Июнь 2017

Автореферат диссертации

628.3 Б51     Бернацька, Н.Л. Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / Н.Л. Бернацька. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

331.4 В49     Віноградов, А.Г. Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / А.Г. Віноградов. – Покровськ: ДВНЗ ДНТУ, 2017. – 20 c.

658.516 Д43         Дзіковська, Ю.М. Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ю.М. Дзіковська. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. – 20 c.

669.162 К26         Карпенко, С.А. Підвищення ефективності  нагріву доменного дуття шляхом удосконалення параметрів теплообміну та режимів експлуатації комплексу повітронагрівачі-теплообмінники : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорник, кольорових металів та спеціальних сплавів / С.А. Карпенко. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

Вычислительная техника

004 А45  Алгоритмічна мова QBASIC. Ч.2 : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич та ін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2010. – 36 c.

004 Г94 Гуляєва, О.А. Захист інформації : (конспект лекцій) : ЭБ / О.А. Гуляєва. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 57 c.

004 І-74  Інформатика та комп’ютерна техніка. Елементи об’єктно орієнтованого програмування : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич та ін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2007. – 52 c.

004 Н59 Нечухаєва, Н.В. Вивчення мови HTML з використанням каскаду стилів CSS та елементів мови JAVASCRIPT. Ч.2 : навчальний посібник : ЭБ / Н.В. Нечухаєва. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 76 c.

004 Н59 Нечухаєва, Н.В. Комп’ютерна лексикологія та переклад : навчальний посібник : ЭБ / Н.В. Нечухаєва. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 14 c.

004 О-75  Основи програмування в середовищі DELPHI. Ч.1 : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич, О.В. Овсянніков, Л.М. Єфанова, Ю.С. Іващенко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 60 c.

004 О-75  Основы защиты информации : учебное пособие : ЭБ / Г.Г. Швачич, А.В. Овсянников, В.В. Кузьменко, А.В. Панасюк. – Дн-ск: НМетАУ, 2008. – 47 c.

004 С40  Системы управления базами данных. Ч.1. Описание структуры баз данных при использовании булевых алгебр : учебное пособие : ЭБ / Г.Г. Швачич и др. – Дн-ск: НМетАУ, 2008. – 52 c.

004 С40  Системы управления базами данных. Ч.2. Основы разработки систем управления базами данных в интегрированной среде Delphi : учебное пособие : ЭБ / Г.Г. Швачич и др. – Дн-ск: НМетАУ, 2008. – 48 c.

681.3 Ц25     Цвіркун, Л.І. Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування : навчальний посібник / Л.І. Цвіркун, А.А. Євстігнєєва, Я.В. Панферова. – видання третє, виправлене. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 224 c.

004 Ш33 Швачич, Г.Г. Алгоритмизація у прикладах та завданнях : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич, О.А. Гуляєва, О.І. Оржех. – Дн-ськ: НМетАУ, 2010. – 44 c.

004 Ш33 Швачич, Г.Г. Комп’ютерні  технології  в  діловодстві. Ч.1 : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич, О.В. Овсянніков, Л.М. Петречук. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 62 c.

004 Ш33 Швачич, Г.Г. Комп’ютерні  технології  в  діловодстві. Ч.2 : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич, О.В. Овсянніков, Л.М. Петречук. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 48 c

004 Ш33 Швачич, Г.Г. Комп’ютерні  технології  та  телекомунікації : конспект лекцій : ЭБ / Г.Г. Швачич, О.В. Овсянніков, Л.М. Петречук. – Дн-ськ: НМетАУ, 2010. – 51 c. 

004 Ш33 Швачич, Г.Г. Комп’ютерні  технології  та  програмування : конспект лекцій : ЭБ / Г.Г. Швачич, О.А. Гуляєва. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 78 c.

004 Ш33 Швачич, Г.Г. Компьютерные технологии и программирование : конспект лекций : ЭБ / Г.Г. Швачич, Е.А. Гуляева. – Дн-ск: НМетАУ, 2011. – 78 c.

004 Ш33 Швачич, Г.Г. Основы дискретного анализа : конспект лекций : ЭБ / Г.Г. Швачич, В.В. Кузьменко, А.В. Овсянников. – Дн-ск: НМетАУ, 2008. – 52 c.

Геодезия

528 Р98 Рябчій, В.В. Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників : довідковий посібник / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро: НГУ, 2016. – 104 c.

Горное дело

622.83 Г36        Геомеханика нагружения крепи очистных и подготовительных выработок в слоистом массиве слабых пород : монография / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович, В.Г. Черватюк. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2012. – 232 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : вип. 96 / Національний гірничий університет. – Дніпро: НГУ, 2016. – 120 c.

622 Д36  Державне регулювання користування надрами / С.В. Гошовський та ін. – К: УкрДГРІ, 2012. – 386 c.

622.33 П80       Прокопенко, В.І. Економіка експлуатації гірничих виробок на вугільних шахтах / В.І. Прокопенко, А.В. Кириченко. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2012. – 236 c.

622 Р73 Ропай, В.А. Шахтные уравновешивающие канаты : монография / В.А. Ропай. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 262 c.

622 С91  Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва : збірник наукових праць. Вип. 2(18). – Кременчук: КДУ, 2016. – 134 c.

622.33 Ш32       Шашенко, А.Н. Управление устойчивостью протяженных выработок глубоких шахт : монография / А.Н. Шашенко, А.В. Солодянкин, А.В. Мартовицкий. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2012. – 382 c.

Делопроизводство

651 К89 Кузьменко, В.В. Електронне документознавство. Ч.1 : конспект лекцій : ЭБ / В.В. Кузьменко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 51 c.

651 К89 Кузьменко, В.В. Електронне документознавство. Ч.2 : конспект лекцій : ЭБ / В.В. Кузьменко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 51 c.

651 К89 Кузьменко, В.В. Електронне документознавство. Ч.3 : конспект лекцій : ЭБ / В.В. Кузьменко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 34 c.

Интеллектуальная собственность

53.08  К82     Кривощеков, В.И. Метрология, стандартизация и качество продукции : учебное пособие / В.И. Кривощеков. – Днепр: НГУ, 2016. – 129 c.

62.08  О-13    Об’єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах) : монографія / научн. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський. – К: Інтерсервіс, 2014. – 164 c.

Информатика

002.6 Н59     Нечухаєва, Н.В. Основи інформатики та прикладної лінгвистики : навчальний посібник : ЭБ / Н.В. Нечухаєва, О.В. Онищенко, В.Н. Толстой. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 100 c.

Математика

51 Д48  Дискретний аналіз. Розділ “Множини. Операції над множинами”, “Відношення”, “Елементи комбінаторики” : навчальний посібник / Г.Г. Швачич, Г.І. Рижанкова, В.П. Барвінов, М.О. Коломоєц. – Дн-ськ: НМетАУ, 2007. – 31 c.

51 О-75  Основи дискретної математики. Ч.1. Основи булевої алгебри : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич, Г.М. Бартенєв, А.І. Тімошкін, В.В. Толстой. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 48 c.

51 О-75  Основи дискретної математики. Ч.2. Основи теорії множин : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич, Г.М. Бартенєв, А.І. Тімошкін, В.В. Толстой. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 72 c.

517 Ш33 Швачич, Г.Г. Введення у математичний аналіз : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич,В.С. Коноваленко, Т.М. Заборова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 32 c.

510 Ш33 Швачич, Г.Г. Вища математика : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич,В.С. Коноваленко, Т.М. Заборова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 36 c.

51 Ш33 Швачич, Г.Г. Означений інтеграл та його застосування. Невластиві інтеграли : навчальний посібник : ЭБ / Г.Г. Швачич, В.С. Коноваленков, Т.М. Заборова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 43 c.

Машиностроение

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 8 Международной научно-технической конференции (27-29 мая, 2008, Ялта) : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2008. – 308 c.

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 9 Международной научно-технической конференции (25-29 мая, 2009, Ялта) : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2009. – 258 c.

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 10 Юбилейной Международной научно-технической конференции (24-28 мая, 2010, Ялта) : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2010. – 261 c.

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 11 Международной научно-технической конференции (23-27 мая, 2011, Ялта): посвящается 50-летию Института сверхтвердых материалов им. В.Н. Бак : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2011. – 138 c.

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 12 Международной научно-технической конференции (04-08 июня, 2012, Ялта) : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2012. – 368 c.

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 13 Международной научно-технической конференции (03-07 июня, 2013, Ялта) : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2013. – 324 c.

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 14 Международной научно-технической конференции (02-06 июня, 2014, Ялта) : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2014. – 160 c.

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 15 Международной научно-технической конференции (01-05 июня, 2014, Одесская обл., Затока): посвящается 100 летию со дня рождения академика Н : ЭБ. – Киев: АТМ Украины, 2015. – 228 c.

621.38 К26       Карпінець, Б.І. Електроніка та мікропроцесорна техніка : навчальний посібник / Б.І. Карпінець. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 364 c.

621.311 К72         Костишин, В.С. Електрична частина станцій та підстанцій : навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 244 c.

Металлургия

669.18 В42    Визуальная энциклопедия  “Машины и механизмы сталеплавильных цехов” : интерактивное мультимедийное учебное пособие : ЭБ / В.Д. Вдовин. – Дн-ск: НМетАУ, 2011

624.01 З-86     Зорин, З.Я. Стальные конструкции. Проектирование на стадии КМД / З.Я. Зорин, А.А. Новицкий. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – К: Сталь, 2017. – 277 c.

669 К95 Куцова, В.З. Експертиза матеріалів та металів : навчальний посібник : ЭБ / В.З. Куцова, Н.М. Федоркова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 51 c.

669.15 Ч-34     Чейлях, А.П. Экономнолегированные метастабильные сплавы и управляющие технологии / А.П. Чейлях. – Мариуполь: ПГТУ, 2008. – 483 c.

 

 

Наука

001 О-75  Основи наукових досліджень : навчальний посібник : ЭБ / Л.В. Камкіна, А.А. Надточій, А.М. Гришин, Ю.Д.Стогній. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 88 c.

Нетрадиционные источники энергии

620.9 Н76      Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы научно-технической конференции (30 сентября – 1 октября, 2008 г., Одесса): посвящается 90-летию ОНПУ : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2008. – 120 c.

620.9 Н76      Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы научно-технической конференции (19-20 мая, 2009 г., Одесса) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2009. – 188 c.

620.9 Н76      Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы научно-технической конференции (9 – 10 сентября, 2010 г., Одесса) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2010. – 164 c.

620.9 Н76      Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы научно-технической конференции (19 – 22 сентября, 2011 г., Одесса) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2011. – 223 c.

620.9 Н76      Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы научно-технической конференции (22-24 мая, 2013 г., Одесса) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2013. – 224 c.

620.9 Н76      Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы научно-технической конференции (22-24 сентября, 2014 г., Одесса) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2014. – 224 c.

Организация производства

658 Е45  Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств : колективна монографія : ЭБ / за ред. Л.М. Савчук; НМетАУ. – Дніпро: Герда, 2016. – 528 c.

658 Е45  Економічні фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств : колективна монографія : ЭБ / за ред. Л.М. Савчук; НМетАУ. – Дніпро: Герда, 2016. – 336 c.

331 О-93  Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія / НДІІВ. – К: Інтерсервіс, 2014. – 158 c.

658 С40  Системи технологій промисловості. Ч.1 : конспект лекцій : ЭБ / Л.В. Камкіна, А.А. Надточій, Р.В. Анкундінов, О.В. Бабенко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 53 c.

658 С40  Системи технологій промисловості. Ч.2 : конспект лекцій : ЭБ / Л.В. Камкіна, А.А. Надточій, Р.В. Анкундінов, О.В. Бабенко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 77 c.

 

 

658 С56  Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте : материалы 8 Международного научно-технического семинара (26-28 февраля, 2008 г., Свалява, Карпаты) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2008. – 315 c.

658 С56  Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте : материалы 9 Международного научно-технического семинара (23-27 февраля, 2009 г., Свалява, Карпаты) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2009. – 326 c.

658 С56  Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте : материалы 10 Юбилейного Международного научно-технического семинара (22-26 февраля, 2010 г., Свалява, Карпаты) : ЭБ. – К: АТМ Украины, 2010. – 322 c.

658 С69  Соціально-економічний і технічний розвиток підприємств : монографія : ЭБ / за ред. Л.М. Савчук; НМетАУ. – Дн-ськ: Пороги, 2016. – 553 c.

Право

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Третя сесія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 1 вересня – 8 жовтня 2015 року) № 1-16. Т. 7. – К: Парламвидав, 2016. – 692 c.

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Третя сесія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 9 жовтня – 12 листопада 2015 року) № 17-28. Т. 8. – К: Парламвидав, 2016. – 692 c.

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Третя сесія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 13 листопада – 11 грудня 2015 року) № 29-41 та позачергового засідання 17 грудня 2015 року. Т. 9. – К: Парламвидав, 2016. – 632 c.

34 В36 Верховна рада України сьомого скликання. Четверта сесія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 16 квітня – 20 травня 2014 року) № 29-43. Т.8. – К: Парламвидав, 2016. – 680 c.

34 Ш12 Шабалін, А.В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження / А.В. Шабалін; НДІІВ. – К: Інтерсервіс, 2017. – 150 c.

Строительство

624.01 З-86     Зорин, З.Я. Стальные конструкции. Проектирование на стадии КМД / З.Я. Зорин, А.А. Новицкий. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – К: Сталь, 2017. – 277 c.

691 Л11  ЛСТК: проектирование, производство и монтаж (16-17 апреля 2015) : материалы семинара : ЭБ / Украинский центр стального строительства. – К: УЦСС, 2015. – 100 c.

691 П64  Поточний ринок проектування в Україні : матеріали конференції (3-4 грудня 2015 року) / Украинский центр стального строительства. – К: УЦСС, 2015. – 200 c.

Физика

53 В14 Вакалюк, В.М. Курс загальної фізики. Ч.3. Оптика. Атомна та ядерна фізика : навчальний посібник / В.М. Вакалюк, Я.В. Солоничний, А.В. Вакалюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 474 c.

53.08 К82     Кривощеков, В.И. Метрология, стандартизация и качество продукции : учебное пособие / В.И. Кривощеков. – Днепр: НГУ, 2016. – 129 c.

Экология

574 Б61 Білявський, П.Г. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 14 c.

574 Д36  Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади : CD / за ред. Є.В. Хлобистова. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 226 c.

574 Е45  Екологічна модернізація в системі охорони атмосферного повітря в регіонах України : CD / А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 285 c.

574 Е45  Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної безпеки : CD / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко та ін. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 455 c.

574:338 Е45          Екологічні пріоритети  сталого розвитку сільских територій : монографія : CD / В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук та ін. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 351 c.

574 И66  Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: VІ Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов в области проектирования предприятий горно-металлургического комплекса, энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей природной среды (22 – 23 марта 2017, г. Харьков) : сборник научных трудов : ЭБ. – Харьков: Энергосталь, 2017. – 312 c.

574 П78  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць. Вип. XXXVІІІ. – Харків: ВД “Райдер”, 2016. – 192 c.

574 Р39  Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України : монографія : CD. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 351 c.

574 Ф59  Фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами : монографія : CD. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 351 c.

574 Ф79  Формування господарських систем на базі природнореусрсних комплексів : монографія : CD / В.А. Голян. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 351 c.

Экономика

334.75 Д71       Доценко, О.Ю. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів : монографія / О.Ю. Доценко. – Дніпро: НГУ, 2016. – 170 c.

334.75.001 І-66    Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств : колективна монографія : ЭБ / за ред. Л.М. Савчук; НМетАУ. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 c.

334.75.001 І-66              Інноваційні технології в будівництві (5-7 жовтня, 2016, Вінниця) : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції : ЭБ. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 300 c.

334.75.001 І-66              Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців  : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції : ЭБ. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 300 c.

334.75.001 І-66    Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : колективна монографія : ЭБ / за ред. Л.М. Савчук; НМетАУ. – Дніпро: Пороги, 2017. – 384 c.

338.24 К28        Каскади регіональних социально-економічних систем: формування та розвиток : монографія : CD. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 351 c.

338.24 Т33        Теорія та практика регіонального розвитку : колективна монографія : ЭБ / за ред. А.Ф. Ковальчука. – Дніпро: Герда, 2016. – 584 c.

332 Т66 Тревого, І.С. Інвентаризація земель та нерухомості : навчальний посібник / І.С. Тревого, М.М. Дутчин, Є.Ю. Ільків. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 352 c.

334.75.001 У-67     Управління іноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств : монографія : ЭБ / за ред. Л.М. Савчук; НМетАУ. – Дн-ськ: Пороги, 2016. – 520 c.

Экономическая кибернетика

621.391 Е45    Економічна кібернетика: Стратегія розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції (28 лютого, 2014 р., Дніпропетровськ) : ЭБ / НМетАУ. – Дн-ськ: Герда, 2014. – 184 c.

621.391 Е45    Економічна кібернетика: Стратегія розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції (27-28 лютого, 2015 р., Дніпропетровськ) : ЭБ / НМетАУ. – Дн-ськ: Герда, 2015. – 347 c.

621.391 Е45   Економічна кібернетика: Проблеми управління соціально-економічними системами : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції (39 лютого-1 березня, 2016 р., Дніпропетровськ) : ЭБ / НМетАУ. – Дн-ськ: Пороги, 2016. – 248 c.

621.391 Е45   Економічна кібернетика: Аспекти становлення і розвитку електронної економіки : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської конференції (1-2 березня, 2017 р., Дніпропетровськ) : ЭБ / НМетАУ. – Дн-ськ: Пороги, 2017. – 212 c.

621.391 Е45    Економічна кібернетика: Моделювання соціально-економічних систем : колективна монографія : ЭБ / За ред. Л.М. Савчук; НМетАУ. – Дн-ськ: Пороги, 2017. – 480 c.

Энциклопедия

03 Е64  Енциклопедія Сучасної України : ЕСУ : Т.16. Куз-Лев. – К: АН України, 2016. – 712 c.

03 Е64  Енциклопедія Сучасної України : ЕСУ : Т.17. Лег-Лощ. – К: АН України, 2016. – 712 c.