Сентябрь 2009

Авторефераты

УДК 656 А39 СП
     Акімова О.В.
     Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.01 – транспортні системи. – Одеса: Одеський національний морський універсистет, 2008. – 20 c.

УДК 621.774 Г20 СП
     Гармашов Д.Ю.
     Обгрунтування та розробка вдосконаленої технології  короткооправочного волочіння  крупногабаритних труб підвищенної точності для елементів бурової техніки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 20 c.

УДК 621.9 Г85 СП
     Гриньов Ю.О.
     Підвищення еффективності застосування універсальних різців за рахунок оптимізації геометричних параметрів поворотної робочої частини : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.01 – Процеси механічної обробки. – Донецьк: Донецький НТУ, 2008. – 20 c.

УДК 621.81 Д72 СП
     Драган А.П.
     Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.08 – технологія машинобудування. – Тернопіль: Державний технічний університет, 2007. – 20 c.

УДК 330 Е92 СП
     Єфремова Г.В.
     Моделі та методи моніторингу і управління ризиками при виконанні проекту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Харків: Харківський авіаційний інститут, 2008. – 20 c.

УДК 66 Ж12 СП
     Жабер М.А.
     Горизонтальний реактор турбулентного змішування для інтенсифікації процесів тепло- масопереносу в гетерогенних системах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

УДК 621.778 Ж86 СП
     Жукова С.Ю.
     Розробка селективних вимог до хімічного складу і технології термомеханічної обробки катанки зі сталі  СВ-08Г2С, що забезпечують підвищення деформування при волочінні  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ: ІЧМ, 2007. – 20 c.

УДК 624.01 З-81 СП
     Золотова Н.М.
     Технологія з’єднання старого бетону з новими акриловими клеями : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.08 – технологіята організація промислового та цивільного будівництва. – Дніпропетровськ: ПДАСА, 2008. – 20 c.

УДК 621.9 К17 СП
     Калюжний О.В.
     Удосконалення процесів витягування виробів зі змінною товщиною стінок і дна з профільних заготовок : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

УДК 621.771 К31 СП
     Кашаєв В.В.
     Удосконалення технологічних режимів прокатки катанки, які забезпечують енергоефективність, точність і розширення марочного сортаменту прокату : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Донецьк: ДНТУ, 2008. – 20 c.

УДК 621.771 К82 СП
     Кириця І.Ю.
     Удосконалення процесів холодного пластичного деформування при отриманні вісесиметричних заготовок з глухим отвором : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Вінниця: Національний технічний університет, 2008. – 20 c.

УДК 621.3 К72 СП
     Костюковський Б.А..
     Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей об’єднаних електроенергетичних систем  в умовах ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці   : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи і комплекси. – Київ: НАНУ Інститут загальної енергетики, 2007. – 20 c.

УДК 621.3 К78 СП
     Кравченко В.П.
     Надійність теплообмінного обладнання та трубопроводів другого контуру АЕС з ВВЕР : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2007. – 20 c.

УДК 621.771 К88 СП
     Куваєв В.М.
     Розвиток наукових основ автоматизації виробництва арматурного прокату : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація технологічних процессів. – Дніпропетровськ:НГУ , 2008. – 20 c.

УДК 621.224 К95 СП
     Кухтенков Ю.М.
     Прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у радіально-осьових гідротурбінах та шляхи їх зменшення : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2008. – 20 c.

УДК 63 Л33 СП
     Лебедєв С.А.
     Підвищення експлуатаційно-технологічних показників орного агрегату на базі гусеничного трактора з безступеневим механізмом повороту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2008. – 20 c.

УДК 674 П50 СП
     Петрів О.М.
     Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревностружкових плит : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Львів: Нац. університет  “Львівська політехніка”, 2008. – 20 c.

УДК 621 Р34 СП
     Резніченко М.К.
     Технологічні основи забезпечення якості та енергозбереження в процессах складання та розбирання з індукційним нагрівом : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.08 – технологія машинобудування. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

УДК 621.643 С13 СП
     Савула С.Ф.
     Підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.13 – нафтогазопроводи, бази та сховища. – Івано-Франківськ: НТУ нафти  і газу, 2007. – 20 c.

УДК 621.3 С22 СП
     Сахно О.В.
     Дослідження і розробка методів та технічних засобів радіаційних випробувань обладнання АЕС на електрофізичних установках : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки. – Київ: НАНУ Інститут ядерних досліджень, 2008. – 20 c.

УДК 691 Х22 СП
     Харченко К.С.
     Модифіковані полімерні композиції на основі епоксидних смол для відновлення  поверхні архітектурних елементів будівель та споруд : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. – Дніпропетровськ: Придніпровська держ. академія  будівництва і архітектури, 2008. – 20 c.
Горное дело

УДК 622.7 А28
     Адамов Э.В.
     Технология руд цветных металлов : Учебник. – М: Учеба, 2007. – 514 c.

УДК 622.7 К66
     Коржова Р.В.
     Сырьевая база и обогащение руд : Чю 2. Технология обогащения руд : Учебное пособие. – М: МИСиС, 2002. – 149 c.

УДК 622.7 Л14
     Лагов Б.С., Лагов П.Б.
     Радиометрическая сортировка и сепарация твердых полезных ископаемых : Учебное пособие. – М: Учеба, 2007. – 155 c.

Законы

УДК 34С2 У45
     Україна. Закони
     Закон УкраЇни Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. – К, 2000. – 20 c.

Машиностроение

УДК 621.771 Б48
     Берковский В.С.
     Теоретические основы и расчет калибровки валков сортовых прокатных станов : Учебно-методическое пособие. – М: Учеба, 2003. – 110 c.

УДК 621.38 К78
     Крапухин В.В., Тимошина Г.Г.
     Экология производства материалов и компонентов электронной техники : Курс лекций. – М: Учеба, 2004. – 120 c.

УДК 621.97 О-23
          Обработка металлов давлением : Учебник. – М: МИСиС, 2008. – 960 c.

УДК 621.771 Ш65
     Шишко В.Б. и др.
     Основы технологии прокатки на реверсивных станах : Учебное пособие / В.Б. Шишко, В.А. Трусов, Н.А. Чиченев. – М: Учеба, 2007. – 92 c.

УДК 621.771 Ш65
     Шишко В.Б. и др.
     Технология прокатки сортовой стали : Основы калибровки валков для фасонных профилей : Учебное пособие. – М: Учеба, 2007. – 153 c.

Металлургия

УДК 669 Б43
     Белевцев А.Н. и др.
     Теоретические основы защиты окружающей среды : Охрана водного бассейна в металлургии : Учебное пособие / А.Н. Белевцев, М.А. Белевцев, Л.А. Мирошкина. – М: Учеба, 2007. – 104 c.

УДК 669.2/.8 Б43
     Белов В.Д.
     Плавка и литье заэвтектических силуминов : Учебн. пособ.. – М: Учеба, 2003. – 86 c.

УДК 669.162 Г80
     Грес Л.П.
     Высокоэффективный нагрев доменного дутья : Монография. – Днепропетровск: Пороги, 2008. – 492 c.

УДК 620.1 Д43
     Дзидзигури Э.Л., Сидорова Е.Н.
     Ультрадисперсные среды : Методы рентгеновской дифрактометрии для исследования наноматериалов : Учебн. пособ.. – М: Учеба, 2007. – 61 c.

УДК 669.187 Е30
     Егоров А.В.
     Электрометаллургия стали и спецэлектрометаллургия : Электроплавильные печи черной металлургии : Учебное пособие. – М: Учеба, 2007. – 428 c.

УДК 669 И74
          Информационные технологии в металлургии : Учебно-методическое пособие. – М: МИСиС, 2002. – 184 c.

УДК 669 К21
     Караваев Е.П.
     Управление проектами (инвестиционный цикл планирования, проектирования и строительства на металлургических предприятиях) : Учебное пособие. – М: Учеба, 2007. – 116 c.

УДК 669.2/.8 К84
     Кручер Г.Н.
     Маркетинг в цветной металлургии : Курс лекций. – М: Учеба, 2007. – 60 c.

УДК 669.01 М34
          Материаловедение и технология металлоы : Учебник / Под ред. Г.П. Фетисова. – 6-е изд., доп.. – М: Высшая школа, 2008

УДК 669 М59
          Микроструктура меаллических сплавов : Лабораторный практикум. – М: Учеба, 2007. – 198 c.

УДК 669.04 С23
     Сборщиков Г.С., Крупенников С.А.
     Теплотехника: расчет и конструирование элементов промышленных печей : Учебно-методическое пособие. – М: Учеба, 2004. – 180 c.

УДК 669.187 С37
     Симонян Л.М. и др.
     Металлургия спецсталей : Теория и технология спецэлектрометаллургии : Учебн. пособ.. – М: Учеба, 2007. – 180 c.

УДК 669.2/.8 Р69
     Романтеев Ю.П. и др.
     Металлургия цинка и кадмия : Учебн. пособ. / Ю.П. Романтеев, А.Н. Федоров, С.В. Быстров. – М: Учеба, 2006. – 194 c.

УДК 620.1 У51
          Ультрадисперсные среды : Получение нанопорошков методом химического диспергирования и их свойства : Учебное пособие. – М: Учеба, 2007. – 136 c.

УДК 669.1 Ф94
          Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : Сб. науч. тр. Вып. 17 / Ин-т черн. мет. им. З. И. Некрасова. – К.: Наук. думка, 2008. – 329 c.

УДК 669.1 Ф94
          Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : Сб. науч. тр. Вып. 18 / Ин-т черн. мет. им. З. И. Некрасова. – К.: Наук. думка, 2008. – 326 c.

УДК 669 Э40
          Экология металлургического производства : Материальные и топливные ресурсы металлургии : Учебное пособие. – М: Учеба, 2003. – 74 c.

Очистка газов

УДК 66.074 Б43
     Белоусов В.В.
     Теория процессов и апаратов очистки газов : Учебно-методическое пособие. – М: МИСиС, 2008. – 64 c.

Экология
 
УДК 574 Б40
          Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование и оценка последствий техногенных аварий и стихийных бедствий : Учебно-метод. пособ.. – М: Учеба, 2007. – 122 c.