Сентябрь 2015

Автореферат диссертации

 

669.01 СП Б12     Бабаченко, О.І. Наукові основи впливу структурного стану на надійність і довговічність суцільнокатаних залізничних коліс та бандажів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / О.С. Сергієнко. – Дн-ськ: ПДАБА, 2015. – 20 c.

622.234 СП Г19     Ганушевич, К.А. Обгрунтування технологічних параметрів отримання газогідратів з метану вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / К.А. Ганушевич. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

621.793 СП К94  Кустов, В.В. Підвищення якості поверхонь деталей формуванням композиційних покриттів комплексним методом : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.08 – технологія машинобудування / В.В. Кустов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 20 c.

004 СП Л25    Ларіонов, М.Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки глибокої жолобчастості по роликоопорах конвеєра : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 01.05.02 – Методичне моделювання та обчислювальні методи / М.Г. Ларіонов. – Дн-ськ: ІГТМ, 2015. – 20 c.

004 СП Л64    Литвиненко, К.В. Математичне моделювання процесу оцінювання технологічних ризиків гірничотранспортних систем глибоких кар’єрів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 01.05.02 – Методичне моделювання та обчислювальні методи / К.В. Литвиненко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

658 СП Л68       Лобов, С.П. Методологічні основи оцінювання ефективності прискорення процесів управління підприємствами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С.П. Лобов. – Кривий Ріг: КРНУ, 2015. – 20 c.

622.6 СП М77           Монастирська, О.Ю. Вдосконалення оцінки економічної ефективності роботи технологічного автотранспорту гірничо-збагачувальних комбінатів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.Ю. Монастирська. – Кривий Ріг: КРНУ, 2015. – 20 c.

621.74 СП Р24     Рассохін, Д.О. Підвищення якості локальномікролегованого металу при литті шлаковозних чаш : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.04 – ливарне виробництво / Д.О. Рассохін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

622.831 СП С22     Сахно, І.Г. Наукові основи управління станом гірських порід невибуховими руйнуючими сумішами при підземній розробці родовищ : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / І.Г. Сахно. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

621.74 СП С32    Сергієнко, О.С. Обгрунтування раціональної технології лиття титанових виробів для наступного гарячого ізоастатичного пресування з мінімізацією дефектів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.04 – ливарне виробництво / О.С. Сергієнко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

621.867 СП С32               Серілко, Д.Л. Обгрунтування конструкцій і параметрів забірних пристроїв вертикальних гвинтових конвеєрів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.05 – піднімально-транспортні машини / Д.Л. Серілко. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 20 c.

622.8 СП Х98    Худик, М.В. Підвищення ефективності  уловлення залізорудного пилу в аспіраційних укриттях з використанням волоконного фільтру : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – Охорона праці / М.В. Худик. – К: ННДПБОП, 2015. – 20 c.

622.6 СП  Ш48    Шепель, Т.В. Обгрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / Т.В. Шепель. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

316 СП Ш64       Широбокова, О.О. Феномен соціальної новації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / О.О. Широбокова. – К: ННДПБОП, 2015. – 20 c.

Вычислительная техника

681.3 М74      Моделирование и контроль динамических процессов в задачах оценки состояния геотехнических систем : монография / Н.А. Иконникова и др.. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 279 c.

Горное дело

622.41 А99        Аэрология горных предприятий : учебное пособие. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 206 c.

622 К43 Кірін, Р.С. Геологічне право : навчальний посібник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 198 c.

550.4 Г36      Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 35. – К: ІГМР, 2015. – 81 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 1(15)/2015. – Кременчук: КНУ, 2015. – 136 c.

Металлургия

669 Я51 Яловой, Н.И. Математическое моделирование тепловых процессов металлургии : монография / Н.И. Яловой, Е.Н. Яловая. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2015. – 370 c.

Нанотехнологии

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали. нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.13. Вип. 2. – К: РВВ ІМФ, 2015. – 201/388 c.

Наука

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(25). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2014. – 264 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(29). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2015. – 400 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (10). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2014. – 168 c.

 665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (11). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2015. – 156 c.

Организация производства

658 С83  Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наукова монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 467 c.

Рыночная экономика

334.75 Ф79   Формування інноваційних  економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (15-17 квітня, 2015 р.,  м. Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 157 c.

Электроэнергетика

621.311 Ш67         Шкрабец, Ф.П. Эксплуатационная динамика потерь электроэнергии в системах электроснабжения / Ф.П. Шкрабец, П.Ю. Крассовский. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 152 c.