Авторефераты диссертаций

УДК 532 Б75 СП

     Боднар Р.Т.

     Розроблення методів та засобів контролю змочуваності твердих тіл рідинами  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Івано-Франківськ: Національний технічний університет нафти і газу, 2006. – 20 c.

 

УДК 528 Б99 СП

     Бялик І.М.

     Вплив релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія. – Київ: Київський НТУ будівництва і архітектури, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.13 Г17 СП

     Гальченко С.М.

     Методика діагностування стану зовнішнього обводу крила літака у польоті : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Київ: Національний авіаційний універсистет, 2007. – 20 c.

 

УДК 629.12 Д30 СП

     Демідюк О.В.

     Гідродинаміка повздовжньої хитавиці тонкого судна на глибокій воді : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.08.01 – теорія корабля. – Одеса: Національний морський університет, 2006. – 20 c.

 

УДК 628.3 Д57 СП

     Добряєв А.О.

     Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення трубопроводів водовідведення відкритим способом : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного виробництва. – Харків: Харківський ДТУ будівництва та архітектури, 2006. – 20 c.

 

УДК 621.311 З-24 СП

     Залуніна О.М.

     Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

 

УДК 620.1 З-38 СП

     Захаркевич О.В.

     Розробка методу конструктивного модифікування жіночого легкого одягу з урахуванням властивостей матеріалу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.19.04 – технологія швейних виробів. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.5 К66 СП

     Кореневський Д.Л.

     Синтез оптимальних керованих віброзахисних систем для суднових енергетичних установок : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.08.05 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. – Миколаїв: Національний універсистет кораблебудування, 2006. – 20 c. 

 

УДК 664 К88 СП

     Кудрявцев В.М.

     Удосконалення процесу обробки арахісової сировини електромагнітним полем надвисокої частоти : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.18.12 – процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв. – Донецьк: Державний  університет економіки і торгівлі, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.13 М48 СП

     Мельников С.М.

     Методи нормування технологічних допусків у виробництві стільникових заповнювачів для авіакосмічної техніки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів. – Харків: НАУ “Харківський авіаційний інститут”, 2006. – 20 c.

 

УДК 655 М58 СП

     Мізюк О.М.

     Удосконалення технології оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – 20 c.

 

УДК 661.3 М69 СП

     Михайлова Є.О.

     Одержання хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництва : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.01 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2006. – 20 c.

 

УДК 621.891 О-53 СП

     Олександренко В.П.

     Механохімія і реологія зносостійкості механічних трибосистем : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2006. – 20 c.

 

УДК 681 П22 СП

     Пашкевич О.П.

     Динамічне оцінювання статистичних характеристик шумів газового потоку для вимірювання витрати : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2006. – 20 c.

 

УДК 620.1 П75 СП

     Прибега Д.В.

     Удосконалення технології розкроювання та перфорування деталей верху взуття  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2006. – 20 c.

 

УДК 667 Р32 СП

     Рева В.І.

     Інтенсифікація процесів тепломасообміну при сушінні надглазурних керамічних фарб : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – Київ: НАНУ Інститут технічної теплофізики, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.12 С30 СП

     Семенчук К.Л.

     Процеси управління проектами розвитку судноплавних компаній : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Одеса: Національний морський університет, 2006. – 20 c.

 

УДК 620.1 Т35 СП

     Тернова Т.І.

     Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних матеріалів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсон: Херсонський НТУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 629.13 Ф57 СП

     Филь С.А..

     Метод проектування модифікаційних салонів базових пасажирських літаків на основі критеріїв внутрішньої безпеки і комфорту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.07.02 – проектування літальних апаратів. – Харків: НАУ “Харківський авіаційний інститут”, 2006. – 20 c.

 

УДК 629.13 Х56 СП

     Хлистун О.І.

     Моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів в герметичних кабінах транспортних літаків : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. – Київ: Нацональний авіаційний університет, 2006. – 20 c.

 

 

Библиотечное дело

 

УДК 025 М67

     Митрофанова С.В.

     Учет библиотечных фондов – 2005 : практическое пособие : Электронная библиотека. – М: МОО МЦБС, 2005. – 272 c.

 

Горное дело

 

УДК 622 К68

     Коротич В.И. и др.

     Агломерация рудных материалов : Научное издание : Электронная библиотека / В.И. Коротич, Ю.А. Фролов, Г.Н. Бездежский. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. – 400 c.

 

Коксохимия

 

УДК 662.74 З-91

     Зубилин И.Г.

     Научные основы получения в коксохимической промышленности газообразных энерговосстановителей для металлургии : Монография. – Харьков: ИД “ИНЖЭК”, 2008. – 219 c.

 

УДК 662.74 С77

     Старовойт А.Г., Золотарев И.В.

     Анализ функционировкния предприятия через систему аттестации ИТР (руководителей, специалистов, служащих, его структурных подразделений : 100 вопросов и ответов о работе коксохимического предприятия. – Донецк: Вебер, 2008. – 400 c.

 

 

Машиностроение

 

УДК 621.762 Б73

     Богачук В.В., Малкін Б.І.

     Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів : Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. – 142 c.

 

УДК 621.73 Б86

     Бочаров Ю.А.

     Кузнечно-штамповочное оборудование : Учебник. – М: Академия, 2008. – 480

 

УДК 621 В38

          Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(11). – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 409 c.

 

 

 

 

УДК 621.357 Г18

     Гамбург Ю.

     Гальванические покрытия : Справочник по применению. – М: Техносфера, 2006. – 216 c.  – ( Сер. Мир материалов и технологий )

 

УДК 628.1 Г44

     Гетманцев С.В. и др.

     Очистка производственных сточных вод коагулянтами и флокулянтами / С.В. Гетманцев, И.А. Нечаев, Л.В. Гандурина. – М: Изд-во АСВ, 2008. – 272 c.

 

УДК 621.771 Ж94

     Жучков С.М. и др.

     Оптимизация расхода энергии при непрерывной сортовой прокатке : Проект “Наукова книга” / С.М. Жучков, А.П. Лохматов, Л.В. Кулаков. – К: Наукова думка, 2008. – 192 c.

 

УДК 621.97 З-36

          Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском і автотехнічних експертизах : Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції. 29 травня-1 червня 2006 року. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 155 c.

 

УДК 621.74 И20

     Иванов В.Н.

     Специаьные виды литья : Учебное пособие / Под ред. В.С. Шуляка. – М: МГИУ, 2007. – 316 c.

 

УДК 621.771 К49

     П.Л. Клименко, В.Н. Данченко

     Контактные напряжения при прокатке. – Днепропетровск: Пороги, 2007. – 292

 

УДК 658 К65 СП

          Контроль якості продукції в машинобудуванні : Підручник / Г.Є. Федоров та ін.. – Київ;Краматорськ: ДДМА, 2008. – 331 c.

 

УДК 621.88 К78

     Красновский С.С.

     Методы и средства создания заданных усилий в резьбовых соединениях : Теория, исследования, технология, конструкции : Монография. – Краматорск: ДГМА, 2009. – 144 c.

 

УДК 621 Н72

          Новітні технології в машинобудуванні : Металообробка. Інструмент. Реновація : Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – 202 c.

 

УДК 621.74 О-61

          Опоки ливарні / Дорошенко С.П. та ін.. – Київ-Краматорськ: ДДМА, 2008. – 120 c.

 

 

 

УДК 621.74 П56

     Пономаренко О.И.

     Оптимизация технологических решений для цехов литейного производства  : Монография. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2007. – 320 c.

 

УДК 621.774 П58

     Попов М.В. и др.

     Совершенствование процесса периодической прокатки труб / М.В. Попов, С.В. Атанасов, Ю.М. Беликов. – Дн-ск: Дива, 2008. – 192 c.

 

УДК 620.1 П88

     Пул Ч.-мл., Оуэнс Ф.

     Нанотехнологии : Учебн. пособ. / Пер. с англ. Ю.И. Головина. – 3-е изд.,доп.. – М: Техносфера, 2008. – 376 c.  – ( Сер. Мир материалов и технологий )

 

УДК 621.791 Р99

     Рязанцев В.И., Овчинников В.В.

     Технологические основы контактной сварки легких сплавов : Учебн. пособ.. – М: МГИУ, 2006. – 164 c.

 

УДК 621.762 Т35

     Терновой Ю.Ф. и др.

     Теоретические основы процессов распыления металлических расплавов : Монография. – Запорожье: ЗГИА, 2008. – 300 c.

 

УДК 624.01 У79

          Устаткування для складання зварних конструкцій : Навч. посібник / В.Т. Катренко та ін. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 153 c.

 

УДК 621.87 Э41 СП

          Экскаватор пневмоколесный гидравлический ЕК-18 : Каталог деталей и сборочных единиц: 318-20-00.00.000 КД, 318-30-00.00.000кд, 318-60-00.00.000 КД : Электронная библиотека. – Тверь: Комплекс-ТЭЗ, 2005. – 198 c.