ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Электротехника) было найдено 1999 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[253009]

Книга
УДК 621.3
Ч-49     Чернихов, Ю.В. Очерки по истории электротехники / Ю.В. Чернихов.-Днепр: Лира,2020.-164 c.

Электротехника
621.3(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[244631]

Аналитическое описание
УДК 621.3
Козакевич І.А. Система енергоефективного керування динамічним компенсатором викривлень напруги / І.А. Козакевич, А.А. Кондратенко //Гірничий вісник: науково-технічний збірник. - Вип. 105.-Кривий Ріг.,2019.-c.154-159. - Бібліогр.: 13 назв
Метою роботи є аналіз існуючих структур силової частини та способів керування динамічним компенсатором викривлень напруги. Виконується порівняння енергоефективності існуючих способів компенсації просадки, перевищення та несиметрії напруги.

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[245710]

Аналитическое описание
УДК 621.3
Волков В.О. Енергозберігаючі тахограми розгону (гальмування) частотно-регульованого асинхронного двигуна / В.О. Волков //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.55-62. - Библиогр.: 10 назв.; Текст англ
Мета. Знаходження для діапазону сверхномінальних швидкостей короткозамкненого частотно-регульованого асинхронного двигуна енергозберігаючих траєкторій швидкості в режимах розгону й гальмування та дослідження загальних втрат енергії зазначеного двигуна в цих режимах на прикладі верстатного й тягового приводів.

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[247112]

Книга
УДК 621.31 СП
Ш24     Шаповал, І.А. Наукові основи створення комплексів генерування електроенергії з функцями компенсації реактивної потужності активної фільтрації на базі машини подвійного живлення: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / І.А. Шаповал.-Дніпро: Дніпровська політехніка,2019.-20 c.

Электротехника
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[240603]

Аналитическое описание
УДК 621.3
Ведміцький Ю.Г. Закон перетворення коефіцієнтів ряду Фур'є при відображенні неперервної функції в розривну першого роду / Ю.Г. Ведміцький //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№3.-c.37-44. - Библиогр.: 9 назв.
Досліджено окремі властивості нескінченновимірного лінійного гільбертового простору 2пи-періодичних функцій, побудованого над множиною дійсних чисел, із заданим в ньому скалярним добутком двох функцій.

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[244691]

Книга
УДК 621.3
K42     Khilov, V.S. Theoretical fundamentals of electrical engineering = Теоретичні основи елекротехніки: підручник англійською мовою / Khilov, V.S..-Dnipro: National Mining University,2018.-468 c.

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[245727]

Книга
УДК 621.3(085.5) СП
Э45      Электротехническое оборудование: каталог.-К: ЕТІ Украина,2018.-888 c.

Электротехника
621.3(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[232184]

Стандарт
УДК 621.3
ДСТУ 8280:2015. Вироби електротехнічні. Методи випробування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників.-Введ.: 01.07.2017.-К.: ДП "УкрНДНЦ",2017 -38 c.Гр. 19.040

Электротехника
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[221463]

Аналитическое описание
УДК 621.3
Мокін О.Б. Модифікація методу ідентифікації моделей оптимального руху гібридного автомобіля з непрацюючою системою електропривода для випадку, коли, досягнувши кінцевого пункту, автомобіль продовжує рух / О.Б. Мокін, Б.І. Мокін, В.А. Лобатюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№1.-c.65-73. - Библиогр. : 3 назв.
Здійснена модифікація методу ідентифікації моделей оптимального руху гібридного автомобіля з непрацюючою системою електропривода.

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[224107]

Аналитическое описание
УДК 621.317
Горбатенко Н.И. Метод гармонического баланса при натурно-модельных испытаниях электротехнических устройств / Н. И. Горбатенко, А. М. Ланкин, М. В. Ланкин //Металловедение и термическая обработка металлов.-2016.-№10.-c.55-57. - Библиогр. : 14 назв.
Предложены методы определения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, один из которых основан на решении задачи гармонического баланса, а другой - на решении обратной задачи гармонического баланса методом натурно-модельных испытаний.

Электротехника
621.317
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[224108]

Аналитическое описание
УДК 621.317
Горбатенко Н.И. Влияние погрешности измерения гармоник тока на точность определения магнитных характеристик / Н. И. Горбатенко, А. М. Ланкин, М. В. Ланкин //Металловедение и термическая обработка металлов.-2016.-№10.-c.58-60. - Библиогр. : 8 назв.
Исследовано влияние погрешности измерения формы тока на точность определение вебер-амперных характеристик электротехнических устройств.

Электротехника
621.317
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[244336]

Книга
УДК 621.3(085.5) СП
К29      Каталог електротехнічної продукції 2016 IEK.-Вишневе,2016.-656 c.

Электротехника
621.3(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[244337]

Книга
УДК 621.3(085.5) СП
К29      Каталог 2016. Электротехническое оборудование.-Киев,2016.-800 c.

Электротехника
621.3(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[208764]

Аналитическое описание
УДК 621
Маліновський А.А. Вплив аварійних режимів мережі на роботу трансформаторів напруги НОМ-10 / А.А. Маліновський, Є.Ю. Гущин //Науковий Вісник Національного гірничого Університету.-2015.-№1.-c.89-93
В статті розроблено дослідження за допомогою математичної моделі електромагнітних процесів у трансформаторі НОМ-10 в аварійних режимах роботи мережі

Электротехника
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[212640]

Аналитическое описание
УДК 621.316.7
Заика В.Т. Влияние регулируемого привода на грузопотоки энергоэффективность системы шахтного конвейерного транспорта / В.Т. Заика, Ю.Т. Разумный, В.Н. Прокуда //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.-№3.-c.82-88
В статье выявлено особенности формирвания грузопотоков в узлах сложно разветвлений транспортной сети без регулирования и при скорости движения ленты конвейерных установок и использовать эти особенности дляповышения энергоэффективности конвейерного транспорта

Электротехника
621.316.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[214028]

Книга
УДК 621.3 СП
Н50     Немудрий, І.Ю. Підвищення ефективності електромеханічної системи вітроелектричних установок з аеродинамічною мультиплікацією: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / І.Ю. Немудрий.-Дн-ськ: НГУ,2015.-20 c.

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[215734]

Аналитическое описание
УДК 621.3
Сілі І.І. Параметри і стабільність частоти діодного генератора з резонатором прохідного типу / І.І. Сілі, О.Д. Чєренков //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2015.-№9.-c.53-59.- Библиогр.: 13 назв.
У статті проведено аналіз високостабільного по частоті діодного генератора для зовнішньої синхронізації потужних радіоімпульсних діодних джерел

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[216468]

Аналитическое описание
УДК 621.3
Ведміцький Ю.Г. Біноміальні перетворення в формуванні узагальненої задачі коші / Ю.Г. Ведміцький //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2015.-№3.-c.91-95. - Бібліогр. : 8 назв
Розкрито прямий та зворотний закони відповідності між множиною дійсних і множиною комплексних коефіцієнтів двох взаємопов'язаних лінійних диференціальних рівнянь довільного порядку, кожне з яких у самостійний і незалежний спосіб здатне описувати неперервний рух узагальненої за числом ступенів вільності динамічної системи із зосередженими параметрами в фундаментальній задачі Коші

Электротехника
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[56693]

Книга
УДК 621.3(085.5) СП
Э45      Электротехническая продукция: каталог: CD.-Дн-ск: ЧП "ЭЛ-КОН",2014

Электротехника
621.3(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[201934]

Книга
УДК 621.31 СП
К78     Красовський, П.Ю. Експлуатаційна динаміка втрат електричної енергії в елементах систем електропостачання: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи / Л.Ю. Красовський.-Дн-ськ: НГУ,2014.-20 c.

Электротехника
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[204973]

Аналитическое описание
УДК 622
Слесарев В.В. Управление транспортом на угольной шахте при использовании системы расчетного обоснования / В.В. Слесарев, А.В. Малиенко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-Дніпропетровськ.,2014.-№1(139).-c.62-67
В статье обоснован выбор метода расстановки транспортных средств, необходимых предприятию

Электротехника
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[204974]

Аналитическое описание
УДК 622
Энергетические характеристики низкочастотных электромагнитных полей / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, А.Д. Потапов, Е.Ю. Свиридова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-Дніпропетровськ.,2014.-№1(139).-c.67-70
В статье предложен новый подход к экологическому мониторингу электромагнитных полей

Электротехника
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[205113]

Аналитическое описание
УДК 621
Кутін В.М. Вдосконалення методу розрахунку індуктивного опору систем електропостачання з повітряними лініями електропередачі напругою 6-35 кВ / В.М. Кутін, М.В. Кутіна //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.65-69
У статті запропоновано математичну модель для визначення індуктивного опору мережі

Электротехника
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[205114]

Аналитическое описание
УДК 621
Яндульский О.С. Моделювання мікропроцесорного диференційного захисту трансформатора / О.С. Яндульский, А.А. Марченко, В.М. Хлистов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.70-74
У статті розглянуті питання моделювання мікропроцесорного диференційного захисту силового трансформатора в середовищі програмного забезпечення Matlab

Электротехника
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[205115]

Аналитическое описание
УДК 621
Денисюк С.П. Особливості формування активного споживача в сучасних електромережах / С.П. Денисюк, Т.М. Базюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.75-79
У статті оцінено потенціал розвитку систем енергопосточання на основі стратегії "активного споживання"

Электротехника
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[205116]

Аналитическое описание
УДК 681
Особливості формування активного споживача в сучасних електромережах / Я.С. Паранчук, і р. Головач, А.Б. Мацигін, В.Б. Цяпа //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.80-85
У статті отримано оцінки факторів впливу на електричний режим дугової талеплавильної печі з регулятором АРДМ-Т

Электротехника
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[205118]

Аналитическое описание
УДК 681
Особливості організації віртуального підприємства інженерно-технічної служби автомобільного транспорту "ХНАДА ТЕСА" / В.П. Волков, П.Б. комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.91-96
У статті розглянуто особливості та наведено результати організації віртуального підприємства інженрно-технічної служби автомобільного транспорту "ХНАДУ ТЕСА"

Электротехника
681
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[205123]

Аналитическое описание
УДК 629
Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку / В.П. Волков, П.Б. комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.101-106
У статті запропонована математична модель переходу Джозефсона, яка дає можливість визначити залежність різниці фаз хвильових функцій від параметрів еквівалентної схеми

Электротехника
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[205124]

Аналитическое описание
УДК 621
Оцінка можливості застосування моноімпульсного методу вимірювання кута місця маловисотної цілі в РЛС із дзеркальними антенами / В.П. Волков, П.Б. комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.107-113
У статті оцінено теоретична можливість застосування моноімпульсного методу вимірювання кута місця маловисотної цілі в РЛС

Электротехника
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[205128]

Аналитическое описание
УДК 378
Михайлевич В.М. Організація самостійної роботи студентів шляхом використання системи комп`ютерної математики Maple / В.М. Михайлевич, Я.В. Крупський, О.І. Тютюнник //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-Вінниця.,2014.-№3 (114).-c.114-118
У статті запропоновано концепцію адаптації СКМ Maple-тренажерів

Электротехника
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn