Ноябрь 2014

Автореферат диссертации

669.14 СП Б61    Біла, О.В. Закономірності фазових, структурних змін у колісних сталях та захист поверхневих шарів залізничних коліс від корозії : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – Матеріалознавство / О.В. Біла. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

622.271 СП Б79     Болотніков, А.В. Розроблення методу прогнозування стійкості бортів кар’єрів і відвалів на основі аналізу GNSS-моніторінгу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.01 – маркшейдерія / А.В. Болотніков. – Кривий Ріг: КрНУ, 2014. – 20 c.

669.01 СП Б91   Бурмак, А.П. Формування структурно-фазових станів при ультразвуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого сплаву Д16 : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / А.П. Бурмак. – К: КПІ, 2014. – 20 c.

620.10 СП Д31    Демченко, Є.І. Вплив вуглецевих нанотрубок на структуроутворення та механічні властивості композитів на основі алюмінію та його сплавів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Є.І. Демченко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

669 СП Д44       Дигонский, С.В. Карботермическое восстановление металлов  из неокускованного сырья : ЭБ : Автореферат  дис.  на соискание ученой степени д.т.н.: Спец. 05.16.02 – металлургия черных, цветных и редких металлов. – Челябинск, 2008. – 20 c.

669.18 СП  Ж91  Журавльова, С.В. Вдосконалення технології обробки сталі в агрегаті ківш-піч на основі зміни співвідношення осаджуючого та дифузійного процесів видалення сірки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С.В. Журавльова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

622.24 СП К18   Камишацький, О.Ф. Наукові основи технології обладнання бурових свердловин кріогенно-гравійними фільтрами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.10 – Буріння свердловин / О.Ф. Камишацький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 20 c.

621.791 СП К56     Ковалевський, О.І. Вдосконалення обладнання та технології для примусового переносу електродного метала при зварюванні в середовищі вуглекислого газу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси та технології / О.І. Ковалевський. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – 20 c.

621.31 СП К78   Красовський, П.Ю. Експлуатаційна динаміка втрат електричної енергії в елементах систем електропостачання : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи / Л.Ю. Красовський. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.33 СП Л24    Лапшин, О.О. Наукове обгрунтування процесів нормалізації мікроклімату в глибоких рудних шахтах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / О.О. Лапшин. – Кривий Ріг: КрНУ, 2014. – 20 c.

622.33 СП М22     Мамайкін, О.Р. Обгрунтування параметрів технологічних схем антрацитових шахт для їх адаптацій до інновацій : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / О.Р. Мамайкін. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

669.18 СП М76   Молчанов, Л.С. Позапічна ресурсно- та енергозберігаюча технологія десульфурації чавуну магнієм, що відновлений з екзотермічних шихт у глибині розплаву : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Л.С. Молчанов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20

669 СП  Н87       Нугуманов, Р.Ф. Разработка и совершенствование технологии кислородно-конвертерной плавки с увеличенной переработкой предварительно подогретого металлического лома : ЭБ : Автореферат  дис.  на соискание ученой степени к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металлургия черных, цветных и редких металлов. – Новокузнецк, 2011. – 20 c.

622.6 СП О-57    Омельченко, О.В. Режими функціонування і структури енергоефективних типів тягових електроприводів рудникових контактних електровозів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.В. Омельченко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.33 СП П16    Панченко, В.В. Обгрунтування переметрів технології спорудження підготовчих виробок, що проводяться назустріч вибою лави в умовах шахт Західного Донбасу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 – Шахтне і підземне будівництво / В.В. Панченко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.5 СП П26    Перкова, Т.І. Закономірності фізико-хімічних змін масиву гірських порід в основах відстійників мінералізованих рудничних вод : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Т.І. Перкова. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

621.778 СП П29   Петльований, Є.О. Обгрунтування та розробка заходів щодо забезпечення безобривного багатократного волочіння сталевої катанки з нестабільними геометричними та механічними характеристиками : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском / Є.О. Петльований. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

622.24 СП Р58   Рой, М.М. Удосконалення газогідродінамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.06 – Розробка нафтових і газових родовищ / М.М. Рой. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 20 c.

622.33 СП С53   Снігур, В.Г. Обгрунтування прогнозу та розрахунок параметрів здимання підошви пластових виробок шахт Західного Донбасу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин / В.Г. Снігур. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.24 СП С89  Судаков, А.К. Наукові основи технології обладнання бурових свердловин кріогенно-гравійними фільтрами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.10 – Буріння свердловин / А.К. Судаков. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 20 c.

622.24 СП Щ61    Щербій, Р.Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.10 – Буріння свердловин / Р.Б. Щербій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 20 c.

Вычислительная техника

681.3 М42     Медведева, О.А. Работа с MICROSOFT EXEL 2010 : пособие / О.А. Медведева, И.А. Гетьман. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 156 c.

Горное дело

622.33 Г36        Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных  выработок шахт Западного Донбасса : монография / В.И. Бондаренко. – Дн-ск: ЛизуновПресс, 2014. – 228 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : Науково-технічний збірник : № 91. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 168 c.

622.24 Д13       Давиденко, А.Н. Абразивно-механическое ударное бурение скважин : монография / А.Н. Давиденко, А.А. Игнатов. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 110 c.

622.67 И46       Ильин, С.Р. Механика шахтного подъема : монография / С.Р. Ильин, С.С. Ильина, В.И. Самуся. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 246 c.

622.24 К65       Копей, Б.В. АТЛАС зламів елементів бурильної колони : монографія / Б.В. Копей, А.В. Сизоненко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 58 c.

622.275/.276 Н34  Наукові основи вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу / В.П. Гришаненко та ін.. – К: Науканафтогаз, 2014. – 456 c.

622.24 П27       Перетяка, П.В. Технология и техника разведочного бурения скважин на россыпных месторождениях : монография / П.В. Перетяка, А.Н. Давиденко, П.П. Полищук. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 72 c.  

622.33 Т35  Терещук, Р.Н. Устойчивость подготовительных выработок с неустойчивой почвой в зоне влияния очистных работ : монография / Р.Н. Терещук, С.П. Лозовский. – Дн-ск: НГУ, 2014. -104с

622.33 Э41        Экспериментальные исследования пучения пород почвы подготовительных выработок на пологих пластах Донбасса : монография / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович, В.Г. Снигур. – Дн-ск: ЛизуновПресс, 2014. – 224 c.

622.8 I-56    Improving efficiency of dust mask use in mining= Підвищення ефективності використання протипилових респіраторів на гірничих підприємствах : monograph. – Dnipropetrovsk: NMU, 2014. – 100 c.

622.271 S88          Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects= Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об’єктами  : monograph. – Dnipropetrovsk: NMU, 2014. – 112 c.

Железнодорожный транспорт

656.2 Л69     Логвінова, Н.О. Підвищення ефективності організації руху поїздів на залізничних напрямках з параллельними ходами : монографія / Н.О. Логвінова. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 128 c.

Коксохимия

662.74 С74  Справочник коксохимика: в 6 томах. Т.2. Производство кокса / под общ. ред. В.И. Рудыки. – Харьков: ИНЖЭК, 2014. – 728 c.

Космонавтика и ракетостроение

629.19 А99   Аэрокосмический словарь: украинский, русский, английский : около 50000 терминов. – Запорожье: МОТОР СИЧ, 2014. – 980 c.

629.19 Е62     Енергія, народжена для польоту / за ред. В.О. Богустаєва. – К: Златограф, 2014. – 324 c.

629.19 К65       Копейко, В. Зодчие ракетных комплексов : хроники об искусстве строить ракеты / В. Копейко. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2014. – 338 c.

Математика

519.1 Ч-49   Черномаз, В.Н. Дискретная математика : практикум / В.Н. Черномаз, Васильева Л.В., Медведева О.А.. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 80 c.

Машиностроение

621.791 Г12         Гавриш, П.А. Совершенствование технологии сварки меди со сталью : монография / П.А. Гавриш. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 184 c.

621.771 Д55         Добрик, О.В. Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності валків обтискних та сортових прокатних станов : монографія / О.В. Добрик. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 80 c.

621.73 К17       Кальченко, П.П. Новые технологические процессы ковки крупных прессовых поковок : монография / П.П. Кальченко, О.Е. Марков. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 100 c.

621.643 К43   Кириченко, В.Е.  Нестационарные прикладные задачи гетерогенных течений в подводных пульпопроводах : монография / В.Е. Кириченко. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 230 c.

621.31 К72       Костишин, В.С. Перехідні процеси в електричних системах : навчальний посібник / В.С. Костишин, М.Й. Федорів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 298 c.

621.315 Н27          Напівпровідниковий кремній: теорія і технологія виробництва : монографія / І.Ф. Червоний. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 484 c.

621 Р12 Раєвський, Р.Т. Професійно-прикладна психофізіологічна і психофізична підготовка студентів і фахівців машинобудівельних спеціальностей : посібник / Р.Т. Раєвський, В.І. Філінков. – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 112 c.

621.791 Ц93         Цыбулькин, Г.А. Адаптивное управление в дуговой сварке / Г.А. Цыбулькин. – К: Сталь, 2014. – 172 c.

Металлургия

669.2/.8 А59            Алюміній та сплави на його основі : навчальний посібник / В.З. Куцова та ін.. – Дн-ськ: Пороги, 2004. – 135 c.

669.18 К82        Криворожский металлоград: К 80-летию “Криворожстали”. – Кривой Рог: ФО-П Чернявский Д.А., 2014. – 112 c.

669.15 К95       Куцова, В.З. Леговані сталі та сплави з особливими властивостями : підручник / В.З. Куцова, М.А. Ковзель, О.А. Носко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2008. – 349 c.

669.014 Т34          Теплотехника металлургического производства : учебное пособие : ЭБ / Ю.Л. Курбатов, В.В. Кравцов, Н.С. Масс, Ю.Е. Василенко. – Донецк: Ноулидж, 2011. – 218 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии.  : Сб. научн. трудов : Вып. 27. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2013. – 308 c.

Политика

32 С69  Социально-политические перспективы развития государства и общества в условиях глобализации : материалы Международной научно-практической конференции “Социально-политические перспективы развития государства и общества в условиях глобализации” ( : ЭБ. – Харьков: ИФИ, 2012. – 160 c.

Строительство

624.07 Т35       Терентьев, В.Ф. Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов : учебное пособие : ЭБ / В.Ф. Терентьев, А.Г. Колмаков, Ю.А. Курганова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 268 c.

624.9 Ш61     Шимановский, А.В. Высотные сооружения. Теория и практика / А.В. Шимановский, М.П. Кондра, С.М. Кондра; под общ. ред. А.В. Шимановского. – К: Сталь, 2014. – 392 c.

624 Я76 Яромиш, О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник : ЭБ / О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін. – Харків: НУВС, 2002

Физика

53 Є80 Єршов, А.В. Анодні плями у генераторах плазми : монографія / А.В. Єршов, О.Г. Биковський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 131 c.

Черчение

744 П79  Проекційне креслення  : навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, С.В. Балашов, Т.А. Кузнецова, О.В. Федоскіна. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 252 c.

744 С43  Складальне креслення : навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, О.О. Якушева, І.В. Вернер. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 136 c.

Экология

574 Б20 Балджи, М.Д. Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні : монографія : ЭБ / М.Д. Балджи. – Одеса: АТЛАНТ, 2010. – 500 c.

574 П46 Поживанов, М. Колокол звонит по тебе : Катастрофу можно отменить – 2 / Поживанов, М.. – К, 2014. – 288 c.

574 П78  Проблеми забезпечення сталої економіки в країні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 вересня, 2012 р., м. Дніпропетровськ) : ЭБ. – Дн-ськ: Перспектива, 2012. – 148 c.

574 С76  Сталий розвиток – науковий дебют 2013 = Sustainable development – scientific debut 2013 : ЭБ / ред. Stanislav Dawidziuk. – Warszawa: WMU, 2014. – 506 c.

574 С76  Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (1 жовтня, 2011, Дніпропетровськ) : ЭБ / за ред. О.Ю. Бобровської. – Дн-ськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 254 c.

Экономика

338 А43  Актуальні  проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 березня, 2014, м. Дніпропетровськ) : ЭБ. – Дн-ськ: ДДФА, 2014. – 400 c.

330 А43  Актуальні питання економічних наук : збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 червня, 2012, м. Одеса) : ЭБ. – Одеса: ЦЕДР, 2012. – 188 c.

338 Б90 Бубенко, П.Т. Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку : монографія : ЭБ / П.Т. Бубенко. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 295 c.

331.1 Е45      Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник : ЭБ / Т.П. Збрицька, М.С. Татаревська, О.В. Сорока; за ред. М.С. Татаревської. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 478 c.

336.22 М17       Максімова, В.Ф. Облік у системі оподаткування : навчальний посібник : ЭБ / В.Ф. Максімова, О.В. Артюх. – Одеса: ОНЕУ ротапринт, 2013. – 267 c.

338.24 С83        Стратегічне управління національним економічним розвитком : в 2-х тт.: Т.1 : монографія : ЭБ / за ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДВНЗ, 2013. – 338 c.

Экономическая география

911.3 П64      Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 95 річчю НАНУ (3-5 жовтня, 2013, Київ) : ЭБ. – К: Логос, 2013. – 448 c.