Авторефераты диссертаций

УДК 621.643 А92 СП

     Атаманчук В.М.

     Розробка технології відновлення абразивно зношених трубопроводів водовідведення і водопостачання : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. – Харків: Харківський ДТУ будівництва та архітектури, 2007. – 20

 

УДК 658.1 Б83 СП

     Бородавка Н.П.

     Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Харків: НАУ “Харківський  авіаційний інститут”, 2007. – 20 c.

 

УДК 625.73 В75 СП

     Воронович А.В.

     Вдосконалення автогрейдерів масою 15…16 т комплектацією ененергосиловими модулями підвищенної надійності : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.04 – машини для земляних та дорожніх робіт. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 658.1 Г61 СП

     Головко О.В.

     Автоматизоване робоче місце геолога моніторінгу підземних залізорудних свердловин : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.396 Д13 СП

     Давіденко С.В.

     Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідомленням : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 20 c.

 

УДК 628.74 Ж36 СП

     Жартовський С.В.

     Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними методами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.02 – пожежна безпека. – Харків: Харківський ДТУ будівництва та архітектури, 2007. – 20 c.

 

 

УДК 621.78 З-63  СП

     Зінченко В.Ю.

     Оптимізація теплової роботи термічних камерних печей шляхом удосконалення технології спалювання палива : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. – 20 c.

 

УДК 621.9 К64 СП

     Кондратюк О.Л.

     Підвищення ефективності силових головок для обробки отворів малого діаметра за рахунок застосування електромагнітного приводу подач : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

УДК 622.271 К64  СП К64

     Кононенко М.М.

     Обгрунтування раціональних параметрів кріплення нарізних виробок у зонах впливу очисних камер на великих глибинах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка корисних копалин. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 20 c.

 

УДК 536 К65 СП

     Кошель С.В.

     Тепловіддача дротових теплообмінних поверхонь спіральної та спірально-тороїдальної форми : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – Харків: НАНУ Інститут проблем машинобудування, 2007. – 20 c.

 

УДК 629.4 К78 СП

     Кравець В.В.

     Удосконалення методу оцінки динамічної навантаженості швидкісного рухомого складу залізниць : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.07 – рухомий склад залізниць і тяга поїздів. – Дніпропетровськ: ДНУ залізничного транспорту, 2007. – 20 c.

 

 УДК 541 Н42 СП

     Недашківський В.О.

     Безеталонний метод моніторінгу повітряного середовища системою електрохімічних сенсорів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.03 – технічна електрохімія. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2009. – 20 c.

 

УДК 621.4 Н42 СП

     Недбайло О.М.

     Фізичне моделювання грунтового акумулювання теплоти трубними системами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – Київ: НАНУ Інститут технічної теплофізики, 2007. – 20 c.

 

УДК 681.31 П32 СП

     Пітух І.Р.

     Методи організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах на основі матричних моделей : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. – Тернопіль: Тернопільський НЕУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 621.791 П80 СП

     Прокоф’єв О.С.

     Індукційне зваркопаяння тонкостінних трубчастих конструкцій проміжної та кінцевої трубчастої арматури : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології. – Київ: НТУ “Київський політехнічний інститут”, 2007. – 20 c.

 

УДК 666.97 Р83 СП

     Руденко Д.В.

     Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. – Макіївка: Донбаська нац. академія будівництва і архітектури, 2007. – 20 c.

 

УДК 624.014 С30 СП

     Семко В.О.

     Оцінка надійності сталевих балок з дефектами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Полтава: Полтавський НТУ, 2007. – 20 c.

 

УДК 622.272 С79 СП

     Стець С.Є.

     Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2007. – 20 c.

 

УДК 628.3 Т35 СП

     Терновцев О.В.

     Інтенсифікація роботи споруд по очистці води від сірководню  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.04 – водопостачання, каналізація. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2007. – 20 c.

 

 УДК 629.13 Т48 СП

     Ткаліч О.П.

     Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного  виробництва : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Київ: Національний авіаційний університет, 2007. – 20 c.

 

 

УДК 63 Ч-33 СП

     Чвартацький І.І.

     Обгрунтування параметрів та розробка механічних апаратів точного висіву насіння : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Тернопіль: Тернопільський ДТУ, 2007. – 20 c.

 

Организация производства

 

УДК 657.26 П82

Просветов Г.И.

     Управленческий учет: Задачи и решения : Учебн.-метод. пособие : Электронная библиотека. – М: Изд-во РДЛ, 2006. – 272 c.

 

УДК 658 С74 СП

      Справочник снабженца. : №. 61 Нержавеющие и легированные стали. Марки. Сортамент. – М: Торговый дом металлов, 2005. – 600 c.

 

УДК 658 С74 СП

      Справочник снабженца. : №. 63. Стальной металлопрокат. Стальной трубопрокат. Цветные металлы. Ферросплавы. – М: Торговый дом металлов, 2005. – 600 c.

 

УДК 658 С74 СП

      Справочник снабженца. : №. 78. Метизы. Производители. ГОСТы, ТУ, ОСТы. – М: Торговый дом металлов, 2006. – 636 c.

 

УДК 658 С74 СП

      Справочник снабженца. : №. 84. Вторичные металлы черные и цветные. ГОСТы, ТУ, ОСТы. – М: Торговый дом металлов, 2008. – 194 c.

 

УДК 658 С74 СП

      Справочник снабженца. : №. 85. Металлопрокат. Марки сталей, сплавов, чугуна. ГОСТы, ТУ, ОСТы. – М: Торговый дом металлов, 2007. – 570 c.

 

УДК 658 С74 СП

      Справочник снабженца. : №. 87. Металлопрокат отечественного и иностранного производителя. Заводы-производители. ГОСТ, ТУ, ОСТ, DIN. – М: Торговый дом металлов, 2008. – 536 c.

 

УДК 681.5 Ш20

 Шандров Б.В.

     Технические средства автоматизации : Учебник : Электронная библиотека / Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков. – М: Академия, 2007. – 368 c.

 

 

 

Сварка

 

УДК 621.791 К64

 Кононенко В.Я.

     Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом : (Рекомендации для чайников) : Электронная библиотека. – К: Ника-Принт, 2007. – 266 c.