ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Сварочное производство) было найдено 397 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1.[249423]

Аналитическое описание
УДК 669.14
Единая система группирования сталей в сварочном производстве по ISO/TR15608 / Т.И. Бендик, Н.И. Урбанович, Д.А. Назаров, Ф.К Фигурин //Литье и металлургия.-2020.-№2.-c.63-68
Предложены рекомендации по отнесению марок сталей, наиболее часто применяемых в промышленности и энергетике Республики Беларусь, к конкретной группе и подгруппе международного стандарта ISO/TR15608.

Сварочное производство
669.14
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[252735]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Вплив термічних циклів зварювання на формування структури та властивостей корозійностійкої сталі 06Г2БДП / А.В. Завдовєєв, В.Д. Позняков, С.Л. Жданов та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.22-27. - Бібліогр.: 11 назв
У роботі розглянуто питання впливу термічних циклів зварювання на механічні властивості та структуру металу ЗТВ зварних з'єднань атмосферостійкої сталі 06Г2БДП. Показано, що за показниками статичної міцності, пластичності і ударної в'язкості сталь 06Г2БДП не поступається сталі 06Г2Б, та переважає сталь 10ХСНД, її використання доцільно в якості альтернативи зазначеним сталям при виготовленні сучасних металоконструкцій ручним дуговим і механізованим в захисних газах зварюванням в визначеному для них діапазоні швидкостей охолодження металу ЗТВ.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[252737]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Вплив локальної термообробки на механічні властивості зварних з'єднань інтерметаліду системи TiAl, одержаного методом електронно-променевого зварювання / Л.М. Лобанов, Ю.А. Асніс, Н.В. Піскун та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.36-41. - Бібліогр.: 14 назв
В роботі досліджувалися зварні з'єднання інтерметалідного в-стабілізованого сплаву TiAl-Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (at. %).

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[252739]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Пантелеймонов Є.О. Подвійна термічна обробка зварних стиків залізничних рейок / Є.О. Пантелеймонов //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.47-50. - Бібліогр.: 12 назв
Приведено результати термічної обробки зварних стиків рейок Р65 із сталі К76Ф, виконаних контактним стиковим зварюванням.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[252740]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Зварювання полімерних плівок лазерами малої потужності / М.Г. Кораб, М.В. Юрженко, А.В. Ващук, М.Г. Менжерес //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.51-53. - Бібліогр.: 9 назв
Технологія лазерного зварювання трансмісійним методом дозволяє зварювати внапуск полімерні плівки та листи різної товщини. Експерименти показали, що за допомогою такого лазера можливе утворення якісного з'єднання медичної плівки Wipak з папером.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[252741]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Махлін Н.М. Процеси при збудженні зварювальної дуги: огляд / Н.М. Махлін //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.54-60. - Бібліогр.: 15 назв
Наведено отримані на основі багатьох досліджень (у тому числі теоретичних), досвіду розробки та застосування вольтододаючих пристроїв вимоги до параметрів імпульсів, що генеруються цими пристроями. Запропоновано аналітичні вирази для створення теорії процесу збудження зварювальної дуги постійного струму.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[252756]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Кучук-Яценко С.І. Розробка технології та обладнання для пресового зварювання трубчастих деталей в умовах виробництва з метою економії ресурсу та підвищення надійності високонавантажених виробів / С.І. Кучук-Яценко, В.С. Качинський, М.П. Коваль //Автоматичне зварювання.-2020.-№10.-c.3-7. - Бібліогр.: 7 назв
В роботі наведено матеріали виконаних досліджень по пресовому зварюванню високонавантажених сталевих трубчастих деталей діаметром до 120 мм с товщиною стінки до 6 мм, розробленню системи керування, проведених металографічних та механічних досліджень по визначенню властивостей зварних з'єднань.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[252785]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Влияние энерготехнологических режимов сварки под флюсом на основе шлака производства силикомарганца на газонасыщенность металла сварного шва / А.А. Усольцев, Н.А. Козырев, А.Р. Михно и др. //Вестник СибГИУ.-2020.-№4.-c.15-19. - Библиогр.: 4 назв.
Представлены результаты исследования влияния энерготехнологических режимов автоматической сварки под слоем флюса, изготовленного из шлака силикомарганца, на газонасыщенность металла сварного шва. Показаны полученные в ходе экспериментов зависимости влияния энерготехнологических режимов на концентрацию кислорода и азота в металле сварного шва.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[252757]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Вплив обробки імпульсним електромагнітним полем на напружено-деформований стан кільцевих зварних з'єднань алюмінієвого сплаву АМг6 / Л.М. Лобанов, М.О. Пащин, О.Л. Миходуй та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№10.-c.8-13. - Бібліогр.: 8 назв
Метою роботи є дослідження впливу обробки імпульсним електромагнітним полем на напружено-деформований стан кільцевих зварних з'єднань алюмінієвого сплаву АМг6. Розроблено оригінальну експериментальну методику дослідження кінетики сили електродинамічного тиску при обробці імпульсним електромагнітним полем металевих матеріалів.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[241758]

Аналитическое описание
УДК 621.791(09)
Отделу № 80 «Сварка пластмасс» Института электросварка им. Е.О. Патона НАН Украины 40 лет! / М.В. Юрженко, В.Л. Гохфельд, Н.Г.Кораб и др. //Сварщик.-2019.-№1.-c.6-16
В статье приводится краткая история его создания в 1979 г. и плодотворной работы в течение этих 40 лет. В хронологическом порядке описаны события и трудности, с которыми сталкивался отдел на этом долгом пути, кратко раскрыты результаты научных исследований и разработок отдела. Приведены воспоминания людей, в той или иной мере связанных с деятельностью отдела, а также фотоматериалы начиная с 1979 г. и до настоящего времени.

Сварочное производство
621.791(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[241760]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Максимов С.Ю. Техника механизированной дуговой сварки в защитных газах неповоротных стыковых соединений труб при реконструкции и ремонте магистральных газопроводов / С.Ю. Максимов, А.А. Гаврилюк, В.И. Удод //Сварщик.-2019.-№1.-c.18-21. - Библиогр.: 6 назв.
Для сокращения продолжительности сварочных работ с одновременным повышением их качества предлагается использовать механизированную дуговую сварку. С этой целью в ИЭС им. Е.О. Патона были отработаны основные приёмы механизированной сварки в защитных газах проволокой сплошного сечения неповоротных кольцевых стыковых сварных соединений труб 0 до 1420 мм. Разработаны рекомендации по выполнению корневого, заполняющих и облицовочного проходов с учетом пространственного положения.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242171]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Калеко Д.М. К вопросу о контактном электрическом сопротивлении разновеликих поверхностей / Д.М. Калеко //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.11-17. - Библиогр.: 12 назв.
В теории электрических контактов принята экспериментально проверенная обратная пропорциональность электрического переходного сопротивления от приложенной нагрузки. В статье показано, что это условие не выполняется при небольших усилиях сжатия разновеликих контактов, которые имеют место, в частности, при возбуждении электрической дуги касанием или разрушением тонкого проводника.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242172]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Восстановительная термообработка паропроводов и их сварных соединений : обзор / В. В. Дмитрик, Е. С. Гаращенко, А. В. Глушко и др. //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.18-22. - Библиогр.: 23 назв.
Рассмотрены состояние и ключевые направления развития технологий восстановительной термообработки сварных соединений труб паропроводов. Представлены технологии термообработки и их достоинства и недостатки.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[242178]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Опытному заводу сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона - 60! //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.3-7

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[242180]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Покляцкий А.Г. Прочность сварных соединений термоупрочненных алюминиевых сплавов при сварке ТИГ и СТП / А. Г. Покляцкий, С. И. Мотрунич //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.17-24. - Библиогр.: 16 назв.
Исследовано влияние модификаторов циркония и скандия в присадочной проволоке и колебаний дуги, обусловленных пропусканием электрического тока через участок присадки при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом, а также процесса сварки трением с перемешиванием на формирование структуры швов тонколистовых алюминиевых сплавов 1460 и 1201.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[242190]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Дегтярев В.А. Методы оценки повышения сопротивления усталости стыковых сварных соединений низкоуглеродистых сталей после высокочастотной механической проковки / В.А. Дегтярев //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.43-50. - Библиогр.: 14 назв.
Исследовано влияние режимов высокочастотной механической проковки на повышение сопротивления усталости стыковых сварных соединений стали Ст3сп.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[242197]

Аналитическое описание
УДК 621.791(09)
Корниенко А.Н. Выдающийся ученый, инженер, педагог: к 125-летию академика К.К. Хренова / А.Н Корниенко //Автоматическая сварка.-2019.-№3.-c.9-11
Основные этапы жизни и деятельности выдающегося ученого и инженера Константина Константиновича Хренова.

Сварочное производство
621.791(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[242668]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Позняков В.Д. Направления научных исследований и разработки отдела "Сварка легированных сталей" ИЭС им. Е.О. Патона / В.Д. Позняков //Сварщик.-2019.-№2.-c.6-11
В отделе разработаны технологии ручной дуговой, механизированной в среде защитных газов и автоматической под слоем флюса сварок, которые были внедрены в производство для изготовления сварных металлоконструкций ж/д транспорта, экскаваторов, автомобилей (от 75 т), автокранов, уникальных сооружений, в т. ч. спортивных арен и стадионов.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[242173]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Міцність та довговічність з'єднань високоміцного сплаву АА7056-Т351, виконаних електронно-променевим зварюванням / І. М. Клочков, В. М. Нестеренков, О. М. Берднікова, С. І. Мотруніч //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.23-28. - Библиогр.: 8 назв.
Ціль даної роботи дослідити рівень знеміцнення, структурні особливості, величину залишкових післязварювальних напружень, механічні властивості та закономірності опору втомі з'єднань термічнозміцненого алюмінієвого сплаву АА7056-Т351 з підвищеним вмістом цинку, отриманих електронно-променевим зварюванням.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[242175]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Размышляев А.Д. Влияние магнитного поля на кристаллизацию швов при дуговой сварке / А.Д. Размышляев, М.В. Агеева //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.40-43. - Библиогр.: 20 назв.
В работе рассмотрены существующие представления о том, что кластер - это кристаллоподобное сгущение атомов. Авторы публикаций достигли успехов в объяснении формирующейся структуры слитков, исходя из кластерного механизма процесса кристаллизации жидких металлов и сплавов. Авторы данной работы высказали предположение, что перегретый жидкий металл в головной части ванны, имеющей более мелкие кластеры, перемещается под действием магнитных полей в хвостовую ее часть, и обеспечивает измельчение первичной структуры металла шва.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[242176]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Роботизированная сварка трубчатых узлов / С. Кайтель, У. Мюккенхайм, У. Вольски и др. //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.44-49. - Библиогр.: 1 назв. -Текст англ.
Конструкции с полым профилем значительно более устойчивы, чем конструкции, изготовленные с использованием открытых профилей, что является основной причиной их использования в фермах и ферменных конструкциях. Узел пересечения таких конструкций требует трехмерных изогнутых сварных соединений. Малые и средние предприятия обычно сваривают трубчатые каркасные и ферменные конструкции вручную, что требует больших затрат времени и средств. Кроме того, этот метод требует, чтобы эту работу выполнял персонал с соответствующей квалификацией, так как сварщикам необходимо адаптироваться к постоянно меняющимся условиям подготовки и положения сварного шва, что, очевидно, требует обеспечение эффективного обучения. Замена ручных способов сварки на механизированные процессы значительно облегчит работу сварщиков.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[242179]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Сопротивление замедленному разрушению сварных соединений роторной стали 25Х2НМФА после повторного сварочного нагрева / В. Ю. Скульский, Г. Н. Стрижиус, М. А. Нимко и др. //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.9-16. - Библиогр.: 22 назв.
Работа посвящена экспериментальному изучению влияния повторных термических воздействий в условиях ручной дуговой сварки закаливающейся теплоустойчивой стали на сопротивление замедленному разрушению металла в области ЗТВ у ранее выполненных проходов. Показано, что получаемое сопротивление трещинообразованию при сварке без предварительного подогрева может быть сопоставимым с сопротивлением при сварке с подогревом. Оценено влияние повторных нагревов на изменение структурного и водородного факторов, влияющих на трещинообразование.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[242187]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Райсген У. Соединения высокой прочности из сталей и других материалов при сварке различными способами / У. Райсген, Л. Стейн //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.29-35. - Библиогр.: 7 назв.- Текст англ.
Технологические продукты постоянно развиваются, что во многих случаях требует применения новых материалов и их комбинаций. В свою очередь, применение новых материалов требует специальных технологий соединения. Хотя классические методы соединения во многих случаях могут быть адаптированы, часто все же имеют недостатки, связанные с этими адаптациями. Новые процессы соединения, такие как лазерная сварка в вакууме, MIG-пайка алюминия со сталью или новые технологии для соединения стали с пластмассами армированными волокнами, направлены на преодоление существующих ценовых или конструктивных ограничений, а также на предоставление инженерам новых возможностей для реализации будущих продуктов.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[242671]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Получение металлических порошковых материалов распылением из проволок-анодов дуговой плазмой / А.В. Демчишин, М.А. Полещук, В.И. Зеленин и др. //Сварщик.-2019.-№2.-c.18-19. - Библиогр.: 4 назв.
В ИЭС им. Е.О. Патона разработана новая технология плазменно-дугового распыления проволок в порошки, где проволоки используются в качестве анода. Способ позволяет получать порошки сферической формы из широкого ассортимента стандартных проволок.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[242674]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Литвинов В.М. Эксплуатация и обслуживание аппаратуры для газопламенной обработки металлов / В.М. Литвинов, Ю.Н. Лысенко, С.А. Чумак //Сварщик.-2019.-№2.-c.20-22. - Библиогр.: 4 назв.
Рассмотрены основные правила эксплуатации и обслуживания аппаратуры для газопламенной обработки металлов (ручные газокислородные горелки и резаки, жидкотопливные резаки). Представлены особенности обслуживания жидкотопливных резаков, в частности керосинорезов РК-32 и РК-02М.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[242678]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Лащенко Г.И. Аттестация технологии сварки / Г. И. Лащенко, Ю.А. Никитюк //Сварщик.-2019.-№2.-c.28-30. - Библиогр.: 4 назв.
Рассмотрены нормативные документы по аттестации технологии сварки в Украине согласно стандартам ДСТУ ISO 15607 - ДСТУ ISO 15614. Отмечено, что аттестация технологии сварки может выполняться с участием третьей стороны по требованию заказчика. Приведен опыт ПАО "Сумское НПО" по аттестации технологии сварки согласно требований стандартов США (ACME, API и AWS).

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[242680]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Хатько В. Визуальный контроль сварных соединений. Подходы к разработке методики контроля. Наиболее частые практические ошибки / В. Хатько //Сварщик.-2019.-№2.-c.38-44
Изложена методика выполнения визуального контроля, а также возникающие при разработке методик проблемы и ошибки,т.к. ни один стандарт не устанавливает унифицированных подходов.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[242682]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Левченко О.Г. Системы безопасности с двуручным управлением / О.Г. Левченко, С.Ф. Каштанов, А.П. Олейник //Сварщик.-2019.-№2.-c.45-49. - Библиогр.: 8 назв.
Для обеспечения требуемого уровня безопасности промышленного оборудования, контроля и снижения рисков необходимы специальные технические средства - системы управления безопасностью.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[242684]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Корниенко А.Н. Скоростная автоматическая сварка танков / Корниенко А.Н. //Сварщик.-2019.-№2.-c.50-53. - Библиогр.: 10 назв.
Одна из станиц истории ИЭС им. Е.О. Патона.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[245684]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Цыбулькин Г.А. Исследование импульсно-дуговых процессов при периодическом изменении вольт-амперных характеристик источника питания дуги / Г.А. Цыбулькин //Автоматическая сварка.-2019.-№7.-c.3-8. - Библиогр.: 9 назв.
Рассматриваются импульсно-дуговые процессы, осуществляемые путем периодического переключения вольт-амперных характеристик источника питания дуги, имеющих различную крутизну. Выведена формула для предварительной оценки частоты следования импульсов сварочного тока.

Сварочное производство
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn