ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геотехническая механика) было найдено 563 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


361.[185568]

Аналитическое описание
УДК 621.01
Кузьо І.В. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДВОЧАСТОТНИХ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН 3 ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ЗБУРЕННЯМ / І. В. Кузьо, 0.В. Ланець, В.М. Гурський //Науковий вісник НГУ.-2013.-№3(135).-c.71-77
Уперше апробовано механізм реалізації асиметричних резонансних режимів роботи двомасових вібраційних систем із синтезованими кусково-лінійними пружними характеристиками з урахуванням особливостей імпульсного електромагнітного збурення

Геотехническая механика
621.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


362.[185581]

Аналитическое описание
УДК 622.267
Ковшов Г.М. ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНИЯ БУРОВОГО СНАРЯДА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, А.В. Ужеловський //Науковий вісник НГУ.-2013.-№3(135).-c.78-82
У процесі обробки було використано відомий алгоритмічний способ зниження температурних похибок, що заснований на випробуваннях, у ході яких відшукуеться й запам'ятовується закон зміни температурного дрейфу ферозондів та акселерометрів

Геотехническая механика
622.267
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


363.[185604]

Аналитическое описание
УДК 621.01
Пукач П.Я. НЕЛІНІЙНІ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ НАПІВНЕОБМЕЖЕНОГО КАНАТА 3 УРАХУВАННЯМ ОПОРУ / П.Я. Пукач, І.В. Кузьо //Науковий вісник НГУ.-2013.-№3(135).-c.82-86
Метою роботи є дослідження розв'язку задачі про нелінійні поперечні коливання пружного довгомірного тіла під дією сил опору в необмеженій області

Геотехническая механика
621.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


364.[185607]

Аналитическое описание
УДК 624:620.193
Иванова А.П. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ / А.П. Иванова //Науковий вісник НГУ.-2013.-№3(135).-c.87-92
Полученные в работе формулы позволяют учитывать изменение положения центра тяжести, ориентации главных осей и минимальных моментов инерции стержней

Геотехническая механика
624:620.193
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


365.[185615]

Аналитическое описание
УДК 656.212
Вернигора Р.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СИРОВИНИ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ЗАЛІ3НИЧНИМИ НАПРЯМКАМИ 3 ПАРАЛЕЛЬНИМИ ХОДАМИ / Р.В. Вернигора, О.Ю. Папахов, Н.О. Логвінова //Науковий вісник НГУ.-2013.-№3(135).-c.93-102
Удосконалено економіко-математичну модель залізничного напрямку з паралельними ходами, що, на відміну від існуючих, дозволяє визначити найбільш раціональний розподіл поїздопотоків із сировиною та готовою продукцією підприємств гірничо-металургійного комплексу по делянкам напрямків у залежності від експлуатаційної ситуації

Геотехническая механика
656.212
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


366.[185619]

Аналитическое описание
УДК 621.928
Ковров О.С. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ЦИКЛОНІВ ДЛЯ ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ / О.С. Ковров //Науковий вісник НГУ.-2013.-№3(135).-c.103-110
Робота базується на аналітичних дослідженнях альтернативних методик розрахунку циклонних пиловловлювачів та оцінки їх фракційної й загальної ефективності

Геотехническая механика
621.928
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


367.[185804]

Аналитическое описание
УДК 622.831
Васильев Л.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЁТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ СЖАТИИ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД / Л.М. Васильев, Д.Л. Васильев, К.В. Цепков //Науковий вісник НГУ.-2013.-№4(136).-c.42-47
В работе проведён анализ различных методов расчёта контактных напряжений, основанных на определении соотношений между производными нормальных горизонтальных и вертикальных напряжений, на совместном решении двух дифференциальных и одного алгебраического уравнений

Геотехническая механика
622.831
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


368.[185805]

Аналитическое описание
УДК 622.276
Филимоненко Н.Т. ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРЕРЫВИСТОМ ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ / Н.Т. Филимоненко, А.А. Кожевников //Науковий вісник НГУ.-2013.-№4(136).-c.47-53
Установлены критерии, позволяющие разделить твердую фазу, находящуюся в прерывистом взвесенесущем потоке, на седиментирующую и выносимую части как по фракциям, так и по длине потока

Геотехническая механика
622.276
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


369.[185806]

Аналитическое описание
УДК 621.01
Надутый В.П. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕИСТВИЯ КУСКОВОЙ ГОРНОЙ МАССЫ С ФУТЕРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАШИН / В.П. Надутый, В.В. Сухарев, Д.В. Белюшин //Науковий вісник НГУ.-2013.-№4(136).-c.54-58
Установлено, что факторами, существенно влияющими на снижение напряжений в защищаемой резиновой футеровкой поверхности машины при ударных нагрузках, являются толщина и твердость резинового слоя, площадь, глубина контакта соударения и его время

Геотехническая механика
621.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


370.[185807]

Аналитическое описание
УДК 621.438
Басс К.М. Влияние профиля дороги и конструктивных параметров автосамосвала на показатели движения / К.М. Басс, В.В. Плахотник, В.В. Кривда //Науковий вісник НГУ.-2013.-№4(136).-c.59-63
В работе приведена математическая модель прямолинейного движения карьерного автосамосвала как многомассовой системы с восемью степенями свободы на прямолинейном участке дороги с учетом состояния дорожного покрытия

Геотехническая механика
621.438
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


371.[185808]

Аналитическое описание
УДК 656.212
Ярошевич Н.П. О некоторых особенностях динамики разбега вибрационных машин с самосинхронизирующимися инерционными вибровозбудителями / Н.П. Ярошевич, А.В. Силивонюк //Науковий вісник НГУ.-2013.-№4(136).-c.70-75
Продемонстрирована возможность существенного уменьшения мощности электропривода и величины пускового тока в случае раздельного пуска двигателей вибрационных машин с самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями

Геотехническая механика
656.212
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


372.[188168]

Аналитическое описание
УДК 622.68
Говоруха В.В. Динамические процессы взаимодействия секционных поездов и путевой структуры горного транспорта / В.В. Говоруха //Науковий вісник НГУ.-2013.-№5 (137).-c.54-62
Полученные результаты предназначены для совершенствования конструкции и подготовки нормативно-технической документации на строительство и эксплуатацию средств горного рельсового транспорта

Геотехническая механика
622.68
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


373.[188177]

Аналитическое описание
УДК 669.15
Колесник Е.В. Особенности структурообразования электроосажденных сплавов Fe-Ni / Е.В. Колесник //Науковий вісник НГУ.-2013.-№5 (137).-c.62-66
Полученные результаты открывают возможность целенаправленного формирования определенной кристаллографической текстуры в электроосажденных сплавах Fe-Ni

Геотехническая механика
669.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


374.[180214]

Аналитическое описание
УДК 553.94.04
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ГАЗОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА / А.Ф. Булат, Л.И. Пимоненко, К.А. Безручко и др. //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.3-10
На основании данных по составу газов пород среднего карбона, на северо-востоке Западного Донбаса необходима постановка геологических работ для изучения возможности комплексной утилизации газов

Геотехническая механика
553.94.04
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


375.[180215]

Аналитическое описание
УДК 662.87
Давыдов С.Л. ПАРОПЛАЗМЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ- ВОДА - УГОЛЬ / С.Л. Давыдов //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.10-18
В работе приведены результаты расчетов параметров термодинамики процесса пароплазменной переработки водоугольной дисперсной системы

Геотехническая механика
662.87
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


376.[180216]

Аналитическое описание
УДК 622.016.25
Бокий Б.В. СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН ПАО «ШАХТА ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО» / Б.В. Бокий //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.18-28
Рассмотрены возможности комплексного решения проблемы оперативного управления процессом повышения эффективности добычи метана угольных месторождений

Геотехническая механика
622.016.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


377.[180217]

Аналитическое описание
УДК 622.451.004
Бунько Т.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТКА ВЕНТИЛЯЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ / Т.В. Бунько //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.28-40
Разработан методический подход и основные принципы решения задач и принятия решений реорганизации участка вентиляции и техники безопасности угольных шахт на основании использованич сетей Петри

Геотехническая механика
622.451.004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


378.[180219]

Аналитическое описание
УДК 662.6
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИФФУЗИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ «УГОЛЬ-ГАЗ» / Т. А. Василенко,А.К. Кириллов,А.Н. Молчанов и др. //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.41-48
В работе рассмотрена температура влияния на диффузионные параметры системы уголь-газ

Геотехническая механика
662.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


379.[180220]

Аналитическое описание
УДК 622.411
Круковская В.В. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕТАНА ВО ВРЕМЕНИ ПРИ ОСТАНОВКЕ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ / В.В. Круковская //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.49-58
В работе проанализированы закономерности изменения параметров фильтрации метана во времени при остановке очистного забоя

Геотехническая механика
622.411
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


380.[180224]

Аналитическое описание
УДК 622.411
Денисенко В.П. НЕЙРОМЕРЕЖНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ МЕТАНОВОСТІ ГІРНИЧНИХ ВИРОБОК В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО НАБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ / В.П. Денисенко, Р.В. Верба //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.58-64
Представлена методика адаптации нейросетевого прогнозирования метанообильности выработок угольных шахт в условиях ограниченного набора исходных данных

Геотехническая механика
622.411
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


381.[180225]

Аналитическое описание
УДК 622.831
К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ ШАХТНЫХ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ / Л.А. Новиков, Б.В. Бокий //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.65-70
Рассмотрены контроль и автоматизация дегазационных систем угольных шахт

Геотехническая механика
622.831
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


382.[180230]

Аналитическое описание
УДК 622.411
Макеев С.Ю. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЛЮИДОСОДЕРЖАЩИХ УЧАСТКОВ В ГОРНОМ МАССИВЕ ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ / С.Ю. Макеев, А.А. Каргаполов, С.Ю. Андреев //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.70-77
Использование первичных материалов угольного каротажа и тренд-анализ поверхности кровли основных горизонтов песчаников позволили повысить достоверность выявления газовых скоплений и флюидонасыщенных областей

Геотехническая механика
622.411
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


383.[180232]

Аналитическое описание
УДК 505.8
Балалаев А.К. НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОВ ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ УГЛЕЙ В МИНИМАЛЬНО НАРУШЕННОМ СОСТОЯНИИ / А.К. Балалаев //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.77-84
Проведен анализ возможных причин возникновения неоднозначности в интерпретации ИК-ФУРЬЕ

Геотехническая механика
505.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


384.[180233]

Аналитическое описание
УДК 543
Бурчак О.В. Вплив заліза на перетворення вугільної речовини під час раптового викиду / О.В. Бурчак, О.А.Гордієнко //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.84-90
В работе предложен механизм генерации флюидов в процессе выброса

Геотехническая механика
543
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


385.[180234]

Аналитическое описание
УДК 622.831
Сапегин В.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНОЙ ГАЗОВОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ГАЗОНОСНЫХ ПОРОД И УГЛЕЙ / В.Н.Сапегин, А.А. Яланский //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.90-96
Проведен сравнительный анализ разных вариантов способов определения газовой проницательности

Геотехническая механика
622.831
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


386.[180235]

Аналитическое описание
УДК 622.413
Аверин Г.В. К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕНОСА ПРИ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ / Г.В. Аверин //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.97-104
Рассмотрены процессы переноса тепла, импульса придвижении воздуха в горных выработках

Геотехническая механика
622.413
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


387.[180238]

Аналитическое описание
УДК 532.5
Мельник А.В. ИМПУЛЬСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕХАНИКЕ СПЛОШНЫХ СРЕД / А.В. Мельник //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.105-108
Представлен отчет о работе IX Международной научной конференции "Импульсные процессы в механике сплошных сред", которая проходила в с. Коблево Николаевской области с 15 по 19 августа 2011 года

Геотехническая механика
532.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


388.[180239]

Аналитическое описание
УДК 622.831
Канин В.А. НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРОД ВОКРУГ ВЫЕМ0ЧНОЙ ВЫРАБОТКИ, ОХРАНЯЕМОЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ОПОРАМИ / В.А. Канин //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.108-113
Выполнено математическое моделирование напряженного состояния горных массивов вокруг пластовой выемочной выработки

Геотехническая механика
622.831
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


389.[180241]

Аналитическое описание
УДК 681.523
Ангеловский А.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО РЫХЛЕНИЯ УГОЛ ПЛАСТОВ / А.А. Ангеловский //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.114-119
Одним из эффективных способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа является гидрорыхление угольного массива путем статического нагнетания воды или водных химреактивов в угольные пласты

Геотехническая механика
681.523
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


390.[180242]

Аналитическое описание
УДК 539.421
Бачурин Л.Л. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАЧАЛЬНОЙ МИКРОТРЕЩИНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ПЕСЧАНИКОВ СПОСОБОМ РАЗРЫВА ДИСКОВЫХ ОБРАЗЦОВ / Л.Л. Бачурин //Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98.-Дн-ск: ИГТМ НАН Украины.,2012.-c.120-125
Предложенная схема нагружения обеспечивает условия для возникновения растягивающих напряжений у вершины произвольной трещины и формирования необходимой для ее старта концентрации напряжений

Геотехническая механика
539.421
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn