Июнь 2014

Авторефераты диссертаций

669 СП В23       Ващенко, С.В. Розвиток наукових основ виробництва сировини для металургійної галузі методом брикетування : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С.В. Ващенко. – Дн-ськ: ІЧМ НАНУ, 2014. – 20 c.

669.162 СП Д11   Діментьєв, О.О. Вдосконалення технології управління роботи горна з метою підвищення продуктивності доменної печі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.О. Діментьєв. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – 20 c.

622.341 СП З-91     Зубко, С.А. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки залізних руд  у слабких виміщуючих породах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / С.А. Зубко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.235 СП І-98     Іщенко, О.К. Обгрунтування параметрів способу вибухового руйнування гірських порід з урахуванням напруженого стану масиву у вибої виробки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / О.К. Іщенко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.33 СП Р11      Рємізов, О.В. Обгрунтування параметрів способу підтримання виїмкових виробок розвантажувальною порожниною при спеціальній системі розробки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна  розробка родовищ корисних копалин / О.В. Рємізов. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.33 СП С16      Салехірадж, С.Ш. Обгрунтування параметрів системи відбору геотермальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / С.Ш. Селіхрадж. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

669.187 СП С28    Северин, А.Ю. Розробка технології  електронно-променевого плавлення зливків алюмініду титану мікролегованого бором та лантаном : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних та кольорових металів і спеціальних сплавів / А.Ю. Северин. – К: ІЕЗ, 2014. – 20 c.

621.3 СП Х98     Худолій, С.С. Підвищення ефективності роботи частотного електропривода шляхом керування за максимальною навантажівальною здатністю : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи / С.С. Худолій. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

621.78 СП Х98   Хулін, А.М. Розробка режимів термічної обробки залізничних бандажів з підвищеною зносостійкістю і контактно-втомною міцністю : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / А.М. Хулін. – Дн-ськ: ІЧМ НАНУ, 2014. – 20 c.

 

 

621.78 СП Ч-12    Чабак, Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / Ю.Г. Чабак. – Маріуполь: ПЖТУ, 2014. – 20 c.

Вычислительная техника

681.51 С56    Совершенствование информационных систем с использованием методов инженерии знаний. Решение практических задач : монография / А.Ф. Тарасов и др. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 144 c.

681.5 С56      Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод : материалы Всеукраинской научно-технической конференции, посвященной       60-летию ДГМА (17-21 декабря, 2012, Краматорск) / ред. А.Ф. Тарасов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 215 c.

Горное дело

622.33  В76       Bondarenko, V. Basic concepts of mining technology = Основи технології видобування корисних копалин : навчальний посібник / V. Bondarenko, I. Kovalevska, K. Ganushevych. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2014. – 425 c.

622.235 Б40      Безопасность процессов производства и применения эмульсионных взрывчатых веществ с компонентами утилизируемых вооружений / Л.Н. Шиман, Е.Б. Устименко, В.И. Голинько, В.В. Соболев. – Дн-ск: ЛИРА, 2013. – 526 c.

622.27 Г36   Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 109. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2013. – 246 c.

622.27 Г36   Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 112. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2013. – 284 c.

622  М18  Мала гірнича енциклопедія : в 3-ох томах : Т.1. А – К / за ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2004. – 618 c.

622 М18  Мала гірнича енциклопедія : в 3-ох томах : Т.2. Л – Р / за ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2007. – 652 c.

622 М18  Мала гірнича енциклопедія : в 3-ох томах : Т.3. С – Я / за ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2013. – 644 c.

622.34 О-75      Основы проектирования систем гидротранспорта полиметаллических руд мирового океана : монография / Е.А. Кириченко, О.Г. Гоман, В.Е. Кириченко, В.В. Евтеев. – Никополь: ФОП Фельдман О.О., 2014. – 612 c.

622.235 П75     Прикладна геодинаміка вибуху в гірництві та геотехнічному будівництві : монографія / В.Г. Кравець, О.О. Вовк, В.В. Котенко, О.М. Терентьєв. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 164 c.

622.235 С73      Способы и средства повышения экологической безопасности массовых взрывов в железорудных карьерах по пылевому фактору : монография / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, А.А. Литвиненко, А.В. Павличенко. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 112 c.

 

Интеллектуальная собственность

62.08 СП К63     Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм : матеріали Міжнародного науково-практичного семінару (21 жовтня, 2010 р., Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НМетАУ, 2010. – 80 c.

Информатика

002.6 И74      Информатика. Практикум : учебное пособие / И.А. Гетьман, Л.В. Васильева, С.В. Малыгина, Е.А.  Клеваник. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 148 c.

Машиностроение

621 В12  Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції (4-6 червня, 2013, Краматорськ) / заг. ред. В.Д. Ковальов. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 132 c.

621.9 Г14     Гаков, С.А. Проектирование режущих инструментов в SolidWorks : пособие / С.А. Гаков, А.Ю. Андронов. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 80 c.

621.65 Е27  Евтушенко, А.А. Развитие теории рабочего процесса, практики конструирования и применения динамических насосов : монография / А.А. Евтушенко. – Сумы: СГУ, 2013. – 514 c.

 621.9 О-75    Основы гидродинамики и массопереноса в роторных массообменных аппаратах : монография / Л.Д. Пляцук и др.. – Сумы: СГУ, 2013. – 179 c.

691.2 О-93    Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з природного каменю. Ч.2 : навчальний посібник / В.В. Коробійчук, А.О. Криворучко та ін.. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 150 c.

621.74 П27  Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : Материалы IV Международной научно-технической конференции (30 сентября – 4 октября 2013 года, посвящается 60-летию ГДМА, Краматорск). – Краматорск: ДГМА, 2013. – 264 c.

621.396 П53     Польщиков, К.А. Методы и модели нейро-нечеткого управления интенсивностью потоков данных в мобильной радиосети специального назначения : монография / К.А. Польщиков. – Крааторск: ДГМА, 2013. – 148 c.

621.22 Р59       Роганов, Л.Л. Ущільнувальні пристрої в машинах різного призначення з гідропневмоприводом  : монографія / Л.Л. Роганов, Л.М. Абрамова, М.Л. Роганов. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 132 c.

621.7 С30     Семенов, В.М. Расчет моделей и экспериментальные исследования процесса снижения остаточных напряжений в элементах конструкций методом вибрационной обработки : монография / В.М. Семенов, А.Ю. Деньщиков, С.В. Подлесный. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 136 c.

Металлургия

621.771 П22   Пашков В.Г. Расчет и конструирование прокатных станов. Ч.3. : курс лекций / В.Г. Пашков. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 444 c.

621.771 Т33    Теория и практика гидравлического удаления окалины с поверхности горячего проката : монография / Н.Б. Жуков и др. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 227 c.

621.771 Т38   Технологии, оборудование и методы расчета процессов локальной термомеханической обработки сварных швов на основе горячей прокатки : монография / А.В. Сатонин и др.. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 88 c.

669.01 Ф50    Физико-технические проблемы современного материаловедения: в 2-тт. : Т.1. / под ред. И.К. Походни. – К: Академпериодика, 2013. – 583 c.

669.01 Ф50   Физико-химические основы получения металлизованных металлокомпозиций на основе молибдена, вольфрама, хрома и ниобия : монография / С.М. Григорьев, И.Ф. Червоный, А.С. Петрищев, А.М. Ковалев. – Запорожье: ЗГИА, 2014. – 282 c.

Нанотехнологии

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць : Т.11. Вип. 4. – К: РВВ ІМФ. – 655/861 c.

Строительство

691.2 О-93    Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з природного каменю. Ч.1 : навчальний посібник / В.В. Коробійчук, А.О. Криворучко та ін.. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 188 c.

624.014 В22         Вахитова, Л.Н. Огнезащита стальных конструкций / Л.Н. Вахитова, К.В. Калафат. – К: Интерсервис, 2014. – 151 c.

Устойчивое развитие

574:338 А83         Арменский, А.Е. Экономика устойчивого развития: прорывные идеи и технологии : монография : ЭБ / А.Е. Арменский, С.Э. Кочубей, В.В. Устюгов. – М, 2009. – 147 c.

574:338 Д20         Дарбалаева, Д.А. Природный капитал в устойчивом развитии эколого-экономической системы : ЭБ / Д.А. Дарбалаева, Т.Г. Романова, В.Б. Яковлева. – СПб: СПбГУЭФ, 2012. – 134 c.

574:338 З-57       Зеркалов, Д.В. Устойчивое развитие и безопасность : хрестоматия: [электронное издание] : ЭБ / Д.В. Зеркалов. – К: Основа, 2012

Экология

574 Г35  Геоинформационные системы и компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга  : CD-R. – Дн-ск: ГВУЗ НГУ, 2014

574 Г60 Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды : учебник : ЭБ / А.Н. Голицын. – 2-е изд., испр.. – М: Изд-во Оникс, 2010. – 336 c.

574 К65 Константинов, В.М. Экологические основы природопользования : учебник : ЭБ / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 14 изд., стереотип. – М: ИЦ “Академия”, 2013. – 240 c.

574 М63 Миркин, Б.М. Краткий курс общей экологии. Ч.1. Экология видов и популяций : учебник : ЭБ / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. – Уфа: БГПУ, 2011. – 206 c.

574 М69 Михайлов, Ю.В. Горнопромышленная экология : учебное пособие : ЭБ / Ю.В. Михайлов, В.В. Коворова, В.Н. Морозов; под ред. Ю.В. Михайлова. – М: Академия, 2011. – 336 c.

574 П84 Прохоров, Б.Б. Социальная экология : учебник : ЭБ / Б.Б. Проходов. – 5-е изд., стереотип. – М:  Академия, 2010. – 416 c.

574 Ш71 Шмаль, А.Г. Основы общей экологии : ЭБ / А.Г. Шмаль. – Бронницы: БНТВ, 2012. – 341 c.

574 Э40  Экологические проблемы в современной литературе : хрестоматия : ЭБ / сост. Л.Г. Наумова. – Уфа: БГРУ, 2011. – 272 c.

Экономика

331.4 Б40      Безопасность труда в производстве : российско-украинский межведомственный сборник статей. Вып. 1. – К.-М.: ГУ “ННИИПБОТ”, 2014. – 138 c.

34 І-90  Історія прокуратури : книга-фотоальбом. – Дн-ськ: АРТ-ПРЕС, 2013. – 144 c.

34 Ю70  Юридический справочник соотечественника (юридическое обоснование и практические инструменты защиты права на использование родного русского языка и других региональных языков или языков меньшинств в Украине). – К: ВОО ПОД “Русскоязычная Украина”, 2014. – 256 c.

Языкознание

4И(англ) Ш37     Шевченко, О.П. Англійська мова : посібник / О.П. Шевченко, С.В. Купрікова. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 164 c.