Державний заклад “Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України” (ДЗ “ЦДНТБ ГМК України”) підписав Меморандум про науково-інформаційне співробітництво з ТОВ “Технічний університет “МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА”.
Мета: встановлення партнерських взаємин із питань формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу, надання до нього багатоаспектного доступу для інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної освіти й практики.