Октябрь 2016

Горное дело

622  Г36  Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 122. – Дн-ск: ИГТМ НАНУ, 2015. – 300 c.

622 Г36  Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 125. – Дн-ск: ИГТМ НАНУ, 2015. – 272 c.

550.4 Г36      Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36. – К: ІГМР, 2016. – 106 c.

622.698 З-33       Запухляк, І. Розвиток газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування: теорія та практика : монографія / І. Запухляк; за ред. А.В. Шегди. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 328 c.

622.24 Д46        Динамические способы декольматации поверхности скважин / К.К. Софийский, П.Е. Филимонов и др. – Донецк: ТОВ “Східний видавничий дім”, 2014. – 248 c.

550 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 3. – К: УкрДГРІ, 2015. – 172 c.

622.8 П42      Повышение эффективности гидравлического рыхления выбросоопасных угольных пластов / С.П. Минеев, А.А. Потапенко и др. – Донецк: ТОВ “Східний видасничий дім”, 2013. – 216 c.

622.8 С73      Способы интенсификации дегазации угольных пластов и предотвращения выбросов угля и газа / К.К. Софийский, Д.М. Житленок и др. – Донецк: ТОВ “Східний видасничий дім”, 2014. – 460 c.

622.8 Х76     Хоменко, О.Е. Геоэнергетика подземной разработки рудных месторождений : монография / О.Е. Хоменко. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 242 c.

622 P25  Parameters of explosion-proof facilities to avoid air-blast in the context of underground ore mining: Monograph : = Параметри вибухозахисних пристроїв для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд / В.В. Руських, А.В. Яворський, О.О. Яворська, Т.І. Морозова. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 90 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП  А43      Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник матеріалів науково-практичного семінару : ЭБ. – К: ТОВ “Лазуріт-Поліграф”, 2010. – 170 c.

62.08 СП А66      Андрощук, Г.О. Інтернет-договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності : науково-практичний коментар : ЭБ / Г.О. Андрощук. – К: ТОВ “Лазуріт-Поліграф”, 2011. – 80 c.

62.08 СП Д59      Договірні форми розпорядження майновими правами на об’єкти авторського права : монографія : ЭБ / за ред. Міроненко Н.М.. – К: ТОВ “Лазуріт-Поліграф”, 2014. – 248 c.

34 СП З-19    Законодавство Європейського Союзу та держав – членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності : ЭБ / Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – К: НДІІВ, 2010. – 262 c.

34 СП З-19    Законодавство України у сфері інтелектуальної власності : збірник законодавчих актів : ЭБ / Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – К: Парламвидав, 2013. – 704 c.

62.08 СП П35      Питання інтелектуальної власності. Вип. 8 : збірник наукових праць : ЭБ. – К: НДІІВ, 2010. – 288 c.

62.08 СП П35      Питання інтелектуальної власності. Вип. 9 : збірник наукових праць : ЭБ. – К: НДІІВ, 2011. – 289 c.

62.08 СП П35      Питання інтелектуальної власності. Вип. 10 : збірник наукових праць : ЭБ. – К: НДІІВ, 2012. – 279 c.

62.08 СП П35      Питання інтелектуальної власності. Вип. 11 : збірник наукових праць : ЭБ. – К: НДІІВ, 2013. – 199 c.

62.08 СП С89      Судова експертиза охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Вип. 1 : науково-практичний збірник : ЭБ. – К: НДІІВ, 2009. – 280 c.

62.08 СП С89       Судова експертиза охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Вип. 2 : науково-практичний збірник : ЭБ. – К: НДІІВ, 2012. – 294 c.

62.08 СП Т33            Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності : монографія : ЭБ / за ред. Орлюк О.П.. – К: ТОВ “Лазуріт-Поліграф”, 2011. – 326 c.

История

94 Д56 Добролюбский, А. Подземные тайны Одессы / А. Добролюбский, А. Красножон. – издание второе. – Одесса: Optimum, 2016. – 238 c.

94 Є-25 Євсєєва, Г.П. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону / Г.П. Євсєєва, М.В. Савицький. – Дн-ськ: ПДАБА, 2016. – 268 c.

Математика. Инженерная графика

74 І-62  Інженерна графіка : навчальний посібник / Л.Є. Шкіца, О.В. Корнута, І.О. Бекіш, І.В. Павлик. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 301 c.

517.9 O-69    Ordinary Differential eguations. Study guide : = Звичайні діференціальні рівняння / Щ.Щ. Сдвижкова, Ю.Б. Олевська, Д.В. Бабець, Л.І. Коротка. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 60 c.

Машиностроение

621.74 Ф33       Федоров, М.М. Технологія і обладнання ювелірного лиття : підручник / М.М. Федоров, А.М. Фесенко. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 182 c.

621.791 L35          Laser Technologies in Welding and Materials Processing. Proceedings of the Third International Conference (29 May – 1 June, 2007, Katsiveli, Crimea) : = Лазерные технологии в сварке и обработке материалов. – К: ИЭС, 2007. – 142 c.

 

Металлургия

016:669 Г85          Анатолий Федерович Гринев : биобиблиография. – Дн-ск: ЦГНТБ ГМК Украины, 2016. – 35 c.

669 С56  Сучасні проблеми металургії : Наукові вісті : Т.14 : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 99 c.

669 С56  Сучасні проблеми металургії : Наукові вісті : Т.15 : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 108 c.

669 С56  Сучасні проблеми металургії : Наукові вісті : Т.16 : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 86 c.

669 С56  Сучасні проблеми металургії : Наукові вісті : Т.17 : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 120 c.

669 С56  Сучасні проблеми металургії : Наукові вісті : Т.18 : ЭБ. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 84 c.

669 У-45  Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития : монография : ЭБ / А.И. Амоша, В.И. Большаков и др.. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2013. – 114 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : Сб.научн. трудов. Вып.30 / ред. В.И. Большаков и др. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2015. – 373 c.

Наносистемы

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.14. Вип. 2. – К: РВВ ІМФ, 2016. – 181-318 c.

Организация производства

658 М54  Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін : монографія : ЭБ / І.П. Булєєв та ін.. – К: ІЕП НАНУ, 2016. – 312 c.

658 У-67  Управление персоналом промышленных предприятий: концепции, механизмы, модели и методы : монография : ЭБ / Р.Н. Лепа, Е.А. Руссиян, Е.Н. Абаева, С.Н. Омельченко. – Львов: ПП “БОНА”. – 2014 c.

658 У-67  Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы : монография : ЭБ / Р.Н. Лепа и др.. – К: ИЭП НАНУ, 2016. – 162 c.

Право

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Перша сесія. Друга сессія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 12 грудня 2012 року -11 січня 2013 року) № 1-6. (22 лютого – 17 квітня 2013 року) Т. 1. – К: Парламвидав, 2016. – 752 c.

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Друга сессія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 18 квітня -24 травня 2013 року) № 14 – 28. Т. 2. – К: Парламвидав, 2016. – 784 c.

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Друга сессія Збірник стенографічних бюлетенів ( 3 березня – 10 квітня, 2015 року) № 12-27. Т. 3. – К: Парламвидав, 2016. – 736 c.

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Друга сессія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 4 червня – 5 липня 2013 року) № 29 – 46. Т. 3. – К: Парламвидав, 2016. – 872 c.

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Третя сессія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 3 вересня – 10 жовтня 2013 року) № 1-16. Т. 4. – К: Парламвидав, 2016. – 848 c.

34 В36 Верховна рада України восьмого скликання. Третя сессія. Позачергова сесія. Збірник стенографічних бюлетенів ( 22 жовтня 2013 року – 16 січня 2014 року) № 17-43. (28 – 29 січня 2014 року) Т. 5. – К: Парламвидав, 2016. – 784 c.

Строительные конструкции

624.01 С30       Семко, О.В. Керування ризиками при проектуванні та експлуатації сталезалізобетонних конструкцій / О.В. Семко, О.В. Воскобійник. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 514 c.

Финансы

336.22 Ф79        Формирование и реализация налооговой политики в сфере управления развитием промышленности : монография : ЭБ / В.П. Вишневский и др. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2014. – 148 c.

Экология

574 С83  Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреційному розвитку Карпатського регіону : колективна монографія / О.М. Мандрик, Л.М. Архипова та ін.; за ред. Л.М. Архипової. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 324 c.

Экономика

334.75 А62       Амоша, О.І. Розвиток електронної промисловості України на  інноваційній основі : монографія : ЭБ / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна, С.Л. Передерій. – К: ІЕП НАНУ, 2014. – 254 c.

 338 К56 Ковалів, О. Завершення земельної реформи в Україні: нова парадигма / О. Ковалів. – К: ДІА, 2016. – 416 c.

338 Л99 Ляшенко, В.І. Україна ХХІ : неоіндустріальна держава або “крах проекту”? : монографія : ЭБ / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов. – К: ІЕП НАНУ, 2015. – 196 c.

338 М13 Мазур, Ю.А. Налоговое регулирование инвестиционно-инновационного развития экономики: инновационный подход : монография : ЭБ / Ю.А. Мазур. – К: ИЭП НАНУ, 2015. – 188 c.

338 П26  Перший етап модернізації економіки України : досвід та проблеми : ЭБ / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; за ред. В.І. Ляшенка. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. -798 c.

338 П81  Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості : науково-аналітична доповідь НАНУ : ЭБ / О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2014. – 200 c.

338.45 С83        Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : збірник наукових праць : ЭБ / О.І. Амоша, гол. ред. – К: ІЕП НАНУ, 2014. – 394 c.

338.45 С83        Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : збірник наукових праць : ЭБ / О.І. Амоша, гол. ред. – К: ІЕП НАНУ, 2015. – 268 c.

338 У-67  Управління економікою: теорія та практика. Треті Чумаченківські читання : збірник наукових праць : ЭБ / гол. ред. О.І. Амоша. – К: ІЕП НАНУ, 2014. – 230 c.

338 У-67  Управління економікою: теорія та практика. Четверті Чумаченківські читання : збірник наукових праць : ЭБ / гол. ред. О.І. Амоша. – К: ІЕП НАНУ, 2015. – 300 c.