Октябрь 2009
Авторефераты

УДК 622.272 Б83 СП

Борщевський С.В.

Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною водоносністю : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.04 – шахтне і підземне будівництво. – Дніпропетровськ: НГУ , 2008. – 20 c.

УДК 669.18 Д36 СП

Дерев’янко І.В.

Технологія отримання вуглець-карбідкремнієвих брикетів і застосування їх для навуглецювання сталевої ванни : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів і спеціальних сплавів. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 20 c.

УДК 621.74 Ж46 СП

Жегур О.А.

Розробка наукових основ раціональної конструкції чавунних кокілів підвищеної стійкості з литими калібрами для прокатних валків : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.04 – Ливарне виробництво. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 20 c.

УДК 574 Ж52 СП

Желтоножська М.В.

Дослідження вертикальної міграції радіонуклідів у ближній зоні ЧАЕС з використанням нерадіохімічних методів : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека. – Київ: НАНУ Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, 2008. – 20 c.

УДК 63 К49 СП

Клімов П.М.

Обгрунтування режимів і розробка засобів контролю технічного стану машиннотракторних агрегатів вібродіагностуванням : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.11 – машиниі засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків: НТУ сільського господарства, 2008. – 20 c.

УДК 621.81 К50 СП

Клочко М.М.

Оцінка стану технологічного процесу виготовлення деталей динамічно настроюваних приладів : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.11.14 – технологія приладобудування. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

УДК 681.5 К59 СП

Козирєв С.С.

Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеності : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.03 – системи і процеси управління. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2008. – 20 c.

УДК 622 Л86 СП

Лустюк М.Г.

Теоретичні і прикладні основи добування бурштину механо-гідравлічним способом : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 20 c.

УДК 624.04 Н34 СП

Науменко Н.Ю.

Адаптовані скінченно-елементні моделі розв’язання задач будівельної механіки плосконапружених кородуючих пластин : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.17 – будівельна механіка. – Київ: ВАТ УНДПІ сталевих конструкцій, 2008. – 20 c.

УДК 629.4 Н65 СП

Нікулін В.С.

Підвищення ефективності тягових електропередач метровагонів з асинхронними двигунами : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.09 – електротранспорт. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.
УДК 621.774 16 СП

Панюшкін М.Є.

Розвиток методів розрахунку деформаційно-швидкісних режимів гарячого редукування з натяжінням труб підвищеної точності : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 20 c.

УДК 621.391 Р83 СП

Ружинський В.Г.

Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сигналізації №7 в умовах конвергенції телекомунікаційних мереж : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку, 2007. – 20 c.

УДК 628.74 С13 СП

Савченко А.В.

Підвищення. еффективності пожежогасіння об’єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.02 – пожежна безпека. – Харків: Університет цивільного захисту України, 2008. – 20 c.

УДК 621.3 С21 СП

Сафонов В.В.

Мікрохвильові пристрої з активними резонаторами : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки. – Харків: Національний університет радіоелектроніки, 2007. – 20 c.

УДК 622.272 С22 СП

Сахно І.Г.

Геомеханічне обгрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2007. – 20 c.

УДК 691 Т41 СП

Тимошенко С.А.

Удосконалення технології виготовлення огороджувальних залізобетонних конструкцій з покращеними теплотехнічними характкристиками : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби. – Київ: Національний університет будівництва і архітектури, 2008. – 20

УДК 620.1 Т48 СП

Ткач С.В.

Закономірності структуроутворення композиційних матеріалів на основі СBN з добавками Al, TiC, TiN та твердого сплаву : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство. – Київ: НАНУ Інститут надтвердих матеріалів, 2008. – 20 c.

УДК 669.14 Т98 СП

Тютєрєв І.А.

Підвищення механічних властивостей сталі 10Г2 ФБ усуненням перлітної смугастості : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство. – Дніпропетровськ:ПДАСА , 2007. – 20 c.

УДК 66 У51 СП

Ульєв Л.М.

Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2008. – 20 c.

УДК 621.793 Ч-49 СП

Чернега С.М.

Наукові основи створення кавітаційностійких захисних покриттів на сталях : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. – Київ: НАНУ Фізико-технологічний інститут металів та сплавів, 2007. – 20 c.

УДК 622 Ш33 СП

Швагер Н.Ю.

Наукові основи керування обваленням порід і параметрами буровибухових робіт на глибоких горизонтах шахт Криворізького басейну : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 20 c.
Автомобильный транспорт

УДК 629.113 А22

Автомобильный справочник : Электронная библиотека / Б.С. Васильев, М.С. Высоцкий и др.. – М: Машиностроение, 2004. – 704 c.

УДК 629.113 Ш46

Шеметов А.Н., Ротанова Ю.Н.

Электроснабжение и электрооборудование автотранспортных предприятий : Учебное пособие : Электронная библиотека. – Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ, 2009

УДК 629.113 В22

Вахламов В.К.

Автомобили: Эксплуатационные свойства : Учебник : Электронная библиотека. – 2-е изд., стереотип. – М: Академия, 2006. – 240 c.

УДК 629.113 Т98

Тюнин А.А.

Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомобилей : Электронная библиотека. – М: Солон-Пресс, 2007. – 352 c.

УДК 629.113 С14

Сажко В.А.

Електрообладнання автомобілів і тракторів : Підручник : Электронная библиотека. – К: Каравела, 2008. – 400 c.

УДК 629.113 А98

Ашанин В.Н.

Сервисное обслуживание электрооборудования на автотранспортных предприятиях : Учебное пособие : Электронная библиотека / В.Н. Ашанин, А.В. Поликанов, А.Н. Морунков. – Пенза: ПензГУ, 2008. – 132 c.
Горное дело
УДК 622.33 Ю16

Юдович Я.Э. , Кетрис М.П.

Токсичные элементы-примеси в ископаемых углях : Электронная библиотека. – Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 648 c.

УДК 622.272 П60

Порцевский А.К.

Подземные горные работы : Учебное пособие в 4-х чч. Ч. 1 и 2 : Электронная библиотека. – М: МГОУ, 2005

УДК 622.4 Г67

Горбунов В.И.

Вентиляция шахт : Курс лекций : Электронная библиотека. – Магнитогорск: МГТУ, 2007

УДК 622.233 Т19

Тарасов Ю.Д.

Т191. Горно-транспортные машины периодического действия : Учебное пособие : Электронная библиотека / Ю.Д. Тарасов, А.К. Николаев. – СПб: СПбГГИ, 2005. – 115 c.

УДК 622.272 Т57

Тонких А.И.

Технико-экономические расчеты при подземной разработке рудных месторождений : Учебн. пособ. : Электронная библиотека / А.И. Тонких, В.Н. Макишин, И.Г. Ивановский. – Владивосток: ДВШТУ, 2007. – 137 c.
История Украины

УДК 9(С2) І-90

Історія України з давнини до початку ХХ1 століття : Навчальний посібник : Электронная библиотека / В.Т. Британ, О.Ю. Висоцький та ін.. – Дн-ськ: НМетАУ, 2007. – 170 c.

УДК 9(С2) Б36

Бевз Т.А.

Партія соціальних перспектив і національних інтересів : (Політична історія УПРС) / Электронная библиотека. – К: ІПіЕНД, 2008. – 587 c.
Машиностроение

УДК 621.311 Б48

Березовский Н.И.

Технология энергосбережения : Учебное пособие : Электронная библиотека / Н.И. Березовский, С.Н. Березовский, Е.К. Костюкевич. – Минск: БИП-С Плюс, 2007. – 152 c.

УДК 621.311 П69

Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов : В 7 разделах : Электронная библиотека / Под общ. ред. О.Л. Данилова, П.А. Костюченко. – М: Технопромстрой, 2006. – 668 c.

УДК 621.311 Д18

Данилов Н.И., Щелоков Я.М.

Основы энергосбережения : Учебник : Электронная библиотека. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 564 c.

УДК 621.43 Д23

Двигатели внутреннего сгорания: В 3-х кн. Кн. Динамика и конструирование : Учебник : Электронная библиотека / В.Н. Луканин и др.. – 3-е изд., перераб.. – М: Высшая школа, 2007. – 400 c.
Металлургия

УДК 669.1 П73

Прецизионная обработка металлических расплавов : Электронная библиотека / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко, И.А. Павлюченко, В.Ю. Болотов. – М: Теплотехник, 2007. – 424 c.

УДК 669.162 Р17

Развитие трехуровневых АСУ ТП в металлургии (коксовые и безкоксовые процессы) : Учебное пособие : Электронная библиотека / В.Г. Лисиенко и др.. – М: Теплотехник, 2006
Метрология

УДК 53.08 Г67 СП

Горбоконенко В.Д.

Метрология в вопросах и ответах : Электронная библиотека / В.Д. Горбоконенко, В.Е. Шикина. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 196 c.

УДК 53.08 П26 СП

Первышина Н.Г.

Основы метрологии : Учебное пособие : Электронная библиотека. – К, 2006. – 104 c.
Огнеупоры

УДК 666.76 Т32

Темлянцев М.В., Темлянцева Е.Н.

Огнеупоры и футеровки плавильных и литейных агрегатов алюминиевого производства : Учебн. пособ. : Электронная библиотека. – М: Теплотехник, 2008
Организация производства

УДК 658 В18

Варнеке Х.

Расчет затрат для инженеров : Электронная библиотека. – М: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 307 c.

УДК 658.26 Ф75

Фокин В.М. и др.

Основы энергосбережения в вопросах теплообмена : Конспект лекций : Электронная библиотека / В.М. Фокин, Г.П. Бойков, Ю.В. Видин. – М: Машиностроение-1, 2005. – 192 c.

УДК 658.26 О75

Основы энергосбережения. Ч.1 : Конспект лекций : Электронная библиотека / сост. Д.Р. Амирханов. – Витебск: МОРБ, 2005. – 167 c.

УДК 658 С11

Сєріков Я.О.

Основи охорони праці : Навчальн. посібн. : Электронная библиотека. – Харьков: ХНАМГ, 2007. – 227 c.

УДК 658.516 Ж86

Жуковская А.Е., Хлебникова И.Ю.

Сравнение зарубежных и российских стандартов на методы испытаний огнеупоров : Справочник : Электронная библиотека. – М: Теплотехник, 2005

УДК 658 М43 СП

Межотраслевые правила по охране труда при переработке пластмасс : ПО РМ-028-2003 : Электронная библиотека. – М: Минтруда РФ, 2003
Полимеры

УДК 678.7 К49

Клинков А.С. и др.

Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов : Учебн. пособ. : Электронная библиотека / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. – Тамбов: ТГТУ, 2005. – 80 c.
Трубы

УДК 662.92 С63

Сооружение промышленных дымовых труб : Справочное издание. В 3-х кн.. Кн.1. Конструкции, расчеты, экспертиза : Электронная библиотека / Я.М. Щелоков, Ф.П. Дужих, В.П. Осоловский, М.Г. Ладыгичев. – М: Теплотехник, 2007. – 336 c.
Экономика

УДК 338 И46

Ильин А.

Школа выживания в условиях экономического кризиса : Электронная библиотека. – М: Эксмо-ресс, 2001

УДК 34 Р79

Ротань В.Г. та ін.

Науково-практичний коментар до законодавства України про працю : Электронная библиотека / В.Г. Ротань, І.В. Зуб та ін.. – 8-е вид., доп. і перероб.. – К: Вид. А.С.К., 2007. – 944 c.