. – 29 c.

 

УДК 621.778 Л38

     Левченко Л.Н., Головко О.М.

     Виробництво металовиробів : Навчальн. посібн.. – Дн-ськ: НМетАУ, 2008. – 48 c.

 

УДК 621.97 Л38

     Левченко Л.Н. та ін.

     Пресування металів і сплавів : Навчальн. посібн. / Левченко Л.Н., Головко О.М., О.Ю. Гридін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2005. – 48 c.

 

УДК 621.778 Л38

     Левченко Л.Н. та ін.

     Технологія процесів волочіння : Навчальн. посібн. / Левченко Л.Н., Головко О.М., О.Ю. Гридін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2008. – 40 c.

 

УДК 621.774 М38

     Машины и агрегаты для производства стальных труб : Учебн. пособ. / Ю.Ф. Шевакин, А.П. Коликов, В.П. Романенко , С.В. Самусев. – М: Интермет Инжиниринг, 2007. – 388 c.

 

УДК 669.2/.8 М82

     Москвитин В.И. и др.

Металлургия легких металлов : Учебник. – М: Интермет Инжиниринг, 2005. – 414

 

УДК 669.14 О-41

     Одесский П.Д., Кулик В.Д.

     Стали с высоким сопротивлением экстремальным воздействием. – М: Интермет Инжиниринг, 2008. – 239 c.

 

УДК 622.74 О-75

          Основи хімії і фізики горючих копалин : Підручник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 638 c.

 

УДК 669 П37

          Пластометрические исследования металлов / Н.А. Мочалов, А.М. Галкин, С.Н. Мочалов, Д.Ю. Парфенов. – М: Интермет Инжиниринг, 2003. – 318 c.

 

УДК 620.1 П58

     Попов В.А. и др.

     Нанопорошки в производстве композитов. – М: Интермет Инжиниринг, 2007. – 336 c.

 

УДК 621.771 П63

     Постний В.О..

     Устаткування цехів прокатного виробництва : Навчальн. посібн.. – Дн-ськ: НМетАУ, 2008. – 102 c.

 

УДК 669.168 Р98

     Рябчиков И.В.

     Модификаторы и технологии внепечной обработки железоуглеродистых сплавов. – М: Экомет, 2008. – 400 c.

 

УДК 669 С74

          Справочник инженера-металлурга. – М: Агентство развития металлургии, 2002. – 348 c.

 

УДК 621.97 С77

     Стасовський Ю.М. та ін.

     Ресурсозбереження та екологія в процесах обробки металів тиском : Конспект лекцій / Ю.М. Стасовський, В.В. Бояркін, В.Л. Чухліб. – Дн-ськ: НМетАУ, 2008. – 44 с.

 

 

 

 

УДК 621.97 С88

     Ступка А.Г., Гринкевич В.О.

     Матеріали і розрахунки штампувального інструменту : Розділ 1. Штампи для гарячого об’ємного штампування. – Дн-ськ: НМетАУ, 2008. – 53 c.

 

УДК 669.162 Т19

     Тарасов В.П., Тарасов П.В.

     Теория и технология доменной плавки. – М: Интермет Инжиниринг, 2007. – 384

 

УДК 621.98 Ч-96

     Чухліб В.Л., Рижов В.Г.

     Холодне листове штампування : Конспект лекцій. – Дн-ськ: НМетАУ, 2004. – 40

 

УДК 621.771 Ш12

     Шабалов И.П. и др.

     Ресурсосберегающие технологии производства толстолистового проката с повышенными потребительскими свойствами / И.П. Шабалов, З.К. Шафигин, А.Н. Муратов. – М: Металлургиздат, 2007. – 352 c.

 

УДК 669.1 Э65

          Энергия взрыва в ломопереработке / Под ред. В.С. Козлова. – М: Металлургиздат, 2007. – 232 c.

 

 

Право

 

УДК 34 П68

          Правові аспекти приватизації в Україні : У 2-х тт. : Т.1: Збірник законодавства з питань приватизації / За ред. .І. Єханурова. – К: Руська правда, 1996. – 540 c.

 

УДК 34 П68

          Правові аспекти приватизації в Україні : У 2-х тт. : Т.2. Практичний посібник з питань приватизації / За ред. .І. Єханурова. – К: Руська правда, 1996. – 408 c.

 

 

УДК 34С5 Х70

          Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. Закон Украины о хозяйственных судах. – Симферополь: Реноме, 2001. – 78 c.