ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения) было найдено 42 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[249494]

Аналитическое описание
УДК 622.691
Дорошенко Я.В. Дослідження впливу геометричних параметрів відводів газопроводів на внутрішньотрубні ерозійні процеси / Я.В. Дорошенко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.7-17. - Библиогр.: 13 назв.
Досліджено вплив діаметра, кута вигину та радіуса вигину відводів газопроводів на місцезнаходження та величину їх ерозійного зношування.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.691
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[249508]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Грудз В.Я. Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магістрального газопроводу від рідинних забруднень / В.Я. Грудз, Н.Б. Слободян //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.89-95. - Библиогр.: 9 назв.
Розглядаються сучасні технічні методи підвищення ефективності очищення магістральних газопроводів.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[251746]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Дорошенко Я.В. Моделювання витікань газу з газопроводів в аварійних ситуаціях / Я.В. Дорошенко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№3.-c.22-28. - Библиогр.: 3 назв.
У досліджені використані як рівняння збереження маси і зміни кількості руху, так і рівняння енергії.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[253278]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Дорошенко Я. В. Моделювання витікань газу з газопроводів в аварійних ситуаціях / Дорошенко Я. В. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№3.-c.22-28. - Библиогр.: 3 назв.
У розвиток теорії течії газу в газопроводах досліджено практичні питання експлуатації газотранспортної системи. Досліджувані в роботі витікання газу з газопроводів можуть виникати у разі аварійних розривів стінки трубопроводу, а також в штатних ситуаціях, зокрема, під час продування і спорожнення ділянок газопроводу високого тиску.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[243313]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Дорошенко Я.В. Експериментальні дослідження динаміки безтраншейної реконструкції трубопроводних комунікацій технологією "Тяговий поршень" / І.І. Чудик, A.M. Лівінський, A. Аль Танакчі, A.M. Пастух //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№1.-c.25-32. - Библиогр.: 7 назв.
Описано технологію безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій “Тяговий поршень”, яка полягає в протягуванні поршнем нового поліетиленового трубопроводу в зношений сталевий.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[244634]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Грудз В.Я. Підвищення ефективності очищення газопроводів від рідинних забруднень / В.Я. Грудз, Н.Б. Слободян //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.49-54. - Библиогр. : 5 назв.
У статті розглядаються сучасні методи підвищення ефективності очищення трубопровідного транспорту.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[244639]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Прогнозування стаціонарних режимів роботи систем газопостачання методом інтегральних коефіцієнтів / Є.І. Крижанівський, В.Я. Грудз, В.Я. Грудз (мол.), Р.В. Терещенко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.71-76. - Библиогр. : 5 назв.
Наведено методи побудови системи інтегральних коефіцієнтів впливу для газотранспортних систем з метою оцінки параметрів її роботи на стаціонарних режимах експлуатації.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[244640]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Лісафін В.П. Про зміну рівня нафти в резервуарі з плаваючою покрівлею через атмосферні опади / В.П. Лісафін, Н.В. Люта //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.77-83. - Библиогр. : 10 назв.
Розглянуто одну з причин, що може ускладнювати експлуатацію таких резервуарів-наявність рідких або твердих атмосферних опадів на ній, що призводить до глибшого занурення плаваючої покрівлі резервуара у нафту.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[247401]

Аналитическое описание
УДК 622.692
С91      Сучасні технології будівництва промислових газонафтопроводів / Я. В. Дорошенко, В. А. Кучерявий, H. М. Андріїшин та ін. //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№3.-c.19-31. - Библиогр.: 7 назв.
Проаналізовано зарубіжний досвід будівництва промислових трубопроводів із гнучких композитних труб для транспортування вуглеводнів. Обгрунтовано доцільність застосування таких труб у газонафтовому комплексі України. Описано конструкції гнучких композитних труб, дана коротка характеристика матеріалів, з яких вони виготовляються, розглянуто їх переваги над сталевими. Наведено найбільших виробників гнучких композитних труб та технічні характеристики їх продукції.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[248319]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Проблемні питання нормативного забезпечення виробничої діяльності операторів ринку пртродного газу / А.М. Клюнь, Г.М. Когут, М.О. Карпаш, О.М. Карпаш //Методи та прилади контролю якості.-2019.-№2.-c.48-58. - Библиогр.: 32 назв.
Розглянуто розроблення базових напрямів подальшої роботи операторів газової інфраструктури для якої необхідно враховувати існуючі можливості діючих систем транспортування, підземного зберігання та розподілу газу (враховуючи значну кількість нормованих показників, визначених ще чинними НД колишнього СРСР) і відповідно до тенденцій розвитку європейської газової інфраструктури планувати, організовувати та впроваджувати економічно та технічно доцільні заходи зі стандартизації виробничої діяльності.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[249514]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Дорошенко Я.В. Дослідження складу трубопровідних газорідинних потоків та впливу наявних у них шкідливих домішок на режими перекачування, енерговитрати на транспортування / Я.В. Дорошенко, О.М. Карпаш, Б.Н. Гожаєв //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№4.-c.35-45. - Библиогр.: 19 назв.
Встановлено, що у внутрішній порожнині практично усіх не нових металевих трубопроводів, не залежно від їх призначення, містяться різноманітні шкідливі домішки.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[248329]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Особливості моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів, якими транспортуються газорідинні суміші з агресивними компонентами / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, Л. I. Фешанич //Методи та прилади контролю якості.-2019.-№2.-c.128-135. - Библиогр.: 21 назв.
Розглянуто задачу оцінки напружено-деформованого стану трубопроводів, по яких транспортуються газорідинні суміші з агресивними компонентами, встановлено мету, об’єкт та предмет дослідження. Проведено аначіз сучасного стану науково-технічних досліджень із вказаної тематики, виявлено коло невирішених проблем.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[249520]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Грудз В.Я. Оптимальна періодичність очищення газотранспортних систем / В.Я. Грудз, Н.Б. Слободян //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№4.-c.85-90. - Библиогр.: 9 назв.
Розглядаються техніко-економічні аспекти підвищення гідравлічної ефективності трубопровідного транспорту.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[250276]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Грудз Я.В. Дослідження та метод аналізу впливу деформації водовіддільної колони на повздовжні коливання бурильної колони / Я.В. Грудз, Р.Б. Стасюк, М.Я. Криль //Нафтогазова енергетика.-2019.-№2.-c.29-34. - Библиогр.: 10 назв.
Розв'язано задачу про вибір критерію енергоефективності експлуатації міських газових мереж високого і середнього тисків за умови переходу до системи індивідуального енергопостачання.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[250278]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Василів О.Б. Моделювання режимів транспортування природного газу магістральними газопроводами в умовах недовантаження / О.Б. Василів, О.С. Тітлов, Т.А. Сагала //Нафтогазова енергетика.-2019.-№2.-c.35-42. - Библиогр.: 11 назв.
Проведено оцінку поточного стану транзиту природного газу українською газотранспортною системою.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[250283]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Удосконалення способу ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки трубопровідного транспорту газу / В.Б. Запухляк, Р.Б. Стасюк, Ю.Г. Мельниченко та ін. //Нафтогазова енергетика.-2019.-№2.-c.43-52. - Библиогр.: 10 назв.
Проведено аналіз існуючих способів ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки трубопровідного транспорту та способів визначення сумарної маси небезпечної речовини для таких об'єктів.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[238146]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Горін П.В. Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу типових газозбірних систем / П.В. Горін, Д.Ф. Тимків //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.7-10. - Библиогр.: 7 назв.
Дана робота присвячена досить актуальному на сьогодні питанню енергетичної безпеки держави у аспекті пошуку оптимальних рішень для подальшої безперервної роботи типових газозбірних систем, що експлуатуються доволі тривалий час.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[238148]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Пилипів Л.Д. Вплив термообробки неньютонівської нафти на енергетичні втрати в магістральному нафтопроводі / Л.Д. Пилипів //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.18-25. - Библиогр.: 5 назв.
Удосконалено методику теплогідравлічного розрахунку нафтопроводу за умов перекачування ним неньютонівської нафти після термообробки. На основі проведення комплексного порівняльного розрахунку модельного магістрального нафтопроводу встановлена кількісна і графічна залежність впливу особливостей технології термообробки неньютонівської нафти на гідравлічні та енергетичні втрати в трубопроводі.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[240619]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Дорошенко Я.В. Розроблення технології безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій очисним поршнем / Я.В. Дорошенко, К.А. Поляруш, В.Б. Запухляк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№3.-c.12-18. - Библиогр. : 17 назв.
Обгрунтовано доцільність реконструкції трубопровідних комунікацій українських міст безтраншейними технологіями.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[242323]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Оцінка динамічних навантажень в розрахунках надземних ділянок газопроводів / В. Я. Грудз, В. Б.Запухляк, Т. Ф. Тутко, О. Я. Дубей //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№5.-c.85-91. - Библиогр.: 6 назв.
Розглянуто задачу визначення коливань осі надземної ділянки газопроводу, прокладеного через природну перешкоду (річку, балку і т.п.) без проміжних опор, під час проходження через неї очисного поршня.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[242788]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Раціональне планування капітальних ремонтів і обслуговування систем газопостачання / Грудз В.Я., Грудз Я.В., Стасюк Р.Б., Вінтонюк Н.В. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№1.-c.29-32. - Библиогр.: 6 назв.
Запропоновано методику прогнозування характеристик процесу обслуговування, які відповідають оптимальному керуванню періодичністю ремонтів, що базується на основі аналізу експлуатаційних характеристик обладнання системи газопостачання з урахуванням інтенсивності списання обладнання та якості планових ремонтів.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[227629]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої свердловини / І.В. Добровольський, М.М. Лях, Н.В. Федоляк, Т.М. Яцишин //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.35-42. - Бібліогр. : 20 назв
Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої нафтогазової свердловини виконується з метою можливості проведення надійного демонтажу пошкодженого гирлового обладнання.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[227636]

Аналитическое описание
УДК 622.691
Експериментальні дослідження ерозійного зношування фасонних елементів трубопроводів / В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, С.В. Бегін //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.66-76. - Бібліогр. : 15 назв
Розроблено і побудовано багатофункціональний експериментальний стенд-макет лінійної частини газопроводу для комплексних досліджень руху двуфазних потоків прозорими фасонними елементами трубопроводів.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.691
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[230528]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Тутко Т.Ф. Порівняльний розрахунок однопрогінних балкових переходів / Т.Ф. Тутко //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.39-45. - Бібліогр. : 5 назв
Подається порівняльний розрахунок за двома розрахунковими схемами для однопрогінного балкового переходу з двома консолями.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[230530]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Карпаш М.О. Проблемні питання оцінки ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах ГТС / М.О. Карпаш, М.Б. Слободян, І.О. Прищепо //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.56-64. - Бібліогр. : 3 назв.
Авторами проаналізовано основні напрямки витрат паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах газотранспортної системи України.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[232645]

Аналитическое описание
УДК 553
Фесенко Ю.Л. Принципи диверсифікації потоків газу власного видобутку з родовищ ПАТ "Укргазвидобування" / Ю.Л. Фесенко, С.В. Кривуля, М.І. Братах //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.15-23. - Библиогр. : 3 назв.
Роботу спрямовано на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного газу.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[232646]

Аналитическое описание
УДК 622.691
Клюнь А.М. Роль нормативних документів у забезпеченні надійного та безпечного функціонування газотранспортної системи України-історія сьогодення та напрямки реформування / А.М. Клюнь, М.О. Карпаш //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.24-30. - Библиогр. : 8 назв.
На прикладі ПАТ "Укртрансгаз" комплексно досліджено функціонування структури НД великої компанії, окремі підрозділи якої працюють в різних регіонах України.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.691
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[233244]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Троицкий В.А. Повышение надежности подземных магистральных трубопроводов газопроводов / В.А. Троицкий //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.5-13. - Библиогр. : 15 назв.
Показана возможность уменьшения количества аварий из-за механических повреждений магистральных газопроводов за счет повышения уровня точности и доступности их разметки.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[233245]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Визначення зміни напружено деформованого стану ділянки підземного трубопроводу за даними безконтактного позиціонування з поверхні Землі / Л.Я. Жовтуля, А.П. Олійник, А.В. Яворський та ін. //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.14-22. - Библиогр. : 11 назв.
Об'єктом дослідження визначено напруження які діють на підземні ділянки магістральних трубопроводів, що пролягають в зонах підвищеного геодинамічного ризику.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[233872]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Грудз В.Я. Прогнозування нестаціонарних процесів в газотранспортних системах за умови їх неповного завантаження / В.Я. Грудз, В.Я. Грудз (мол.) //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.62-68. - Бібліогр. : 5 назв
Розглядається задача раціонального керування режимами газотранспортної системи в умовах її неповного завантаження, що створює передумови для частої зміни продуктивності в широкому діапазоні.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn