УДК 658 Б17 СП
Базілєвський С.Д., Дмитришин В.Ф.
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : Підручник. – К: ВД “Слово”, 2004. – 504 c.

УДК 658 Б27 СП
Басаков М.И.
Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии : Учебник. – Ростов-на-Дону: Март, 2000. – 254 c.

УДК 658 Б76
Боженко Л. І., Гутту О. Й.
Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції : Навчальн. посібник. – Львів: Афіша, 2001. – 174 c.

УДК 658 Б90 СП
Бузов Б. А.
Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация : Учебник. – 2-е изд., стереотип. – М: Академия, 2006. – 172 c.

УДК 658(083.74) Д36 СП
Державні стандарти України (збірник) : Пожежна безпека. Продукція протипожежного призначення : Вип. 1. – К: Держстандарт України, 2000. – 640 c.

УДК 34С2 У-45
Закон України про захист прав споживачів. – К: Парламвидав, 2006. – 48 c.

УДК 34С2 У-45 СП
Закон України про метрологію та метрологічну діяльність. – К: Держстандарт України, 1998. – 20 c.

УДК 658 К65 СП
Контроль якості продукції в машинобудуванні : Підручник / Г.Є. Федоров та ін.. – Київ;Краматорськ: ДДМА, 2008. – 331 c.

УДК 658 К85
Крылова Г.Д.
Основы стандартизации, сертификации, метрологии : Учебн. для вузов. – М: Аудит, 1998. – 460 c.

УДК 658 М54
Минаев А.А. и др.
Металлопродукция: сертификация, маркировка, упаковка : Учебное пособие / А.А.Минаев, А.Н. Смирнов, И.В. Лейрих. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 290 c.

УДК 658(083.76) Н35
Національна стандартизація : Ч.1: ДСТУ 1.0:2003; ДСТУ 1.1:2001; ДСТУ 1.2:2003; ДСТУ 1.5: 2003; ДСТУ 1.7:2001; ДСТУ 1.13:2001; ДСТУ ISO 59:2000. – К: Держспоживстандарт, 2003. – 199 c.

УДК 658(083.76) Н35
Національна стандартизація : Ч.2: ДСТУ 1.3:2004; ДСТУ 1.6:2004; ДСТУ 1.11:2004; ДСТУ 1.12: 2004. – К: Держспоживстандарт, 2004. – 75 c.

УДК 658 О-74
Оскольский В.В.
Во всемирной системе стандартов префикс “482№ – визитная карточка Украины. – К: Свыт знань, 2006. – 172 c.

УДК 658 О-75
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навчальний посібник / В.І. Павлов, О.В. Мишко, І.В. Опьонова, Н.В. Павліха. – 2-е вид., доп.. – К: Кондор, 2004. – 230 c.

УДК 53:658.Р 15
Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость. – М. , 2000. – c. 210

УДК 658 С33
Сертифікація в Україні: у 3-х т. : Нормативні акти та інши документи. Т.1. – К: УкрНДІССІ Держстандарту України, 1998.- 368 с.

УДК 658 С33
Сертифікація в Україні: у 3-х т. : Нормативні акти та інши документи. Т.2. – К: УкрНДІССІ Держстандарту України, 1998.-416 с.

УДК 658 С33
Сертифікація в Україні: у 3-х т. : Нормативні акти та інши документи. Т.3.– К: УкрНДІССІ Держстандарту України, 1999.-478 с.

УДК 658
Стандартизация и сертификация продукции и услуг: Тематическая подборка.- Днепропетровск.- ЦГНТБ ГМК Украины, 2006.-106 с.

УДК 658 У-67 СП
Управление качеством и сертификация : Учебн. пособ. / Васильев В.А., Каландаришвили Ш.Н., Новиков В.А., Одиноков С.А.; Под ред. В. А. Васильева. – И: Интермет Инжиниринг, 2002. – 414 c.

УДК 658 Ф35 СП
Федько В. П., Альбеков А. У.
Маркировка и сертификация товаров и услуг : Уч. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 640 c.

УДК 658 Ш24
Шаповал М.І.
Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : Підручник. – 2-е вид.. – К: ЄУФІМБ, 1999. – 150 c.

Стандартизація, сертифікація, якість: науково-технічний хурнал.- 2009.-№ 3.-72 с.