Май 2015

Автореферат диссертации

622.6 СП  К61    Колосов, Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню д.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / Д.Л. Колосов. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

622.272 СП Л72    Лозинський, В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / В.Г. Лозинський. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

Геология

55 R88 Rudakov, D.V. Basiks of Hydrogeology= Основы гидрогеологии : textbook. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 103 c.

Горное дело

622.4 Г60     Голинько, В.И. Вентиляция шахт и рудников : учебное пособие / В.И. Голинько, Я.Я. Лебедев, О.А. Муха. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 267 c.

622.33 П84      Процессы очистных работ на пластах угольных шахт : учебник / В.В. Харченко и др. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 169 c.

622.235 С54         Соболєв, В.В. Технологія та безпека виконання вибухових робіт. Практикум : підручник / В.В. Соболєв, І.І. Усик, Р.М. Терещук. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 175 c.

622.33  Т35       Терещук, Р.Н. Обеспечение устойчивости подготовительных выработок глубоких угольных шахт : монография / Р.Н. Терещук, А.В. Наумович. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 134 c.

Математика

519  Н13  Наближені методи : навчальний посібник / Т.В. Крилова, П.О. Стеблянко, Л.О. Олійник, О.В. Сало. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 218 c.

519 Н73 Новицький, І.В. Випадкові процеси : навчальний посібник / І.В. Новицький, С.А. Ус. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 131 c.

519 У-74 Ус, С.А. Моделі й методи прийняття рішень : навчальний посібник / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 300 c.

Машиностроение

621.876 Б61    Білоус, О.І. Гнучкі тягові органи в машинобудуванні. Діагностування ушкоджень / О.І. Білоус, Г.І. Танцура, О.Л. Бельмас. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 120 c.

621.311 П32     Пивняк, Г.Г. Расчеты показателей электромагнитной совместимости : учебное пособие / Г.Г. Пивняк, И.В. Жежеленко, Ю.А. Папаика. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 113 c.

Металлургия

621.74  М74       Могілевцев, О.О. Дипломне проектування ливарних цехів (лиття в одноразові об’ємні форми) : навчальний посібник / О.О. Могілевцев, О.В. Гресс. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 246 c.

669.184 С51    Смоктий, В.В. Конвертерный № 1 (книга памяти). – Кривой Рог – Дн-ск: [Аріал], 2013. – 158 c.

Нанотехнологии

620.1  Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.12. Вип.2. – К: РВВ ІМФ, 2014. – 199-416 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць : Т.12. Вип. 3. – К: РВВ ІМФ, 2014. – 417-650 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць : Т.12. Вип. 4. – К: РВВ ІМФ, 2014. – 651-841 c.

Наука

001  П14 Палагин, А.В. Толковый словарь по инженерии знаний : 3140 терминов / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, И.А. Габидулин. – Киев: Сталь, 2014. – 292 c.

Техника

62  П70  Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник. Вип. 1(45). – Одеса: ОНПУ, 2015. – 218 c.

Устойчивое развитие

574  Д38  Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.). – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 188 c.

Утилизация отходов

658  П42  Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології : національний форум (4-5 листопада, 2014) : збірка матеріалів. – К: ЦЕОІ, 2014. – 188 c.

Финансы

336  Г19 Ганзюк, С.М. Фінансування інноваційної діяльності : навчальний посібник / С.М. Ганзюк. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 133 c.

Экономика

338 Н34  Наукові основи економічного розвитку України та світу : монографія / Л.М. Алексєєнко та ін. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 340 c.

 

 

Языкознание

4У  К87 Ктитарова, Н.К. Теорія перекладу : навчальний посібник / Н.К. Ктитарова, З.Ю. Воронова. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 310 c.