Авторефераты диссертаций

УДК 621.3 А65 СП

     Андрєєв А.І.

     Підвищення показників якості радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.12.17 – радіотехнічні і телевізійні системи. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку, 2007. – 20 c.

 

УДК 66.04 А92 СП

     Атаманюк В.М..

     Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.08 – процеси і обладнання хімічної технології. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 20 c.

 

УДК 574 Б72 СП

     Бовсуновський Є.О..

     Розробка екологічно безпечних технологічних процесів очищення та антикорозійної обробки елементів авіаційної техніки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека. – Київ: Національний авіаційний універсистет, 2007. – 20 c.

 

УДК 622.233 Г33 СП

     Геммерлінг О.А.

     Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини. – Дніпропетровськ: Національний гірничий універсистет, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.643 Г61 СП

     Головань К.В.

     Знанняорієнтовані моделі автоматизованого робочого місця диспетчерського управління магістральним трубопровідним комплексом : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Харків: НАУ “Харківський авіаційний інститут”, 2006. – 20 c.

 

УДК 621.643 Д53 СП

     Дмитрієнко Д.В.

     Підвищення ефективності промислового трубопровідного транспорту гідросумішей застосуванням струминної арматури : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.12 – промисловий транспорт. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет, 2007. – 20 c.

 

 

УДК 624.014 К29 СП

     Като Л.А.

     Вогнестійкість статично невизначених сталезалізобетонних конструкцій : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Харків: ХДТУ будівництва та архітектури, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.313  К30 СП

     Качура О.В.

     Індукційні реостати з покращеними масогабаритними показниками для асинхронних двигунів з фазним ротором : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.01 – Електричні машини і апарати. – Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний універсистет, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.38 К43 СП

     Кирюша Б.А.

     Схемотехнічне моделювання НВЧ пристроїв : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

УДК 697 К41СП

     Кінаш О.В.

     Повітрообмін у приміщеннях житлових будинків і  його вплив на мікроклімат : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Макіївка: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2007. – 20 c.

 

УДК 629.12 К71 СП

     Косой М.Б.

     Визначення ширини смуги керованого руху судна в умовах вітру й хвилювання на мілководді : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.08.01 – Теорія корабля. – Одеса: Одеський національний морський університет, 2006. – 20 c.

 

УДК 536 К72 СП

     Костенко Н.В.

     Створення нових вихрових енерго-ресурсосберігаючих технологій одержання дисперсних систем : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – Київ: НАНУ Інститут технічної теплофізики, 2006. – 20 c.

 

УДК 621.3 К72 СП

     Костюк О.В.

     Синтез селективно-інваріантних  систем автоматичного гасіння коливань транспортних засобів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2006. – 20 c.

 

 

УДК 621.926/.927 К78 СП

     Кравець І.Є..

     Покращання ефективності системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання приводу млинів барабанного типу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.02 – машинознавство. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 20 c.

 

УДК 666.76 М71СП

     Мішньова Ю.Є.

     Пресовані термостійкі та вібролиті хромоксидні вогнетриви з тонкодисперсних мас для печей виробництва скловолокна  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

УДК 536 Н19 СП

     Назарова І.О.

     Контактний тепломасообмін при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхідної супутної течії : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – Київ: НТУУ “Київський політехнічний інститут”, 2006. – 20

 

УДК 624.012 П21СП

     Пахомов Р.І.

     Міцність косостиснутих залізобетонних елементів з урахуванням нелінійності деформування бетону : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Полтава: Полтавський НТУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.793 С43 СП

     Скнар Ю.Є..

     Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах, що містять танин : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.03 – технічна електрохімія. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. – 20 c.

 

УДК 624.01 С44 СП

     Сколибог О.В.

     Сталезалізобетонні балки із зовнішнім листовим армуванням : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Полтава: Полтавський НТУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 574 У28 СП

     Удалов І.В.

     Вплив “мокрої” консервації шахт на еколого-радіаційний стан навколишнього природнього середовища ( На прикладі Луганської області)  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека. – Харків: Український науково-досл. інститут екологічних проблем, 2007. – 20 c.

 

 

УДК 621.3 Я22 СП

     Яворський Б.І..

     Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методи його ефективного виявлення : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 01.05.02 – Електричні машини і апарати. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 20 c.

 

Техника безопасности

 

УДК 662  В47 СП

          Вимога до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами : НПАОП 00.0-7.01-06 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2006. – 10 c.

 

УДК 662  В47 СП

          Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення : НПАОП 00.0-7.08-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 24 c.

 

УДК 662  Н21 СП

          Наказ № 281 Про порядок маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах : НПАОП 0.00-7-06-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2005. – 5 c.

 

УДК 662  Н21 СП

          Наказ Про затвердження індексів для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах : НПАОП 00.0-7.09-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 10 c.

 

УДК 662  Н21 СП

          Наказ Про затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 : НПАОП 00.0-7.10-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 10 c.

 

 

УДК 658  Н83 СП

          Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту процівникам хімічних виробництв (Частина 2) : НПАОП 24.0-3.03-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 210 c

 

УДК 658 Н83 СП

          Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості : НПАОП 00.0-3.05-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 45 c.

 

УДК 658 Н83 СП

          Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі : НПАОП 00.0-3.09-05 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2005. – 40 c.

 

УДК 658 П27 СП

          Перелік робіт з підвищеною небезпекою : НПАОП 00.0-2.24-05 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2005. – 7 c.

 

УДК 658 П52 СП

          Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту : НПАОП 00.0-4.01-08 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2008. – 35 c.

 

УДК 662  П60 СП

          Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт : НПАОП 00.0-6.07-06 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2006. – 5 c.

 

УДК 662 П60 СП

          Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення : НПАОП 0.00-6.03-06 : Электронная библиотека. – М: Мінюст України, 2006. – 5

 

УДК 331 П68 СП

          Правила охорони праці під час використання робіт на висоті : НПАОП 00.0-1.15-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 150 c.

 

 УДК 658  П60 СП

          Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки : НПАОП 00.0-6.08-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 9 c.

 

УДК 662 П60 СП

          Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування : НПАОП 0.00-6.05-06 : Электронная библиотека. – М: Мінюст України, 2006. – 5 c.

 

УДК 662 П60 СП

          Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення : НПАОП 0.00-6.04-06 : Электронная библиотека. – М: Мінюст України, 2006. – 18

 

УДК 662 П60 СП

          Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухвих матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт : НПАОП 0.00-6.06-06 : Электронная библиотека. – М: Мінюст України, 2006. – 8 c.

УДК 662.74 П68 СП

          Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв : НПАОП 27.1-1.10-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 85 c.

 

УДК 669.2/.8 П68 СП

          Правила безпеки у виробнистві свинцю та цинку : НПАОП 27.4-1.11-06 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2006. – 52 c.

 

УДК 669.2/.8 П68 СП

          Правила безпеки для виробництва з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилення порошків алюмінію та його сплавів : НПАОП 27.4-1.08-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 82 c.

 

УДК 656 П68 СП

          Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів : НПАОП 63.21-1.12-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 30 c

 

УДК 658 П68 СП П68

          Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та винонання гадрографічних робіт : НПАОП 63.2-1.25-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 32 c.

 

УДК 658 П68 СП

          Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт : НПАОП 00.0-1.10-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 17 c.

 

УДК 622 П68 СП

          Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів : НПАОП 00.0-1.21-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 150 c.

 

УДК 658 П68 СП

          Правила безпеки праці під час експлуатації судоплавних гідротехнічних споруд : НПАОП 00.0-1.03-06 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2006. – 351 c.

 

УДК 621.87  П68 СП

          Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів : НПАОП 00.0-1.01-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 261 c

 

УДК 656.1 П68

          Правила  дорожнього руху : Офіц. вид. : Электронная библиотека. – К: Видавництво Арій, 2008. – 64 c.

 

 

УДК 331,4  П68 СП

          Правила охорони праці в содовій промисловості : НПАОП 24.0-1.01-08 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2008. – 59 c.

 

УДК 621.643  П68 СП

          Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів) : НПАОП 24.0-1.19-05 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2005. – 145 c.

 

УДК 621.78 П68 СП

          Правила охорони праці при термічній обробці металів : НПАОП 28.5-1.02-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 112 c.

 

УДК 331.4 П68 СП

          Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання : НПАОП 31.5-1.01-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 81 c.

 

УДК 331.4 П68 СП

          Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів : НПАОП 31.6-1.01-08 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 78 c.

 

УДК 656 П68 СП

          Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті : НПАОП 63.21-1.22-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 28 c.

 

УДК 656 П68 СП

          Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службовин вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту : НПАОП 63.21-1.27-08 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 17 c.

 

УДК 658 Т43 СП

          Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства : НПАОП 00.0-4.09-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 5

 

УДК 658 Т43 СП

          Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці : НПАОП 00.0-4.11-07 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 5 c. 

 

УДК 658 Т43 СП

          Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці : НПАОП 00.0-4.12-05 : Электронная библиотека. – К: Держохоронпраці, 2007. – 40 c.