ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Наука) было найдено 751 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[250841]

Аналитическое описание
УДК 62
Троицкий В.А. Радиационный контроль металлоконструкций и магистральных трубопроводов / В.А. Троицкий //Методи та прилади контролю якості.-2020.-№1 (44).-c.5-15. - Библиогр.: 13 назв.
Показана возможность расположения на магнитных платформах рентгеновских аппаратов и твердотельных радиоскопических преобразователей.

Наука
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[250843]

Аналитическое описание
УДК 62
Крижанівський Є.І. Підвищення ефективності експериментальних досліджень свердловинного струминного насоса / Є.І. Крижанівський, Д.О. Паневник //Методи та прилади контролю якості.-2020.-№1 (44).-c.16-23. - Библиогр.: 17 назв.
Розглянуті правила перенесення результатів лабораторних досліджень струминних насосів на умови їх експлуатації в свердловині.

Наука
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[250851]

Аналитическое описание
УДК 62
Шарко А.О. Моделі і схемотехнічні рішення автоматизації процесів керування в системах технічної діагностики металевих конструкцій методом акустичної емісії / А.О. Шарко //Методи та прилади контролю якості.-2020.-№1 (44).-c.24-34. - Библиогр.: 17 назв.
Розглянуто сучасний стан апаратури технічної діагностики.

Наука
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[250944]

Аналитическое описание
УДК 001(09)
Памяти Вячеслава Владимировича Белоусова //Вестник Донецкого национального университета.-2020.-№2.-c.85-87

Наука
001(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[244827]

Аналитическое описание
УДК 001
Дубров Ю.І. Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць / Дубров Ю.І., Волчук В.М. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№3.-c.19-23. - Бібліогр.: 19 назв
Наведена праця базується на використанні аналізу взаємодії частин наукових праць, які висвітлюють вплив заохочень або покарань на рівень наукової роботи. Для цього використовуються мова теорії катастроф, принципи соціології, дисипативних систем, більярдної задачі Лоренца.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[247995]

Книга
УДК 001
А43      Актуальні питання історії науки і техніки: матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК,2019.-354 c.

Наука
001(09)+62(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[248240]

Аналитическое описание
УДК 001
Мушникова С.А. Методологія наукового пізнання: об’єктивна необхідність дослідження безпеки розвитку підприємства як економічної системи / С.А. Мушникова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.187-196. - Библиогр.: 12 назв.
Встановлено необхідність реалізації механізмів формування економічної поведінки підприємств, що є підґрунтям до підвищення рівня його фінансових показників, орієнтації на креативність та інноваційність, вміння активно й гнучко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього ризикового середовища.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[249581]

Книга
УДК 001
Н34      Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика",2019.-130 c.

Наука
001(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[250797]

Книга
УДК 001
С88      Студентський науковий вісник : науковий збірник. Вмп. 34. Ч.2 (червень, 2019).-Луцьк: ІВВ ЛНТУ,2019.-260 c.-( Сер. Економічні та гуманітарні науки )

Наука
001(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[251557]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Вакаренко О.Г. Сучасний науковий журнал: українські реалії / О.Г. Вакаренко //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.9-19. - Библиогр.: 7 назв.
У статті наведено узагальнену інформацію про основні державні нормативно-правові акти, якими мають послуговуватись у своїй діяльності видавці наукової періодики в Україні.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[251558]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Діденко Ю.В. Ініціатива Євросоюзу щодо відкритого доступу до наукових публікацій і доцільність її підтримки в НАН України / Ю.В. Діденко //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.20-25. - Библиогр.: 5 назв.
Коротко окреслено історію виникнення ініціативи відкритого доступу.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[251559]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Радченко А.І. Науковий журнал як комплексна система / А.І. Радченко //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.26-36. - Библиогр.: 12 назв.
Розглянуто питання організації діяльності наукового періодичного фахового видання в Україні, зокрема Національній академії наук України.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[251561]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Смертенко П.С. Механізм захоплення інформаційного ринку науковим журналом / П.С. Смертенко, В.С. Солнцев //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.37-45. - Библиогр.: 8 назв.
Запропоновано механізм захоплення інформаційного ринку міжнародним науковим журналом.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[251562]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Язвинська М.В. Періодика НАН України у деяких наукометричних базах даних і переліку наукових фахових видань України / М.В. Язвинська, А.І. Радченко //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.46-56. - Библиогр.: 13 назв.
Проаналізовано входження наукових видань НАН України та її установ до чотирьох відомих баз даних.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[251563]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Капіца Ю.М. Видавничий процес і авторське право / Ю.М. Капіца //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.59-73. - Библиогр.: 8 назв.
Розглядається проблематика охорони авторського права під час розповсюдження цифрового примірника видавничої продукції.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[251565]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Шахбазян К.С. Політика видавців наукових журналів та монографій у сфері авторського права / К.С. Шахбазян //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.74-82. - Библиогр.: 4 назв.
Представлено короткий огляд проблематики застосування авторського права у разі розміщення та поширення електронного видання.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[251566]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Тихонкова І.О. Рецензування-наріжний камінь наукової комунікації. Можливості Publons для науковця, журналу, адміністратора / І.О. Тихонкова //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.85-93. - Библиогр.: 6 назв.
Розглянуто рецензування, як наріжний камінь наукової комунікації. Розглянуто можливості Publons для науковця, журналу, адміністратора

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[251568]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Яцків Т.М. Збільшення кількості звернень до наукових публікацій сім кроків разом із CrossRef / Т.М. Яцків, А.Д. Данілова //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.94-112. - Библиогр.: 12 назв.
Розглянуто питання збільшення видимості наукових періодичних видань у міжнародному інформаційному просторі та кількості звернень до наукових публікацій за рахунок перехресних посилань.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[251569]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Болкотун З.А. Функціонування української мови в наукових періодичних виданнях / З.А. Болкотун //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.115-122
Розглянуто функціонування української мови в наукових періодичних виданнях.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[251570]

Аналитическое описание
УДК 001
Н34     Герцюк М.М. Хроматографічний словник-поєднання світової та української термінології у хроматографії / М.М. Герцюк //Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16.-К: ВД "Академперіодика".,2019.-c.123-128
Розглянуто хроматографічний словник-поєднання світової та української термінології у хроматографії.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[251877]

Книга
УДК 001
М15     Макаренко, Н.О. Основи наукових досліджень і методика та організація їх проведення: посібник / Н.О. Макаренко, О.Г. Гринь, С.Г. Пліс.-Краматорськ: ДДМА,2019.-176 c.

Наука
001(07)+621.791.92(07)+620.1(07)+621.01.001(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[252034]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Алєксєєнко А.О. Документи ЦДНТА України як джерело з історії Новокраматорського машинобудівного заводу / Алєксєєнко А.О., Ожиганов Д.І. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.5-9. - Библиогр.: 9 назв.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[252036]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Аннєнков І.О. Участь Харківського електромеханічного заводу в шестирічній програмі переозброєння підводного флоту СРСР (1927-1932 рр.) / Аннєнков І.О. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.9-13. - Библиогр.: 6 назв.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[252037]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Аннєнкова Н.Г. Формування передумов для запровадження на українських заводах Російської імперії системних основ верстатобудівного виробництва / Аннєнкова Н.Г. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.13-17. - Библиогр.: 5 назв.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[252038]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Бадасен И.И. Музей истории ММКИ как инструмент сохранения научного наследия предприятия / Бадасен И.И. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.17-20

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[252039]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Байдак Л.А. Дніпропетровська гідробіологічна школа. Новий період розвитку: заснування кафедри водних біоресурсів та аквакультури ДДАЕУ (2011 р.) / Байдак Л.А. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.21-24. - Библиогр.: 1 назв.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[252042]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Баштова Л.С. Професор КПІ І.М. Могильний -засновник педагогічної школи інженерної графіки / Баштова Л.С. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.24-28. - Библиогр.: 5 назв.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[252043]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Белицький П.В. Пасажирське залізничне сполучення в Північній частині Донеччини в перші роки Радянської влади / Белицький П.В. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.28-32. - Библиогр.: 4 назв.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[252045]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Белікова Л.Л. Знаменні дати заводів-гігантів України / Белікова Л.Л. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.32-35

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[252050]

Аналитическое описание
УДК 001
А43     Бєсов Л.М. Специфіка наукової галузі України Радянського періоду / Бєсов Л.М. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ).-Краматорськ: УТОПІК.,2019.-c.36-40. - Библиогр.: 17 назв.

Наука
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn