ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Точная механика) было найдено 63 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[250858]

Аналитическое описание
УДК 681
Чернова О.Т. Аналіз зростання дебіту свердловини за рахунок збільшення діаметра фонтанних труб Дашавського ПСГ / О.Т. Чернова, Б.І. Гершун //Методи та прилади контролю якості.-2020.-№1 (44).-c.76-88. - Библиогр.: 17 назв.
У праці проведено аналіз ефективності заміни фонтанних труб свердловин Дашавського ПСГ на більший діаметр, представлені результати гідравлічного та техніко-економічного розрахунку впровадження даної реконструкції ПСГ.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[250859]

Аналитическое описание
УДК 681
Лагойда А.І. Системний аналіз і моделювання динаміки елементів гідросистеми промивання свердловин для задач адаптивного і робастного керування / А.І. Лагойда //Методи та прилади контролю якості.-2020.-№1 (44).-c.89-98. - Библиогр.: 15 назв.
У статті проаналізовано розвиток підходів для ефективного розв'язання задач адаптивного та робастного керування з компенсацією збурень промиванням свердловин під час їхнього поглиблення.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[248323]

Аналитическое описание
УДК 681
Шинкарук Х.М. Аналіз методів та засобів вимірювання теплоти згоряння природного газу в Україні та за кордоном / Х.М. Шинкарук //Методи та прилади контролю якості.-2019.-№2.-c.78-87. - Библиогр.: 21 назв.
В роботі проведено аналіз нормативного забезпечення оцінювання енергетичних показників природного газу. Обґрунтовано необхідність переходу до обліку природного газу в енергетичних одиницях.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[232657]

Аналитическое описание
УДК 681
Горбійчук М.І. Лінеаризована математична модель двостадійного процесу сепарації нафти / М.І. Горбійчук, Д.Д. Поварчук //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.84-91. - Библиогр. : 13 назв.
На основі отриманої авторами математичної моделі процесу сепарації побудована лінеаризована модель, яка є справедливою для малих відхилень вхідних величин від деяких базових значень.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[233290]

Аналитическое описание
УДК 681
Горбійчук М.І. Математична модель системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти / М.І. Горбійчук, Д.Д. Поварчук //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.107-116. - Библиогр. : 19 назв.
Отримана математична модель може служити основою для синтезу ефективних систем керування процесом двоступеневої сепарації.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[233817]

Аналитическое описание
УДК 681
Горбійчук М.І. Дослідження властивостей двоступеневої сепараційної установки як об'єкт автоматичного керування / М.І. Горбійчук, Д.Д. Поварчук //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№4.-c.47-54. - Бібліогр. : 13 назв
На основі попередньо розробленої авторами математичної моделі процесу двоступеневої сепарації для двох горизоньально розміщених сепараторів побудовано спрощену лінеаризовану математичну модель окремо для першого та другого ступенів сепарації.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[233955]

Аналитическое описание
УДК 681
Поварчук Д.Д. Синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти / Д.Д. Поварчук //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.77-82. - Бібліогр. : 5 назв
За отриманою авторами лінеаризованою математичною моделлю процесу двоступеневої сепарації нафти проведено синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[219785]

Аналитическое описание
УДК 681
Гладун А.Я. Онтологічний підхід до проблем підвищення якості розроблення національних стандартів України / А.Я. Гладун, Ю.В. Рогушина //Стандартизація, сертифікація, якість.-2016.-№2.-c.19-28. - Бібліогр. : 16 назв.
Онтологічний аналіз використовується як основа для розроблення спільної та узгодженої термінологічної бази національних стандартів України та створення методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення їхньої якості. Розглянуто задачі, для вирішення яких застосовані онтології та тезауруси стандартів. Запропоновано методи застосування онтологій та тезаурусів для вирішення задач.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[219330]

Аналитическое описание
УДК 681
Головин И.И. Проблемы математического моделирования процессов лазерной очистки в промышленности / И.И. Головин, Е.В. Цегельник, С.И. Планковский //Журнал інженерних наук.-2014.-№1.-c.Е1-Е8. - Библиогр. : 20 назв.
Целью данной статьи является анализ существующих подходов к математическому моделированию процессов, сопровождающих лазерную очистку поверхности детали для определения рациональных методов при их моделировании.

Точная механика
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[64421]

Книга
УДК 681
К79     Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества: Спр-к.-4-е изд., перераб. и доп.-Л: Машиностроение,1989.-700 c.

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[135178]

Книга
УДК 681
С50     Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов.-М: Энергоатомиздат,1989.-831 c.

Точная механика
681.2.08.004.67(039)+681.515.004.67(039)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[152314]

Книга
УДК 681 СП
Х19     Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления расхода количества и уровня жидкости, газа и пара: Учебник для техникумов.-М: Изд-во стандартов,1989.-287 c.

Точная механика
681.12(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[7637]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 681.11
Попова В.Д. Устройство и технология сборки часов.-Москва: Высшая школа,1989.-415 c.
Приведены сведения об устройстве различных моделей наручных, настольных, напольных и настенных часов, секундомеров и т.д.

Точная механика
681.11
______________________________
Инв.N :
58643, 29910
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[73407]

Книга
УДК 681 ОИ
И37      Измерение малых расходов газа / Сост. Р.Н.Каратаев.-М: ВНИИКИ,1988.-52 c.-( Обзор/ Сер. Метрологич. обеспечение измерений. Вып. 2 )

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[98540]

Книга
УДК 681
О-28      Общие проблемы и частные критерии оценки технического уровня средств измерений: Сб. научн. трудов / Всесоюзный НИИ метрологической службы.-М,1988.-126 c.

Точная механика
681.12(06)+53.08(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[137941]

Книга
УДК 681 ОИ
С66      Состояние и перспективы развития массовых расходомеров / С.А. Золотаревский.-М: Информприбор,1988.-44 c.-( Обзор/ ВНИИ информации и экономики. Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС-6. Приборы и устройства для контроля и регулирования технологических процессов; Вып. 5 )

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[89027]

Книга
УДК 681 ОИ
Н23      Наладка контрольно-измерительных приборов на электростанциях (уровнемеры) / Сост. Э.А. Вишневецкий.-М: Информэнерго,1987.-40 c.-(Обзор/ Центр НТИ по энергетике и электрификации. Сер. 12. Монтаж и наладка электрооборудования на электростанциях и подстанциях Вып. 2 )

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[136096]

Книга
УДК 681 ОИ
С56      Современные акустические и тахометрические средства измерения скорости воздушных потоков и океанических течений / Сост. Т.К. Исмаилов.-М: Информприбор,1987.-41 c.-( Обзор/ ВНИИ информ. и экономики. Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС-5. Электроизмерительные приборы, геофизические и гидрометеорологические приборы; Вып. 7 )

Точная механика
681.12:551.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[46040]

Книга
УДК 681
В49     Виноградов В.И. Информационно-вычислительные системы. Распределенные модульные системы автоматизации.-2-е изд., перер., доп.-М: Энергоатомиздат,1986.-335 c.

Точная механика
681.518+658.1-52+681.325.5+681.325.65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[136164]

Книга
УДК 681 ОИ
С56      Современные методы и средства измерения расхода / Сост. И.Н. Гудков.-М: ЦНИИТЭИприборостроения,1986.-45 c.-( Обзор/ ВНИИ информации и экономики. Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС-6. Приборы и устройства для контроля и регулирования технологических процессов; Вып. 7 )

Точная механика
681.12(-87)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[45972]

Книга
УДК 681
Б72     Бобровников Г.Н. и др. Бесконтактные расходомеры / Б.М. Новожилов, В.Г. Сарафанов.-М: Машиностроение,1985.-127 c.

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[46060]

Книга
УДК 681
Д33     Денисов В.И. Прецизионные приборы камертонного типа.-М: Машиностроение,1985.-112 c.

Точная механика
681.11
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[46121]

Книга
УДК 681
К46     Киясбейли А.Ш., Перельштейн М.Е. Состояние и перспективы развития вихревых счётчиков-расходомеров.-М: ЦНИИТЭИприборостроения,1985.-64 c.

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[44703]

Книга
УДК 681
Б64     Бирюков Б.В. и др. Средства испытаний расходомеров / М.А. Данилов, С.С. Кивилис.-М: Энергоатомиздат,1983.-113 c.-( Библиотека по автоматике; Вып. 638 )

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[46069]

Книга
УДК 681
Ж91     Журавлев Л.П., Гостев Б.И. Измерение уровня высоковязких и кристаллизирующихся веществ.-М: ЦНИИТЭнефтехим,1983.-47 c.-( Сер. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья )

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[46142]

Книга
УДК 681
К79     Кремлевский П.П. Измерение расхода многофазных потоков.-Л: Машиностроение,1982.-214 c.

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[46527]

Книга
УДК 681
Г79     Грейм И.А. Элементы проектирования и расчёт механизмов приборов: Учебник.-Л: Машиностроение,1982.-216 c.

Точная механика
681.1(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[60225]

Книга
УДК 681 Л69
Логинов Н. И. Электромагнитные преобразователи расхода жидких металлов.-М: Энергоиздат,1981.-102 c.

Точная механика
681.12+669-15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[64419]

Книга
УДК 681 СП
К79     Кремлевский П. П. Измерение расхода и количества жидкости, газа и пара: Уч. для ин-та повышения квалификации.-М: Изд-во стандартов,1980.-192 c.

Точная механика
681.12(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[148497]

Книга
УДК 681
Т85     Тупиченков А.А. и др. Счетчики жидкости / А.А. Тупиченков, С.А. Абдурашитов, Э.С. Мануков.-М: Изд-во стандартов,1980.-152 c.

Точная механика
681.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn